Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ"— Sunum transkripti:

1 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ

2 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.

3 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Bu faaliyetlerin temelinde ihtiyaçların varlığı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır.

4 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz.

5 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Örneğin; tüketim için üretim, üretim için de tüketim gereklidir.

6 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Üretim, tüketime olan talep ile değişim göstermektedir.

7 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar.

8 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretimi ve tüketimi karşılıklı olarak etkiler.

9 ETKİNLİK

10 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER

11 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Üretim, dağıtım ve tüketim etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.

12 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunlar; sanayi tesisleri için yer seçimi, su iklim ve yer şekilleridir.

13 SU

14 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşılabilecek bir yerdedir.

15 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde kurulur.

16 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Sanayileşmiş ülkelerde hayvanlar yetiştirildikleri yerlerde kesilip paketlenerek ve büyük ölçüde dondurularak pazarlara yollanır.

17 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bazı maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.

18 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bundan dolayı tesislerin yer seçiminde suyun bulunabilirliği göz önünde tutulmaktadır.

19 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Kağıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi tesislerde de su büyük önem taşır.

20 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin, bir ton demir-çelik üretimi için litre su kullanımı gerekmektedir.

21 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Su talebinin artmasına rağmen kaynaklarının azalması suyun sanayide önemini gittikçe artırmaktadır.

22 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Güney Kaliforniya’da bölgedeki gelişmeyi tehdit eden su sıkıntısı buna örnek olarak verilebilir.

23 İKLİM

24 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir.

25 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler,iklim koşullarının bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir.

26 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bazı tesisler üzerinde ise doğrudan etkiye sahiptir.

27 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.

28 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin, ABD’de uçak motoru , pervane gibi parçaları imal eden tesisler ülkenin kuzeydoğusunda faaliyette bulunurken gövde imal eden fabrikalar ve birleştirme tesisleri ılıman iklim koşullarının etkili olduğu güneybatıda yer almaktadır.

29 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunun nedeni tecrübe uçuşları yapabilmek için ve malzemenin açık havada ucuza depolanabilmesidir.

30 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Milyonlarca m2(metrekare) yer kaplayan tesislerin ısıtılmasında da maliyet en aza indirilmektedir.

31 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Gemi tezgahları da iklimden doğrudan etkilenir.

32 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Şiddetli soğuklarda gemi inşa faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma koşullarını güçleştirir.

33 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
İklim koşulları çalışanlar üzerine de etkilidir.

34 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Şiddetli sıcaklar,verimi düşünürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

35 YERŞEKİLLERİ

36 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin de etkiler.

37 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham maddenin gerek işleneceği tesise götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulması ulaşımla bağlantılıdır.

38 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Kara yolları ve demir yolları güzergahları yer şekillerinden etkilenir.

39 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Fakat dağıtımın sağlanabilmesi için,pahalı olmasına rağmen fiziksel güçlükler aşılarak kara ve demir yolları yapılmıştır.

40 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunun yanında üretim esnasındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve ürünlerin pazarlara ulaştırılmasını sağlamak için karmaşık ulaşım ağları geliştirilmiştir.

41 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Enerji hatlarının güzergahları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına gömülmelidir.

42 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Hidroelektrik enerji için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.


"DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları