Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir."— Sunum transkripti:

1

2 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.

3 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Bu faaliyetlerin temelinde ihtiyaçların varlığı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır.

4 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz.

5 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Örneğin; tüketim için üretim, üretim için de tüketim gereklidir.

6 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Üretim, tüketime olan talep ile değişim göstermektedir.

7 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar.

8 DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretimi ve tüketimi karşılıklı olarak etkiler.

9 ETKİNLİK

10

11 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Üretim, dağıtım ve tüketim etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.

12 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bunlar; sanayi tesisleri için yer seçimi, su iklim ve yer şekilleridir.

13

14 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşılabilecek bir yerdedir.

15 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde kurulur.

16 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Sanayileşmiş ülkelerde hayvanlar yetiştirildikleri yerlerde kesilip paketlenerek ve büyük ölçüde dondurularak pazarlara yollanır.

17 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bazı maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.

18 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bundan dolayı tesislerin yer seçiminde suyun bulunabilirliği göz önünde tutulmaktadır.

19 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Kağıt ve demir- çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi tesislerde de su büyük önem taşır.

20 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Örneğin, bir ton demir- çelik üretimi için 200.000 litre su kullanımı gerekmektedir.

21 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Su talebinin artmasına rağmen kaynaklarının azalması suyun sanayide önemini gittikçe artırmaktadır.

22 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Güney Kaliforniya’da bölgedeki gelişmeyi tehdit eden su sıkıntısı buna örnek olarak verilebilir.

23

24 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir.

25 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Ham madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler,iklim koşullarının bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir.

26 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bazı tesisler üzerinde ise doğrudan etkiye sahiptir.

27 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.

28 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Örneğin, ABD’de uçak motoru, pervane gibi parçaları imal eden tesisler ülkenin kuzeydoğusunda faaliyette bulunurken gövde imal eden fabrikalar ve birleştirme tesisleri ılıman iklim koşullarının etkili olduğu güneybatıda yer almaktadır.

29 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bunun nedeni tecrübe uçuşları yapabilmek için ve malzemenin açık havada ucuza depolanabilmesidir.

30 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Milyonlarca m2(metrekare) yer kaplayan tesislerin ısıtılmasında da maliyet en aza indirilmektedir.

31 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Gemi tezgahları da iklimden doğrudan etkilenir.

32 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Şiddetli soğuklarda gemi inşa faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma koşullarını güçleştirir.

33 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER İklim koşulları çalışanlar üzerine de etkilidir.

34 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Şiddetli sıcaklar,verimi düşünürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

35

36 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin de etkiler.

37 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Ham maddenin gerek işleneceği tesise götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulması ulaşımla bağlantılıdır.

38 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Kara yolları ve demir yolları güzergahları yer şekillerinden etkilenir.

39 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Fakat dağıtımın sağlanabilmesi için,pahalı olmasına rağmen fiziksel güçlükler aşılarak kara ve demir yolları yapılmıştır.

40 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Bunun yanında üretim esnasındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve ürünlerin pazarlara ulaştırılmasını sağlamak için karmaşık ulaşım ağları geliştirilmiştir.

41 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Enerji hatlarının güzergahları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına gömülmelidir.

42 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Hidroelektrik enerji için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.


"DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları