Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU VE SAĞLIK Dr.Mustafa Sülkü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU VE SAĞLIK Dr.Mustafa Sülkü"— Sunum transkripti:

1 SU VE SAĞLIK Dr.Mustafa Sülkü
14. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

2 Pratisyen hekimlik kongreleri mesleki bilimsel konular ve toplum sağlığını ilgilendiren konuların birlikte işlendiği kongre olma özelliğini sürdürmektedir.

3 2009 yılı mart ayında ülkemizde 11 devlet ve hükümet başkanı, 89 bakan, 455 parlamenter ve belediye başkanı, 33 bin 58 kişinin, 20 ülkeden 312 firmanın katılımıyla 5.Dünya Su Forumu ülkemizde düzenlendi ve önemli bir gündem oluşturdu. Suyun sağlığımız ve yaşamımızdaki önemini ve ticarileştirilmesi için yürütülen girişimleri tartışmak üzere kongre bilim kurulumuz bu konuda bir oturum yapılmasına karar vermiştir.

4 Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır
Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Yeryüzü suları toplam 141 milyar m3 bunun %97'si yani tuzlu su (denizlerde ve okyanuslarda ), % 3'lük bölüm ise tatlı sudur Tatlısu kaynaklarının yaklaşık %87-90' ı doğrudan kullanımı mümkün olmayan kutuplardaki ve buz kütlelerindedir.. Toplam tatlı suyun ancak %0,08'i insanlar tarafından kullanılabilmektedir.

5 Doğrudan kullanabileceğimiz tatlı su kaynaklarının yaklaşık %0,4-%0,5 i göllerde, akarsularda iken ; yaklaşık %95-%96'5 ise yeraltı su kaynaklarında toplanmıştır. Dünyamızın üçte ikisini kaplayan suyun sadece çok küçük bir kısmı insanların kullanımına uygundur.

6 Ülkemizde dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120 den fazla doğal göl, 673 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye göllerinin yanı sıra akarsular açısından da zengin bir ülkedir. Ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 234 milyar m³ olarak bildirilmektedir. Ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³ tür.( Yerüstü 98 milyar m³ ,yeraltı 14 milyar m³)

7 Ülkemizde 34 milyar m³ (%74) su sulama suyu, 7 milyar m³ (%15) içme suyu, 5 milyar m³ (%11) sanayi suyu olarak kullanılmaktadır Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1600 m³ olduğu bilinmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Diğer ülkeler ve dünya ortalamasıyla kıyaslarsak,...

8 Türkiye kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından su azlığı çeken ülkeler arasında yer almaktadığı bildirilmektedir yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörülmekte ve mevcut kaynakların hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda 2023 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının m³ /yıl civarında olacağı tahmin edilmektedir

9 Her ne kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürü suyun ticarileştirilmesiyle alakalı soru üzerine, “5. Dünya Su Forumu nun hiçbir yerinde su ticari bir metadır diye vurgu yapılmadığını, buna kendisinin de karşı olduğunu söylese de” su her geçen gün önemli bir ticari meta haline dönüştürülmekte, toplumun temiz içme ve kullanma suyuna erişimi giderek kısıtlanmaktadır.

10 Dünyadaki iklim değişiklikleri(küresel ısınma) vb nin yarattığı değişiklikler de göz önüne alındığında yaşamımız açısından temiz içme ve kullanma suyuna ulaşmanın önemi daha da artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü temiz içme ve kullanma suyuna ulaşmanın önemini her fırsatta dile getirmekte ve ülkeleri bu konuda önlemler almaya teşvik etmektedir.

11 Ülkemiz de içme ve kullanma sularından sorumlu en üst kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü böyle söylerken diğer yandan su havzalarına yapılaşmaya izin verenler, yer altı sularının kontrolsüz tüketimine, orman arazilerini yapılaşmaya açılmasına, hidroelektrik santraller ve maden arama izinleri ile doğanın tahribine yol açanlar da bir başka resmi kurumlardır. Bu çifte standarttan vazgeçilerek ulusal ve uluslararası ölçekte ciddi bilimsel planlamalar gereksinim vardır.

12 Bedava yaşıyoruz dostlar bedava Hava bedava bulut bedava Dere tepe bedava yağmur çamur bedava Bedava yaşıyoruz dostlar bedava Otomobillerin dışı Sinemaların kapısı Camekanlar onlar bedava Peynir ekmek değil ama Acı su bedava Kelle fiyatına hürriyet Esirlik bedava Bedava yaşıyoruz dostlar bedava


"SU VE SAĞLIK Dr.Mustafa Sülkü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları