Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ ÖDEVİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA YOL VE SULAMA AĞI PLANLAMASI FEVZİ CAN CANER

2 İÇİNDEKİLER Arazi Toplulaştırması Nedir?
Arazi Toplulaştırmasnın Amaçları Nelerdir? Arazi Toplulaştırmalarında Sulama Şebekelerinin Planlanması Arazi Toplulaştırmalarında Yol Ağının Planlanması

3 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir. Geniş anlamda, yapılan bu çalışma ile çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek, tüm teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almaktır. Bu sayede Toprak Muhafaza ve Zirai sulama ve arazi ıslahı tedbirleri daha kolay ve ucuza mal olabilecektir.

4 Arazi toplulaştırma çalışmaları şu hususları kapsamaktadır:
Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması.

5 Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.

6 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ AMAÇLARI NELERDİR?
Çağdaş anlamda bir arazi toplulaştırmasının temel amaçlarını; Çifçiliği koruyup yaşatmak. Köyleri yerleşim alanı olarak geliştirmek. Sağlıklı bir çevreyi güçlendirmek. Kırsal alanda üretim ve çalışma koşullarını iyileştirerek beslenmeyi güvence altına almak. Genel tarımsal kültürü iyileştirmek. Kırsal gelişimi başlatmak,sürdürmek ve güçlendirmek. olarak sıralayabiliriz.

7 Arazi toplulaştırmasının sıralanan bu amaçları yaşama geçirecek araçları uygulama benzerlikleri bakımından 8 grupta sıralayabiliriz. Yol Yapımı Önlemi Sulama Önlemi Toprak ve Tarım Kültürünü Koruma Önlemi Köy Yenileme Önlemi Doğayı ve Kırsal Görünümü Koruma Önlemi Dinlenme ve Serbest Zaman Değerlendirme Yerleri Yapımı Önlemi Toprak Düzenleme Önlemi Toprak Edinme Önlemi

8 Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Öncesi ve Sonrası

9 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA SULAMA ŞEBEKELERİNİN PLANLANMASI
Tarım topraklarında tarımsal verimliliğin arttırılmasında düzenli bir sulama sistemi gereklidir. Yapılan bir ATP de çevre ve tarımsal yapı göz önüne alınarak sulama gereksiniminin sağlanması gerekir. Göl,gölet,havuz ve setler yapmak,bataklıkları düzenlemek,sulama ve boşaltma kanalları oluşturmak sulama önlemleri içerisinde sayılabilir.

10 Sulama Kanalı

11 Boşaltma Kanalı

12 Su şebekesi, sulama ve kurutma (drenaj) kanallarının meydana getirdiği bir sistemdir. Sulama suyunu su alma yapısından (baraj dip savağı, regülatör, havuz ve serbest su alma prizi gibi) alıp proje alanına götüren ve bu suyu bitki kullanımına sunan en küçük kapasiteli prizlere kadar dağıtan sisteme sulama şebekesi adı verilir. Sulama şebekeleri, açık kanallı sulama şebekeleri, kanaletli sulama şebekeleri, borulu sulama şebekeleri ve yağmurlama sulama şebekeleri olmak üzere 4 grupta toplanabilir. Açık kanallı sulama şebekesinde yer alan sulama kanalları suyu araziye verebilmek için sığ, sızma kayıplarını önlemek için genellikle beton kaplamalı olarak inşa edilirler. Bu kanallar fonksiyonlarına göre Ana Sulama Kanalı, Yedek Sulama Kanalı ve Tersiyer Sulama kanalı olmak üzere üç grupta toplanabilir

13 Harran Ovasına Yapılacak Olan Kurutma Sisteminin Temel Atımı

14 Harran Ovası Sulama Kanalı

15 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA YOL AĞININ PLANLANMASI
Yollar; Genel ulaşım ağı ve köyleri birbirine bağlayan yolların yanında , köy içinden ve çevresinden geçen trafik yolu, ana işletme yolu,toprak yol,geziye bisiklet yolları vardır. Köprüler , rüzgardan korunma duvarları tüneller ve kullanılmayan eski yolların kaldırılması da bu kapsamda ele alınırlar. Tolun geçki ve kaplama cinsi onun işlevine göre belirlenir.

16 İl Yolları: Geniş yerleşim bölgelerini birbirine ve devlet yollarına bağlayan yollardır. Bu yollar yerleşim bölgeleri içinde yer almazlar.

17 Bağlantı Yolları: Köy yerleşim birimlerini birbirine ve devlet ulaşım ağına bağlayan bir veya iki şeritli , ağır araç trafiğine uygun kırsal trafik yollarıdır. Bu yolların yönünü yerleşim durumu belirler. Yolların konumunu belirlerken ülke koşulları ve yasal kurallarına göre hazırlanmış yönetmeliklerde belirtilen ölçüler göz önüne alınır.

18 İşletme Yolları: İşletme yolları tarımsal işletmelerin bulunduğu yollardır ve kaplama cinslerine göre kaplanmış yol ve toprak yol olarak belirlenirler. Bu yolların amacı işletme-işletme merkezi ve ürünleri işletme merkezi arasında hızlı ve güvenliği trafiği sağlamaktır. Bu yol ağının arazi toplulaştırması içinde ele alınması tarımsal alanın ulaşım bakımından en iyi bir biçimde planlanmasını sağlamaktır. Tarım işletmeciliğinin trafiği daha çok traktör ve araca eklenerek kendi kendine giden tarım makinelerinden oluşmakta ve bunlar her mevsimde yolu kullanmaktadır. İşletme merkezinden ya da işletmeden pazara olan ulaşımda bilindiği gibi bağlantı yolları kullanılır. İşletme merkezinden işletmeye olan trafik akıcı değil, yavaş ve kısa mesafelidir. Pek çok giriş ve çıkış yolları ile kesilir. İşletmelerin gelecekteki Kullanımı ve beklenen trafik yoğunluğu yol ağının sıklığını ve yapı türünü belirler.

19 Yol Yapım Amaçlı Toplulaştırma Sonrası Görünüm

20 Arazi Toplulaştırma Öncesi Arazi Toplulaştırma Sonrası


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları