Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DSG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DSG."— Sunum transkripti:

1 DSG

2 Elektromekanik şanzımana özgü nitelikler
• Mekatronik, elektronik ve elektrohidrolik kontrol ünite tek bir ünite oluşturur ve şanzımanda yer alır. • Hillholder fonksiyonu; araç sabitken frene hafif basıldığında kayıyorsa, kavrama basıncı artırılır ve araç sabit tutulur; • Creep ayarı; gaz pedalına basmaya gerek kalmadan park ederken aracın “adım hızında” hareket etmesini sağlar. • Bir acil durum programı Acil bir durumda meydana gelen arızalara göre yalnızca 1. ve 3. viteslerde veya sadece 2.viteste araç sürülebilir.

3 Temel prensip Elektromekanik şanzıman prensip olarak iki adet birbirinden bağımsız şanzımandan oluşur. Her bir şanzıman parçası işlev olarak bir düz şanzıman gibi yapılmıştır. Her bir şanzıman parçasına bir diskli kavrama takılmıştır.

4 Yapısı Her iki disk kavrama DSG yağı içinde çalışır. Mekatronik tarafından değiştirilecek olan vitese bağlı olarak ayarlanır, açılır ve kapatılırlar. K1 diskli kavrama üzerinden 1., 3., 5. ve geri vites değiştirilir. 2., 4. ve 6. vites, K2 diskli kavrama üzerinden değiştirilir.Şanzıman parçasının birinde her zaman güç bağlantısı vardır ve diğer şanzıman parçasında sonraki vitese geçilmiştir, ancak bu vitesin kavraması açıktır. Her vites için bir düz şanzımanda bulunan geleneksel senkromeç ve değiştirme ünitesi mevcuttur.

5 1. Giriş mili, içi oyuk olan 2. giriş milinin içinden geçmektedir
1.Giriş mili, içi oyuk olan 2. giriş milinin içinden geçmektedir. Geçmeli bir dişli aracılığıyla K1 diskli kavramaya bağlanmıştır. 1. Giriş mili üzerinde 5.vitesin eğik dişli vites dişlisi, 1. vitesin, geri vitesin ortak vites dişlisi ve 3. vitese ait vites dişlisi bulunmaktadır. Bu giriş milinin devrini algılamak amacıyla, 1./geri vitese ait vites dişlisi ile 3. vites dişlisi arasında 1. giriş miline ait devir sensörü G501 için bir sinyal dişlisi bulunmaktadır.

6 İki giriş miline uygun olarak elektromekanik şanzımanda
İki adet çıkış mili bulunmaktadır. 1.Çıkış Mili

7 2.Çıkış Mili

8 Geri dönüş mili 2. çıkış milinin dönüş yönünü ve böylece diferansiyele ait aks tahriki dişli takımının dönüş yönünü değiştirir. 1. çıkış mili üzerinde bulunan 1. vites ve geri vites ortak vites dişlisiyle ve 2. çıkış mili üzerinde bulunan geri vites değiştirme dişlisiyle döner. Geri dönüş mili, 1. vites ve geri vitese ait ortak vites dişlisi ile 1. Çıkış milinin ve geri vitese ait vites geçirme mili ile 2. çıkış milinin üzerine gelir.

9 Diferansiyel Her iki çıkış milin üretilen torku, sahip oldukları tahrik eden ara dişliler üzerinden diferansiyele aktarır. Diferansiyel, torku aks milleri üzerinden tekerlere aktarır. Diferansiyele park kilit dişlisi entegre edilmiştir.

10 SEKNKROMEÇ Bir vitese geçmek için vites manşonu, vites değiştirme dişlisinin dişine doğru itilmelidir. Senkromeçlerin görevi, değiştirilecek olan dişliler ile vites manşonu arasında eşzamanlı bir hareket sağlamaktır. Senkromeçlerin temeli molibden kaplamalı pirinç senkromeç bileziklerdir.

11 1. , 2. ve 3. vitesler üçlü senkromece sahiptir
1., 2. ve 3. vitesler üçlü senkromece sahiptir. Tek katlı konik sisteme karşın çok daha fazla sürtünme yüzeyi sunulmuştur. Senkronizasyon performanslı olduğu için artan ısıyı aktaracak daha büyük bir alan mevcuttur. Düşük viteslerde farklı değiştirme dişlileri arasındaki büyük devir farkları daha hızlı şekilde ayarlanabilmektedir. Vitesler daha az kuvvet harcanarak takılabilmektedir.

12 4. , 5. ve 6. vitesler tek katlı bir konik sisteme sahiptir
4., 5. ve 6. vitesler tek katlı bir konik sisteme sahiptir. Burada vites değiştirme anındaki devir farkları fazla büyük değildir. Bundan dolayı devir adaptasyonu daha hızlı gerçekleşir. Senkronizasyon için büyük bir efor sarf edilmesine gerek yoktur. Geri vites ise çift katlı bir senkromece sahiptir.

13 Tork girişi Üretilen tork, krank milinden çift kütleli volan dişlisine gelir. Çiftli kavramanın giriş göbeğinde bulunan çift kütleli volan dişlisinin geçmeli dişli, üretilen torku, diskli kavramanın taşıyıcı diskine aktarır. Bu disk K1 kavramasının dişli disk taşıyıcısı üzerinden diskli kavramanın ana göbeği ile bağlanmıştır. K2 kavramasının dişli disk taşıyıcısı da aynı şekilde ana göbek ile güç bağlantısı içindedir.

14 Diskli kavramalar Üretilen tork ilgili kavramaya dıştaki disk taşıyıcısı üzerinden iletilir. Kavramanın kapatmasıyla tork, içteki disk taşıyıcısına ve sonra ilgili giriş miline iletilir. Her bir diskli kavramada güç bağlantısı vardır. Diskli kavrama K1 K1 kavraması çok diskli bir kavramadır. Dıştadır ve üretilen torku 1., 3., 5. ve geri vitesin 1. giriş miline aktarır. Kavramanın kapanması için K1 kavramasının yağ basınç bölmesine yağ preslenir. Bu sayede piston 1 hareket eder ve K1 kavramasının lamel paketini birbirine bastırır. Üretilen tork içteki disk taşıyıcısının disk paketi üzerinden 1. Giriş miline aktarılır. Kavramanın açılmasında çanak yay piston 1’i tekrar başlangıç konumuna geri bastırır.

15 Diskli kavrama K2 K2 kavraması çok diskli bir kavramadır. İçteki kavramadır ve üretilen torku 2., 4. ve 6. Vitesin 2.giriş miline aktarır. Kavramanın kapanması için, K2 yağ basınç bölmesine yağ preslenir. K2 pistonu, bunun üzerine disk paketi üzerinden 2. giriş miline olan gücü kapatır. Kavramanın açılmasında helezonik yaylar piston 2’yi tekrar başlangıç konumuna geri bastırır.

16 Tork Aktarımı Araçta tork aktarımı motorun torku çift kütleli volan dişlisi üzerinden elektromekanik şanzımana aktarılır. Önden çekiflli araçlarda aks milleri üretilen torku ön tekerleklere aktarır. Dört tekerden çekişli araçlarda üretilen tork, ek bir dağıtıcı dişli üzerinden arka aksa aktarılır. Bir kardan mili torku Haldex kavramaya aktarır. Bu aks tahrikinde arka aks diferansiyeli entegredir.

17 Prensip şeması

18 Vites Durumları

19

20

21

22

23

24

25 Hidrolik kumanda Mekatronik
Mekatronik şanzımanın içindedir; etrafı DSG yağı ile çevrilidir. Elektronik bir kontrol ünitesinden ve elektrohidrolik bir kumanda biriminden oluşmaktadır. Mekatronik, şanzımanın merkezi kumanda ünitesidir. Bunun içinden tüm sensör sinyalleri ve diğer kontrol ünitelerinin tüm sinyalleri geçer ve tüm işlemler burada devreye sokulur ve denetimi yapılır.

26 Bu tümleşik ünitede on iki adet sensör bulunmaktadır
Bu tümleşik ünitede on iki adet sensör bulunmaktadır. Sadece iki sensör sistemin dışında bulunmaktadır. Hidrolik olarak sekiz tane vites konumlandırıcısını altı adet basınç modülasyon valfi ve beş adet değiştirme valfi üzerinden kumanda eder ve ayarlar ve her iki kavramanın basıncını ve soğutucu yağ akışını kumanda eder. Mekatronik kontrol ünitesi, kavramaların konumunu, vites ayarlayıcıların konumunu ve ana basıncı öğrenir (adapte eder).

27

28 Elektrohidrolik kumanda ünitesi, Mekatronik modüle entegre edilmiştir
Elektrohidrolik kumanda ünitesi, Mekatronik modüle entegre edilmiştir.Kumanda ünitesinde tüm solenoid valfler, basınç ayar valfleri, hidrolik iticiler ve multiplekser (çoğaltıcı) bulunmaktadır.Ayrıca hidrolik modül üzerinde bir yüksek basınç valfi bulunmaktadır. Hidrolik iticide hasara neden olabilecek basınç artışlarını önler.

29 Valfler işlevlerine göre farklı çalışma özelliklerine
sahiptir. Aşağıdaki valfler arasında ayrım yapılır. - “Evet/hayır” geçiş valfleri ve - Modülasyon valfleri “Evet/hayır” valflerine şunlar dahildir - Vites ayar valfleri ve - Multiplekser itici valf. Modülasyon valflerine dahil olanlar - Ana basınç valfi - Soğutucu yağ valfi - Kavrama valfleri ve - Emniyet valfleri.

30 İletken plakanın çıkarılmasından sonra vites ayarlayıcıların N89, N90 ve N91 valfleri görünür.

31 Yağ dolaşım sistemi

32 Yağ devresi

33 Yağ pompası, emme filtresi üzerinden yağ havuzundaki yağı emer ve yağı, basınç altında ana basınç iticisine nakleder. Ana basınç iticisi basınç ayar valfi 3 (ana basınç valfi) tarafından kumanda edilir. Ana basınç valfi elektromekanik şanzımandaki çalışma basıncını ayarlar. Ana basınç iticisinin altında pompanın emme tarafına doğru bir yağ kanalı geri gider. Diğer yağ kanalı bölünür. Kanalın biri yağ soğutucusuna ve sonra basınçlı filtre üzerinden yağ havuzuna geri gider. Diğer kanal ise yağ akışını, kavrama soğutucusu yağ iticisine götürür.

34 Basınç ayar valfi 3 tarafından ayarlanan çalışma basıncı, şanzıman tarafından diskli kavramaları çalıştırmak ve vitesleri değiştirmek için kullanılır. Yağ soğutucusu motorun soğutma devresine dahil edilmiştir. Basınçlı filtre dışlarıda şanzıman muhafazasında bulunmaktadır. Yüksek basınç valfi, yağ basıncının 32 bar’ın üzerine çıkmamasını sağlar. Püskürtme borusu üzerinden yağ, doğrudan dişlilere ulaşır.

35

36

37

38

39

40 Viteslerin Değiştirilmesi

41

42 Aktör ve Sensörler

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64


"DSG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları