Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

101-TÜRK DİLİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ 1. HAFTA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "101-TÜRK DİLİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ 1. HAFTA"— Sunum transkripti:

1 101-TÜRK DİLİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ 1. HAFTA
Mahmut AÇIL

2 DİL NEDİR?

3 DİL Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta;
Kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; Seslerden örülmüş muazzam bir yapı; Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.

4 DİLİN VASIFLARI NEDİR?

5 DİLİN VASIFLARI Tabiilik Canlılık Millilik ve sosyallik Seslilik
İttifak

6 DİL NEDİR? Bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistem.

7 DİL BİR İLETİŞİM ARACIDIR
  verici alıcı bildirim/geri bildirim (iletişim şeması)

8 DİL BİR İLETİŞİM ARACIDIR
  verici alıcı Bildirim/geri bildirim İletişim(sizlik) şeması

9 KABUL EDİLMİŞ ORTAK KOD SİTEMİ
K U L A K A K L U 1/ Mesaj tamamen geçersiz

10 A İ K P T 4 2 1 5 3 KİTAP (geçerli/doğru)
KATİP (geçerli/yanlış) TAKİP (geçerli/yanlış) PATİK ( geçreli /yanlış) İKPAT (geçersiz)

11 Sağlıklı bir iletişimde ortak öğelerle beraber ortak kurallar da dikkate alınmalıdır.
Çocuk, ağaca çıktı (anlamlı) Çocuk, ağacı çıktı (anlamsız) Çocuk, ağacın çıktı (anlamsız) Ceren, güzel keman çalıyor * (anlamlı) Güzel Ceren, keman çalıyor (anlamlı) Keman Ceren çalıyor güzel (anlamsız) * Eski devlet bakanı, gibi kullanımlar anlatım bozukluğu olarak değerlendirilir… devlet eski bakanı denilmesi istenir. (Eski) + (devlet bakanı) dır tamlama… okulumuza gelen yeni matematik öğretmeni , (yeni) + (matematik öğretmeni) olacak (yeni matematik) + (öğretmeni) değil…

12 İNSAN VE CEMİYET Cemiyet, birden fazla insanın meydana getirdiği uzvi (organik) ve ahenkli bir topluluktur. Cemiyet gelişigüzel bir insan topluluğu veya kalabalığı, insanların veya insan gruplarının üst üste yığılması demek değildir. Cemiyet birleştirici ve bağlayıcı unsurların bir araya getirdiği fertlerden kurulu sosyal bir organizasyondur.

13 TABİ CEMİYETLER Tabi cemiyetler üç çeşittir 1. Aile 2. Millet
3. Diğer Tabi cemiyetler.

14 KÜLTÜR NEDİR?

15 KÜLTÜR NEDİR? Bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan, onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür. Bu hayat tezahürleri her milletin kendisine has olan milli değerleridir. Aynı et ve kemikten yaratılan insan toplulukları bu farklı değerlere göre ayrı ayrı milletlere ayrılırlar.

16 KÜLTÜR UNSURLARI Dil Örf ve adetler Dünya görüşü Din San’at Tarih

17 KÜLTÜRÜN MAHİYETİ VE VASIFLARI
Kültür millidir. Kültür orijinaldir Kültür tabi ve canlı bir varlıktır Kültür devamlı ve tarihidir. Kültür cemiyetin müşterek malıdır. Kültür şumullü ve sârîdir. Kültürün özü değiştirilemez Kültür unsurları arasında derece farkları mevcuttur.

18 KÜLTÜR UNSURLARI 9. Kültür değişmeleri (serbest ve mecburi) iki türlüdür. 10. Kültür bir cemiyetin hayat tezahürleri olarak tabi yaşama ihtiyaçlarından doğmuş ve onlara çare bulma tarzları olarak ortaya çıkmıştır. 11. Kültür umumiyetle bir yaratma, doğuş ve başlangıç safhasında kalmaz. 12. Kültür ahenkli bir bütündür. 13. Yeryüzünde ne kadar millet varsa o kadar da kültür vardır.

19 KÜLTÜR UNSURLARI 14. Kültür ile medeniyet arasında fark vardır.
15. Kültür varlığını nesilden nesile intikale borçludur. 16. Kültür fertlere ve cemiyete hizmet eder.

20 BİR KÜLTÜRÜN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜR?
Yetiştirdiği insan tipi Ortaya koyduğu cemiyet şekli Tesir, nüfuz ve müeseriyet kabiliyeti Kendisini koruma ve dayanma kudret ve hassası


"101-TÜRK DİLİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ 1. HAFTA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları