Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3
Yard. Doç. Dr. Banu BAŞAR

2 Akreditifli Ödeme Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. Akreditif bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyle uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.

3 Akreditiflerdeki taraflar :
Amir (Applicant): İthalatçı firma ya da akreditif açılmasını isteyen taraf Amir Banka (Issuing Bank): Akreditif açan banka Lehdar (Beneficiary): İhracatçının kendisidir. Lehine akreditif açılan firmadır. İhbar/Teyit eden banka:Lehdara akreditifi haber veren banka

4 Akreditifli ödeme şeklinin işleyişi
İhracatçı İthalatçı 11 1 5 4 13 6 9,10 2 7-8 12 Amir Banka İhbar Bankası 3

5 1.Taraflar arasında bir sözleşme imzalar
2.İthalatçı kendi bankasından ihracatçı lehine bir akreditif açılması için başvurur 3.Amir banka akreditifin açıldığını ihracatçının ülkesindeki muhabir bankasına bildirir 4.Akreditifin açıldığı bildirilen muhabir banka, akredifi inceler ve ihracatçıya beklediği akredifin açıldığını açıldığını ihbar eder. 5.İhracatçı akreditif metnindeki koşullar altında dış ticarete konu olan ürünü zamanında ithalatçıya sevk eder 6.İhracatçı diğer yandan ihracat ile ilgili belgeleri kendi muhabir bankasına teslim ederek ihracat bedelinin ödenmesi talebinde bulunur

6 7.Muhabir banka ihracatçıdan aldığı dış satıma konu olan belgeleri inceler ve eğer yapılan işlem akreditif şartlarına uygun ise kendi mektubunu da amir bankaya gönderir. 8.Bu arada akreditifin koşullarına bağlı olarak ödeme talebinde de bulunabilir. 9. Amir banka belgeleri alır ve inceler, İncelenen belgeler akreditif şartlarına uygun bulunması halinde durum alıcıya bildirilir. 10.Alıcının akreditif açma şekline göre ilgili hesabı borçlandırılır ve gerekli tahsilat yapılır. Yani malı temsil eden belgeler ithalatçıya teslim edilir

7 11.İthalatçı malı gümrükten çeker
12.Amir banka sözü edilen ihracat bedlini akreditifin özelliğine göre muhabir bankaya transfer eder 13.Transfer edilen bedel muhabir banka tarafından ihracatçıya ödenir

8 Dönülemez (Gayrıkabilirücü)Akreditif
Dönülebilir (Kabili rücü)Akreditif Dönülemez (Gayrıkabilirücü)Akreditif

9 Teyitli Akreditif Teyitsiz Akreditif

10 Karşılıklı Akreditif Devredilebilir Akreditif

11 Red Klaus Akreditif

12 Green Klaus Akreditif

13 Stand by Akreditif

14 Rotatif (Devreden) Akreditif


"DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları