Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Nisan 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Nisan 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Nisan 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr. Murat Deveci

2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTISI SUNUMU PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 24/04/2014 - Perşembe Dr. Murat Deveci

3 OLGU B.D. 13 yaş, kız Yakınma Göğüs ağrısı

4 Öykü 1-2 yıldır ara ara (ayda bir) olan, ancak kısa süren (birkaç saniye- bir iki dakika) Daha çok batıcı tarzda Sternum solu ve apeksde lokalize Göz kararması, çarpıntı veya senkopun eşlik etmediği Solunumla, eforla, yemeklerle, hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısı KOÜTF Pediatrik Kardiyoloji BD

5 Prenatal ve natal öyküde özellik yok Büyüme-gelişme yaşına uygun Hastanede yatma, operasyon geçirme öyküsü yok Anne-baba arasında akrabalık yok Sağlıklı, 4 yaşında bir erkek kardeşi var Ailede ani ölüm, erken yaşta kardiyak nedenli ölüm, bilinen bir kalp hastalığı öyküsü yok Özgeçmiş - Soygeçmiş

6 Fizik Bakı Vücut Isısı: 36,3 0 CNabız: 96/dk SS: 20/dk KB: 100/60 mmHg SO 2 : %98Ağırlık: 45 kg (25p) Boy: 163 cm (75-90p) GD iyi, aktif, koopere. Hafif pectus ekskavatumu mevcut Bilateral solunum sesleri olağan. S1 - S2 N, Apekste midsistolik klik ve 1-2/6 sistolik üfürüm Karın muayenesi normal.

7 EKG

8 TELE

9 OLASI TANI(LAR)? İLERİ TETKİK???

10 EKO

11 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Dr. Murat Deveci KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD

12 ACI BİR TECRÜBE…. Daha önce tamamen sağlıklı olan 12 yaş erkek Aniden başlayan göğüs ağrısı Kas ağrısına sıcak duş iyi gelir… Birkaç saat sonra acil servise ağrı nedeniyle başvuruyor KTA: 130/dk, TA bakılmıyor. AC grafisi isteniyor.. Hasta AC grafisinin değerlendirilmesi için bekliyor. Jennifer Thull-Freedman* * Asist. Prof. Of Pediatrics, University of Toronto, The Hospital for Sick Children

13 ACI BİR TECRÜBE…. Hasta aniden kendinden geçiyor, nabız alınamıyor.. Resüsitasyona yanıt vermiyor.. AC grafisine bakıldığında mediastende genişleme görülüyor. Otopside aort diseksiyonu saptanıyor… Jennifer Thull-Freedman* * Asist. Prof. Of Pediatrics, University of Toronto, The Hospital for Sick Children

14 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Göğüs kafesini oluşturan ve içinde yer alan tüm yapı ve organlardan kaynaklanabilir Pediatrik kardiyoloji sevklerinin en sık 2. nedeni Hastada, ailede ve doktorda yoğun endişeye yol açmakta Erişkinde anjina pektoris ve miyokard enfarktüsü ile ilişkili Çocuklarda nadiren kalp kaynaklı (%1-6)

15 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Kalp kaynaklı olanlar genelde önemli (ani ölüm!!!) En önemli nokta iyi bir öykü ve fizik muayene En sık 11-14 yaşları arasında Daha erken yaşlarda organik nedenler biraz daha fazla Kız=Erkek

16 İdiyopatik:% 21-45 Kas-İskelet:% 15-30 Solunum:% 12-25 Psikojenik:% 10-20 GİS:% 4-7 Diğer:% 4-10 Kardiyak:% 1-6 Etyoloji En sık form Kapsamlı bir değerlendirmeye rağmen neden bulunamaz Keskin, birkaç saniye ile dakika süren ağrı tanımlanır Genellikle soluk almakla şiddetlenir Eforla veya istirahatte ortaya çıkabilir Sternum ortasında ya da meme altında hissedilir Tekrarlayabilir

17 Travma / zorlanma / aşırı kullanma Kostokondrit Prekordiyal “catch” sendromu Kayan kosta sendromu Tietze sendromu Hipersensitif ksifoid sendromu Etyoloji Kas – İskelet Sistemi Travma ya da spor öyküsü Palpe edilince veya ekstremite hareketiyle ağrı uyarılabilir NSAİ tedavi Kostokondral veya kostosternal eklemlerin enflamasyonu Genellikle solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, egzersiz sonrası görülür Adölesan kızlarda sık 2.-5. kostalar Palpasyonla ağrı ortaya çıkar Keskin ve kısa süreli “masum göğüs ağrısı” (Texidor’s twinge) Çok kısa süreli (sn), bıçak saplanır tarzda Çoğunlukla 6-12 yaş arası sağlıklı çocuklarda Sternum sol kenarı boyunca veya meme başı altında Derin solunumla artar İstirahatte veya eforla ortaya çıkabilir Öne eğilmekle artabilir Etyoloji? (Postür bozukluğu?) Çocuk yaş grubunda nadirdir Sternuma yapışmayan 8,9,10. kosta kıkırdağına travma nedeniyle oluşur Bir şey kaldırırken ya da gövdenin fleksiyonu sırasında bir kayma hareketi hissettiklerini ve ses duyduklarını söylerler Kosta kenarını yakalayıp öne doğru çekme (hooking) manevrası ile ağrı oluşturulabilir Çocuk yaş grubunda nadirdir Adölesan ve genç erişkinde tek bir kostokondral veya kostosternal eklemin enflamasyonu Etkilenen eklemde şişlik, hassasiyet ve hatta ısı artışı mevcut 2. ve 3. kostada daha sık Etyoloji? (ÜSYE?) Birkaç hafta-ay sürer Nadirdir Ksifoid kıkırdak bölgesinde ağrı palpasyonla da tetiklenir Kola, omuza, sırta yayılabilir Ağır yemek sonrası, öksürük, eğilme-dönme hareketleriyle ağrı oluşabilir Nedeni bilinmemekte

18 Astım / Reaktif hava yolu hastalığı Pnömoni Plörezi Bronşit / Trakeit Pnömotoraks Pnömomediastinum Pulmoner emboli Kronik öksürük Pulmoner hipertansiyon Etyoloji Solunum Sistemi Egzersizle indüklenen astım!!! Öksürük, dispne, wheezing Kalp hastalıkları ile karışabilir

19 Anksiyete Depresyon Konversiyon Somatizasyon Hiperventilasyon Fobi Panik bozukluk Obsesif-kompulsif bozukluk Etyoloji Psikojenik Nedenler Adölesanda, özellikle kızlarda Ağrı belirsiz, değişen karakterde ve uzun sürelidir. Baş ağrısı ve karın ağrısı da eşlik edebilir Yaşamsal stres etmenleri; anne- baba ayrılığı, gecimsizlik, okul başarısızlığı, akranları tarafından kabul görmeme, cinsel taciz öyküsü

20 Gastroözofageal reflü Özefajit Özefageal spazm Gastrit Ülser Yabancı cisim Hiatus hernisi Kolesistit, pankreatit Etyoloji Gastrointestinal Sistem Substernal ve epigastrik ağrı Yanma şeklinde Yemeklerle ilişki Yatarken daha belirgin Disfaji eşlik edebilir Epigastrik bölgede palpasyonla hassasiyet

21 Meme dokusu (telarş, jinekomasti) Herpes zoster Plörodini (epidemik miyalji) Orak hücreli anemi Torasik kitle/malignite Etyoloji Diğer Nedenler

22 Koroner arter hastalığı – Doğumsal: – Doğumsal: Anormal orijin (ALCAPA), interarteriyal seyir, intramural seyir (miyokardiyal bridging), koroner A-V fistül, koroner ostiyum darlığı – Edinsel: – Edinsel: Kawasaki hastalığı, erken ateroskleroz (ailesel hiperlipidemi, progeria), kardiyak cerrahi sonrası, koroner vazospazm (kokain kullanımı) Yapısal kalp hastalıkları: Aort stenozu, hipertrofik KMP, aort koarktasyonu, pulmoner stenoz, MVP Disritmiler: SVT, VT, ventriküler ekstrasistol Enflamatuvar: Perikardit, miyokardit Diğer: Aort diseksiyonu (Marfan sendromu, Turner sendromu, Ehler-Danlos Sendromu), sinüs valsalva rüptürü, kardiyak cihaz komplikasyonları Etyoloji Kardiyak Nedenler

23 Egzersizle gelen, istirahatte azalan ağrı Akut başlayan, şiddetli, sebat eden ağrı (2-15 dk) Sıkıştırıcı, ezici, basınç hissi Diffüz: Substernal, prekordiyal Boyun, omuz, sırt, sol kola yayılım Birlikte senkop, presenkop, baş dönmesi, çarpıntı, terleme, solukluk, bulantı, kusma, ateş Kalp hastalığı öyküsü Hiperkolesterolemi, tromboza yol açan durumlar Ailede erken kardiyak ölüm, nedeni bilinmeyen ani ölüm Kardiyak Göğüs Ağrısı

24 Ne zamandır var? Ne kadar sürüyor? Ne sıklıkta geliyor? Lokalizasyonu? Yayılım? Kalite: Sıkıştırıcı, ezici, künt Batıcı, delici, keskin, Yanıcı Eşlik eden semptomlar Senkop, presenkop, çarpıntı Nefes darlığı Diğer ağrılar Tanısal Yaklaşım ÖYKÜ !!! Ortaya çıkaran, arttıran, azaltan durumlar Egzersiz, istirahat, solunum, pozisyon, yemek Özgeçmiş Kalp hastalığı Stres Diğer sistem hastalıkları Soygeçmiş Benzer yakınma? Ani kardiyak ölüm? Kalp hastalığı?

25 PQRST Provoke Quality Radiation / Region Severity Time / Onset /Duration Tanısal Yaklaşım ÖYKÜ !!!

26 Tanısal Yaklaşım Fizik Muayene Genel Görünüm Fenotipik özellikler (Marfan, Turner…), Travma izi, skolyoz, deformite… Vital Bulgular Ateş, taşikardi, taşipne, nabızlar… Kas-İskelet Sistemi Palpasyon ile kostalarda hassasiyet, meme dokusu?, kolları kaldırma, dirence karşı itme-çekme, derin soluk aldırma, eğilme… Kardiyak Bakı Kalp sesleri, üfürüm, frotman, klik, disritmik? Solunum Sistemi Ral, ronkus, retraksiyon, wheezing, seslerde azalma… Diğer

27 Tanısal Yaklaşım Tetkik(ler)??? EKG Noninvazi, ucuz, güvenilir Normal ise endişeleri azaltır TELE Gerekiyorsa Kardiyak enzimler CK/CK-MB, Troponin EKO Kardiyak patoloji?? İleri Tetkikler Egzersiz Testi Holter BT Anjiyo (koroner, AC BT) Miyokard Sintigrafisi Solunum Fonksiyon Testi Endoskopi

28 Tedavi İdiyopatik Hastanın ve ailenin ikna edilmesi…. (tekrarlayabilir!) Kas-İskelet İstirahat, antienflamatuar (ibuprofen) Diğer (KVS, SS, GIS, Psik.) Nedene yönelik

29 Tedavi İdiyopatik Hastanın ve ailenin ikna edilmesi…. (tekrarlayabilir!) Kas-İskelet İstirahat, antienflamatuar (ibuprofen) Diğer (KVS, SS, GIS, Psik.) Nedene yönelik

30 Ne zaman kardiyoloji sevki? Kardiyak bakıda patoloji – Üfürüm, klik, frotman, siyanoz, gallop, EKG-TELE anormalliği Egzersizle göğüs ağrısı Çarpıntı, baş dönmesi, senkop Kardiyak cerrahi ya da girişim öyküsü Ailede aritmi, HKMP, ani ölüm öyküsü Kawasaki geçirme öyküsü Birinci derece akrabalarda familial hiperkolesterolemi

31 Çocuklarda Göğüs Ağrısı OLGU ÖRNEKLERİ

32 OLGU 1 10 yaşında erkek hasta Aniden başlayan göğüs ağrısı Ağrı sternum altında Sıkıştırıcı nitelikte Sol omuz ve kola yayılıyor Özgemiş/Soygeçmiş 5 yaşında Kawasaki hastalığı? Fizik Bakı Taşikardik, taşipneik Soluk, terli, ajite

33 OLGU 1

34 OLGU 2 12 yaşında kız hasta 2 gündür olan göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvuruyor – Geçen hafta ÜSYE geçirmiş – Afebril – Ağrı şiddetli değil, ancak daha çok rahatsız etmeye başlamış – Derin nefes almakla ağrı artıyor – Yayılımı yok – Özgeçmiş/soygeçmişte özellik yok – Fizik bakıda sol parasternal bölgede palpasyonla hassasiyet dışında patoloji yok Kostokondrit

35 OLGU 3 14 yaşında erkek hasta Eforla göğüs ağrısı tarifliyor, dinlenince geçiyor Ağrı sternum altında, baskı gibi hissediyor FB’da 1-2/6 sistolik üfürüm mevcut

36 OLGU 3

37 OLGU 4 8 yaşında erkek futbol maçı sırasında göğsünün acıdığını ve nefes alamadığını söyleyince doğrudan acil servise getiriliyor – Daha önce benzer birkaç atak olmuş – Şu an daha iyi hissediyor, ancak peşpeşe öksürüğü var – Solunum sesleri normal, üfürüm yok – Ağrı her iki göğüste, sıkıtırıcı tarzda, dinlenince geçiyor – Yayılımı yok – EKG: N – TELE: N Egzersiz ilişkili astım

38 OLGU 5 9 yaşında kız hasta 1 haftadır ateş 2 gündür göğüs ağrısı ve dispne Ağrı sternum solu ve ortasında Ağrı nedeniyle yatmak istemiyor Özgemiş/Soygeçmiş Özellik yok Fizik Bakı Taşikardik, taşipneik Kalp sesleri derinden geliyor Frotman duyuluyor

39 OLGU 5

40 OLGU 6 15 yaşında kız göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvuruyor – Birkaç gündür mevcut – Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluyormuş – Egzersizle ilişkili değil – Fizik muayenede özellik yok – Yayılımı yok – EKG: N – TELE: N – 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle anneannesini kaybetmiş Psikojenik

41 OLGU 7 6 yaşında kız hasta evde göğüs ağrısı olması sonrası acil servise getiriliyor – Oyun oynamayı bırakıyor, annesine sarılıp göğsünün acıdığını ifade ediyor – Annesi çocuğun “solduğunu” söylüyor – Şimdi iyi görünüyor ve yakınma yok – KTA: 110/dk, fizik muayene normal Wolf-Parkinson-White Sendromu (SVT)

42 OLGU 8 16 yaş, erkek Futbol maçından hemen önce başlayan, Maç sırasında eforla artan, Göğüs kafesi sol tarafında başlayıp boyun sol tarafına doğru yayılım gösteren, Göz kararması, bayılma ya da çarpıntının eşlik etmediği, Baskı tarzında ve gittikçe şiddeti artan göğüs ağrısı ile acil servise başvuruyor

43 OLGU 8 Özgeçmiş/Soygeçmiş: Özellik yok Fizik Bakı: Normal EKG: İnferior derivasyonlarda erken repolarizasyon paterni (+) TELE: N Laboratuvar: Troponin 0.42 ng/ml EKO: N

44 ÖZET ve SONUÇ Göğüs ağrısı olan her hasta kapsamlıca değerlendirilmelidir. Öykü ve muayene çoğu vakada yeterlidir. Ancak EKG çekilmesinin hiçbir sakıncası yoktur. En sık saptanabilen nedenler kas-iskelet sistemine bağlıdır. Hasta ve ailesine benign özellik belirtilmeli ve ikna edilmeli. Kardiyak nedenler nadir de olsa ölümcül olabilir. Eforla göğüs ağrısı!!! Kardiyak bakıda patoloji – Üfürüm, klik, frotman, siyanoz, gallop, EKG-TELE anormalliği Egzersizle göğüs ağrısı Çarpıntı, baş dönmesi, senkop Kardiyak cerrahi ya da girişim öyküsü Ailede aritmi, HKMP, ani ölüm öyküsü Kawasaki geçirme öyküsü Birinci derece akrabalarda familial hiperkolesterolemi

45 Te ş ekkürler....


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Nisan 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları