Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Hem. Seniye ÜNLÜ AMATEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Hem. Seniye ÜNLÜ AMATEM."— Sunum transkripti:

1 ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Hem. Seniye ÜNLÜ AMATEM

2 Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.* *Raia S. Teatmentand Recovery. NJ Nurse.2005 Jan-Feb;35 (1):14

3 Tedavi iki şekilde yapılmaktadır Yatarak tedavi Ayaktan tedavi Tedavi iki şekilde yapılmaktadır Yatarak tedavi Ayaktan tedavi

4 Yatılı tedavide, Bağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde hastayı ilk karşılayan genellikle hemşirelerdir. Bu alanda çalışan hemşirelerin, bilgi ve tecrübesi, bağımlı kişilik özelliklerini tanıması, bağımlıya hangi durumda nasıl bir tutum izleyeceğini bilmesi önemlidir. Bu alanda çalışan hemşirelerin, bilgi ve tecrübesi, bağımlı kişilik özelliklerini tanıması, bağımlıya hangi durumda nasıl bir tutum izleyeceğini bilmesi önemlidir.

5 Poliklinik Kimlik bilgisine ve başvuru nedenine ö zellikle dikkat edilir. Alkolmetre ve/veya metabolit kontrol ü yapılır.Kimlik bilgisine ve başvuru nedenine ö zellikle dikkat edilir. Alkolmetre ve/veya metabolit kontrol ü yapılır. Epileptik n ö bet, deliryum riski entoksikasyon ve yoksunluk belirtileri a ç ısından ö n değerlendirmesi yapılarak poliklinik doktoru bilgilendirilir.Epileptik n ö bet, deliryum riski entoksikasyon ve yoksunluk belirtileri a ç ısından ö n değerlendirmesi yapılarak poliklinik doktoru bilgilendirilir. A ğır yoksunluk bulgusu olan hastalara ö ncelik tanınır, gerekirse acil m ü dahalede bulunulur. A ğır yoksunluk bulgusu olan hastalara ö ncelik tanınır, gerekirse acil m ü dahalede bulunulur.

6 Doktor tarafından tedavisi planlanan hastanın yatışı yapılmışsa ;Doktor tarafından tedavisi planlanan hastanın yatışı yapılmışsa ; Rutin yatış işlemleri anlatılır ve g ü venlik eşliğinde servise kabul ü sağlanırRutin yatış işlemleri anlatılır ve g ü venlik eşliğinde servise kabul ü sağlanır Ayaktan tedavi planlanmışsa, ila ç kullanımı,kontrol muayenesi,ATP konusunda hasta ve yakınları bilgilendirilir.Ayaktan tedavi planlanmışsa, ila ç kullanımı,kontrol muayenesi,ATP konusunda hasta ve yakınları bilgilendirilir. Hasta kayıtlarının etik kurallar i ç inde doğru, kontroll ü ve g ü venli bir şekilde alınıp saklanmasına ö zen g ö sterilir, mahkeme kararı dışında hasta hakkında hi ç kimseye bilgi verilmez.Hasta kayıtlarının etik kurallar i ç inde doğru, kontroll ü ve g ü venli bir şekilde alınıp saklanmasına ö zen g ö sterilir, mahkeme kararı dışında hasta hakkında hi ç kimseye bilgi verilmez.

7 Hasta genellikle ; Entoksikasyon ya da yoksunluk nedeni ile sıkıntılı, agresif, her an patlamaya hazır, endişeli, g ü vensiz bir durumda başvurur. Poliklinik hemşiresi, hasta ve yakınlarıyla terapötik bir ilişki kurmalı,anksiyetesini azaltıcı,sahiplenici önemseyen onları dinleyen ve g ü vende olduklarını hissettiren yatıştırıcı bir tutum izlemelidir.

8 Hasta Kabul Hasta ve yakınlarından gerekli bilgiler alınıp veri tabanına girişi sağlanır.Hasta ve yakınlarından gerekli bilgiler alınıp veri tabanına girişi sağlanır. Ziyaret,telefon,kliniğin işleyişi, tedavi s ü reci gibi konular hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilir.Ziyaret,telefon,kliniğin işleyişi, tedavi s ü reci gibi konular hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilir. Kliniğe madde girişini engellemek i ç in g ü venlik g ö revli siyle birlikte, ü st araması gibi tedbirler alınırKliniğe madde girişini engellemek i ç in g ü venlik g ö revli siyle birlikte, ü st araması gibi tedbirler alınır Hastanın yanında kıymetli eşyalar varsa ailesine ya da emanet b ü rosuna teslim edilir.Hastanın yanında kıymetli eşyalar varsa ailesine ya da emanet b ü rosuna teslim edilir.

9 Yoğun Bakım Yoğun bakım odası ve yatağı tedaviye uygun bir şekilde d ü zenlenmiştirYoğun bakım odası ve yatağı tedaviye uygun bir şekilde d ü zenlenmiştir Hastanın genel durumuna g ö re odası belirlenir ve ayrıntılı bir anamnez alınır.Hastanın genel durumuna g ö re odası belirlenir ve ayrıntılı bir anamnez alınır. Burada g ö zlem olduk ç a ö nemlidir ö zellikle ;Burada g ö zlem olduk ç a ö nemlidir ö zellikle ; Tedavi sırasında ortaya ç ıkabilecek t ü mTedavi sırasında ortaya ç ıkabilecek t ü m yoksunluk belirtilerine ve komplikasyonlarına yoksunluk belirtilerine ve komplikasyonlarına Deliryuma girme riskine, Uyku/uyanıklık durumuna nöbet öyküsüne yönelik gözlem yapılır.Deliryuma girme riskine, Uyku/uyanıklık durumuna nöbet öyküsüne yönelik gözlem yapılır. Vital bulgular alınır, EKG ve akciğer filmi ç ekilir, rutin kan ve idrar tetkikleri yapılır, sıvı replasmanı ile birlikte tedavi protokol ü nde yer alan ila ç tedavisi uygulanır, b ü t ü n uygulamalar not edilir.Vital bulgular alınır, EKG ve akciğer filmi ç ekilir, rutin kan ve idrar tetkikleri yapılır, sıvı replasmanı ile birlikte tedavi protokol ü nde yer alan ila ç tedavisi uygulanır, b ü t ü n uygulamalar not edilir. İla ç yan etkilerine y ö nelik g ö zlem yapılırİla ç yan etkilerine y ö nelik g ö zlem yapılır

10 Yoğun bakım hemşireliği rutinler, g ü nl ü k bakım, hijyen vs gibi diğer yoğun bakım ü nitelerinde uygulanan hemşirelik hizmetlerinden farklı değildir. Ö nemli bir fark hemşire, bağımlılık tedavisinde yoğun bakımın birinci basamak olduğunu bilmeli ve diğer servislere g ö re ç ok esnek olsa da bağımlının kurallarla tanışmasını ve uyum sağlamasını pekiştirmeye ç alışmalıdır, bu aynı zamanda bir sonraki adıma hazırlıktır. Yoğun bakım hemşireliği rutinler, g ü nl ü k bakım, hijyen vs gibi diğer yoğun bakım ü nitelerinde uygulanan hemşirelik hizmetlerinden farklı değildir. Ö nemli bir fark hemşire, bağımlılık tedavisinde yoğun bakımın birinci basamak olduğunu bilmeli ve diğer servislere g ö re ç ok esnek olsa da bağımlının kurallarla tanışmasını ve uyum sağlamasını pekiştirmeye ç alışmalıdır, bu aynı zamanda bir sonraki adıma hazırlıktır.

11 Detoksifikasyon (Arındırma) Yoğun Bakımda uygulanan rutin bakım işlemleri burada da yapılır.Yoğun Bakımda uygulanan rutin bakım işlemleri burada da yapılır. Bu bölümde ila ç uygulamaları olduk ç a ö nemlidir, hastanın ilacını yutup yutmadığı mutlaka kontrol edilir.Bu bölümde ila ç uygulamaları olduk ç a ö nemlidir, hastanın ilacını yutup yutmadığı mutlaka kontrol edilir. Tbc, HIV enfeksiyonu, Hepatit A,B,C ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile cilt apseleri yönünden dikkat edilmelidir.Tbc, HIV enfeksiyonu, Hepatit A,B,C ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile cilt apseleri yönünden dikkat edilmelidir. Hastaya serviste uyulması gereken kurallar ve kurallı yaşama ge ç işin ö nemi anlatılır ve yeni bir yaşam tarzına adaptasyonu konusunda yardım edilirHastaya serviste uyulması gereken kurallar ve kurallı yaşama ge ç işin ö nemi anlatılır ve yeni bir yaşam tarzına adaptasyonu konusunda yardım edilir

12 Detoksifikasyonu biten hasta ile tedavi ekibi tarafından ortak bir değerlendirme yapılır Detoksifikasyonu biten hasta ile tedavi ekibi tarafından ortak bir değerlendirme yapılır Taburculuğuna karar verilmişse Taburculuğuna karar verilmişse Hasta ayaktan tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilir Hasta ayaktan tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilir Önerilen ilaçların kullanım şekli anlatılır Önerilen ilaçların kullanım şekli anlatılır Terapi bölümüne devam edecekse Terapi bölümüne devam edecekse O bölümün içeriği, kuralları ve programı hakkında ön bilgi verilir O bölümün içeriği, kuralları ve programı hakkında ön bilgi verilir

13 Bu dönemde hasta Genellikle şaşkın Anksiyetesi artmış Anksiyetesi artmış Madde kullanma Madde kullanma isteği yüksek Buna bağlı olarak tedaviye devam etmekle bırakmak arasında git-gel lerin fazla yaşandığı bir dönemdir.

14 Hemşirelerin Tutumu Tedaviye uyumu ve devamı konusunda motive edilmeli,desteklenmeli ve ihtiyacı olduğunda yardımcı olunacağı mesajı verilmelidir. Tedaviye uyumu ve devamı konusunda motive edilmeli,desteklenmeli ve ihtiyacı olduğunda yardımcı olunacağı mesajı verilmelidir. Tutarlı, ödün vermeyen, nazik, ortak bir tutum ve kurallara tam olarak uymak esastır. Manipülatif talepler kabul edildikçe arkası kesilmeyecektir. Hastaya yargısız ve gerçekçi davranılmalıdır.Tutarlı, ödün vermeyen, nazik, ortak bir tutum ve kurallara tam olarak uymak esastır. Manipülatif talepler kabul edildikçe arkası kesilmeyecektir. Hastaya yargısız ve gerçekçi davranılmalıdır. Hemşire,yoksunluktaki hastanın zaman zaman kendisine hakaret, zarar verici kontrolsüz davranışlarının nedenini bilmeli, buna uygun çözümler aramalı ve durumu kişiselleştirmemelidir.Hemşire,yoksunluktaki hastanın zaman zaman kendisine hakaret, zarar verici kontrolsüz davranışlarının nedenini bilmeli, buna uygun çözümler aramalı ve durumu kişiselleştirmemelidir.

15 Psikoterapi Hastanın hangi odada kalacağı belirlenırken,Hastanın hangi odada kalacağı belirlenırken, Önceden tanışık olmamalarına,Önceden tanışık olmamalarına, tedavi süreci içersinde aynı odayı paylaşmamış olmalarına, tedavi süreci içersinde aynı odayı paylaşmamış olmalarına, Madde bağımlılarının çoğunlukla aynı odada kalmamalarına dikkat edilir.Madde bağımlılarının çoğunlukla aynı odada kalmamalarına dikkat edilir. Detoksifikasyon bölümünde başlayan kurallı yaşam tarzı burada daha ayrıntılı ve yaptırımlı şekilde devam eder.Detoksifikasyon bölümünde başlayan kurallı yaşam tarzı burada daha ayrıntılı ve yaptırımlı şekilde devam eder. Bütün kurallar, kuralların nedeni ve puan sistemi anlatılır. Bütün kurallar, kuralların nedeni ve puan sistemi anlatılır. yazılı ve imzalı bir onay alınır. yazılı ve imzalı bir onay alınır.

16 Psikoterapi Haftada bir değerlendirilen ilk yazılı ödevi verilir.Haftada bir değerlendirilen ilk yazılı ödevi verilir. Küçük ve büyük grup terapileri, bilinçlendirme ve diğer programlar hakkında hasta bilgilendirilirKüçük ve büyük grup terapileri, bilinçlendirme ve diğer programlar hakkında hasta bilgilendirilir Davranış değişikliği ve psikososyal beceri kazandırmayı amaçlayan ortam tedavisi anlatılırDavranış değişikliği ve psikososyal beceri kazandırmayı amaçlayan ortam tedavisi anlatılır Sosyal faaliyet programında ne planladıkları,iş bölümü herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirip getirmediği takip edilir ve not alınır.Sosyal faaliyet programında ne planladıkları,iş bölümü herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirip getirmediği takip edilir ve not alınır. Tüm hastaların eşit olarak görev ve sorumluluk almasına dikkat edilir.Tüm hastaların eşit olarak görev ve sorumluluk almasına dikkat edilir. Kurallara uyumu ve uyum zorluğu gözlenir, gerekirse bireysel görüşmeler yapılır.Kurallara uyumu ve uyum zorluğu gözlenir, gerekirse bireysel görüşmeler yapılır. Bazı gruplar tedavi ekibi ile işbirliği içinde olabildiği gibi, bazen tam tersi olabilir. Bu noktada günün her saatinde hasta ile daha çok zaman geçiren hemşire tarafından servis içi grup dinamiği gözlemlenir ve gözlemler tedavi ekibi ile paylaşılır.Bazı gruplar tedavi ekibi ile işbirliği içinde olabildiği gibi, bazen tam tersi olabilir. Bu noktada günün her saatinde hasta ile daha çok zaman geçiren hemşire tarafından servis içi grup dinamiği gözlemlenir ve gözlemler tedavi ekibi ile paylaşılır.

17 Psikoterapi Bir nevi köprü oluşturan aile bilinçlendirme programında hasta yakınları,bağımlılık,servisin işleyişi ve ortam tedavisi hakkında bilgilendirilir. Bir nevi köprü oluşturan aile bilinçlendirme programında hasta yakınları,bağımlılık,servisin işleyişi ve ortam tedavisi hakkında bilgilendirilir. Taburculuk öncesi hastaya ayaktan tedavi seçenekleri ve önemi anlatılır.Taburculuk öncesi hastaya ayaktan tedavi seçenekleri ve önemi anlatılır. Terapi bölümünde hemşire, programın her alanında rol almaktadır.Terapi bölümünde hemşire, programın her alanında rol almaktadır. Ayrıca ek bir eğitim alarak grup terapileri içinde koterapist ya da psikodramatist olarakta yer alabilir.Ayrıca ek bir eğitim alarak grup terapileri içinde koterapist ya da psikodramatist olarakta yer alabilir.

18 Bu dönem Genellikle hastanınGenellikle hastanın kendisiyle yüzleşmeye kendisiyle yüzleşmeyebaşladığı, Ben neden buradayımBen neden buradayım sorusunun, Suçluluk duygusununSuçluluk duygusunun sık yaşandığı bir dönemdir, kendisini değersiz vekendisini değersiz ve başarısız ya da aşırı güvenli hissedebilir.

19 Hemşirelerin Terapötik ortamın sağlanmasında tutum ve davranışları önemlidir.Terapötik ortamın sağlanmasında tutum ve davranışları önemlidir. İyi bir dinleyici olmalıİyi bir dinleyici olmalı Bağımlıya yargısız, gerçekçi ve tarafsız bir ilgiyle;Bağımlıya yargısız, gerçekçi ve tarafsız bir ilgiyle; Eleştirel ve kontrol eder nitelikte değil, güven, destek, hoşgörü, sabır ve değer verme tutumu ile yaklaşmalı,Eleştirel ve kontrol eder nitelikte değil, güven, destek, hoşgörü, sabır ve değer verme tutumu ile yaklaşmalı, Farklı mesaj vermeden tüm tedavi ekibi ile ortak davranış benimsemeli, yaptığı müdahale ve uygulamalarında empati kurabilmelidir.Farklı mesaj vermeden tüm tedavi ekibi ile ortak davranış benimsemeli, yaptığı müdahale ve uygulamalarında empati kurabilmelidir. Yumuşak, aşırı izin verici ve koruyucu olmanın bağımlıya yarar değil zarar verici olduğunu bilmelidir.Yumuşak, aşırı izin verici ve koruyucu olmanın bağımlıya yarar değil zarar verici olduğunu bilmelidir.

20 Ayaktan Tedavi Sürecinde Hemşirelerin rolü, bağımlılarla uzun süreli terapötik ilişki geliştirme ve bu ilişkiyi sürdürme özelliği etrafında planlanır.Hemşirelerin rolü, bağımlılarla uzun süreli terapötik ilişki geliştirme ve bu ilişkiyi sürdürme özelliği etrafında planlanır.

21 Bağımlı hasta ; Ayaktan tedavi kuralları, katılacağı programın içeriği, resmi işlemler,AA.NA gibi kendine yardım grupları hakkında bilgilendirilir.Ayaktan tedavi kuralları, katılacağı programın içeriği, resmi işlemler,AA.NA gibi kendine yardım grupları hakkında bilgilendirilir. Randevularına gelip gelmediği kontrol edilir. Gelmediyse nedeni araştırılır.Randevularına gelip gelmediği kontrol edilir. Gelmediyse nedeni araştırılır. Kendisindeki fiziksel ve sosyal değişikliklerle ilgili yüzleştirilerek tedaviye devamı konusunda motive edilir.Kendisindeki fiziksel ve sosyal değişikliklerle ilgili yüzleştirilerek tedaviye devamı konusunda motive edilir. Programa gelen bağımlının alkolmetre ve/veya metabolit kontrolü yapılır,denetimli ve güvenli şekilde servise alınması sağlanır.Programa gelen bağımlının alkolmetre ve/veya metabolit kontrolü yapılır,denetimli ve güvenli şekilde servise alınması sağlanır. Hemşire hastanın genel durumuyla ilgili gözlemine dayanarak gerekirse kan ve idrar örneği alınmasını doktora önerebilir. Sonuçlar not edilerek ekiple paylaşılır Hemşire hastanın genel durumuyla ilgili gözlemine dayanarak gerekirse kan ve idrar örneği alınmasını doktora önerebilir. Sonuçlar not edilerek ekiple paylaşılır Hastanın tedavisine katkıda bulunan aile ve yakınları ile görüşmeler yapılarak bilgilendirilir.Hastanın tedavisine katkıda bulunan aile ve yakınları ile görüşmeler yapılarak bilgilendirilir.

22 Bağımlıların boş vakitlerini değerlendirebileceği yeni beceriler geliştirmesine, ilgi alanına girebilecek yeni hobiler kazanmasına varsa eski yeteneklerini yeniden ortaya çıkarmasına yardımcı olunur.Bağımlıların boş vakitlerini değerlendirebileceği yeni beceriler geliştirmesine, ilgi alanına girebilecek yeni hobiler kazanmasına varsa eski yeteneklerini yeniden ortaya çıkarmasına yardımcı olunur. Kliniğimiz bünyesinde rehabiltasyon amaçlı kullanılan Bağ evinde; çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler tanıtılır..Kliniğimiz bünyesinde rehabiltasyon amaçlı kullanılan Bağ evinde; çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler tanıtılır.. Ayaktan tedavisine sahip çıkarak hastalık ve sosyal yaşantı arasında denge kurmaya çalışan bağımlıya rehberlik ve danışmanlık edilir.Ayaktan tedavisine sahip çıkarak hastalık ve sosyal yaşantı arasında denge kurmaya çalışan bağımlıya rehberlik ve danışmanlık edilir. T edavi ekib i ve ailenin birlikte katıldığı ayıklık yaş günü kutlamaları yapılır.T edavi ekib i ve ailenin birlikte katıldığı ayıklık yaş günü kutlamaları yapılır.

23 Sonuç olarak, Sonuç olarak, Bağımlılık tedavisinde çalışan hemşire, Yatış öncesi tedaviye yönlendirmede yatılı hastanın bakımı ve iyileşmesinde, taburculuk sonrası toplumda iyilik halini sürdürmesinde ve izlenmesinde büyük katkı sağlar.

24 Bu alanda çalışan hemşirelerin her türlü tıbbi tedavi ve bakım özelliğinin yanı sıra, terapötik yeterliliği olmalı tedavinin her basamağında aktif rol almalı, Bu alanda çalışan hemşirelerin her türlü tıbbi tedavi ve bakım özelliğinin yanı sıra, terapötik yeterliliği olmalı tedavinin her basamağında aktif rol almalı, Tüm tedavi ekibi ile ortak, tarafsız, eğitsel ve duygusal anlamda destekleyici davranışını sürdürmelidir.

25 “Herhangi bir alışkanlığı üst katın penceresinden fırlatıp atamazsınız. Onu merdivenin basamaklarından adım adım indirmeli ve dış kapıya kadar götürmelisiniz.“ Mark Twain Teşekkür Ederim


"ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Hem. Seniye ÜNLÜ AMATEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları