Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KÖMÜR MADENCİLİĞİ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜVENLİK DENETİMİNİN DOĞRUDAN ROLÜ, İŞLEVİ VE YENİ MODEL ÖNERİSİ THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KÖMÜR MADENCİLİĞİ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜVENLİK DENETİMİNİN DOĞRUDAN ROLÜ, İŞLEVİ VE YENİ MODEL ÖNERİSİ THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KÖMÜR MADENCİLİĞİ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜVENLİK DENETİMİNİN DOĞRUDAN ROLÜ, İŞLEVİ VE YENİ MODEL ÖNERİSİ THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT AND A NEW MODEL RECOMMENDATION Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

2 İş Sağlığı ve İş Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının, stajyerlerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

3 İş Sağlığı ve İs Güvenliği Yönetim Sistemi,
iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

4 Madenlerde iş güvenliği en öncelikli unsur ve yükümlülüktür…..
Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

5 Türkiye 2014 Yılı İş Kazaları?
SOMA FACİASI 301

6 Türkiye 2014 Yılı İş Kazaları (EYLÜL-2014)

7 USA Yılı İş Kazaları

8 Madencilikte iş kazası riski ve gerçekleşme oranı ?

9 Madencilikte iş kazası riski ve gerçekleşme oranı
İş kazası sayısı bakımından olmasa da, kaza oranı bakımından madencilik sektörünün en riskli sektör olduğu, bir başka ifade ile madencilik sektörünün çalışan sayısına göre en yüksek ölümlü iş kazası oranına sahip olduğu açıkça görülmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

10 ÜLKEMİZDE GELDİĞİMİZ NOKTADA SORUN NEDİR ?
Ülkemizde birbirinin tekrarı gibi görünen pek çok iş kazasının meydana gelmesi, ilgili kamu kurumlarının mevzuatla tanımlanan görevlerini yeteri kadar yapmadıkları şeklindeki yaygın kamuoyu algısı, iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu meydana gelen azımsanamayacak miktardaki can kaybı ve sürekli veya geçici maluliyetler, bu konu üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

11 İş güvenliği alanındaki çalışmalarda devlete de görevler düşmektedir.
DEVLETİN SORUMLULUĞU İş güvenliği alanındaki çalışmalarda devlete de görevler düşmektedir. Avrupa Sosyal şartı bu anlamda üye devletlere, iş sağlığı ve güvenliği alanında işçi ve işveren organizasyonlarına danışarak milli mevzuatlarını oluşturma ve bu konuda bilgi verme mükellefiyeti getirmiştir Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

12 DEVLETİN SORUMLULUĞU Devlet, halkının can ve mal güvenliğini sağlamak için kural koyma, gözetim ve denetimde bulunma ve koyduğu kuralları uygulama yükümlülüğünü üstlenmiş sosyal ve siyasi bir organizasyondur ve devletin önde gelen varlık sebeplerinden birisi, insanların sağlık, güvenlik ve esenliğini temin etmektir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

13 ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ FATURASI ÇOK AĞIRDIR..
Bir işçinin/çalışanın iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ödenen tazminatlar, iş günü ve üretim kaybı gibi parasal büyüklüklerini ölçmek/hesaplamak mümkün olabilir. Ancak bir çocuğun babasının ölmesinin, bir anne-babanın evladını, bir kadının eşini, bir kişinin kardeşini veya arkadaşını, bir milletin ise bütün birikimi ile yetişmiş bir ferdini kaybetmesinin onlarda doğuracağı hayat boyu sürecek travmaları ve zararları parasal rakamlarla ifade edebilmek mümkün değildir. Hayatını kaybeden çalışanın, yaşanamadan bitmiş hayatının değerinin de rakamlarla ifade edilemeyeceği açıktır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

14 KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE DENETLEMENİN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ
İş güvenliği önlemlerinin etkinliğini artıran unsurların başında denetimler gelmektedir. Dolayısıyla önlem alma yoğunluğunun, denetimlerin sayı ve düzeyi ile paralel gittiği de söyleyebilir. Kömür madenciliğinde yer altı işletmeleri yılda 4 kez, açık işletmeler ise yılda iki kez programlı denetime tabi tutulmalıdırlar….. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

15 DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER
MİGEM tarafından yapılan denetimler sonucu “işletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde 6 aya kadar süre verilmesi” 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesinde öngörülmüştür. 2010 yılında çıkarılan 5995 sayılı Kanunla 3213 sayılı Kanunun 29. maddesine “İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” İbaresi eklenmiştir. Eylül 2014 de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "EK MADDE 1 – (1) İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için; a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorundadır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

16 DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. İSG yönünden birincil derecede tehlike doğurabilecek eksiklikler de dahil olmak üzere, denetimde tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak uygun mueyyidenin hemen uygulanması yerine süre verilmesi genel bir uygulama halini almış bulunmaktadır. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği yönünden hangi eksikliklerin hemen faaliyet durdurmayı/kapatmayı gerektirdiği, hangi eksikliklerin giderilmesi için süre verilebileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

17 DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER
Programlı teftişler süresince, Yeraltı çalışmalarının en az iki bağımsız yol ile yeryüzüne bağlanmamış olması, Merkezi gaz izleme sistemlerinin kurulmamış olması, Havalandırmanın yeterliliği ve sürekliliğini sağlayacak önlemlerin eksik olması (yedek enerji kaynağı ve yedek havalandırma grubu), Yer altında alev sızdırmaz ekipmanların dışında ekipmanların kullanılması ve ocak ağzının toprak kayması/su baskını olabilecek şekilde açılmış olması gibi durumlarla karşılaşılmış ve bu mevzuata aykırılıkların karşılaşıldığı işyerlerinde kapatma uygulanmıştır. Bu başlıklar, kapatmaya esas olan mevzuata aykırılıkların büyük bir kısmını kapsamaktadır. KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

18 DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER
Programlı teftişler süresince, Pek çok bölgede, özellikle damarın ince, üretimin az ve işletmenin küçük çaplı olduğu ocaklarda kömür damarı içinden kılavuz bacalar sürülerek oldukça ilkel metotlarla üretim yapıldığı görülmektedir. Bu durumda, doğal koşulların yanı sıra ekonomik gerekçeler ile uzun yıllardır madencilik yapılan bölgelerdeki yerleşik alışkanlıkların etkisinin olduğu düşünülmektedir. Teftişlerde yapılan tespitler değerlendirildiğinde, üretimin ileri teknolojiyle ve planlı biçimde yapılması ile üretimden bağımsız profesyonel bir organizasyonun olmasının iş güvenliği koşullarının iyileşmesinde önemli olduğu sonucu çıkmaktadır. KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

19 DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER
Programlı teftişler süresince, İlk aşamada merkezi gaz izleme sistemlerinin kurulması, alev sızdırmaz ekipman kullanımının sağlanması gibi iyileştirmelerin yapıldığı bazı işyerlerinde ikinci aşamada bu iyileştirmeleri etkisiz kılan uygulamalar görülmüştür. Buna ek olarak, ilk aşamada giderildiği düşünülen mevzuata aykırılıkların ikinci aşamada tekrar ortaya çıkabildiği görülmüş, hatta yakın zamanda kapatmanın kaldırılması kararı uygulanan işyerinde yeniden kapatmaya esas noksan husus tespiti yapıldığı durumlar olmuştur. Bu durum, madenciliğin doğası gereği sürekli olarak değişen koşulları düşünülerek, kalıcı olacak bir anlayış çerçevesinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasının önemini ortaya koymaktadır. KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

20 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin İşverenin Genel Yükümlülüğü başlıklı 5 inci maddesi uyarınca “İşveren çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.” İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır. (PROJE UYGUN MU?) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır. (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİLER VE İSG UZMANI) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. (EHLİHETLİ İŞÇİLER) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır. (İSG DÖKÜMANLARI) 18/06/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak tatbikatlar yapılır. (ACİL KURTARMA VE İLK YARDIM PLANLARI) Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

21 İlk Yardım ve Kurtarma Planı
Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

22 Kontrol ve degaj sondajlarının usulüne uygun olarak yapılması,
Bir yeraltı kömür işletmesinde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından bulunması birinci derecede zaruri olan (olmazsa olmaz) şartlar; Yeraltı ocağını yer üstüne bağlayan en az iki ayrı yolun olması (nefeslik ve kaçamak bağlantısının açık olması); Kontrol ve degaj sondajlarının usulüne uygun olarak yapılması, Ocakta mutlaka uygun bir havalandırma sisteminin olması, Ocağın genel havalandırmasının cebri olarak fanlarla yapılması, Üretim panosunda havalandırmanın yönünün aşağıdan yukarıya doğru olması; Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

23 Bir yeraltı kömür işletmesinde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından bulunması birinci derecede zaruri olan (olmazsa olmaz) şartlar; Yeraltı çalışma ortamında oksijen, metan, CO ve CO2 gazlarının belirlenen limitler içinde olması, Bu gazların ölçümünün ayarları yapılmış, sağlıklı ölçüm yapma kabiliyetine sahip cihazlarla sürekli ölçülmesi; Yer altı kömür ocaklarında kullanılan bütün elektrikli cihaz ve aletlerin alev sızdırmaz (anti-grizu, ex-proof) olması ve bu özelliklerini koruyup korumadıklarının uygun surelerle test edilmesi; Ocağın genel tahkimatının (desandre, rekup lağımı, taban yolu, ayak tahkimatı vs.) ve bırakılacak topukların arazi yapısına uygun ve ocak şartlarına göre yeterli olması Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

24 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

25 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

26 2010 yılında çıkarılan 5995 sayılı Kanunla 3213 sayılı Kanunun 29
2010 yılında çıkarılan 5995 sayılı Kanunla 3213 sayılı Kanunun 29. maddesine “İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” İbaresi eklenmiştir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

27 ÇÖZÜM ? TOPLAM İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM PROGRAMI
Total Occupational Safety Management Programme Toplam İş Güvenliği Yönetim Programı öngörüsüne göre, "iş güvenliği, çalışanların ve kurumun yöneticilerinin doğrudan katılımı ile yönetimin her düzeyinde üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.” “safety of work is an integral part of productive process on each level of management with direct involvement of employees and managers of institution” Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

28 Entegre İSG Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir. Bundan dolayı kalite, çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemlerinin birbirine entegre olması zorunluluğu bulunmaktadır. ISO 9001:1994 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumludur. Böylece mevcut yönetim sistemleri, OHSAS 18001'i de içerecek tarzda daha da nitelikli hale gelmektedir. Kuruluşun istemesi halinde; kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini kolayca entegre edebilmesine ve eş zamanlı uygulanmasına imkan vermektir. Böyle sistemlere Entegre Yönetim Sistemi adı verilmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

29 Entegre İSG Yönetim Sistemi
Bu sistemi geliştirmek için aşağıdaki sistem geliştirme gereklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 1. Politika Belirleme, . Risk Analizi ve Sistem Kontrolü, . Eğitim ve Bilinçlendirme, . Denetim Modeli Seçimi, Geliştirilmesi ve kontrolü, . Dökumantasyon, . İç Denetimler, 2. Risk Analizi (Teknik), 3. Yatırım Gereklerinin Tespiti (Kişisel Koruyucu Ekipman Tipleri, Yangın Sistemleri vs.) 4. Eğitim Programları, Tipi, İçeriği ve Frekanslarının Belirlenmesi Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

30 Entegre İSG Yönetim Sistemi
Bu yöntemde iş güvenliği denetimi güvenlik yönetimi alanında kontrol ve kalite değerlendirme yöntemi olarak anlaşılmalıdır. İşletmede olası iş kazaları sonucu yaralanmalar, yıkımlar ve istenmeyen kayıpların ve işçi ve ekipmanların korunması ve iş kazalarının önlenmesi için, işletmede uygulanan yöntemleri, teknikleri ve örgütsel davranış biçimi ve eylemler hakkında bilgi almak için uygulanmalıdır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

31 Değerlendirilecek unsurların tanımlanması, Uzman ekibin belirlenmesi,
Toplam İş Güvenliği Yönetim Programı kapsamlı iş güvenliği denetimi - örgütsel düzeyde bağımsız olarak hiçbir endişe duymadan aşağıda verilen prosedürleri uygulamalıdır. Değerlendirilecek unsurların tanımlanması, Uzman ekibin belirlenmesi, Değerlendirme kriterini oluşturan ve sorunlu alanların listesini tanımlanması, Değerlendirilen unsurların denetlenmesi, Denetlenen unsurların sıralamasının yapılması Denetleme sonucu belirlenen eksikliklerin ve düzeltici önerilerin tanımlanması İyileştirme ve modernizasyon için öngörülen son tarihin belirlenmesi Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

32 İş güvenliği yönetiminde tanımlanan sorun alanları şunlardır.
Madenin iş güvenliği yönetimi alanında eylemlerin planlanması, Kaza araştırmaları, Kontrol ve İş Güvenliği ve Sağlık denetimleri Faaliyetlerin ve madenin gözlemlenmesi ve veri analizleri Personel ferdi koruma Madende uygulanan iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kurallar İş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgilendirmeler İş güvenliği ve sağlığı hakkında farkındalık yaratma Maden personelinin işletmedeki iş güvenliği ve sağlığı hakkında kişisel görüşleri Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

33 Kaynak: Prof. Dr. Turgay ONARGAN
Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

34 Kaynak: Prof. Dr. Turgay ONARGAN
Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

35 Denetçi Profili: Etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslar arası mevzuat ve standartlara hakim, iyi yönetim ilke ve uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip, mesleki konularda yetkin, yapıcı ve değer katmaya odaklanan çağdaş bir denetçi profilinin oluşturulması gerekmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

36 ÖNERİ-1 Madencilik Sektörü Mesleki Tehlikelerin Önlenmesi Üst Konseyi:
Bu konsey devlet, işçi ve işveren temsilcilerinden ve uzmanlardan(akademisyenler) oluşacak ulusal bir organ olup, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların koordine edilerek görüş alışverişinde bulunacağı bir platform olacaktır. Sekretaryası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmelidir. Konsey bünyesinde bir daimi komite ile birlikte ayrıca ekipman ve işletme, tehlikeli maddeler, meslek hastalıkları, iş hekimliği ve onaylanmış kuruluşlar (OSGB v.b.) konularında uzmanlaşmış özel komiteler bulunması gerekmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

37 ÖNERİ-2 Ulusal Madencilik İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa oluşturacakları bu enstitü’de madencilik ile ilgili işletmelerin ve tesislerin, ürün, atık ve ekipmanlarının ve üretim yöntemi ve proseslerinin teknik yönlerini dikkate alarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için araştırma, analiz ve test ve metodolojilerinin belirlenmesi, madencilik faaliyetleri ile ilgili önemli tehlikelerin önlenmesi, madencilik işletmelerinde olası fiziksel, kimyasal ve biyolojik maruziyet risklerinin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme metodoloji ve prosedürlerinin teknik standardizasyonu; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği temel sorunları ile ilgili analiz ve öneriler; iş güvenliği konularında araştırma projeleri, AB mevzuatı ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak kuruluşların ve laboratuarların sertifikasyonu, kişisel koruyucu donanımlar, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri oluşturacağı taşra teşkilatları ile verebilecektir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

38 ÖNERİ-3 ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ…..
Kömür madenciliği konusunda ihtisaslaşmış Üniversitelerin Maden Bölümleri ile ruhsat sahibi kamu kurumları arasında işbirliği yapılarak “Kontrol ve Denetim Protokolü” kapsamlı denetim ve performans izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması. Projelerin iş güvenliği ve rezerv tüketim kaybı açısından da özellikle havza tipi kömür sahalarında mutlaka Üniversite onayından da geçirilme zorunluluğu getirilmelidir. Havza nitelikli çok işletmeli kömür sahalarındaki rezervlerin optimal değerlendirme koşulları ve projelerin teknik açıdan ve güvenlik açısından uygunluğu mutlaka detaylı olarak incelenmesi gereken bir husustur. MİGEM’in iş yükü ve taşra teşkilatının olmaması nedeniyle tüm projeleri gereken koşullarda incelemesi fiiliyatta mümkün olamamaktadır. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

39 ÖNERİ-4 İş müfettişlerinin programlı denetimleri ile MİGEM tarafından yılda en az 1 denetim her iki kuruluşça ortak gerçekleştirilmelidir. MİGEM ce onaylanmış güncel projelerin yerinde tetkiki ile iş müfettişlerinin denetimleri eş güdüm içerisinde yapılmasında yarar görülmektedir. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

40 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

41 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

42 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

43 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

44 SAĞLIK VE GÜVENLİK DÖKÜMANI KONTROL LİSTESİ
Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

45 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

46 RİSK DEĞERLENDİRME FORMLARI
Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

47 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

48 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

49 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

50 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

51 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

52 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

53 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

54 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

55 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

56 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

57 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

58 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

59 Prof. Dr. Turgay ONARGAN Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY

60 TEŞEKKÜRLER….. Prof. Dr. Turgay ONARGAN
Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Buca-Izmir-TURKEY


"TÜRKİYE KÖMÜR MADENCİLİĞİ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜVENLİK DENETİMİNİN DOĞRUDAN ROLÜ, İŞLEVİ VE YENİ MODEL ÖNERİSİ THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları