Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ İHRACAT DESTEKLERİ - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ İHRACAT DESTEKLERİ - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel."— Sunum transkripti:

1

2 YENİ İHRACAT DESTEKLERİ - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi M.Emrah SAZAK Şube Müdürü 22 Nisan 2011

3 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

4 Destek Sistemi “İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARINDA İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINI DESTEK MEKANİZMASINA DAHİL EDEN KÜMELENME VE PROJE BAZLI YENİ ANLAYIŞ”

5 İşbirliği Kuruluşu İhracatçı Birlikleri İl Ticaret ve Sanayi Odaları İl Sanayi / Ticaret Odaları Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler

6 Kümelenme Anlayışımız Firmaların işbirliği kuruluşları önderliğinde İş ortaklıkları yaparak Ortak proje üretmeleri Organize olmaları  İhracata yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi

7 Proje Anlayışımız İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde Plan ve program yaparak İhracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi

8 Vizyonumuz  Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak

9 UR-GE Destek Kapsamı : İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

10 İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu 1. Aşama İhtiyaç Analizi 2. Aşama Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı 3. Aşama Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Programları 4. Aşama Bireysel Danışmanlık Programı İstihdam Desteği PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

11 İhtiyaç Analizi Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD

12 Eğitim ve Danışmanlık Programları Dış Ticaret Satış – Pazarlama – İnsan kaynakları Süreç iyileştirme ve yönetimi Stratejik Yönetim Bilgi ve iletişim teknolojileri Kalite - Verimlilik Sektör spesifik konular Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular Destek Miktarı : Proje Başına 400.000 USD

13 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı 1) Yurtdışı Pazarlama Programları Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : Program Başına 150.000 USD (Maks. 5 adet)

14 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı : 2) Alım Heyeti Programları Alım Heyeti Destek Miktarı : Program Başına 100.000 USD (Maks. 10 adet)

15 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

16 İstihdam Desteği Amaç : 1. Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması 2. Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması Destek Miktarı : 2 Uzman / Maks. 3 Yıl İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücreti

17 Bireysel Danışmanlık Programları Başvuru Mercii : İGEME Hedef Grup : Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler Destek Oranı : %70 (Maks. 50.000 USD / 3 Yıl) (Proje bitimi sonrasında)

18 Tekrar Hatırlayalım

19 Örnek Başvuru Modeli

20 Ön Başvuru Uygulama Usül ve Esasları Başvuru Formları Örnek Proje Hazırlama Kılavuzu www.dtm.gov.tr Not : Başvuru öncesinde her türlü sorunuz için irtibata geçebilirsiniz.

21 Ön Başvuru

22 İhtiyaç Analizi Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İhracat potansiyelinin belirlenmesi

23 Ön Başvuru

24 Proje İçeriğinin Hazırlanması

25 Esnek ve Dinamik Model Projeye şirket eklenebilir – çıkarılabilir Eğitim faaliyeti eklenebilir – değiştirilebilir Ticaret Heyeti eklebilir – çıkarılabilir Hedef ülke değiştirilebilir

26 Önemli Noktalar Başvuru Yapacak : İşbirliği kuruluşu (Şirket Değil) İhtiyaç analizini gerçekleştirecek yapı : En iyi hizmet en uygun fiyat ilkesiyle seçilmelidir Ödemeler : Her faaliyet sonrasında işbirliği kuruluşuna yapılacaktır (Proje bitiminde değil) Eğitim / Danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmeden yurtdışı pazarlama/alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilemez

27 İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdamBireysel Danışmanlık (Proje sonrası) Destek Oranı İşbirliği Kuruluşu %75 İşbirliği Kuruluşu %75 İşbirliği Kuruluşu %75 Şirketler %70 Destek Miktarı 400.000 USDProgram başına 150.000 USD Program başına 100.000 USD Emsal Brüt Ücret 50.000 USD ProgramProje süresince (Maks. 36 ay) 5 Adet10 Adet2 kişi3 Yıl

28

29 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

30 Vizyonumuz Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını sağlamak ve ihracat seferberliği başlatmak

31 Destek Sistemi

32 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Mercii : İGEME Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri Destek Oranı : % 70 ( Maks : 7500 USD)

33 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Destek Kapsamı : 2 Şirket Çalışanının Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri

34 Pazara Giriş Desteği (Rapor ve Danışmanlık) Başvuru Mercii : İGEME Hedef Kitle : Şirketler İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Maks 200.000 USD)

35 Pazara Giriş Desteği (Rapor ve Danışmanlık) Destek Kapsamı : Uluslar arası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar arası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri

36 Pazara Giriş Desteği (Yurtdışı Tanıtım) Başvuru Mercii : İGEME Hedef Kitle:  Yüksek Öğretim Kuruluşları  Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren Kuruluşlar  Film Sektöründe Yer Alan Kuruluşlar  Yazılım Sektöründe Yer Alan Kuruluşlar

37 Pazara Giriş Desteği (Kuruluşlar) Destek Oranı : % 50 (Maks 300.000 USD) Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

38 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Başvuru Mercii : Dış Ticaret Müsteşarlığı Hedef Kitle : İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : % 50 (Maks 150.000 USD)

39 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

40 E-Ticaret Desteği Başvuru Mercii : İGEME Hedef Kitle : Şirketler Destek Oranı : % 70 (Maks 10.000 USD / Yıl)

41 Tekrar Hatırlayalım …

42 Örnek Başvuru Modeli (Ticaret Heyeti - Alım Heyeti)

43 Ön Başvuru (Ticaret Heyeti) Uygulama Usül ve Esasları Ön Başvuru Formu (En az 3 ay öncesinde) www.dtm.gov.tr Not : Başvuru öncesinde her türlü sorunuz için irtibata geçebilirsiniz.

44 Faaliyet (Ticaret Heyeti)

45 Faaliyet sonrası işlemler (Ticaret heyeti) Faaliyet sonrası başvuru belgeleri İmza Sirküleri Beyanname Faturalar….. v.b Not : Dikkat edilmesi gereken noktalar başvuru belgeleri içerisinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

46 Yurt Dışı Pazar Araştırma Pazara Giriş (Rapor) Pazara Giriş (Kuruluşlar) Ticaret Heyeti – Alım Heyeti E-Ticaret Destek Oranı Sınai/Ticari Yazılım Şirketi %70 Şirket %60 İşbirliği Kuruluşu %75 Yüksek Öğretim / Sağlık Kuruluşu %50 İşbirliği Kuruluşu %50 Şirketler %70 Destek Miktarı 7500 USD200.000 USD 300.000 USD 150.000 USD10.000 USD Program10 Adet / Yıl Yıllık (Ticaret Heyeti 5 Adet / Yıl) (Alım Heyeti 10 Adet / Yıl) Yıllık (Toplam 5 Site/3yıl)

47 TÜM ŞİRKETLERİMİZİ, İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR, BAŞVURULARINI VE PROJELERİNİ BEKLİYORUZ…

48 Teşekkürler… İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Şube Müdürü M.Emrah SAZAK Tel : 0-312-2047716 E-posta : sazake@dtm.gov.tr


"YENİ İHRACAT DESTEKLERİ - Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) -Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği İhracat Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları