Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLANLAMA VE PROJE FAALİYETLERİ Yürütülen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda hazırlanan yönetim planı faaliyetleri, ilgili kurum, kuruluş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLANLAMA VE PROJE FAALİYETLERİ Yürütülen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda hazırlanan yönetim planı faaliyetleri, ilgili kurum, kuruluş."— Sunum transkripti:

1 PLANLAMA VE PROJE FAALİYETLERİ Yürütülen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda hazırlanan yönetim planı faaliyetleri, ilgili kurum, kuruluş görüş ve talepleri, gelişmeler, eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 1/25000- 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları ve revizyonları Kurum bünyesinde hazırlanarak onaylanmakta ve alt ölçekli planlar ile uyumu sürekli olarak denetlenmektedir. Tüm Çevre Düzeni Planları ile Köyceğiz-Dalyan ve Gökova ÖÇKB’lerdeki alt ölçek imar planları CBS veri tabanına aktarılmış olup hem Bakanlığımızın hem de Kurumumuzun WEB sayfasında yayınlanmaktadır Bölgelerimizdeki belediyelere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları %90 üzerinde tamamlanmış, revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. Yerleşmelerde geleneksel yapı tarzını koruyan,geliştiren ve teşvik eden planlama anlayışı benimsenmiştir. Belediyelerin halihazır harita alımı ve İmar Kanununun 18.madde uygulamaları maddi ve teknik olarak desteklenmektedir. Kıyı bandı uygulamaları ile halkın kıyı alanlarından serbestçe yararlanması ve yerleşimlerin kent estetiğinin ve kimliğinin geliştirilmesi desteklenmektedir.

2 CBS destekli Deniz ve kıyı biyoçeşitliliği projeleri CBS destekli Deniz ve kıyı taşıma kapasitesi projeleri CBS ile Sosyo-ekonomik yapı analizleri Arazide yerinde yapılan ihtiyaç ve eğilim tespitleri CBS ortamında yapılan analizler ve oluşturulan modeller - Jeolojik etütler - Toprak etütleri - Orman haritaları - Sosyo-ekonomik ve Demografik etütler - Diğer Kamu Kurumlarının verileri ve projeleri - Arazi çalışmaları - Haritalar - Uydu Görüntüleri KLASİK PLANLAMA CBS ortamında Biyolojik çeşitlilik ve Yönetim planları En Önemli Az önemli Yerleşim alanlarının CBS tabanlı tespiti Özel Çevre Koruma Bölgelerinde karasal alanların yanısıra deniz alanlarında da biyolojik zenginliğimizin Araştırma İzleme ve Koruma faaliyetleri nde elde edilen veriler planlama çalışmalarında kullanılmaktadır.

3 KURUM SAYFASINDAN (www.ozelcevre.gov.tr) CBS VERİLERİNE ULAŞIM www.ozelcevre.gov.tr CBS ÇALIŞMALARI

4 1. RASTERLAR 2. MEVCUT DURUM 3. PLANLAR 4. ALTYAPI 5. KORUMA ALANLARI, REKREASYON VE TURİZM 6. KARASAL BİYOÇEŞİTLİLİK 7. DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK 8. TÜR KORUMA 9. JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜTLER VE SU-SICAK SU KAYNAKLARI 10.TARIM, TOPRAK, EROZYON, BALIKÇILIK VE AVCILIK 11.GÖL-DENİZ ÇALIŞMALARI 12.KIYI VE DENİZ TAŞIMA KAPASİTESİ 13.SOSYO- EKONOMİK ARAŞTIRMALA R 14.SU KALİTESİ İZLEME KURUMDA MEVCUT OLAN COĞRAFİ VERİLER VE VERİTABANLARI

5 ALANSAL BİR KARARIN CBS YARDIMI İLE PLAN GÖRÜNÜMÜ VE GOOGLE EARHT’E AKTARIMI

6 Belek ÖÇKKB de bitki veri tabanı oluşturulmuştur. Gökova Kırsal yerleşim alanlarının sağlıklı olarak tespitinde kullanılmak üzere yapı veri tabanı oluşturulmuştur. ÖRNEK CBS ÇALIŞMALARI En Önemli Öne msiz TuzGölü ÖÇKKB 1/50000 ölçekli ÇDP si CBS destekli hazırlanmıştır.


"PLANLAMA VE PROJE FAALİYETLERİ Yürütülen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda hazırlanan yönetim planı faaliyetleri, ilgili kurum, kuruluş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları