Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama IV-V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama IV-V."— Sunum transkripti:

1 Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama IV-V

2 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen iki sayının oranını bulan ve payda sıfır girildiğinde ekrana “üzgünüm sıfıra bölüm hatası var” mesajı yazdıran program clear N = input(‘payı giriniz: '); D = input(‘paydayı giriniz: '); if D==0 Disp(‘üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var‘) else oran = N/D end Disp: Ekrana mesaj veya değer yazdırmak için kullanılan komuttur. Disp(‘yazdırılacak mesaj’); Disp(değişken adı);

3 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen ay’a göre gün sayısını hesaplayan program clear ay = input( ' Kaçınçı ayın gün sayısını öğrenmek istiyorsunuz (1-12)= ' ); if ay==1 | ay==3 | ay ==5 | ay==7 | ay==8 | ay==10 | ay==12 disp(‘Bu Ay 31 günden oluşur‘) elseif ay==2 disp(' Bu Ay 28 günden oluşur ') else disp(' Bu Ay 30 günden oluşur ') end

4 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Not: Şart Harfli Not --------- ------------ Ortalama >= 90A 75 <= Ortalama < 90B 60 <= Ortalama < 75C 45 <= Ortalama < 60D DiğerF Uygulama: Dışardan girilen bir derse ait ödev, quiz ve 1.vize notlarını alıp ortalamasını hesaplayan ve harfli sisteme göre GENEL VİZE notunu bulan bir program yazınız.

5 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Switch Switch Şartlı Deyimi Switch (durum) case (durum1) işlemler case (durum2) işlemler. otherwise ►isteğe bağlı end

6 Hafta 4 MATLAB Ders Notları sayi=input(‘1 ile 10 arasında bir sayı giriniz:’); switch (sayi) case {1,3,5,7,9} disp(‘Bu sayı Tektir’) case {2,4,6,8,10} disp(‘Bu sayı Çifttir’) otherwise disp(‘Sayı 1 ile 10 arasının dışında’) end Örnek: 1 ile 10 arasında girilen sayıların tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız

7 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Girilen ay numarasına göre, o ayın gün sayısını veren programı switch komutu kullanarak yazınız. Uygulama : clear ay = input('bir ay numarası giriniz (1-12)='); switch ay case {1,3,5,7,8,10,12}; disp('Bu Ay 31 günden oluşur') case {2} disp('Bu Ay 28 günden oluşur') case {4,6,8,9,11}; disp('Bu Ay 30 günden oluşur') end

8 Hafta 4 MATLAB Ders Notları FOR DÖNGÜSÜ Bir çok uygulamada belirli işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Programlamada bu işlemler grubunu çok sayıda tekrar etmek imkanı sağlayan yapılara ÇEVRİM, DÖNGÜ veya LOOP denir. Çevrimdeki işlem sayısını önceden belirleyerek ve bu sayıya ulaşıp Çevrimdeki işlem sayısını önceden belirleyerek ve bu sayıya ulaşıp ulaşmadığını bir sayaç ile denetleyerek gerçekleştirilen çevrim ulaşmadığını bir sayaç ile denetleyerek gerçekleştirilen çevrim yapıları yapıları Çevrimin sona ermesini bir koşula bağlı olarak kontrol eden çevrim Çevrimin sona ermesini bir koşula bağlı olarak kontrol eden çevrim yapıları yapıları ►Çevrim, bir tekrarlı işlem yapısıdır.

9 Hafta 4 MATLAB Ders Notları for döngü değişkeni = başlangıç : bitiş komutlar end for for döngüsünün genel yapısı clear toplam = 0 ; for x = 1:20 toplam = toplam + x ; end toplam Örnek: 1’den 20’ye kadar sayıların toplamını bulan program

10 Hafta 4 MATLAB Ders Notları clear sayi=input(‘lütfen bir sayı giriniz=‘) toplam=0 ; carpim=1 ; for i=1:sayi toplam=toplam+i ; carpim=carpim*i ; end toplam carpim Örnek: 1 ile girilen herhangi bir sayı arasındaki sayıların toplamını ve çarpımını hesaplayan bir program yazınız.

11 Hafta 4 MATLAB Ders Notları fprintf Fonksiyonu Genel kullanımı: fprintf (‘ekrana basılacak açıklama %f \n’, deger) Burada %f : Değerin reel sayı olduğunu gösterir \n : Bir satır atlatır deger : Ekrana yazılması istenen sayısal değişkenin adı Diğer yazım biçimleri: %g : Tamsayı değeri basar %e : Üstel değer basar

12 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Uygulama: fprintf(‘For döngüsü testi\n'); for i = 4:-1:1 fprintf('For döngüsü testi. i = %g\n',i); end fprintf('\n Döngünün sonu.\n');

13 Hafta 4 MATLAB Ders Notları While Döngüsü Önceden belirlenmiş belli bir durum gerçekleşinceye kadar gereken sayıda tekrar edilen ifadeleri içerir. Genel Kullanımı: While durum ifade_1 ifade_2 ifade_n end

14 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: a=5 while a<10 a=a+1 end Uygulama Ekrana adınızı ve soyadınızı 10 kez yazan bir programı WHILE döngüsü kullanarak yazınız a=0 while a<10 a=a+1; disp(‘Bülent Çakmak') end

15 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Break ifadesi FOR ve WHILE döngülerine ilaveten bir program akışını kontrol edebilmenin diğer bir yolu break ifadesini kullanmaktır. Break ifadesini döngü gövdesi içerisinde kullanmak, döngünün durmasını ve döngüden sonra gelen ilk ifade veya komutun işletilmesini sağlar. Örnek:for j=2:6 if j==4 break end fprintf(‘j= %g \n”, j) disp(‘döngü sonlandırıldı’)

16 Hafta 4 MATLAB Ders Notları clear Toplam=0 for i = 1:5 Toplma = 0 for j = 1:5 toplam = toplam + j end Carpım = toplam * i end İçiçe FOR döngüleri

17 Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: for a=1:10 for b=1:10 carpim=a*b; fprintf(‘%d * %d = %d\n’, a, b, carpim) end Çarpım tablosunu veren bir program yazınız

18 Hafta 4 MATLAB Ders Notları İçiçe while döngüsü i=7; while i>5 x=input(‘x değerini giriniz=‘); if x<=0 break end while x>1 if mod(x,2)==0 x=x/2; else x=3*x+1; end i=i-2; end fprintf(‘Bravo, programı sonuçlandırdınız:%g’, x)

19 Hafta 4 Matlab Ders Notları Uygulamalar Uygulama 1: Dışardan girilen girilen iki sayının farkını ve bölümünü hesaplayan bir MATLAB programı yapınız.

20 Hafta 4 Matlab Ders Notları Uygulamalar Uygulama 2: Kenar Uzunlukları dışardan girilen bir ABC üçgenini kenarlarına göre inceleyen programın algoritmasını MATLAB’de kodlayınız A1: Basla A2: A,B,C değerlerini gir A3: A=B ise A4’e git değilse A5’e git A4: B=C ise A6’ya git değilse A8’e git A5: A=C ise A8’e git değilse A7’e git A6: ‘Üçgen Eşkenardır’ A7: B=C ise A10’a git, değilse A9’a git A8: ‘Üçgen İkizkenardır’ A9: ‘Üçgen Çeşitkenardır’ A10: ‘Üçgen İkizkenardır’ A11: Son


"Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama IV-V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları