Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATLAB’ de Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATLAB’ de Programlama"— Sunum transkripti:

1 MATLAB’ de Programlama
IV-V Hafta 4 Matlab Ders Notları

2 Disp: Ekrana mesaj veya değer yazdırmak için kullanılan komuttur.
Disp(‘yazdırılacak mesaj’); Disp(değişken adı); Örnek: Girilen iki sayının oranını bulan ve payda sıfır girildiğinde ekrana “üzgünüm sıfıra bölüm hatası var” mesajı yazdıran program clear N = input(‘payı giriniz: '); D = input(‘paydayı giriniz: '); if D==0 Disp(‘üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var‘) else oran = N/D end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

3 Örnek: Girilen ay’a göre gün sayısını hesaplayan program
clear ay = input( ' Kaçınçı ayın gün sayısını öğrenmek istiyorsunuz (1-12)= ' ); if ay==1 | ay==3 | ay ==5 | ay==7 | ay==8 | ay==10 | ay==12 disp(‘Bu Ay 31 günden oluşur‘) elseif ay==2 disp(' Bu Ay 28 günden oluşur ') else disp(' Bu Ay 30 günden oluşur ') end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

4 Uygulama: Dışardan girilen bir derse ait ödev, quiz ve 1.vize notlarını alıp ortalamasını hesaplayan ve harfli sisteme göre GENEL VİZE notunu bulan bir program yazınız. Not: Şart Harfli Not Ortalama >= 90 A 75 <= Ortalama < 90 B 60 <= Ortalama < 75 C 45 <= Ortalama < 60 D Diğer F Hafta 4 MATLAB Ders Notları

5 otherwise ►isteğe bağlı end
Switch Şartlı Deyimi Switch (durum) case (durum1) işlemler case (durum2) . otherwise ►isteğe bağlı end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

6 Örnek: 1 ile 10 arasında girilen sayıların tek ya da
çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız sayi=input(‘1 ile 10 arasında bir sayı giriniz:’); switch (sayi) case {1,3,5,7,9} disp(‘Bu sayı Tektir’) case {2,4,6,8,10} disp(‘Bu sayı Çifttir’) otherwise disp(‘Sayı 1 ile 10 arasının dışında’) end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

7 Uygulama : clear ay = input('bir ay numarası giriniz (1-12)=');
Girilen ay numarasına göre, o ayın gün sayısını veren programı switch komutu kullanarak yazınız. clear ay = input('bir ay numarası giriniz (1-12)='); switch ay case {1,3,5,7,8,10,12}; disp('Bu Ay 31 günden oluşur') case {2} disp('Bu Ay 28 günden oluşur') case {4,6,8,9,11}; disp('Bu Ay 30 günden oluşur') end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

8 ►Çevrim, bir tekrarlı işlem yapısıdır.
FOR DÖNGÜSÜ Bir çok uygulamada belirli işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Programlamada bu işlemler grubunu çok sayıda tekrar etmek imkanı sağlayan yapılara ÇEVRİM, DÖNGÜ veya LOOP denir. ►Çevrim, bir tekrarlı işlem yapısıdır. Çevrimdeki işlem sayısını önceden belirleyerek ve bu sayıya ulaşıp ulaşmadığını bir sayaç ile denetleyerek gerçekleştirilen çevrim yapıları Çevrimin sona ermesini bir koşula bağlı olarak kontrol eden çevrim yapıları Hafta 4 MATLAB Ders Notları

9 for döngüsünün genel yapısı
for döngü değişkeni = başlangıç : bitiş komutlar end Örnek: 1’den 20’ye kadar sayıların toplamını bulan program clear toplam = 0 ; for x = 1:20 toplam = toplam + x ; end toplam Hafta 4 MATLAB Ders Notları

10 sayi=input(‘lütfen bir sayı giriniz=‘) toplam=0 ; carpim=1 ;
Örnek:1 ile girilen herhangi bir sayı arasındaki sayıların toplamını ve çarpımını hesaplayan bir program yazınız. clear sayi=input(‘lütfen bir sayı giriniz=‘) toplam=0 ; carpim=1 ; for i=1:sayi toplam=toplam+i ; carpim=carpim*i ; end toplam carpim Hafta 4 MATLAB Ders Notları

11 fprintf Fonksiyonu Genel kullanımı:
fprintf (‘ekrana basılacak açıklama %f \n’, deger) Burada %f : Değerin reel sayı olduğunu gösterir \n : Bir satır atlatır deger : Ekrana yazılması istenen sayısal değişkenin adı Diğer yazım biçimleri: %g : Tamsayı değeri basar %e : Üstel değer basar Hafta 4 MATLAB Ders Notları

12 fprintf(‘For döngüsü testi\n'); for i = 4:-1:1
Uygulama: fprintf(‘For döngüsü testi\n'); for i = 4:-1:1 fprintf('For döngüsü testi. i = %g\n',i); end fprintf('\n Döngünün sonu.\n'); Hafta 4 MATLAB Ders Notları

13 While Döngüsü Önceden belirlenmiş belli bir durum gerçekleşinceye kadar gereken sayıda tekrar edilen ifadeleri içerir. Genel Kullanımı: While durum ifade_1 ifade_2 ifade_n end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

14 Örnek: a=5 while a<10 a=a+1 end Uygulama
Ekrana adınızı ve soyadınızı 10 kez yazan bir programı WHILE döngüsü kullanarak yazınız a=0 while a<10 a=a+1; disp(‘Bülent Çakmak') end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

15 disp(‘döngü sonlandırıldı’)
Break ifadesi FOR ve WHILE döngülerine ilaveten bir program akışını kontrol edebilmenin diğer bir yolu break ifadesini kullanmaktır. Break ifadesini döngü gövdesi içerisinde kullanmak, döngünün durmasını ve döngüden sonra gelen ilk ifade veya komutun işletilmesini sağlar. Örnek: for j=2:6 if j==4 break end fprintf(‘j= %g \n”, j) disp(‘döngü sonlandırıldı’) Hafta 4 MATLAB Ders Notları

16 İçiçe FOR döngüleri clear Toplam=0 for i = 1:5 Toplma = 0 for j = 1:5
toplam = toplam + j end Carpım = toplam * i Hafta 4 MATLAB Ders Notları

17 Örnek: Çarpım tablosunu veren bir program yazınız for a=1:10
for b=1:10 carpim=a*b; fprintf(‘%d * %d = %d\n’, a, b, carpim) end Hafta 4 MATLAB Ders Notları

18 İçiçe while döngüsü i=7; while i>5 x=input(‘x değerini giriniz=‘);
if x<=0 break end while x>1 if mod(x,2)==0 x=x/2; else x=3*x+1; i=i-2; fprintf(‘Bravo, programı sonuçlandırdınız:%g’, x) Hafta 4 MATLAB Ders Notları

19 Uygulamalar Uygulama 1:
Dışardan girilen girilen iki sayının farkını ve bölümünü hesaplayan bir MATLAB programı yapınız. Hafta 4 Matlab Ders Notları

20 Uygulamalar Uygulama 2: Kenar Uzunlukları dışardan girilen bir ABC üçgenini kenarlarına göre inceleyen programın algoritmasını MATLAB’de kodlayınız A1: Basla A2: A,B,C değerlerini gir A3: A=B ise A4’e git değilse A5’e git A4: B=C ise A6’ya git değilse A8’e git A5: A=C ise A8’e git değilse A7’e git A6: ‘Üçgen Eşkenardır’ A7: B=C ise A10’a git, değilse A9’a git A8: ‘Üçgen İkizkenardır’ A9: ‘Üçgen Çeşitkenardır’ A10: ‘Üçgen İkizkenardır’ A11: Son Hafta 4 Matlab Ders Notları


"MATLAB’ de Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları