Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

2 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
PSİKİYATRİK ADLİ TIP Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

3 Türkiye’ de akıl hastaneleri İstanbul Manisa Adana Elazığ Samsun
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

4 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Cezai ehliyet Medeni ehliyet Madde bağımlılığı Ahlaki redaeti idrak Farik-i mümeyyizlik Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

5 Ceza hukukunda yaş kategorileri
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

6 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Yaş Küçüklüğü MADDE 31 - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

7 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

8 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

9 Age of criminal responsibility United States 7 (most states)
Minimum age at which children are subject to penal law in countries with 10 million or more children under 18 years old Bangladesh 7 India 7 Myanmar 7 Nigeria 7 Pakistan 7 South Africa 7 Sudan 7 Tanzania 7 Thailand 7 United States 7 (most states) Indonesia 8 Kenya 8 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

10 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
UK (Scotland) 8 Ethiopia 9 Iran girls 9, boys 15 Philippines 9 Nepal 10 UK (England) 10 UK (Wales) 10 Ukraine 10 Turkey 12 Korea, Rep. 12 Morocco 12 Uganda 12 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

11 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Brazil 12 Colombia 12 Peru 12 Algeria 13 France 13 Poland 13 Uzbekistan 13 China 14 Germany 14 Italy 14 Japan 14 Russian Federation 14 Viet Nam 14 Egypt 15 Argentina 16 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

12 AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY INTERNATIONALLY
Belize Cyprus Ghana India Ireland Liechtenstein Malawi Nigeria Papua New Guinea Singapore South Africa Switzerland Tasmania (Australia) Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

13 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Age 8 Bermuda Cayman Islands Gibraltar Kenya Northem Ireland (UK) Scotland (UK) Sri Lanka Western Samoa Zambia Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

14 Australia (except Tasmania)
Age 9 Malta Age 10 Australia (except Tasmania) England and Wales (UK) Fiji Guyana Kiribati Malaysia New Zealand Vanuatu Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

15 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Age 12 Canada Greece Jamaica Netherlands San Marino Turkey Uganda France: 13 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

16 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Age 14 Austria Bulgaria Germany Hungary Italy Japan Latvia Lithuania The P. Rep.China Mauritius Romania Slovenia Taiwan Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

17 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Age 15 Czech Republic Denmark Estonia Finland Iceland Norway Slovakia Sweden Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

18 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Age 16 Andorra Macau Poland Portugal Spain Belgium 18 Luxembourg 18 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

19 Kişinin tecrit altına alınarak tedavisi kararı
Kişi kendisi ve çevresi için tehlikeli olduğunda ve acil tedavi gerektiğinde Ne süreyle muhafaza edilebileceği Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

20 Hasta yerine vasisinin tedavi kararı vermesi
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

21 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
İntihar riskli hasta Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

22 ceza amacıyla ya da çalışanın rahatı için uygulanamaz.
Kişinin tespiti; ceza amacıyla ya da çalışanın rahatı için uygulanamaz. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

23 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 22 Kasım 2001 Kabul
08 Aralık 2001 Resmi Gazete Yayım 01 Ocak 2002 Yürürlük tarihli Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

24 KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI A. Koşulları
MADDE Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur. İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

25 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
B. Yetki MADDE Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yerleşim yeri veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir. Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çıkarmaya da yetkilidir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

26 C. Bildirim yükümlülüğü
MADDE Kısıtlı bir kişi bir kuruma yerleştirildiği veya alıkonulduğu ya da ergin bir kişi hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerin alınmasına gerek görüldüğü takdirde, kişinin bulunduğu yer vesayet makamı veya özel kanunlarda öngörülen ilgililer, durumu yerleşim yeri vesayet makamına bildirmekle yükümlüdürler. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

27 Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi halinde de kullanılabilir.
D. İtiraz MADDE Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, verilen karara karşı kendilerine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi halinde de kullanılabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

28 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
E. Usul I. Genel olarak MADDE Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir: 1. Karar verilirken ilgilinin bunun sebepleri hakkında bilgilendirilmesi ve karara karşı denetim makamına itiraz edebileceğine yazılı olarak dikkatinin çekilmesi zorunludur. 2. Bir kuruma yerleştirilen kişiye, alıkonulma kararına veya kurumdan çıkarılma isteminin reddine karşı en geç on gün içinde denetim makamına itiraz edebileceği derhal yazılı olarak bildirilir. 3. Mahkeme kararını gerektiren her istem, gecikmeksizin yetkili hakime ulaştırılır. 4. Yerleştirme kararı veren vesayet makamı veya hakim durumun özelliklerine göre bu istemin görüşülmesini erteleyebilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

29 MADDE 437.- Hakim, basit yargılama usulüne göre karar verir.
5. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalığı olanlar hakkında, ancak resmi sağlık kurulu raporu alındıktan sonra karar verilebilir. Vesayet makamının daha önceden bilirkişiye başvurmuş olması halinde denetim makamı bundan vazgeçebilir. II. Yargılama usulü MADDE Hakim, basit yargılama usulüne göre karar verir. Gerektiğinde ilgili kişiye adli yardım sağlanır. Hakim, karar verirken ilgili kişiyi dinler. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

30 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Kabul Tarihi: Yürürlük Tarihi: Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

31 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Akıl Hastalığı MADDE 32 - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

32 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

33 Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
MADDE 57 - (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

34 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

35 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

36 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

37 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

38 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

39 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

40 Çocuk Psikiyatrisi 1 üye Nöroloji 1 üye
ATK 4. İK Başkan Adli Tıp Uzmanı 2 üye Psikiyatri 2 üye Çocuk Psikiyatrisi 1 üye Nöroloji 1 üye Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

41 Mathari Mental Hospital, Nairobi, Kenya
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

42 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Mathari Mental Hospital Nairobi, Kenya Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

43 550 Bed General Psychiatric Hospital Facility
Sugar Land, TX Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

44 Rampton Hospital, Nottinghamshire, UK
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

45 Mental Hospital in New Jersey
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

46 Elektrokonvulzif terapide - lobektomide hasta rızası EKT = ECT
ve Bilgilendirilmiş Rıza Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

47 Boşanırken çocuğun velayeti Genel olarak çocuğun velayeti
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

48 Yargılanma yeterliliği Tanık olabilme yeterliliği
İdam yeterliliği Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

49 Vasiyetname hazırlayabilme = Medeni ehliyet
Araç kullanabilme = Medeni ehliyet Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

50 Hasta bilgilerinin gizliliği
Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

51 Doç. Dr. Nevzat Alkan 2006-2007 Öğretim Yılı
Suçu bildirmeme MADDE (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

52 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
MADDE (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

53 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
MADDE (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

54 Açlık grevleri ve Wernicke Korsakoff
Anayasa 104–2 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

55 Olgu Örnekleri (Gazete haberleri) Psikiyatrik görüşmede
cinayet ifşaatı veya tasarısı hakkında ifade Hekim ihbar edecek mi ? Hasta mahremiyeti ? Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

56 Çıkınca Yine Yapacağım 25 hırsızlıktan kayıtlı 8 yaşındaki kız P.B.
34 bin dolarlık çanta çalınması Hırsızlığa arabayla getiren İbrahim Gür Emniyette 127 suçtan kayıtlı, evinden arabayla aldırıp çocuğu hırsızlığa götürten Emrah Özer kayıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

57 Deli Baba Dehşeti, 33 yaşında, İzmir
5 yıl önce cinayet işleyip akıl hastanesinde 1 yıl Manisa’ da yatma, 3 ay öncesinde tekrar hastaneye yatırma, 15 gün önce çıkma, askerliği esnasındada Elazığ’ da 3 ay yatmaca, askerlikten teskere verilmesi Çıkınca 2.5 yaşındaki oğlunu 9 yerinden bıçaklayarak öldürme 6 yıllık eşi: Kocamı halen çok seviyorum Annesi: ’ te kendim hastaneye yatırdım. Ne çabuk taburcu etmekteler. Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

58 İki meslektaşını öldüren trafik polisi: Akut paranoid bozukluk
Yıldız otoparkı Amca intihar Baba psikiyatrik tedavi Abla: Ailemizde depresif eğilimler var Karar: 32/1 Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

59 Sorgu esnasında tutarsız davranışlar
2 Yıl Bu Günü Bekledi 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen 2 çocuğunun annesini bıçakla öldürme, şizofreni tanısı, Bakırköy, 4 ay önce taburcu, otopark çıkışı, otopark çıkışında bir adam (eşinin onunla ilişkisi olduğu beyanı) (5 kurşun) ve sevgilisini (2 kurşun) öldürme Sorgu esnasında tutarsız davranışlar Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

60 Yer Yok Diyen Otoparkçıyı Ezdi
Aynı merkezin otopark işletmecisi ve temizlik firması işletmecisi Yer yok, kavga, araçla ezme olayı Teslim olan zanlı: Deli raporum var, cezai ehliyetim yok Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

61 Testereli Katil Aklından Şüphe Etti
Borç veren şahıs, başından vurarak öldürmece, sevgili ile cesedi çift ağızlı ağaç budama testeresi ile parçalamaca, bir baş 2 el bulunmaca Akli dengem yerinde mi değil mi araştırılsın Olay günü kendimi kaybetmişim Ne yaptığımı bilmiyordum Beni hastaneye sevk edin Rapor almak istiyorum Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

62 Deli Olsam Genel Müdür Yapmazlardı
Evlenmelerine izin vermediği için sevgilisinin annesini 6 bıçak darbesi ile öldürmece, Sanığın savunma ve davranışlarının tutarsızlığı Devamlı mahkemeyi oyalaması Hakimin sorularını yanıtlamak yerine ilişkisini anlatması üzerine Bakırköy’ e muayeneye sevk Ben İzmir’ de genel müdürlük yaptım, deli olsam genel müdür yaparlar mı ? Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

63 Eşine Sağlam Diyen 8 Doktoru Dava Etti
Almanya’ da psikolojik rahatsızlığı var raporu 300 milyarlık tazminat Erkek 51, kadın 38 6 yıl önce evlenme, 2 yıl önce boşanma Evliliğin iptali davası Konsantre ve uyku bozukluğu, içsel huzursuzluk Hastada nevrotik gelişme, çalışma bozukluğu, aile anlaşmazlığı sonucu psikolojik bozukluk tanısı Doktorlar Sağlık Bakanlığı’ na şikayet Soruşturma izni verilsin, İl İdare Kurulu red, başhekimi görevden almaca + doktorlara birer yıl kademe ilerlemesi durdurma cezası Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

64 300 Trilyonluk Miras Kavgası, 11.10.2004
40 varis 50 trilyonluk holding hisseleri bir belge ile iki yeğene bırakılmakta, ATK imza sahte raporu, bunun üzerine acaba vasiyetnamede mi sahte ki şüphesi, vasiyetname 2 yeğen + kardeşe bırakmakta Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

65 Mirasının Tümünü Çocuklara Bıraktı, 11.04.2004
Uçak motorunu Türkiye’ ye getiren işadamı “Tüm akrabalarım zengin ve mirasıma ihtiyaçları yok” Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden “Akıl sağlığı yerinde raporu.” Şöförü ve hizmetlisinin kızının eğitimi için 50 bin dolar Hayvanları Koruma Vakfı Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Çağdaş Eğitim Vakfı Reşitpaşa Eğitim Evi Kitaplar Robert Kolej kütüphanesine Haberde mirasın iptaline yönelik dava haberi yok Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

66 Sağlık Bakanlığı, 24 milyar 145 milyarlık dava
Şizofreni Hastaneye Alınmadı, Cinayet İşleyince Bakanlık Tazminata Mahkum Oldu Sağlık Bakanlığı, 24 milyar 145 milyarlık dava Malatya’ da ekmek bıçağıyla yoldan geçen iki kişiye saldırmaca, birisi ölmekte Kronik psikoz tanısı Elazığ’a yatırmaca, salıverilmece Doktorlar yargılanıyor Sonrasında rücu !!!! Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

67 Evlendiğinin Farkında Değil, 23.02.2004 Huzurevi, emekli
Bakıcı + temizlik elemanı hastaneye diye çıkartıp köy muhtarıyla nikah kıymaca “1.5 yıl önce temizlik elemanı şahsın bakımını üstlendi, birlikte sık sık çarşıya çıkıyorlardı.” 45 milyar emekli ikramiye + 2 milyar emekli maaşı Nüfus cüzdanı + banka cüzdanı çelik kasadan Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

68 Kasıtlı haksız muamele Gizliliğin ihlali Hastanın intihar etmesi
Psikiyatride tıbbi uygulama hata iddiaları ya da bu konuyla ilgili dava konuları nelerle ilgili ? Kasıtlı haksız muamele Gizliliğin ihlali Hastanın intihar etmesi Hastaların Seksüel İstismarı 3. kişilere şiddet Potansiyel şiddetçi hastaların erken salınması Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı

69 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Nevzat Alkan Öğretim Yılı


"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları