Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi

2 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Çalışma Ortamı

3 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Adli Vakalarda Yaklaşım (Vaka Örnekleriyle)

4 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul

5 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Adli Tıpta Temel Kavramlar Adli Bilimlerde Temel Kavramlar

6 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Anne ve Bebeğin Yasal Korunması

7 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım İrdelenebilecekler; Ebelik Uygulamalarında Tıbbi Hata İddiaları ve Yaşanan Süreç Cinsel Saldırı Olgularında Ebenin Yeri

8 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Bu Gebeliklerin Sonlandırılması Sağlık Çalışanına (Ebelere) Yönelik Şiddet (Dr. Ersin)

9 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Yıldırma (Ebeler Yönünden)

10 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kadına Yönelik Fiziksel Şiddetin Önlenmesinde Ebelere Düşen Görevler (25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü) (20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü)

11 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Gebelik psikozu ve cinayet Emzirirken uyuyakalma

12 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kasım 2013 Perşembe Kadının Statüsü ve Ebelik Paneli Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler ve Aile İçi Şiddet Aile İçi Şiddet Ebelerle Azaltılabilir mi ?

13 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kasım 2013 Perşembe Sözel Bildiriler Ebelerin Yıldırma Davranışlarına (Mobbinge) Maruz Kalma Durumları ve İş Doyumuna Etkisi

14 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kasım 2013 Cumartesi Bizim Panel Ebelik ve Mobbing Tülay Bayramoğlu

15 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kasım 2013 Cumartesi Eş Zamanlı Sözel Bildiri Çocuk Gelinler

16 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik

17 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Davalarında Cezalar ve Tazminatlar + Diğer Yaptırımlar (Sabim, Tabip Odası, Bimer, Dr. Melike)

18 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Olgu Erzurum Ağır Ceza

19 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Olgu Erzurum Tazminat

20 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Olgu Tarsus Nurullah

21 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım ATK Üçüncü ATİK Adli Tıp Uzmanı Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, İç Hastalıkları,

22 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları,

23 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım ATK Birinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Tıbbi patoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi,

24 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

25 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım ATK İkinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Radyoloji, Göz, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi,

26 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Göğüs Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji,

27 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Ebe yüzde 20 kusur Kadın Doğum uzmanı yüzde 60 kusur

28 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Adli Tıp Profesör 2 Kadın Doğum Profesör 1 Yenidoğan Profesör Dava 11 trilyon

29 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Yüksek Sağlık Şurası En büyük sağlık işletmecisinin bünyesinde Klinisyen ağırlıklı Anayasa Mahkemesi kararı (Kadirli 2. Asliye Ceza Mahkemesi)

30 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Fiziksel Psikolojik Ekonomik Cinsel

31 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım sayılı, Türk Ceza Kanunu Kabul Tarihi: Yürürlük Tarihi:

32 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

33 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

34 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Genital muayene Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

35 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım (2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

36 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

37 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

38 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

39 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

40 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

41 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

42 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

43 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

44 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım

45 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım günlü Resmi Gazete Sayısı: Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

46 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım ÇİM – Çocuk İstismarı Tanı Merkezi Muayene sayısı Aynalı oda

47 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kadın erkek farkı yok

48 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Vücuda temas 2-7 yıl Çocuksa 3-8 yıl Vücuda cisim girmesi 7-12 yıl Çocuksa 8-15 yıl Cinsel taciz 3 ay-2 yıl

49 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Mağdurum beden ya da ruh sağlığı bozulması minimum 10 yıl Çocuksa 15 yıl

50 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım yaş altı çocuk 15 yaş altı cinsellik kesin yasak arası rıza söz konusu

51 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Haseki Yoğun Bakım Olgu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Görüşmeyi Terk Etmesi Mustafa Diker - Erol Diker

52 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Anal uzaktan kumanda cihazı Rektal dört laserasyon Vaginal laserasyon

53 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Gebeliğin sonlandırılması 10 hafta dolana dek Evli ise; eş rızası da Değil ise; kişinin talebi ile

54 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Tıbbi amaçlı gebelik sonlandırılması

55 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım TCK 99-6 Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

56 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Hakim kararını rağmen gebelik sonlandırılması Gebelik sonlandırılması ve kızlık zarı Hukuki Malpraktis

57 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Isparta olgu Savcıdan uygun alınması Ankara gebeliğin sonlandırılmasının uygun olmadığına dair mahkeme kararı

58 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Gebelik sonlandırılması sonrası DNA incelemesi

59 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Kimyasal kısırlaştırma

60 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu

61 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Başkan (Adli Tıp Uzmanı) 2 (iki) Adli Tıp Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Radyoloji Uzmanı Üroloji Uzmanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Adli Antropolog

62 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Sonuç ve Tartışma

63 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul (532)


"Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları