Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi

2 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 2 Çalışma Ortamı

3 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 3 Adli Vakalarda Yaklaşım (Vaka Örnekleriyle) 11.40-12.00

4 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 4 Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul alkannn@gmail.com

5 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 5 Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Adli Tıpta Temel Kavramlar Adli Bilimlerde Temel Kavramlar

6 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 6 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Anne ve Bebeğin Yasal Korunması

7 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 7 İrdelenebilecekler; Ebelik Uygulamalarında Tıbbi Hata İddiaları ve Yaşanan Süreç Cinsel Saldırı Olgularında Ebenin Yeri

8 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 8 Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Bu Gebeliklerin Sonlandırılması Sağlık Çalışanına (Ebelere) Yönelik Şiddet (Dr. Ersin)

9 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 9 İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Yıldırma (Ebeler Yönünden)

10 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 10 Kadına Yönelik Fiziksel Şiddetin Önlenmesinde Ebelere Düşen Görevler (25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü) (20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü)

11 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 11 Gebelik psikozu ve cinayet Emzirirken uyuyakalma

12 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 12 21 Kasım 2013 Perşembe Kadının Statüsü ve Ebelik Paneli Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler ve Aile İçi Şiddet Aile İçi Şiddet Ebelerle Azaltılabilir mi ?

13 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 13 21 Kasım 2013 Perşembe Sözel Bildiriler Ebelerin Yıldırma Davranışlarına (Mobbinge) Maruz Kalma Durumları ve İş Doyumuna Etkisi

14 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 14 23 Kasım 2013 Cumartesi Bizim Panel Ebelik ve Mobbing Tülay Bayramoğlu

15 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 15 23 Kasım 2013 Cumartesi Eş Zamanlı Sözel Bildiri Çocuk Gelinler

16 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 16 Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik

17 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 17 Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Davalarında Cezalar ve Tazminatlar + Diğer Yaptırımlar (Sabim, Tabip Odası, Bimer, Dr. Melike)

18 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 18 Olgu Erzurum Ağır Ceza

19 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 19 Olgu Erzurum Tazminat

20 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 20 Olgu Tarsus Nurullah

21 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 21 ATK Üçüncü ATİK Adli Tıp Uzmanı Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, İç Hastalıkları,

22 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 22 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları,

23 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 23 ATK Birinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Tıbbi patoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi,

24 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 24 Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

25 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 25 ATK İkinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Radyoloji, Göz, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi,

26 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 26 Göğüs Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji,

27 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 27 Ebe yüzde 20 kusur Kadın Doğum uzmanı yüzde 60 kusur

28 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 28 2 Adli Tıp Profesör 2 Kadın Doğum Profesör 1 Yenidoğan Profesör Dava 11 trilyon

29 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 29 Yüksek Sağlık Şurası En büyük sağlık işletmecisinin bünyesinde Klinisyen ağırlıklı Anayasa Mahkemesi kararı (Kadirli 2. Asliye Ceza Mahkemesi)

30 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 30 Fiziksel Psikolojik Ekonomik Cinsel

31 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 31 5237 sayılı, Türk Ceza Kanunu Kabul Tarihi: 26.09.2004 Yürürlük Tarihi: 01.06.2005

32 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 32 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

33 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 33 (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

34 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 34 Genital muayene Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

35 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 35 (2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

36 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 36

37 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 37

38 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 38

39 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 39

40 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 40

41 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 41

42 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 42

43 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 43

44 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 44

45 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 45 01.06.2005 günlü Resmi Gazete Sayısı: 25832 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

46 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 46 ÇİM – Çocuk İstismarı Tanı Merkezi Muayene sayısı Aynalı oda

47 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 47 Kadın erkek farkı yok

48 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 48 Vücuda temas 2-7 yıl Çocuksa 3-8 yıl Vücuda cisim girmesi 7-12 yıl Çocuksa 8-15 yıl Cinsel taciz 3 ay-2 yıl

49 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 49 Mağdurum beden ya da ruh sağlığı bozulması minimum 10 yıl Çocuksa 15 yıl

50 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 50 18 yaş altı çocuk 15 yaş altı cinsellik kesin yasak 16-18 arası rıza söz konusu

51 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 51 Haseki Yoğun Bakım Olgu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Görüşmeyi Terk Etmesi Mustafa Diker - Erol Diker

52 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 52 Anal uzaktan kumanda cihazı Rektal dört laserasyon Vaginal laserasyon

53 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 53 Gebeliğin sonlandırılması 10 hafta dolana dek Evli ise; eş rızası da Değil ise; kişinin talebi ile

54 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 54 Tıbbi amaçlı gebelik sonlandırılması

55 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 55 TCK 99-6 Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

56 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 56 Hakim kararını rağmen gebelik sonlandırılması Gebelik sonlandırılması ve kızlık zarı Hukuki Malpraktis

57 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 57 Isparta olgu Savcıdan uygun alınması Ankara gebeliğin sonlandırılmasının uygun olmadığına dair mahkeme kararı

58 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 58 Gebelik sonlandırılması sonrası DNA incelemesi

59 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 59 Kimyasal kısırlaştırma

60 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 60 Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu

61 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 61 Başkan (Adli Tıp Uzmanı) 2 (iki) Adli Tıp Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Radyoloji Uzmanı Üroloji Uzmanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Adli Antropolog

62 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 62 Sonuç ve Tartışma

63 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 63 Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul alkannn@gmail.com (532) 2767425


"Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 1 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları