Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme Nedir ? “Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle gösterilmesine ÖLÇME denir.” Ölçmenin en az üç aşaması vardır: ölçülecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme Nedir ? “Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle gösterilmesine ÖLÇME denir.” Ölçmenin en az üç aşaması vardır: ölçülecek."— Sunum transkripti:

1 Ölçme Nedir ? “Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle gösterilmesine ÖLÇME denir.” Ölçmenin en az üç aşaması vardır: ölçülecek bir niteliğin olması niteliğin gözlenebilmesi amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi Ölçme ikiye ayrılır: 1. Doğrudan ölçme: Ölçme konusu olan özelliğin kendisi ile aynı türden bir araçla ölçülmesidir. Ör: uzunluğu m., ağırlığı kg. 2. Dolaylı ölçme: Ölçmeye konu olan özelliklerin doğrudan gözlenememesi ancak, kendileri ile ilgili olduğu bilinen başka özellikler aracılığı ile ölçülmesidir. Ör: zeka, başarı

2 Ölçme Araçları İkiye Ayrılır:
1. Standart olanlar: m., kg, standart testler 2. Standart olmayanlar: adım, karış, kulaç Birim: Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parça, o ölçme aracının birimi olarak kabul edilir. Birimde bulunması gereken üç özellik: Eşitlik, genellik, kullanışlılık. Ölçek: Ölçme sonuçlarını gösteren sembol veya sayıların matematiksel nitelikleridir. Ölçekler dörde ayrılır: 1. Sınıflama ölçekleri: Ölçülen özellikleri bakımından eşya, olay ve insanların adlandırılması sözkonusudur. Ör: İnsanların cinsiyetlerine göre kadın-erkek medeni durumlarına göre evli-bekar-dul-boşanmış. Cisimlerin sıcaklıklarına göre soğuk-ılık-sıcak kategorilerine ayrılması vs. Nesnelere verilen sayılar (1,2,3) miktar belirtmezler. Bunlar koddur. Bu sayılarla matematiksel işle işlem yapılmaz, frekansa dayalı işlemler yapılır.

3 2. Sıralama ölçekleri: Belli bir özelliğe sahip oluş dereceleri bakımından nesneler sıraya konabilir ve 1,2,3 gibi sıra sayılarıyla gösterilir. Öğrencilerin boy sırasına konulması, bir sınavdan aldıkları puanlara göre pekiyi, iyi, orta, zayıf gibi gruplara ayrılması. Sıralamada sıfırın anlamı yoktur. Bir birim söz konusu olmadığından farkın miktarı hakkında bilgi vermezler, sadece niteliğin daha az ya da daha çok olduğu söylenir. Ortanca, yüzdelik, sıra farkları korelasyonu işlemleri yapılabilir. 3. Eşit aralıklı ölçekler: Başlangıç (sıfır) noktasına ve tanımlanmış bir birime sahiptirler. Sıfır değeri, ölçülen özelliğin gerçekte hiç olmadığı anlamına gelmez. Ör: Matematik testinden sıfır (0) alan bir öğrencinin gerçekte hiç matematik bilgisi olmadığını söylemek mümkün değildir. Nesnelerin belli bir özelliğe ne derece sahip olduklarını ve sahip oluş dereceleri arasındaki farkın miktarı sayısal olarak belirtilebilir. Termometre, takvimler bu türe örnektir.

4 4. Eşit oranlı ölçekler: Başlangıç noktası gerçek bir sıfır (0) noktası vardır. Sıfır, ölçülen özelliğin hiç olmadığını gösterir. Ölçekte yer alan birim, ölçeğin her bölgesinde eşittir. Metre, kilogram buna örnektir. Sınıflama, sıralama,farklar, toplamlar, çarma veya bölme işlemler yapılabilir.


"Ölçme Nedir ? “Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle gösterilmesine ÖLÇME denir.” Ölçmenin en az üç aşaması vardır: ölçülecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları