Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenlik Mesleği ve Etiği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenlik Mesleği ve Etiği"— Sunum transkripti:

1 Öğretmenlik Mesleği ve Etiği

2 Kaynak: http://mebk12. meb. gov

3 Ana Başlıklar Meslek etiği nedir? Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik mesleğinin etik ilkeleri

4 Meslek Meslek-kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı faaliyetler bütünüdür Birey mesleği aracılığıyla Çevresi ve diğer kültürlerle ilişki oluşturur, Yaşamını şekillendirir, Kendini yaşadığı toplumun bir parçası olarak kabul eder ve kendine bir yer sağlar, Kendini gerçekleştirir ve başarısını ortaya koyar, Sorumluluk bilincine sahip olur, Yaratıcılığını ortaya çıkarır, İktisadi özgürlük sağlar

5 Mesleki Etik Meslek etiği, belirli bir meslek grubunun ,mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür Mesleki etik ilkeler ,çalışanların mesleklerini yaparken sahip oldukları dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden, dinlerinden bağımsız olarak uymaları beklenen normlardır

6 Öğretmenlik Mesleği Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen,eğitim kurumlarında öğrencilere şekil veren,kişiyi yaşama hazırlayan kimsedir  Öğretmenlik mesleği meslek olmaktan ziyade ince bir sanata benzer. Bir kuyumcu eline aldığı altın bir külçeyi nasıl zarif bir takı haline getiriyorsa öğretmenlerde kendilerine emanet edilen öğrencileri tüm insanlığa faydalı olabilecek şekilde yetiştirmeye gayret eder. Tüm meslekler öğretmenlikten beslendiği için diğer mesleklere göre öğretmenliğin farklı bir önemi vardır. Öğretmen toplumun mimarıdır, toplumun mühendisidir.

7 Öğretmenlik Mesleği İslam dinine göre öğretmenlik dünyada gıpta edilecek iki husustan biridir. Hz. Muhammed ( s.a.v) bu durumu şöyle dile getirmektedir: Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir; 1-Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse 2-Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına daöğreten kimse.

8 İyi bir Öğretmen Nasıl Olmalı
Öncelikle topluma ve öğrencilerine model teşkil ettiğini unutmamalı ve söylemleriyle davranışları çelişmemelidir, Öğrencilerine ve insanlara önyargısız davranabilmelidir, Hareketlerine ve görünüşüne dikkat etmeli, giyimine özen göstermelidir, Sevecen ve şefkatli olmalıdır, Öğretmeyi sevmeli ve öğrenmeyi sevdirebilmelidir, Sabırlı olmalıdır, Huzurlu, kendiyle barışık ve özgüven sahibi olmalıdır, Öğrencinin kişiliği üzerinde değil, kabul edilmeyen davranışı üzerinde durmalıdır

9 İyi bir Öğretmen Nasıl Olmalı
Saygılı ve saygın olmalıdır, Güler yüzlü ve yumuşak huylu olmalıdır, Bütün insanlara değer vermelidir, Dürüst, açık ve güvenilir olmalıdır, Alçak gönüllü, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır, İdealist ve sorumluluk sahibi olmalıdır, İnsan hak ve hürriyetlerine değer vermelidir, Yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilmeli ve hayatında tatbik etmelidir, Fedakar ve kendini mesleğine adamış olmalıdır, Kibar ve nazik davranışlar sergilemelidir, Etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır,

10 İyi bir Öğretmen Nasıl Olmalı
Öğrencilerin olumsuz davranışlarını bire bir görüşerek düzeltmeye çalışmalıdır, Öğrencileri “yaramaz, geveze, aptal” gibi kelimelerle etiketlememelidir, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımalıdır, Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır, Öğrencileri birbirleri ile kıyaslama ve karşılaştırmalardan kaçınmalıdır, Öncelikle konusunu çok iyi bilmeli ve branşına hakim olmalıdır, Öğrencileri başarabileceklerine inandırabilmelidir, Öğrencilerine ve çevresine güven duygusu verebilmelidir, Diksiyonu güzel olmalı ve ses tonunu etkili kullanmalıdır (Yerine göre sesini yükseltip azaltmalı), Jest ve mimiklerine, el ve vücut hareketlerine çok dikkat etmeli, beden dilini etkili kullanmalıdır,

11 İyi bir Öğretmen Nasıl Olmalı
Dersine mutlaka hazırlanarak girmelidir, Dakik olmalıdır; derse zamanında gelme, öğrenciyi ve dersi önemsediğinizi gösterir, Planlı ve programlı hareket etmelidir, İyi bir gözlemci olmalı ve öğrencilerini tanımalıdır, İkna kabiliyetine sahip olmalıdır, Sakin ve soğukkanlı davranmalıdır, İç disipline sahip olmalı ve öfkesini kontrol edebilmelidir, Ders ve konuya uygun metot belirleyebilmeli, ders ve konularla ilgili araç-gereç kullanabilmelidir, Öğrencilerini motive edebilmeli ve hazır bulunuşluklarını sağlayabilmelidir,

12 ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERE HİTABI (Kütahya Lisesi- 24 Mart 1923)
 "Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir. Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.

13 ÖĞRETMEN ANDI "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp Ve İlkelerine,     Anayasada İfadesini Bulan Türk Milliyetçiliğine Sadakatle Bağlı Kalacağıma;     Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Tarafsız Ve Eşitlik İlkelerine Bağlı Kalarak Uygulayacağıma;     Türk Milletinin Millî, Ahlâkî, İnsanî, Manevî Ve Kültürel Değerlerini Benimseyip,     Koruyup, Bunları Geliştirmek İçin Çalışacağıma;     İnsan Haklarına Ve Anayasanın Temel İlkelerine Dayanan Millî, Demokratik,     Lâik Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karşı Görev Ve Sorumluluklarımı     Bilerek, Bunları Davranış Halinde Göstereceğime Namusum Ve Şerefim Üzerine Yemin Ederim."

14 Öğretmenlik Mesleğinin Etik İlkeleri
Profesyonellik Hizmette sorumluluk Adalet Eşitlik Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması Yolsuzluk yapmamak Dürüstlük, doğruluk ve güven Tarafsızlık Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme Saygı Kaynakların etkili kullanımı

15 Öğretmenlik Mesleğinin etik davranışları
Öğretmenler okulun veya eğitim kurumlarının resmi politikalarını kasıtlı olarak yanlış yorumlayamazlar ve bu politikalara kişisel tutum ve kanıtlarını karıştıramazlar Öğretmenler ,bütün mali kaynakları dürüstlükle kullanacaklar ve finansman işlerinde doğruluk içinde davranacaklardır Öğretmenler, kurumsal ve mesleki imtiyazlarını kişisel ve çıkar sağlamak amacı ile kullanamazlar Öğretmenler ,mesleki kararlarını bozacak yada etkileyecek bahşiş, hediye ve ya ayrıcalıkları kabul edemezler Öğretmenler ,bir kimseye kendilerine bir avantaj sağlayacak herhangi bir hizmet yada ayrıcalık sunamazlar Öğretmenler kayıtlar üzerinde değişiklikler yapamazlar yada başkalarını bu tür davranışlara yönetmezler. Öğretmenler hangi şartlarda olursa olsun dürüstlükten ödün vermemelidir


"Öğretmenlik Mesleği ve Etiği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları