Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"ZİRVEDEKİLERLE BULUŞMA EĞİTİM PROGRAMI"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""ZİRVEDEKİLERLE BULUŞMA EĞİTİM PROGRAMI""— Sunum transkripti:

1 "ZİRVEDEKİLERLE BULUŞMA EĞİTİM PROGRAMI"
Beylikdüzü-Büyükçekmece-Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri T.C. Beykent Üniversitesi "ZİRVEDEKİLERLE BULUŞMA EĞİTİM PROGRAMI" Seminer.2 : Konu: Liderlik-Yönetim-Değişim Stratejileri Konuşmacı: Prof. Dr. Asım Şen

2 Güneşin altındaki her şey yönetimdir.
Peter Drucker Prof. Dr. Asım Şen

3 Organizasyon, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için
gerekli insan, teknoloji, ve diğer kaynakların oluşturduğu açık bir sistemdir . Prof. Dr. Asım Şen

4 Lider , bir organizasyonun veya toplumun
insan güçlerini yönlendirerek ve etkileyerek (motive ederek) vizyonunu oluşturan, gerçekleştiren ve olumlu değişim ve yenilikler yaparak istikbale hazırlayan kişidir. Prof. Dr. Asım Şen

5 Liderin Önemli Görevleri:
Yönlendirme; vizyonu geliştirmek, uygulamak ve gerçekleştirmek, Takım oluşturarak, takipçilerin entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Takipçiler arasında iletişimi ve ilişkiyi sağlamak, Takipçileri motive etmek, Gerçekçi ve adil bir değerlendirme yapmak, Eşitlik ve paylaşımı sağlamak, Öğreterek, ve eğiterek sürekli gelişimi, değişimi ve yeniliği oluşturmak, Örgüt içinde güven ve birliği sağlamak, Örgütü temsil etmek Prof. Dr. Asım Şen

6 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Prof. Dr. Asım Şen

7 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Yönlendirir İtaat eder Yaratıcı Gelenekçi Geliştirici Tutarcı Yenilikçi Taklitçi Değiştirir İdare eder İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Cesaretli Yapısalcı Güveni teşvik eder Kontrol eder Ne ve niçini sorar Nasıl ve zamanı sorar Girişimci Uygulayıcı Tutkulu, aşık İş odaklı Prof. Dr. Asım Şen

8 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Prof. Dr. Asım Şen

9 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yönlendirir İtaat eder Prof. Dr. Asım Şen

10 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yaratıcı Gelenekçi Prof. Dr. Asım Şen

11 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Geliştirici Tutarcı Prof. Dr. Asım Şen

12 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yenilikçi Taklitçi Prof. Dr. Asım Şen

13 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Değiştirir İdare eder Prof. Dr. Asım Şen

14 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Prof. Dr. Asım Şen

15 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Cesaretli Yapısalcı Prof. Dr. Asım Şen

16 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Güveni teşvik eder Kontrol eder Prof. Dr. Asım Şen

17 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Nasıl ve ne zamanı sorar
Bazı Farklar: Lider Yönetici Ne ve niçini sorar Nasıl ve ne zamanı sorar Prof. Dr. Asım Şen

18 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Girişimci Uygulayıcı Prof. Dr. Asım Şen

19 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Tutkulu, aşık İş odaklı Prof. Dr. Asım Şen

20 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Yönlendirir İtaat eder Yaratıcı Gelenekçi Geliştirici Tutarcı Yenilikçi Taklitçi Değiştirir İdare eder İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Cesaretli Yapısalcı Güveni teşvik eder Kontrol eder Ne ve niçini sorar Nasıl ve zamanı sorar Girişimci Uygulayıcı Tutkulu, aşık İş odaklı Prof. Dr. Asım Şen

21 Liderlik Başarısını Sağlayan Önemli Unsurlar
(Etmenler-Faktörler): Liderlik başarısı genel olarak lider, takipçiler ve ortamın özelliklerine bağlıdır; L = f (lider, takipçiler, çevre-ortam). Prof. Dr. Asım Şen

22 Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler,
1.     Liderin Özellikleri: Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler, Evrensel değerler, Yaratılıştan ve öğrenilerek edinilen yetenekler, Öğrenici ve öğreticilik, Ufku ve ufkun ötesini görmek, Girişimci ve yenilikçi olmak, Adil ve dürüst olmak, Ulusal ve uluslarasrası çevreyi tanımak ve korumak, İlham verici olmak, Güvenilir olmak, Cesur olmak, Prof. Dr. Asım Şen

23 İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması,
2.     Takipçi Özellikleri: Bilinçli olmaları, İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması, Evrensel değerlere sahip olmaları, Ortak vizyonu oluşturmaları ve desteklemeleri, Aidiyet ve birliği sağlamaları, Toplum içinde şeffaf bir iletişim ve yakın ilşkiler oluşturmaları. Prof. Dr. Asım Şen

24 3. Çevrenin (Ortamın) Özellikleri: Özgürlük ve bağımsızlık düzeyi
Bilgi ve teknolojik düzeyi, Yönetim tarzı, Politik düzen ve istikrar, Kaynak düzeyi, Gelir dağılım ve fırsat eşitlik düzeyi, Ekonomik, politik ve eğitim gelişim düzeyi, Sosyal ve kültürel birlik, Hukuk düzeni, Prof. Dr. Asım Şen

25 Bazı Liderlik Tarzları: Otokratik liderlik (emir verici liderlik);
görev sorumluluğunu üstlenir ve yönlendirme ve yetkisini merkezin kontrolünde elinde uygular. Prof. Dr. Asım Şen

26 Bazı Liderlik Tarzları: Transaksiyonel liderlik (etkileşimci lider);
geleneklere ve geçmişe bağımlıdır. Prof. Dr. Asım Şen

27 Bazı Liderlik Tarzları: Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik ;
geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma odaklanan, vizyoner bir liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

28 Bazı Liderlik Tarzları:
Karizmatik liderlik; yetenekleri daha ziyade doğuştan gelen, olağan üstü işleri başaran, takipçilerin enerjisini ateşleyerek motive eden bir liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

29 Bazı Liderlik Tarzları: Durumsal liderlik (Situational Leadership);
ortamın durumuna göre hareket eden bir liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

30 Bazı Liderlik Tarzları: Stratejik Liderlik (Strategic Leadership);
olağan üstü bir, cesaret, bilgi, beceri, değer ve yetenekleri olan; girişimci, yaratıcı, yenilikçi ve sıra dışı başarılı bir liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

31 Bazı Liderlik Tarzları: Hizmetçi Liderlik (Servant Leadership);
takipçilerin istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çalışan ve kendini takipçilerine adayan liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

32 Bazı Liderlik Tarzları:
Demokratik- Küresel Liderlik (Democratic-Global Leadership); ulusal ve uluslararası düzeyde, demokratik değer ve prensipleri uygulayan katılımcı ve paylaşımcı bir liderlik tarzıdır. Prof. Dr. Asım Şen

33 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Prof. Dr. Asım Şen

34 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Değişim, bir sistem veya parçalarının, planlı veya plansız olarak, bir durumdan bir başka duruma geçme sürecidir. Değişimler olumlu (gelişim doğrultusunda) veya olumsuz (gelişime ters) olabilir. Değişimler, iyileştirme (Reengineering), Yeniden yapılanma (Restructuring) , Radikal dönüşüm (Transformation) ve Sürekli gelişim (Continuous improvement) şeklinde olabilir. Prof. Dr. Asım Şen

35 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Marjinal Değişim, bu tür değişimler, bir bütünün bazı parçalarının ayrı ayrı değişimleridir. Değişimci veya Transaksiyonel Liderler bu tür, geleneklere ve geçmişe bağlı olarak bir bütünün bir veya bazı parçalarını değiştirirler, fakat bütünün dönüşümüne neden olmazlar. Prof. Dr. Asım Şen

36 Değişim, Yenilik ve Liderlik: Radikal Değişim (Transformasyonel);
bir sistemin tüm parçalarının (bütünün) değişimi ve bütünün dönüşümünü sağlayan değişikliklerdir. Bu tür değişimler geleceğe, yeniliğe ve reforma dönük bir dönüşümlerdir. Prof. Dr. Asım Şen

37 Bazı Değişim Süreçleri:
1.Değişiklik Gereğinin Farkında Olmak (Awareness): Bazı liderler toplumun istek ve ihtiyaçlarını görerek, anlayarak güncel ve geleceğin fırsat ve problemlerini analiz ederek değişiklik gereksiniminin farkında olurlar. Ulusal ve uluslararası gelişimi izleyerek, görerek ve sık sık takipçilerle konuşarak, onları dinleyerek, istek ve ihtiyaçlarını öğrenerek değişiklik gereksinimini anlar. Prof. Dr. Asım Şen

38 Bazı Değişim Süreçleri:
2.Değişiklik Yapmak için İstekli Olmak (Desire for Change): Değişiklik için liderlerin değişiklik gereksiniminin farkında olmaları değişiklik için yeterli değildir. Liderlerin aynı zamanda değişikliği yapmayı istemeleri gerekmektedir. Bazı liderler değişiklik yapmak için tüm yetki ve sorumluluklarını kullandıkları gibi; Bazı liderler de kişisel ve veya yandaşlarının çıkarları nedeniyle statükoyu bozmak ve değişiklik yapmak istemeyerek geleneği durumu ve değiştirmeyi düşünmezler. Değişiklik yapmak için liderlerin bu değişikliğe inanmaları ve istemeleri gerekmektedir. Prof. Dr. Asım Şen

39 Bazı Değişim Süreçleri:
3.Değişim için Ortak Vizyonu Oluşturmak (Developing Shared Vision for Change): Liderler, gerekli değişikliği sağlayacak ortak vizyonu geliştirmelidir. Ortak vizyon, toplumun güncel ve ilerdeki istek ve arzularını ihtiva etmeli ve toplumun gelişmesini ve bütünlüğünü sağlayarak ileri düzeye götürmeli. Ortak vizyon, takipçileri motive etmeli ve onlara ilham vermeli. Prof. Dr. Asım Şen

40 Bazı Değişim Süreçleri:
4.Ortak Vizyonu Yaymak (Comunicating the Shared Vision) ve Takipçilerin Desteğini Sağlamak: Liderler, Ortak Vizyonu ve bununla ilgili misyon, amaç ve yönlendirici değerleri takipçilere anlatmalı ve yararlarını açıklayarak gerçekleştirilmesi için takipçilerin desteklerini sağlamalı. Değişikliğe karşı olabilecek güçlerle uzlaşı sağlayarak değişikliğin yararları anlatılmalı. Prof. Dr. Asım Şen

41 Bazı Değişim Süreçleri:
5. Durum Analizleri Yaparak Değişim Stratejileri Geliştirilmek: Liderler, değişimle ilgili çevre (iç ve dış) analizlerini yaparak, güçlü, ve zayıf durumlar belirlenerek, tehlike ve fırsatlar görülerek uygun stratejileri geliştirmeli. Prof. Dr. Asım Şen

42 Bazı Değişim Süreçleri: 6.Değişim Stratejilerini Uygulamak:
Liderler, seçtikleri uygun stratejileri uygulamak için gerekli insan güçlerini ve diğer kaynakları oluşturmalı. Gerekli ekip ve takımları kurmalı ve bunları , eğitmeli; , diğer gerekli tüm kaynakların hazırlıkları sağlanmalı. İnsan kaynakları arasında şeffaf bir iletişim ve yakın ilişki ortamı oluşturarak gerçek bir takım (aile) ruhu yaratmalı. Tüm takipçileri motive ederek ve onlarla beraber hareket ederek ortak vizyonu başarı ile gerçekleştirmeli. Prof. Dr. Asım Şen

43 Bazı Değişim Süreçleri:
7.Değişimin Kontrolü, Değerlendirilmesi ve Düzeltilmesi: Liderler değişimi, belirli zamanlarda ve belirli faaliyetlerden sonra alınan sonuçlarla hedeflenen sonuçları karşılaştırmalı ve yeni bilgiler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapmalı. Prof. Dr. Asım Şen

44 Bazı Değişim Süreçleri:
8.Değişimi Pekiştirmek ve Sürekliliği Sağlanmak: Liderler, değişimin yararlarını takipçilere anlatarak ve göstererek değişimi pekiştirmeli ve yeni değişikler geliştirerek değişimin sürekliliğini sağlanmalı. Değişime karşı olanlarla sürekli iletişim ve uzlaşı sağlayarak onların şüphe ve korkuları giderilmeli; karşı faaliyetleri için önlem alınmalı. Prof. Dr. Asım Şen

45 Bazı Değişim Stratejileri:
Değişimin başarılı olması için: 1.   Liderlerin ortak vizyon’nu geliştirilmesi vegerçekleştirilmesine odaklanmak, 2.   Paydaşları iyi tanımak vepaydaşlar tarafından anlaşılmak (dinlemek, anlamak ve anlaşılmak) 3.   Paydaşların (Stakeholders) istek ve arzularını iyi öğrenmek ve bunlara öncelik vermek, 4.   Değişikliğe karşı olanların güçlerini iyi tahmin etmek ve bunlar için önlem almak, 5.   Operasyonlar için opsiyonlar üretmek ve tedbir almak, 6.   Opsiyonları adil ve gerçekçi olarak değerlendirmek, 7.   Değişim için paydaşları eğitmek ve bilinçlendirmek. 8.   Değişimin sürdürülmesini sağlamak. Prof. Dr. Asım Şen

46 Teşekkürler Prof. Dr. Asım Şen asimsen@beykent.edu.tr
Prof. Dr. Asım Şen


""ZİRVEDEKİLERLE BULUŞMA EĞİTİM PROGRAMI"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları