Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 12 Nisan 2012, Kayseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 12 Nisan 2012, Kayseri."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 12 Nisan 2012, Kayseri

2 2/51 SUNUM PLANI  YURT DIŞI FUAR MEVZUATI  BİREYSEL KATILIM  YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI  DESTEK ÖDEME SÜRECİ  2010-2011 YILI FUARLARINA GENEL BAKIŞ  2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ  PRESTİJLİ FUARLAR  HEDEF ÜLKELER  KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3 3/51 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-7 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak… İhracat Rejimi Kararı Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye … İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı Madde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar. İhracat Yönetmeliği Madde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

4 4/51 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE  Destek uygulamaları  Oranlar, azami destek miktarları  Fuar izinleri ve organizatörler  Fuarların takibi

5 5/51 DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR  Bakanlıktan izin alarak yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren fuar organizatörleri  Üretici/imalatçı organizasyonları (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları, Dernek, vb.)  Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar (Eğitim, Sağlık)  Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler

6 6/51  Bakanlık tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların doğrudan katılımlarıdır.  Halihazırda 3258 fuar, 2012 yılı için Bireysel Destek kapsamına alınmıştır. BİREYSEL KATILIM

7 7/51 BİREYSEL KATILIM Destek limiti 15.000 ABD Doları’dır.  Boş/ Standart donanımlı stand kirasının %50’si  Nakliye harcamalarının % 50’si  2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si

8 8/51 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Milli Katılım: Milli Katılım: Türk firmalarının, yurtdışındaki bir fuara görevlendirilen organizatör ile yaptığı toplu katılım. Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Görevli organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarlar. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Görevli organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlar. Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Görevli organizatörlerce düzenlenen ve yabancı firmaların da katıldığı sektörel yurt dışı fuarlar.

9 9/51 Destek limiti fuar genel nitelikli ise 10.000 ABD Doları, Sektörel nitelikli ise 15.000 ABD Doları’dır.  Organizatörlere ödenen katılım bedelinin %50’si,  2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

10 10/51 STAND ALANI LİMİTLERİ Stand alanı:  En az 9 m2  En çok 50 m2  Ürün yerine katalog, broşür vb. sergilenmesi halinde en çok 36 m2 olarak desteklenir.  Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m 2 ’lik üst sınırdan muaftır.  Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m 2 ’lik sınırlamadan muaftır.

11 11/51 İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının,  Gen mühendisliği /biyoteknoloji,  Uzay ve havacılık teknolojileri,  İleri malzeme teknolojileri,  Nano teknoloji,  Teknik tekstil,  Yenilenebilir enerji,  Donanım (hardware), yazılım (software),  Bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması halinde, % 50 destek oranına 25 puan ilave edilir.

12 12/51 İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda,  boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı  nakliye harcamalarının %75’i,  15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenir.

13 13/51 İLAVE NAKLİYE DESTEĞİ Nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının %50’si;  Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayinde 10.000 $’ı geçmemek üzere,  Doğal taş, seramik,mobilya,otomotiv yan sanayi,elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat, halı sektöründe 6.000 $’ı geçmemek üzere, ilave olarak desteklenir.

14 14/51 DESTEK ÖDEMELERİ MİKTARI (Yıllara göre) *

15 15/51 DESTEK BAŞVURU SAYISI (Yıllara göre)

16 16/51 Destek Miktarı ve Başvuru Sayısı  2011 yılında ödenen destek miktarı 2010 yılına göre yaklaşık %44 artış gösterdi.  Destek başvuru sayısı ise yaklaşık %31 artış gösterdi.

17 17/51  637 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 37 nci maddesi  19/3/2011 tarihli ve 27879 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik DESTEK ÖDEME SÜRECİ

18 18/51 DESTEK ÖDEME SÜRECİ Başvuru (Katılımcı-Organizatör) İnceleme (İBGS) Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB) Tahakkuk Listesi (Ekonomi Bakanlığı) 1 Hafta-3 Ay 2 Hafta-1 Ay 2 Hafta 1 Hafta 1-3 Ay BİREYSEL KATILIM YURT DIŞI FUAR 3 Hafta – 1,5 Ay 2 Hafta 1 Hafta TOPLAM 2,5 – 5,5 Ay3,5 - 6 Ay Ödeme Emri (EB-TCMB – Hak Sahibi) 3 Hafta

19 19/51 YURT DIŞI FUAR SAYISI

20 20/51 ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

21 21/51 ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

22 22/51 SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

23 23/51 SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

24 24/51 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

25 25/51 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

26 26/51 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ  Prestijli Fuar Desteği uygulaması başlatıldı.  Eğitim ve sağlık sektöründen başlanarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren katılımcılarımızın da desteklenmesi sağlandı.  2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının %50’si de destek kapsamına alındı.  Ürünlerini kendi tercihleri ile sergilemeyen ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile iştirak sağlayan katılımcılar için uygulanan 9 m2 destek sınırı 36 m2’ye yükseltildi.

27 27/51 PRESTİJLİ FUARLAR Prestijli Fuarlara Katılım Desteği; -Takvim yılında bir defa -Destek sınırı 50.000 $ -Destek Oranı % 50 (Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.)

28 28/51 Destek Kapsamı;  Katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedeli,  Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirası,  Nakliye harcamaları,  2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım bedelidir. PRESTİJLİ FUARLAR

29 29/51 PRESTİJLİ FUARLAR Bu fuarlar belirlenirken,  Sektörün ilgi odağı olan,  Sektörde gelecek dönemlerle ilgili trendlerin belirlendiği,  Sektöre ait yeniliklerin ve yeni ürünlerin ilk defa sergilendiği,  Sektörün önde gelen firmalarının genel olarak katılım sağladığı,

30 30/51 PRESTİJLİ FUARLAR  Yoğun talep sebebiyle katılımcı olarak yer bulmanın zor olduğu veya sıra beklemenin gerektiği,  Sadece fuarın yapıldığı ülkeden değil bütün dünya ülkelerinden sektördeki üretici, alıcı veya satıcıların ziyaret etmek için çaba gösterdiği ve önem verdiği fuarlar tercih edilmiştir.

31 31/51 PRESTİJLİ FUARLAR  Toplam katılımcı sayısı (600 ve üzeri)  Türkiye’den katılımcı sayısı  Ziyaretçi sayısı  Denetimli (Audit) olup olmadığı  Fuarın kaç yıldır yapıldığı Ticaret Müşavirlikleri, TİM, İBGS ve İGEME’den gelen öneriler çerçevesinde,

32 32/51 PRESTİJLİ FUARLAR  Sektörde öne çıkıp çıkmadığı  Kaç farklı birim tarafından önerildiği hususları dikkate alınarak Prestijli Fuarlar belirlenmiştir. Halihazırda 275 fuar Prestijli fuar olarak yayınlanmıştır ve ihtiyaca göre güncellenmesi mümkündür.

33 33/51 HEDEF ÜLKELERDE İLAVE DESTEK  Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede, %50 destek oranına 20 puan ilave edilir.  Hedef ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda bütün destek ödemeleri %70 üzerinden hesaplanır.

34 34/51 2012 yılı için HEDEF ÜLKELER 1.A.B.D. 2.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.BREZİLYA 4.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 5.ENDONEZYA 6.GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 7.GÜNEY KORE 8.HİNDİSTAN 9.KANADA 10.VİETNAM 11.NİJERYA 12.MEKSİKA 13.POLONYA 14.MALEZYA 15.ŞİLİ

35 35/51 HEDEF ÜLKELER

36 36/51 HEDEF ÜLKELER

37 37/51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Katılımcı, standında bizzat ürünlerini sergiler, veya broşür, katalog, maket v.b. ile katılır (azami 36 m2 alan ile).  Fuarın ilk günü standın açılması zorunludur.  Fuar sona ermeden ürünler toplanarak stant boşaltılamaz, görevli personel fuardan çekilemez.

38 38/51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Stantta firmayı sadece hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahısların temsil etmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez.  Katılımcı firma stand alanında ticaret unvanı veya tescilli markasına yer vermek zorundadır.  Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez.

39 39/51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin tüm nakliye evraklarında fuar malı, fuar idaresi adresi, vb. ibarenin yer alması ve ürünlerin bedelsiz ihracat veya geçici çıkış yoluyla sevki zorunludur.  Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır.

40 40/51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Tüm ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde yapılması gereklidir.  Firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.  Harcama yapmaya yetkili kişi: harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisinin verildiği şirket çalışanıdır.

41 41/51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Elden yapılan ödemeler, cirolu çekler değerlendirmeye alınmaz.  Banka hesabına elden yapılan ödemeler, katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde değerlendirmeye alınır.

42 42/51 BELGE TESLİMİ Destek için gerekli tüm bilgi ve belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde;  Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,  Bireysel katılımlarda ise; üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, verilmelidir.

43 43/51 BELGE TESLİMİ Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Katılımcıya bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

44 44/51 BELGE TESLİMİ İhracatçı Birliklerine elektronik ortamda tanıtıldığında, Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Marka Tescil Belgesi geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.

45 45/51 FUAR DEĞERLENDİRME FORMU  Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu doldurup gözlemciye iade etmeleri gerekir.  Aksi takdirde, Katılımcının 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek talebi değerlendirmeye alınmaz.

46 46/51 FUAR DEĞERLENDİRME FORMU

47 47/51 YETKİLENDİRİLEN ORGANİZATÖRLER

48 48/51 www.ekonomi.gov.tr

49 49/51 www.ekonomi.gov.tr

50 50/51 www.ekonomi.gov.tr

51 TEŞEKKÜRLER Eda ERDEM DT Uzman Yrd. erdeme@ekonomi.gov.tr Tel: 0312 204 76 79


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 12 Nisan 2012, Kayseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları