Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara üniversitesi Atilgan@ankara.edu.tr
BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİMİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VERİ TABANI Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara üniversitesi

2 plan Bilimsel bilgi ve bilgiye erişim Gri yayınlar - Tezler
Tezlerin Bibliyografik Denetimi Türkiye’de Yapılan Çalışmalar MEB – EARGED Yapılan Çalışmalar Sonuç

3 Bilimsel bilgi ve bilgiye erişim
“Sanayi, çağımızda teknolojik gelişmelere paralel olarak köklü değişmelere uğramaktadır. Ancak bilginin yönlendirdiği ekonomide, bilgi, yalnızca yüksek teknolojiler için değil, dönüşüme ayak uydurmak zorunda olan düşük teknolojili sanayii dalları için de kritik önem taşır.” “İnovasyonda belirleyici olan teknolojik inovasyondur. Teknoloji ise bir bilgi kategorisidir. Çağımız teknolojisinin bilgi kaynağı ise bilimsel bilgidir. Bu nedenle günümüzün üretim ekonomileri bilgiye dayalı ya da bilginin yönlendirdiği ekonomi olarak nitelenmektedir. Bilgiye dayalı ekonomide can alıcı nokta bilgiye erişmek ve erişilen bilginin kullanımı sonucunda yeni bilgi üretmektir.”

4 Bilimsel bilgi ve bilgiye erişim
Bilginin denetimi ve sınıflandırılması ve bilgi erişimin gerçekleştirilmesinde günümüzde çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin tümünde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yoğun olarak kullanılmaktadır. Bilginin denetimi ve bilgiye erişimin bilgisayarlar aracılığı ile sağlanması aşamasında yapılması gereken, verilerin bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturma işleminin gerçekleştirilmesidir. Veri tabanları kayıtların bibliyografik nitelemesi ve erişiminde son derece önemli olan veri alanlarından oluşmaktadır

5 Bilimsel bilgi ve bilgiye erişim
Bilgiye erişimde temel amaç denetim altına alınan bilginin tümüne veya ilgili olanlarına erişmektir. Eldeki bilgilerin tümüne veya gereksinim duyulanlara zamanında erişmek ise erişim uçlarının iyi belirlenmesi ve bunların belirli bir düzende kayıt edilmesi ile mümkündür. Bilginin hızla çoğalması ve büyüklüğü ve bu bilgilerin tümünün denetim altına alınamaması bilgi erişimde en başta gelen sorundur. Denetim altına alınan bilginin, belirli bir veri tabanına kayıt edildiği halde erişim uçlarının iyi belirlenememesi ve tarama stratejilerinin iyi saptanmaması da bir başka sorunudur. Bununla birlikte var olan bilgilerin tümünü bir veri tabanında toplamak ne olası ne de gereklidir. Önemli olan araştırıcının gereksinim duyduğu bilgiye en kısa sürede ulaşmasıdır

6 Gri yayınlar - Tezler Gri yayın olarak adlandırılan belgeler raporlar, patentler ön baskılar ve toplantı tutanakları, tezler, çeviriler, standartlar vb. olarak belirlenmektedir Diploma veya yüksek öğrenim derecesi için akademik çalışmanın bir parçası olarak hazırlanan bilimsel inceleme veya rapor İçerdiği bilgilerin araştırıcılar için taşıdığı önem (özellikle lisans üstü ve doçentlik tezlerinde) nedeniyle tezlerin bibliyografik denetimi ve hizmete sunulması dikkatle ele alınması gereken bir konudur

7 Tezlerin Bibliyografik Denetimi
UNESCO 1950 yılında aldığı bir kararla üye ülkelerde yapılan akademik tezlerin listelenmesini önermiştir ABD UMI (University Microfilms International) tarafından gerçekleştirmiştir 1861 den günümüze 2.3 milyondan fazla doktora ve master tezini kapsayan bu veritabanında kayıtlı bulunan tezlerin özet bilgilerine ve tezin ilk 24 sayfasına erişmek mümkündür

8 Türkiye’de Yapılan Çalışmalar
Ülkemizde tezlerin bibliyografik denetimi konusunda ilk çalışma TÜRDOK tarafından 1975 yılında başlatılmıştır 1983 yılında kurulan YÖK dokümantasyon merkezi bu işlevi üstlenmiş ve yılı tezlerinin bibliyografik bilgilerini kapsayan basılı bibliyografyalar yayınlamıştır Diğer çalışmalar (MK, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Üniversiteler

9 MEB – EARGED Yapılan Çalışmalar
“Türkiye'de yapılan eğitimle ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanı ile yurt içi ve yurt dışında bilgiyi üretenler ile kullananlar arasında köprüyü kurmak amacıyla, Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı adlı bir çalışma başlatılmıstır. Bu çalışma, eğitimle ilgili karar vericilere alternatifler sunacak ve bilginin paylaşımını artıracaktır. Böylece araştırmacıların daha önce araştırılmış konuları yakından takip edebilmeleri ve araştırılmamış konulara yönelmeleri de sağlanmış olacaktır”.

10 MEB – EARGED Yapılan Çalışmalar
Projeye Başlangıç yılı 2000 Veri Tabanı Seçimi Veri Toplama (1996- Taranan Kuruluşlar(TODAİE, DİE, DPT Üniversitelerin Taranması (Öncelikle İstanbul’daki Üniversiteler Veri Tabanının Bugünkü Durumu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Sonuç Çalışmayı eğitim konusunda önemli kılan boyutu çalışmanın Türkiye’de eğitimin planlanyıcı ve uygulayıcısı en üst kuruluş olan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve uzman bir ekip tarafından yürütülüyor olmasıdır. Ekipte yer alanların tümü öğretmenlik formasyonu almış ve çeşitli alanlarda doktora çalışmasını tamamlamış veya tamamlamak üzere olanlardan oluşmaktadır. Bu da bilginin düzenlenmesi ve erişimi konusuna önemli bir katkı sağlamaktadır. Ekibin bu performansına karşılık Başkanlığın Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda yeterli olanaklara sahip olmaması bir handikap gibi görünmesine karşılık çalışma büyük bir özveri ile sürdürülmektedir. Projenin ikinci aşaması ise eğitim konusunda hakemli dergilerde yer alan makalelere erişimdir. Bu makalelerin de özetleri veri tabanında yer alacaktır.

21 Veri tabanına www.mev.gov.tr/earged adresinden erişebilirsiniz


"Doç. Dr. Doğan Atılgan Ankara üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları