Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI UYGULANIMI KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

2 AMACIMIZ Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde Ankara’da tüm toplumu ve sağlık çalışanlarını hasta hakları konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve eğitmektir

3 SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ?
BİR HASTA NE İSTER ? SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ? Kendine yeterli süre ayrılmasını ister Hastasına yeterli süre ayırmak ister Temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister Temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak ister Aralarına parasal konuların girmesini istemez Tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister Bilimsel gelişmeleri takip etmek ister Sevgi, saygı ve şefkat görmek ister Kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini ister Saatlerce poliklinik sırasında beklemek istemez Kapısında hastaların yığılmasını istemez

4 AMACIMIZ Hasta Haklarının neler olduğunu bilmek, uygulamada iş akışını öğrenmek, Hasta hakları uygulamasında yer alan kurumları öğrenmek Konuyla ilgili hukuksal haklarımızı öğrenmek Hizmet sunumu sırasında iletişim kusurlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak.

5 MEVCUT YASAL DURUM Halen 1998 yılında çıkarılan hasta hakları yönetmeliği yürürlüktedir tarihinde hasta hakları yönergesi yayınlanmıştır Uygulamayı düzenlemek üzere tarihinde genelge yayınlanmıştır

6 ANKARA’DA MEVCUT DURUM
Ankara’da Sağlık Bakanlığına bağlı 36 hastanede hasta hakları birimleri ve kurulları oluşturulmuş ve uygulama başlatılmıştır Sağlık Ocakları gibi birinci basamakta hizmet veren kurumlar için sağlık grup başkanlıklarında da birimler kurulacaktır

7 OLUŞTURULAN KURUL VE BİRİMLER
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Hastane Hasta Hakları Kurulu Hastane Hasta Hakları Birimi

8 HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hasta Hakları Kurul ve Birimlerinin kurulması sağlamak Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumlularının eğitimini sağlamak İşleyişin denetimini sağlamak Hasta Hakları konusunda etkinlikler yapmak Hizmet içi eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi eğitim çalışmalarını sağlamak

9 HASTANELERDEKİ UYGULAMA
HASTA HAKLARI BİRİMLERİ Birimin görevleri Hasta ve yakınlarının başvurularını almak ve değerlendirmek Sağlık çalışanlarını hasta hakları konusunda eğitmek Hasta ve yakınlarını hasta hakları konusunda eğitmek

10 HASTANELERDE HASTA HAKLARI KURULLARI
KURUL ÜYELERİ Başkan: Kamu hastanelerinde hastanenin kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanıdır Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu 4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre kurumda yetki almış sendika temsilcisi

11 HASTANELERDE HASTA HAKLARI KURULLARI
Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Kurula kabul edilme şartları 44.maddede belirlenmiştir.) Varsa hastanın avukatı (Hastayı temsil ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir. Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar.)

12 HASTANELERDE HASTA HAKLARI KURULLARI
Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. (Kendisi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.) İl genel meclisi üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üye

13 HASTA HAKLARI KURULLARININ GÖREVLERİ
Hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları tarafsız olarak incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak Hastanede hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için başhekime önerilerde bulunmak

14 ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1-Hasta Hakları uygulamasının sözlüğünde ‘şikayet’ yok, ‘başvuru’ vardır. 2-Başvuru konusu bir personel ise bütün işlemler gizli yapılır ve hastane dışına çıkmaz.

15 ANKARA İLİ 2008 YILI HASTA HAKLARI UYGULAMA VERİLERİ
2008 yılı içinde ilimizdeki hastanelerin polikliniklerine başvuran toplam hasta sayısı dir. Bu hastalardan Hasta Hakları Birimlerine başvuran kişi sayısı dur. Polikliniklere başvuran toplam hasta sayısının Hasta Hakları Birimlerine başvuran kişi sayısına oranı % dir.

16 Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvurulardan kurula giden başvuru sayısı 935 dir.
Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvurulardan yerinde çözülen vaka sayısı 7316 dır. Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvurunun Kurula giden başvuru sayısına oranı %8.37 dir. Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvurunun yerinde çözülen vaka sayısına oranı %65.56 dır

17 2008 yılı içinde ilimizdeki hastanelerimizin Hasta Hakları Birimlerine başvurup kurula giden vakalardan ceza alan personel sayısı 73 olup; bunlardan 1 tanesi işten çıkarılma, 1 tanesi kınama, 1 yer değiştirme geri kalanı uyarı cezası şeklindedir. 2008 yılında hastanelerimiz Hasta Hakları Birimlerine 1180 tane teşekkür başvurusu olmuştur. Hasta Hakları Birimlerimize yapılan toplam başvuru sayısının Hasta Hakları Birimlerimize yapılan teşekkür sayısına oranı %10.57 dir.

18 ANKARA İLİ 2008 YILI HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ
Hastanelerimizde topluma yönelik yapılan eğitime katılan kişi sayısı 4757 dir. Hastanelerimizde yatan hastalara yönelik yapılan eğitime katılan hasta sayısı dür. Hastanelerimizde çalışanlara yönelik yapılan eğitime katılan çalışan sayısı dir. Hastanelerimizde çalışan personelin eğitime katılan personel sayısına oranı %55.10 dur. Hastanelerimizde hasta haklarına yönelik yapılan organizasyon sayısı 36 dır.

19 2008 yılı hastanelerimizde yatan hasta sayısı ve hasta hakları konusunda bilgilendirilen yatan hasta sayısı oranı %9.80 dir.

20 2008 Yılı Hasta Hakları Birimlerine Başvuran ve Hasta Hakları Kurullarında Görüşülen başvurulara oranı %8.37

21 2008 Yılı Hasta Hakları Birimlerine başvuran sayısı ve yerinde çözülen başvuruların oranı %65.56 dır.

22 2008 Yılı tüm hastanelerimizde çalışanların sayısı ve çalışanlara yönelik yapılan eğitim oranı %55.10 dur.

23 2008 Yılı Hasta Hakları Birimlerine Başvuru ve Teşekkür Oranı %10
2008 Yılı Hasta Hakları Birimlerine Başvuru ve Teşekkür Oranı %10.57 dir.


"ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları