Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı yalcinb@support.com.tr

2 Sunuşun içeriği Sunuş Gündemi
Mavi Cam A.Ş isimli sanal bir firmada ortaya çıkan bir sorunun tarifi ve bu soruna yönetim sistemlerinin getirdiği çözüm önerileri ve bu sorunun çözümüne e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı ile nasıl otomasyon sağlandığı örnek olay üzerinde incelenmesi.

3

4 Genel Tanıtım Türkiye’nin cam sektöründe lider ve uzmanlaşmış olmayı amaçlayan Mavi Cam, hedeflerine ulaşırken köklü ve sağlam temellerinden güç almaktadır.

5 Arge Departmanı Yöneticisi bir DÖFİ maili alır.
Arge Departmanı yöneticisi Merve hanım aynı konuda Mavi cam müşterilerinin sıklaşan şikayetleri üzerine başlatılmış bir DÖFİ açıldığına ilişkin mail alır.

6

7 Müşteri şikayeti inceleme DÖFİ görev atama
Merve Hanım, müşteri şikayetlerini sistemden inceleterek gerekli raporları temin eder. İnceleme sonrasında Dilay Hanım a düzeltici faaliyet ataması yapar ve inceleme ister.

8 Süreç akışı ve performans kriteri analizi
Dilay Hanım, Cam Ambalaj Üretim Süreci nin süreç akışını ve performans kriterini inceler. İnceleme sırasında hedefin altında kaldığını farkeder.

9 Döküman inceleme Dilay Hanım süreçte yaşanan sapmanın döküman içeriğinde olabileceğini düşünür ve ilgili sürecin dokümanını inceler.

10 Süreç denetimi İncelemeler sırasında tasarım değerlendirmelerinin yeterli olmadığını gözlemler. Emin olmak için üretim sürecinin denetimini yaptırır.

11 Döküman Revizyonu Dilay Hanım denetim sonrasında Cam Ambalaj Üretim Süreci nin dokümanında gerekli revizyonların yapılmasını (sistem üzerinde) ilgili bölümlerden talep eder.

12 Müşteri şikayetleri kapama
Müşteri şikayetlerinin atandığı kişiler sorunun tasarım sürecinin yanlış yönetilmesinden kaynaklandığı görerek gerekli süreç iyileştirmelerini yapar ve şikayetleri kapatırlar. Müşterilerin memnuniyeti sağlanır.

13 Müşteri memnuniyet anketi
Dilay Hanım gerekli incelemeler sonrasında düzeltici faaliyeti başarıyla kapatır. Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere yeni bir anket düzenler. Gelen bir şikayet, krize dönüşmeden hızlı ve etkin bir şekilde firmanın menfaatine çevrilmiş olur.

14 II. Bölüm: Yönetim Sistemleri Yazılımı Kavramı ve Yönetim Sistemlerinin Otomasyonu 14

15 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1
Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

16 Zorunluluklar ve fayda beklentisinin bir araya gelişi
Daha çok satış Daha çok gelir - kar Daha çok müşteri İhracat Koşulu Kaliteli ürün hizmet Müşteri tatmini Devlet ihalesi şartı Müşteri baskısı İhracat koşulu Rakibin almış olması FAYDA BEKLENTİSİ ZORUNLULUKLAR

17 Yönetim Sistemi olgunluk seviyesi yolculuğu var !
Siz Neredesiniz ? 1.Seviye : BELGE 2.Seviye : MANUEL 3.Seviye :YAŞAYAN 4.Seviye : YAYGIN 5.Seviye : GLOBAL

18 1.Olgunluk Seviyesi : Yönetim Sistemi Kuruluşu ve Belge Alma
Kurumunuzda yapılan faaliyetler, tekrar gözden geçirilir. Faaliyetlere yönetim sistemlerinin gerektirdiği yeni faaliyetler eklenir. Dokümante edilir. Eğitimler verilir Anketler ve ön denetimler yapılır. Belgelendirme denetimine gidilir. ve BELGE ALINIR.

19 2.Olgunluk Seviyesi : Manuel Yönetim Sistemi
Yönetim sistemlerinin aşağıda belli başlıları sayılan faaliyetleri elle yürütülmeye çalışılır Süreç Yönetimi Denetim Yönetimi İyileştirme Yönetimi Müşteri Şikayetleri Yönetimi Doküman Yönetimi Anket Yönetimi Kalibrasyon Yönetimi Bu olgunluk seviyesi iki farklı durumla sonuçlanır Manuel sistem işletilemez ve sistem kağıt üzerinde kalır Otomasyon / yazılım desteği arayışına girilir

20 3.Olgunluk Seviyesi : Otomatize Yaşayan Yönetim Sistemi
Daha önce var olan ancak sistematik olarak yapılmayan ya da yönetim sistemleri ile gelen birçok faaliyete yazılım desteği sağlanır.

21 4.Olgunluk Seviyesi : Yaygın Yönetim Sistemi
Yönetim sistemlerine Kurum yerel ağından (LAN), Kurum geniş alan ağından (WAN) ya da intranetinden erişilebilmeye başlanır. Lan

22 5.Olgunluk Seviyesi: Global ve engtegre yönetim sistemleri
Kurumun yönetim sistemleri tedarik zincirini kurar; Tedarikçiler ile Denetim Doküman paylaşımı İyileştirme çalışmaları Anket ve öneri sistemleri Müşteriler ile Anket ve öneri sistemi vb faaliyet paylaşımları yapılır

23 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1
Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

24 Yönetim Sistemleri Yazılımı Otomasyonu Nedir ?

25 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1
Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

26 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Modülleri

27 e-isoftPROPER Süreç Yönetimi
e-isoftPROPER, ile MS Visio destekli bir ortamda ana, alt, detay vb süreçlerin çizimleri yapılabilir ve dinamik izlenebilir ya da word, excel de oluşturulmuş çizimler statik olarak izlenebilir, Süreç kimlik bilgilerini tanımlanabilir, Süreç performans kriteri girilerek veri izlemesi ve güncellemesi yapılabilir, Süreç iyileştirmeleri izlenebilir, Süreç kalite ve destek dökümanları incelenebilir, Süreçlerdeki performans değişimleri izlenebilir, grafikler ve raporlar ile yayınlanabilir, ERP uygulamaları ile entegrasyon sağlanabilir,

28

29 Verilerin grafik sunumları alınır...
Verilerin Datalarını Excel ortamına aktarır...

30

31 e-isoftDOC Kalite Dökümanları Yönetimi
e-isoftDOC, kalite dokümanlarının, hayat çevrimindeki hazırlama, görüş alma, onaylama, yürürlüğe sokma, dağıtım, saklama ve iptal adımlarını bilgisayar ortamında gerçekleştirir ve arşivler, Sistemde oluşan tüm görevler mail ile kullanıcılara iletilir, görevler bölümünde görev tamamlanana kadar listelenir, Sistemde tüm formlar güncel olarak yayınlanır,

32 Dok. Arama Sonrası gelen Sayfa “Doküman izleme Sayfası”

33

34

35

36

37

38

39

40

41 e-isoftAUDIT İç Denetim Faaliyetleri Yönetimi
e-isoftAUDIT, ile çeşitli periyotlarda yaptığınız iç denetimlerinizin planlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar, Taslak denetim planı hazırlamaya yardımcı olur, doküman yönetim modülü üzerinden dolaştırarak kesinleştirir ve denetim sonuçlarına ait raporları hazırlar, Denetçiler kendilerine ait denetim planına ulaşıp inceleyebilir, bu planı raporlayabilir, Denetim sonrası cevapları girip uygunsuzluk varsa iyileştirme başlatabilirler.

42

43

44

45

46 Denetim matrisi Soru onaylama Denetimin planını gösterir Denetimin planı oluşturur Denetimin hangi stratejiye göre (Süreç/Bölüm Bazında) yapılacak

47

48

49 Soru cevapları girişi yapılır
Soru listesi kontrol edilebilir Denetimle ilgili Dokümanlar incelenebilir

50 Soru rehberi kontrol edilebilir
Soruların çıktısı alınabilir.

51

52 Döfi açılabilir

53 DÖFİye ulaşılabilir

54

55 e-isoftDÖFİ İyileştirme Faaliyetleri Yönetimi
e-isoftDÖFİ, ile çalışanlarınız ya da müşterileriniz tarafından tetiklenerek yaratılmış düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (döfi) açılmasını, ilgili kişiye atanmasını ve faaliyetin sonuçlandırılarak raporlanmasını sağlar. Böylece süreç mükemmelleştirme faaliyetleriniz bilgisayar ortamında gerçekleşir.

56

57 DÖFİ’yi işleme koymak

58 İşlem Tamamlandı Onayı

59

60 DÖFİ durum özet raporu

61

62 DÖFİ Termin Durum Raporu

63 DÖFİ Termin Durum Raporu (Bölüm Bazlı)

64 e-isoftCCARE Müşteri Şikayetleri Yönetimi
e-isoftCCARE, ile iç ve dış müşterilerden gelen şikayetlerin / önerilerin toplanması ilgili kişilere atanması ve şikayetlerin takibinin yapılmasını sağlar. Çözülemeyen, sık tekrarlanan, yöntem hatalarından kaynaklanan vb şikayetler için iyileştirme başlatarak kurum içinde sürekli iyileştirmeye katkıda bulunur.

65

66

67 Müşteri Şikayetleri listesi

68 Müşteri şikayetleri dış müşteri istatistiği

69 Müşteri Şiksyetleri memnuniyet raporu

70

71 e-isoftANKET Anket Yönetimi
e-isoftANKET, Kurumun politikalarını, tutumları, yönetsel kararları veya ihtiyaç duyduğu bilgiyi saptamak, ölçmek ve analiz etmek üzere oluşturacağı anketlerin esnek bir sistemde kurulmasını ve yönetilmesini sağlar. Oluşturulacak anketler tiplere göre (İç müşteri, dış müşteri ve tedarikçi) çeşitli versiyonlarda oluşturulabilir ve sonuçları raporlanır.

72

73

74

75

76 e-isoftCAL Kalibrasyon/Bakım Yönetimi
e-isoftCAL, Sisteme ölçüm araç ve cihazların (ÖAC) tanımlanması, kalibrasyon/bakım periyotlarına ilişkin veri girişlerinin yapılmasıyla, belirlenen sıklıkta kalibrasyon/bakım planı ÖAC sorumlusuna görev olarak gelecektir. ÖAC sorumlusu görev gereği kalibrasyon/bakım işlemlerini gerçekleştirerek sonuçları sisteme tanımlar. Sistem bu bilgiler doğrultusunda çeşitli raporlar üretir.

77

78 Sistem Uygulanan ve Okunan Degerler arasındaki farklara baglı olarak sonuçları son
sütunda görüntüler.

79 sonuçların dogrulugu kontrol edilebilir, (YAZDIR) butonuna basılarak ilgili Kalibrasyon Seritifikası incelebilir.

80 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1
Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

81 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama
Yazılımın lisansı firma tarafından satın alınır ve yazılım firmanın sunucusu, veritabanı ve intranet/internet çıkışı üzerine kurularak kullanılması sağlanır.

82 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Aboneliği
Support Yazılım web sunucularında barındırılan e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı’na müşteriler abone olurlar ve internet üzerinden yazılımı dünyanın heryerinden kullanabilirler. Internet

83 Abone olmanın avantajları
risksiz ön donanım yatırımı istemez ön veritabanı yatırımı istemez ön işletim sistemi yatırımı istemez ön yazılım satın alma yatırımı istemez

84 Abone olmanın avantajları
ekonomik düşük toplam sahip olma maliyeti düşük ön yatırım bedeli ihtiyaç olduğu oranda kullanım ihtiyaç olduğu sürece kullanım

85 Abone olmanın avantajları
yaşayan 7 gün x 24 saat çalışır durumda bir sistem verileri sürekli yedeklenen bir sistem acil durum / felaket önlemleri olan bir sistem

86 Abone olmanın avantajları
yenilenen sürekli güncel versiyon sürekli yenilenen / gelişen yazılım sürekli artan modül sayısı ve içeriği

87 Abone olmanın avantajları
güvenli yüksek veri gizliliği yüksek iletişim gizliliği teknik sorunlarda 0 veri kaybı

88 Abone olmanın avantajları
özgürlükçü istendiği an web deki kullanımdan yerel ağa geçilmesi ister satın alma ister abone olma avantajı internetin bulunduğu heryerden servise erişim

89 Abone olmanın avantajları
erişilebilir masaüstü bilgisayarlardan erişim notebook ve laptoplardan erişim cep bilgisayarlarından erişim cep telefonlarından erişim

90 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Ülke Temsilcilikleri
e-isoft9000 Satış Kanalı e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Ülke Temsilcilikleri

91 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Bölge Temsilcilikleri
e-isoft9000 Satış Kanalı e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Bölge Temsilcilikleri

92 Seçilmiş Referanslar

93 Seçilmiş Referanslar

94 Seçilmiş Referanslar

95 Seçilmiş Referanslar

96 Seçilmiş Referanslar

97 Seçilmiş Referanslar

98 Seçilmiş Referanslar

99 Seçilmiş Referanslar

100 Seçilmiş Referanslar

101 Seçilmiş Referanslar

102 Seçilmiş Referanslar

103 SORU / CEVAP TEŞEKKÜRLER...


"Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları