Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı yalcinb@support.com.tr

2 2 Sunuşun içeriği Sunuş Gündemi Mavi Cam A.Ş isimli sanal bir firmada ortaya çıkan bir sorunun tarifi ve bu soruna yönetim sistemlerinin getirdiği çözüm önerileri ve bu sorunun çözümüne e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı ile nasıl otomasyon sağlandığı örnek olay üzerinde incelenmesi.

3 3

4 4  Türkiye’nin cam sektöründe lider ve uzmanlaşmış olmayı amaçlayan Mavi Cam, hedeflerine ulaşırken köklü ve sağlam temellerinden güç almaktadır. Genel Tanıtım

5 5 Arge Departmanı Yöneticisi bir DÖFİ maili alır.  Arge Departmanı yöneticisi Merve hanım aynı konuda Mavi cam müşterilerinin sıklaşan şikayetleri üzerine başlatılmış bir DÖFİ açıldığına ilişkin mail alır.

6 6

7 7 Müşteri şikayeti inceleme DÖFİ görev atama  Merve Hanım, müşteri şikayetlerini sistemden inceleterek gerekli raporları temin eder.  İnceleme sonrasında Dilay Hanım a düzeltici faaliyet ataması yapar ve inceleme ister.

8 8 Süreç akışı ve performans kriteri analizi  Dilay Hanım, Cam Ambalaj Üretim Süreci nin süreç akışını ve performans kriterini inceler.  İnceleme sırasında hedefin altında kaldığını farkeder.

9 9 Döküman inceleme  Dilay Hanım süreçte yaşanan sapmanın döküman içeriğinde olabileceğini düşünür ve ilgili sürecin dokümanını inceler.

10 10 Süreç denetimi  İncelemeler sırasında tasarım değerlendirmelerinin yeterli olmadığını gözlemler.  Emin olmak için üretim sürecinin denetimini yaptırır.

11 11 Döküman Revizyonu  Dilay Hanım denetim sonrasında Cam Ambalaj Üretim Süreci nin dokümanında gerekli revizyonların yapılmasını (sistem üzerinde) ilgili bölümlerden talep eder.

12 12 Müşteri şikayetleri kapama  Müşteri şikayetlerinin atandığı kişiler sorunun tasarım sürecinin yanlış yönetilmesinden kaynaklandığı görerek gerekli süreç iyileştirmelerini yapar ve şikayetleri kapatırlar.  Müşterilerin memnuniyeti sağlanır.

13 13 Müşteri memnuniyet anketi  Dilay Hanım gerekli incelemeler sonrasında düzeltici faaliyeti başarıyla kapatır.  Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere yeni bir anket düzenler.  Gelen bir şikayet, krize dönüşmeden hızlı ve etkin bir şekilde firmanın menfaatine çevrilmiş olur.

14 14 Yönetim Sistemleri Yazılımı Kavramı ve Yönetim Sistemlerinin Otomasyonu II. Bölüm:

15 15 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

16 16 Zorunluluklar ve fayda beklentisinin bir araya gelişi Devlet ihalesi şartı Müşteri baskısı İhracat koşulu Rakibin almış olması Daha çok satış Daha çok gelir - kar Daha çok müşteri İhracat Koşulu Kaliteli ürün hizmet Müşteri tatmini ZORUNLULUKLAR ZORUNLULUKLAR FAYDA BEKLENTİSİ

17 17 Yönetim Sistemi olgunluk seviyesi yolculuğu var ! 1.S evi ye : BEL GE 2.Sevi ye : MANUE L 4.Seviye : YAYGIN 5.Seviye : GLOBAL Siz Neredesiniz ? 3.Seviye :YAŞAYAN

18 18 Kurumunuzda yapılan faaliyetler, tekrar gözden geçirilir. Faaliyetlere yönetim sistemlerinin gerektirdiği yeni faaliyetler eklenir. Dokümante edilir. Eğitimler verilir Anketler ve ön denetimler yapılır. Belgelendirme denetimine gidilir. ve BELGE ALINIR. 1.Olgunluk Seviyesi : Yönetim Sistemi Kuruluşu ve Belge Alma

19 19 Yönetim sistemlerinin aşağıda belli başlıları sayılan faaliyetleri elle yürütülmeye çalışılır Süreç Yönetimi Denetim Yönetimi İyileştirme Yönetimi Müşteri Şikayetleri Yönetimi Doküman Yönetimi Anket Yönetimi Kalibrasyon Yönetimi 2.Olgunluk Seviyesi : Manuel Yönetim Sistemi Bu olgunluk seviyesi iki farklı durumla sonuçlanır Manuel sistem işletilemez ve sistem kağıt üzerinde kalır Otomasyon / yazılım desteği arayışına girilir

20 20 “yaşayan yönetim sistemi” Daha önce var olan ancak sistematik olarak yapılmayan ya da yönetim sistemleri ile gelen birçok faaliyete yazılım desteği sağlanır. 3.Olgunluk Seviyesi : Otomatize Yaşayan Yönetim Sistemi

21 21 Yönetim sistemlerine Kurum yerel ağından (LAN), Kurum geniş alan ağından (WAN) ya da intranetinden erişilebilmeye başlanır. 4.Olgunluk Seviyesi : Yaygın Yönetim Sistemi Lan

22 22 Kurumun yönetim sistemleri tedarik zincirini kurar; Tedarikçiler ile Denetim Doküman paylaşımı İyileştirme çalışmaları Anket ve öneri sistemleri Müşteriler ile Doküman paylaşımı Anket ve öneri sistemi vb faaliyet paylaşımları yapılır 5.Olgunluk Seviyesi: Global ve engtegre yönetim sistemleri

23 23 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

24 24 Yönetim Sistemleri Yazılımı Otomasyonu Nedir ?

25 25 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2 Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

26 26 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Modülleri

27 27 e-isoftPROPER Süreç Yönetimi  e-isoftPROPER, ile MS Visio destekli bir ortamda ana, alt, detay vb süreçlerin çizimleri yapılabilir ve dinamik izlenebilir ya da word, excel de oluşturulmuş çizimler statik olarak izlenebilir,  Süreç kimlik bilgilerini tanımlanabilir,  Süreç performans kriteri girilerek veri izlemesi ve güncellemesi yapılabilir,  Süreç iyileştirmeleri izlenebilir,  Süreç kalite ve destek dökümanları incelenebilir,  Süreçlerdeki performans değişimleri izlenebilir, grafikler ve raporlar ile yayınlanabilir,  ERP uygulamaları ile entegrasyon sağlanabilir,

28 28

29 29 Verilerin grafik sunumları alınır...Verilerin Datalarını Excel ortamına aktarır...

30 30

31 31  e-isoftDOC, kalite dokümanlarının, hayat çevrimindeki hazırlama, görüş alma, onaylama, yürürlüğe sokma, dağıtım, saklama ve iptal adımlarını bilgisayar ortamında gerçekleştirir ve arşivler,  Sistemde oluşan tüm görevler mail ile kullanıcılara iletilir, görevler bölümünde görev tamamlanana kadar listelenir,  Sistemde tüm formlar güncel olarak yayınlanır, e-isoftDOC Kalite Dökümanları Yönetimi

32 32 Dok. Arama Sonrası gelen Sayfa “Doküman izleme Sayfası”

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41  e-isoftAUDIT, ile çeşitli periyotlarda yaptığınız iç denetimlerinizin planlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar,  Taslak denetim planı hazırlamaya yardımcı olur, doküman yönetim modülü üzerinden dolaştırarak kesinleştirir ve denetim sonuçlarına ait raporları hazırlar,  Denetçiler kendilerine ait denetim planına ulaşıp inceleyebilir, bu planı raporlayabilir,  Denetim sonrası cevapları girip uygunsuzluk varsa iyileştirme başlatabilirler. e-isoftAUDIT İç Denetim Faaliyetleri Yönetimi

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Denetimin hangi stratejiye göre (Süreç/Bölüm Bazında) yapılacak Denetimin planı oluşturur Denetimin planını gösterir Soru onaylama Denetim matrisi

47 47

48 48

49 49 Denetimle ilgili Dokümanlar incelenebilir Soru listesi kontrol edilebilir Soru cevapları girişi yapılır

50 50 Soru rehberi kontrol edilebilir Soruların çıktısı alınabilir.

51 51

52 52 Döfi açılabilir

53 53 DÖFİye ulaşılabilir

54 54

55 55  e-isoftDÖFİ, ile çalışanlarınız ya da müşterileriniz tarafından tetiklenerek yaratılmış düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (döfi) açılmasını, ilgili kişiye atanmasını ve faaliyetin sonuçlandırılarak raporlanmasını sağlar. Böylece süreç mükemmelleştirme faaliyetleriniz bilgisayar ortamında gerçekleşir. e-isoftDÖFİ İyileştirme Faaliyetleri Yönetimi

56 56

57 57 DÖFİ’yi işleme koymak

58 58 İşlem Tamamlandı Onayı

59 59

60 60 DÖFİ durum özet raporu

61 61

62 62 DÖFİ Termin Durum Raporu

63 63 DÖFİ Termin Durum Raporu (Bölüm Bazlı)

64 64  e-isoftCCARE, ile iç ve dış müşterilerden gelen şikayetlerin / önerilerin toplanması ilgili kişilere atanması ve şikayetlerin takibinin yapılmasını sağlar.  Çözülemeyen, sık tekrarlanan, yöntem hatalarından kaynaklanan vb şikayetler için iyileştirme başlatarak kurum içinde sürekli iyileştirmeye katkıda bulunur. e-isoftCCARE Müşteri Şikayetleri Yönetimi

65 65

66 66

67 67 Müşteri Şikayetleri listesi

68 68 Müşteri şikayetleri dış müşteri istatistiği

69 69 Müşteri Şiksyetleri memnuniyet raporu

70 70

71 71  e-isoftANKET, Kurumun politikalarını, tutumları, yönetsel kararları veya ihtiyaç duyduğu bilgiyi saptamak, ölçmek ve analiz etmek üzere oluşturacağı anketlerin esnek bir sistemde kurulmasını ve yönetilmesini sağlar.  Oluşturulacak anketler tiplere göre (İç müşteri, dış müşteri ve tedarikçi) çeşitli versiyonlarda oluşturulabilir ve sonuçları raporlanır. e-isoftANKET Anket Yönetimi

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76  e-isoftCAL, Sisteme ölçüm araç ve cihazların (ÖAC) tanımlanması, kalibrasyon/bakım periyotlarına ilişkin veri girişlerinin yapılmasıyla, belirlenen sıklıkta kalibrasyon/bakım planı ÖAC sorumlusuna görev olarak gelecektir. ÖAC sorumlusu görev gereği kalibrasyon/bakım işlemlerini gerçekleştirerek sonuçları sisteme tanımlar. Sistem bu bilgiler doğrultusunda çeşitli raporlar üretir. e-isoftCAL Kalibrasyon/Bakım Yönetimi

77 77

78 78 Sistem Uygulanan ve Okunan Degerler arasındaki farklara baglı olarak sonuçları son sütunda görüntüler.

79 79 sonuçların dogrulugu kontrol edilebilir, (YAZDIR) butonuna basılarak ilgili Kalibrasyon Seritifikası incelebilir.

80 80 Sunuşun içeriği No Sunuş Gündemi 1Yönetim Sistemi Olgunluk Seviyeleri Nelerdir ? 2Yönetim Sistemi Otomasyonu Nedir ? 3e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Haritası ve Modülleri Nelerdir ? 4e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama ve Abonelik Çözümleri Nelerdir ?

81 81 e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Lisanslama  Yazılımın lisansı firma tarafından satın alınır ve yazılım firmanın sunucusu, veritabanı ve intranet/internet çıkışı üzerine kurularak kullanılması sağlanır.

82 82  Support Yazılım web sunucularında barındırılan e- isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı’na müşteriler abone olurlar ve internet üzerinden yazılımı dünyanın heryerinden kullanabilirler. Internet e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Aboneliği

83 83 Abone olmanın avantajları risksiz ön donanım yatırımı istemez ön veritabanı yatırımı istemez ön işletim sistemi yatırımı istemez ön yazılım satın alma yatırımı istemez

84 84 Abone olmanın avantajları ekonomik düşük toplam sahip olma maliyeti düşük ön yatırım bedeli ihtiyaç olduğu oranda kullanım ihtiyaç olduğu sürece kullanım

85 85 Abone olmanın avantajları yaşayan 7 gün x 24 saat çalışır durumda bir sistem verileri sürekli yedeklenen bir sistem acil durum / felaket önlemleri olan bir sistem

86 86 Abone olmanın avantajları yenilenen sürekli güncel versiyon sürekli yenilenen / gelişen yazılım sürekli artan modül sayısı ve içeriği

87 87 Abone olmanın avantajları güvenli yüksek veri gizliliği yüksek iletişim gizliliği teknik sorunlarda 0 veri kaybı

88 88 Abone olmanın avantajları özgürlükçü istendiği an web deki kullanımdan yerel ağa geçilmesi ister satın alma ister abone olma avantajı internetin bulunduğu heryerden servise erişim

89 89 Abone olmanın avantajları erişilebilir masaüstü bilgisayarlardan erişim notebook ve laptoplardan erişim cep bilgisayarlarından erişim cep telefonlarından erişim

90 90 e-isoft9000 Satış Kanalı e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Ülke Temsilcilikleri

91 91 e-isoft9000 Satış Kanalı e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Yazılımı Bölge Temsilcilikleri

92 92 Seçilmiş Referanslar

93 93 Seçilmiş Referanslar

94 94 Seçilmiş Referanslar

95 95 Seçilmiş Referanslar

96 96 Seçilmiş Referanslar

97 97 Seçilmiş Referanslar

98 98 Seçilmiş Referanslar

99 99 Seçilmiş Referanslar

100 100 Seçilmiş Referanslar

101 101 Seçilmiş Referanslar

102 102 Seçilmiş Referanslar

103 103 SORU / CEVAP TEŞEKKÜRLER...


"1 Yalçın BONCUK Yazılım Satış Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları