Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI"— Sunum transkripti:

1 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
1. : Kurulacak olan anonim şirkete; gayrimenkul, marka, patent, taşıt, makine gibi varlıklar sermaye olarak konulacak ise bunların değerlerinin bilirkişiler tarafından belirlenebilmesi için kurulacak şirketin merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvuru yapılmalı ve mahkemece atanan bilirkişiler tarafından düzenlenen “Değerleme Raporu” alınmalıdır.

2 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
2. : Kurulacak olan anonim şirketin esas sözleşmesi, yazılı şekilde hazırlanmalı, kurucu veya kurucular tarafından imzalanmalı ve bu imzalar notere onaylatılmalıdır. Ayrıca, imzaları onaylayan noterce, esas sözleşmenin altına, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olunduğuna ilişkin şerh konulmalıdır.

3 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
3. : Esas sözleşmede, esas sermayeyi oluşturan payların nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ise taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az % 25’i bir bankaya, kurulmakta olan şirket adına ve sadece şirket tarafından kullanılabilecek şekilde açılacak özel hesaba yatırılmalı, bu durumu teyit eden ve yetkili ticaret sicili müdürlüğüne hitaben ilgili banka tarafından düzenlenen banka mektubu alınmalıdır.

4 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
4. : Mahkemece atanan bilirkişiler tarafından değerleri belirlenen gayrimenkuller tapu siciline, marka, patent, taşıt gibi varlıklar da özel sicillerine kurucular tarafından şerh verdirilerek şirket adına kaydettirilmeli, taşınırlar da güvenilir bir kişiye tevdi edilmeli ve bu işlemler belgelendirilmelidir.

5 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
5. : Şirketin kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi ise kurucular tarafından Bakanlığa başvuru yapılmalı ve kuruluş izni alınmalıdır. 6. : Kuruluş işlemlerinin denetlenebilmesi için, kurucu veya kurucular tarafından bir veya birden fazla işlem denetçisi atanmalıdır.

6 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
7. : Kurucular tarafından, gerekçeli, emsal gösteren, karşılaştırmalara yer veren, anlaşılır bir dille yazılan “Kurucular Beyanı” hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. 8. : Kuruluş işlemlerini denetlemek için atanan işlem denetçisi veya işlem denetçilerine; gerekli belgeler verilmeli ve şirketin kuruluşunun Kanun’a uygun olduğunu teyit eden işlem denetçisi raporu alınmalıdır.

7 Şirketin kuruluşu Bakanlığın iznine tabi ise Bakanlığın izin yazısı
ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI (İŞLEME DENETÇİSİNE TEVDİ EDİLECEK BELGELER) Esas sözleşme Kurucular beyanı Ayni sermaye konuluyor ise mahkemece atanan bilirkişiler tarafından düzenlenen değerleme raporu Nakdi sermaye konuluyor ise taahhüt edilen sermayenin en az % 25’inin bankaya yatırıldığına dair banka mektubu Şirketin kuruluşu Bakanlığın iznine tabi ise Bakanlığın izin yazısı

8 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
9. : İşlem denetçisine verilen belgeler ile işlem işlem denetçisi raporu kuruluş dosyasına konulmalı ve şirketin tescili ve ilanı için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

9 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI
10. : Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru, şirketin kuruluşu Bakanlığın iznine tabi ise Bakanlıktan izin alınmasını izleyen 30 gün içinde, Bakanlığın iznine tabi değil ise esas sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılmalıdır.


"ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEM ADIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları