Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sistem Analizi ve Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sistem Analizi ve Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Sistem Analizi ve Tasarımı
Başlangıç Fon müziği

2 Bilişim Sistemi Türleri
Ne Göreceğiz Sistem Analizi Sistem Tasarımı Bilişim Sistemi Türleri Evrik Mühendislik Fon müziği 2

3 Sistem Bir çıktı oluşturabilmek için, birbiriyle ilgili elemanlar ve her biri bir alt sistem olan bunlara bağlı alt elemanlarla eş güdüm içinde çalışan bir yapıdır. Örn: Sindirim sistemi Güneş sistemi Fon müziği 3

4 Bilişim Sistemi Bir işleme amacını yerine getirmek için birbirleri ile eş güdümlü olarak çalışan elemanlar ve alt elemanlardan oluşan ve bu amaç için (bilgi) toplayan, işleyen, saklayan ve gereğinde yeni bilgi olarak çıktı üreten bir yapıdır. Örn: Otomatik Geçiş Sistemi Elektronik Denetim Sistemi Fon müziği 4

5 Sistem Analizi “Bilişim sistemlerinin ayrıntılı olarak ne yapması gerektiğini araştırmak, incelemek ve anlamakdır.” NE Fon müziği 5

6 Sistem Tasarımı Bilişim Sisteminin ana ve alt parçalarının nasıl uygulanacağını ve nasıl çalışacaklarının ayrıntılı şekilde belirlenmesidir. NASIL Fon müziği 6

7 Sistem Tasarımı Yaklaşımı
Beklenen sonuçların alınıp Alınmadığının Gözlemlenmesi ve Kontrol Problemin araştırılıp anlaşılması Çözümün uygulanması Çözülecek Problemin Sağlayacağı Yararın, çözüm maliyetinin karşılayıp karşılamayacağının Araştırılması Seçilen çözüm tarzının ayrıntılarının belirlenip tasarlanması Fon müziği Birden fazla alternatif çözüm yollarının araştırılması En iyi çözümün belirlenmesi ve önerilmesi 7

8 Bilişim Sistemi Türleri
İşlevlerine göre: Üretim B. S., Satış Pazarlama B. S., Muhasebe Finans B. S., İnsan Kaynakları B.S. Hizmet Düzeyine Göre: Muamele İşlem Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Bilgi Çalışma Sistemleri İletişim Destek Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Karar Destek Sistemleri Üst Düzey Yönetici Destek Sistemleri Fon müziği 8

9 Bilişim Sistemi Türleri
Muamele İşlem Sistemleri Bir kaydın alınıp saklanması aşamasını gerçekleştiren işlem sistemidir. Süpermarket barkot sistemleri, Otoyol otomatik geçiş sistemleri Ofis Otomasyon Sistemleri Personele belge yaratımı, paylaşımı ve çıktı düzenlenmesine yardımcı olan çalışma odası sistemidir. Bilgi Çalışma Sistemleri Bilgi çalışanları konumunda hizmet veren elemanlara hizmet veren sistemlerdir. Mimarların kullandığı CAD programları örnek olabilir. Fon müziği 9

10 Bilişim Sistemi Türleri
İletişim Destek Sistemleri Sistem elemanlarının bir birleri ile görüşmelerini sağlayan bilişim sistemleridir. Yönetim Bilişim Sistemleri Muamele İşlem Sistemlerinin kayıt ettiği bilgileri, yönetim ve kontrol amaçlı düzenli bir formatta, rapor halinde sunan sistemler. Karar Destek Sistemleri Yöneticilerin karar almasını kolaylaştıran, olası durumları raporlayan istatistik ve veri madenciliği gibi konuları da kullanan bilişim sistemleridir. Üst Düzey Yönetici Destek Sistemleri Karar Yönetim Sistemlerinin yapay zeka gibi yöntemlerle geliştirilmişidir. K.D.S. En büyük farkı işletme dışı veriler kullanır. Fon müziği 10

11 Analist Bilgi ve Becerileri
Teknik Bilgisayar çalışma ilkeleri, programlama dilleri, teknik donanım kullanımı, iletişim ağları, veri tabanı ve yönetim sistemleri, işletim sistemleri, proje planlama yeteneği İşletme İşletme faaliyetleri, organizasyon yapıları, yönetim, organizasyon işlem ve eleman türleri, kültür ve değişim yapıları… İnsan İlişkileri İnsanlar nasıl düşünür, öğrenir, tepki verir, iletişim kurar. Gözlem, görüşme dinleme, yazım ve sunum becerileri, takım çalışması… Fon müziği 11

12 Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü
System Development Life Cycle (SDLC) Planlama Analiz Tasarım Uygulama Destek Fon müziği 12

13 Planlama Evresi Projenin tamamını etkiler: Problemin tanımlanması
Fizibilite Raporunun Hazırlanması Proje Zaman Çizelgesinin Hazırlanması Projede çalışacak personelin zamana bağlı olarak belirlenmesi Projenin başlatılması Fon müziği 13

14 Analiz Evresi Sistem gereksinimleri, tutulacak veriler, çıktılar, kullancak kişilerin özellikleri… Bilgilerin Toplanması Sistem Gereksinimlerinin Tanımlanması Prototürlerin Yapılması Alternatif Çözüm Önerilerinin Sunulması Önerilerin Gözden Geçirilmesi Fon müziği 14

15 Tasarım Evresi Analiz verileri ile sistemin tasarımıdır
Görsel tasarımlar vardır, uygulama yoktur Nasıl sorusunun cevapları aranır Ağ yapısının tasarımları Kullanıcı arayüzleri tasarımı Veritabanı tasarımı ve projeye birleştirmesi Prototip ayrıntıları Sistem Kontrollerinin tasarımı Fon müziği 15

16 Uygulama Evresi Gerçek kod ve veri tabanı yönetim sistemi
Yazılım(kodlama) Test İnce ayar için ilk örnek ve prototip üretimi Verilerin dönüştürülmesi Eğitim ve Belgelendirme Yeni sistemin kurulması Fon müziği 16

17 Destek Evresi Yürütülmekte olan sistemin tam randımanlı şekilde işletilmesini sağlamaktır Yardım Masası ve Eğitim Programları Bilgisayar sisteminin bakımı ve geliştirilmesi Basit program hatalarının girilmesi Yükseltmeler(Upgrades) Anlaşılması güç yerlerin geliştirilmesi Sisteme ek özellikler kazandırmak İş dünyası ve devlet mevzuatlarına ait kurallarda değişikliklerde Değişen teknolojiyle yazılım ve donanıma ayak uydurmak Fon müziği 17

18 Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Evreleri
Şelale Yöntemi Bir evre bitmeden diğer safhaya başlanmaz. Analiz evresi uzun sürer, çünkü geri dönüş yoktur. Donanımsal olarak geri dönülemeyecek sistemlerde uygundur. Otomatik ödeme sistemleri Altyapıya dayalı akıllı ev sistemleri Okul sistemleri Fon müziği P L A N M A N L İ Z T A S R I M U Y G L A M D E S T K 18

19 Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Evreleri
Eşzamanlı Yaklaşım Aynı anda birden fazla evre yürütülebilir. PLANLAMA DESTEK TASARIM ANALİZ UYGULAMA Fon müziği 19

20 Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Evreleri
İterasyon Yaklaşımı İşlemler bir döngü içinde tekrar edilerek yapılır. Özellikle: Analiz, tasarım, uygulama evreleri PLANLAMA ANALİZ TASARIM Fon müziği UYGULAMA DESTEK 20

21 Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisi Araçları
Computer Aided Software Engineering (CASE) Analistin üretkenliğini arttırmak Analist ve kullanıcılar arasında iletişimi kolaylaştırmak Yaşam döngüsü evlerinde süreklilik Yapılan bakımın etkisini değerlendirmek Üst düzey CASE Analiz tasarım işlemleri için kulllanılır Alt düzey CASE Bilgisayar dillerinde kaynak kod üretmek için kullanılır Örn: Select Solution Factory, SSADM, Yourdon… Fon müziği 21

22 Evrik Mühenislik Reverse Engineering
Bilgisayar program kodunun kullanılarak CASE tasarımının oluşturulmasıdır. Aşağıdakiler üretilir: Veri yapıları ve elemanlar Ekran Tasarımları Rapor Planlamaları Yapısal Diyagramlar Veritabanı tasarım ve ilişkileri Avantajları: sistem bakım süresi kısalır, dokümantasyon hazırlanır, eski programlar düzeltilir, kullanılmayan kısımlar çıkarılabilir Fon müziği 22

23 Proje Yönetimi Proje, proje müdürü veya proje yönetim kurulu tarafından yönetilir. Projenin denetimi ve zaman kontrolünü yapar. Müşteri:Projeyi isteyen ödeme yapan kişi/kurum Proje İzleme Kurulu: Aşamaları kontrol eder ve bir sonraki aşamaya izin verir. Adaptasyonu sağlar Kullanıcılar: projeyi kullananlar Fon müziği 23

24 Projenin Başlaması Yukarıdan Aşağıya:
Yönetim kurulu mevcut sistemin yenilenmesine karar verir Aşağıdan Yukarıya: Kullanıcılar tarafından mevcut sistem memnuniyetsizliği ile başlar Dış Etkenler: Herhangi bir istek ve karar ile değil dış etkenler ile projenin başlama zorluluğudur Fon müziği 24


"Sistem Analizi ve Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları