Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP."— Sunum transkripti:

1 ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP

2 Sunum Engelli?, Özürlü ?, Sağlam ? Ne yapmalı? Beyin Gücü? Nöroloji ? Örnekler… 02.04.20152 RALP

3 Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır… Herkes engelli olabilir… …Yaşam engelsiz olmalı… 02.04.20153 RALP

4 Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, Türkiye’de nüfusun %12’si… Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir. 02.04.20154 RALP

5 İ nsanları Engelleyen Faktörler Nelerdir? Yetersiz politikalar ve standartlar. Olumsuz tavırlar, Önyargılar. Yeterli hizmet sağlanmaması.  Hizmetlerin kötü koordine edilmesi, personel sayısının yetersiz ve çalışanların niteliklerinin zayıf olması Yetersiz finansman. Yetersiz erişilebilirlik; ulaşım, tercüman vs Danışma ve katılım yetersizliği. Engelli insanların kendi durumlarda karar almalarının yetersizliği 02.04.20155 RALP

6 Engelli insanların sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli kaynak ve uzmanlığı bu konuya vakfetmek ahlaki sorumluluğumuzdur. Profesör Stephen W. Hawking 02.04.20156 RALP

7 Engelli insanların ya ş amları nasıl etkilenmektedir? Daha kötü sağlık durumları Engelli insanların genel nüfusa göre daha düşük kalitede sağlık seviyesinde yaşadığını göstermektedir. Engelli insanlarda sigara kullanma, kötü beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi riskli davranış Engelli insanlar aynı zamanda şiddete maruz kalma konusunda daha fazla risk altındadır. 02.04.20157 RALP

8  Daha az eğitim,  Daha az işe katılım,  Artan bağımlılık ve kısıtlanan katılım 02.04.20158 RALP

9 Çözümler  Hükümet,  Üniversiteler,  Sivil Toplum Kuruluşları,  Engelli bireyler… 02.04.20159 RALP

10 Ülkemizde Güzel gelişmeler… Yetersiz… Bilinçli toplum gerekiyor, 02.04.201510 RALP

11 Engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; Engelleri kaldırmak mümkün…  Engelleri ortadan kaldıracak koşullar yaratmak,  Rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek,  Yeterli sosyal koruma sağlamak,  Kapsayıcı politikalar ve programlar oluşturmak, Bütün ilgili paydaşlara -hükümetlere, sivil toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine- görevler düşmektedir. 02.04.201511 RALP

12 Sağlık, rehabilitasyon, destek, eğitim ve istihdama erişimleri reddedilen ve başarılı olmaları için hiçbir zaman şans tanınmayan milyonlarca engelli insanı dünya genelindeki hükümetler artık görmezden gelemezler. Profesör Stephen W. Hawking 02.04.201512 RALP

13 NÖROLOJ İ K HASTALIKLAR BEYİN DAMAR HASTALIKLARI- FELÇLER MİYASTENİA GRAVİS, EPİLEPSİ, DEMANS, MS, ÇOCUK FELCİ, OMURİLİK HASTALIKLARI, KAS HASTALIKLARI, PARKİNSON HASTALIĞI UYKU BOZUKLUKLARI, POLİNÖROPATİLER, ALS, MOTOR NÖRON HASTALIKLARI  AKIL ve RUH HASTALIKLARI,  GÖRME BOZUKLUKLARI,  İŞİTME BOZUKLUKLARI,  DUYU BOZUKLUKLARI 02.04.201513 RALP

14 Sinir Sistemi- Beyin 02.04.201514 RALP Beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı: % 2 İntrakraniyal içerik (1700 ml):  Beyin: 1400 ml (% 80)  Kan: 150 ml (% 10)  BOS: 150 ml (% 10) Beyindeki ortalama nöron sayısı: 100 milyar Beyindeki ortalama gliya hücresi sayısı: Nöron sayısının 10-50 katı  Serebral korteksteki nöron sayısı: 10 milyar Serebral korteksteki sinaps sayısı: 60 trilyon  Spinal kolondaki nöron sayısı: 1 milyar

15 Gri cevher ( frontal, temporal, parietal and occipital). Serebral Korteks 02.04.201515 RALP

16 Ön beyin (Forebrain) Serebral hemisfer ve diencephalon. 02.04.201516 RALP

17 Frontal lob motor kontrol, konuşma, kognisyon, 02.04.201517 RALP

18 Parietal Lob Somatik duyu multimodal processing spatial awareness, Uzaysal konum, 02.04.201518 RALP

19 Temporal Lob Bellek Emosyon Dil İşitme Görsel Tanıma 02.04.201519 RALP

20 Oksipital Lob Görme 02.04.201520 RALP

21 Diencephalon relays signals to cerebral cortex (thalamus) autonomic regulation (hypothalamus) 02.04.201521 RALP

22 Mesencephalon Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. Ön beyin aktivitelerini modüle ediyor. 02.04.201522 RALP

23 Pons Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. Serebelluma bağlantıları var Ön beyin aktivitelerini modüle ediyor. 02.04.201523 RALP

24 Medulla oblongata Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. otonomic kontrol merkezi 02.04.201524 RALP

25 Cerebellum Hareket koordinasyonu Motor öğrenme 02.04.201525 RALP

26 Beyin 02.04.201526 RALP

27 Korteksteki lokal devrelerin afferentleri (girdi) ve efferentleri (çıktı) AfferentEfferent 02.04.201527 RALP

28 Omurilik Central canal 02.04.201528 RALP

29 SİNİR SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU 02.04.201529 RALP

30 Engellilik ya ş amak için engel de ğ il, Helen Keller (1880-1938) Bebeklik çağından itibaren kör-sağır ve dilsiz, Pedagog 12 Kitap Beş lisan bilen, Bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkan, Yüzen, satranç oynayan … Dokunarak konuşan… http://www.youtube.com/watch?v=Gv1uLfF35Uw http://www.youtube.com/watch?v=BIBLJvqcIOc 02.04.201530 RALP

31 Eşref ARMAĞAN, Ressam, Görme engelli  Eşref, ne çocukken ne de yetişkin çağda hiçbir öğrenim görmedi.  Kendi kendine yazmayı öğrendi.  Eşref, bütün gün babasının dükkanında baca boruları keserek babasına yardım ederdi, boş zamanını da resim çizerek geçirirdi.  6 yaşındayken kalem ile kağıt üzerine çizmeyi,  18 yaşında ise önce parmakları ile kağıt üzerine, sonra da kartona yağlı boya ile resim yapmaya başladı. Yağlı boyadan akrilik boyaya ve tuale geçti.  Elleri artık onun gözleri olmuştu. 02.04.201531 RALP http://www.youtube.com/watch?v=4RZ78eVbWaw

32 Cebrail Bektaş Sivas’ın Divriği ilçesinde, aldığı özel eğitimle okumayı ve ağzıyla yazı yazmayı öğrenen, sadece tek parmağını oynatabilen doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Cebrail Bektaş, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gözler önüne seriyor. Doğuştan yüzde 92 engelli olan, yürüyemeyen ve sadece tek parmağını oynatabiliyor… 02.04.201532 RALP

33 Cornel Hrisca, Bugüne kadar karşılaştığım bütün engeller için bir çözüm yolu buldum. Hiç ümitsiz olmadım… 1991 yılında dünyaya geldiğinde doktorlar, vücudunun büyük bir bölümünün özürlü olduğunu ve birkaç saat yaşayabileceğini söylemiş. Yetimhaneden - Oxford Ün.. 02.04.201533 RALP

34 Engelleri kaldıralım… 02.04.201534 RALP

35 Engelleri kaldıralım… 02.04.201535 RALP

36 Engelleri kaldıralım… 02.04.201536 RALP

37 Engelleri kaldıralım… 02.04.201537 RALP

38 Engellemeyelim…  Teşekkürler… 02.04.2015 RALP 38


"ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları