Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP."— Sunum transkripti:

1 ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD RALP

2 Sunum Engelli?, Özürlü ?, Sağlam ? Ne yapmalı? Beyin Gücü? Nöroloji ? Örnekler… RALP

3 Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır… Herkes engelli olabilir… …Yaşam engelsiz olmalı… RALP

4 Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, Türkiye’de nüfusun %12’si… Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir RALP

5 İ nsanları Engelleyen Faktörler Nelerdir? Yetersiz politikalar ve standartlar. Olumsuz tavırlar, Önyargılar. Yeterli hizmet sağlanmaması.  Hizmetlerin kötü koordine edilmesi, personel sayısının yetersiz ve çalışanların niteliklerinin zayıf olması Yetersiz finansman. Yetersiz erişilebilirlik; ulaşım, tercüman vs Danışma ve katılım yetersizliği. Engelli insanların kendi durumlarda karar almalarının yetersizliği RALP

6 Engelli insanların sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli kaynak ve uzmanlığı bu konuya vakfetmek ahlaki sorumluluğumuzdur. Profesör Stephen W. Hawking RALP

7 Engelli insanların ya ş amları nasıl etkilenmektedir? Daha kötü sağlık durumları Engelli insanların genel nüfusa göre daha düşük kalitede sağlık seviyesinde yaşadığını göstermektedir. Engelli insanlarda sigara kullanma, kötü beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi riskli davranış Engelli insanlar aynı zamanda şiddete maruz kalma konusunda daha fazla risk altındadır RALP

8  Daha az eğitim,  Daha az işe katılım,  Artan bağımlılık ve kısıtlanan katılım RALP

9 Çözümler  Hükümet,  Üniversiteler,  Sivil Toplum Kuruluşları,  Engelli bireyler… RALP

10 Ülkemizde Güzel gelişmeler… Yetersiz… Bilinçli toplum gerekiyor, RALP

11 Engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; Engelleri kaldırmak mümkün…  Engelleri ortadan kaldıracak koşullar yaratmak,  Rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek,  Yeterli sosyal koruma sağlamak,  Kapsayıcı politikalar ve programlar oluşturmak, Bütün ilgili paydaşlara -hükümetlere, sivil toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine- görevler düşmektedir RALP

12 Sağlık, rehabilitasyon, destek, eğitim ve istihdama erişimleri reddedilen ve başarılı olmaları için hiçbir zaman şans tanınmayan milyonlarca engelli insanı dünya genelindeki hükümetler artık görmezden gelemezler. Profesör Stephen W. Hawking RALP

13 NÖROLOJ İ K HASTALIKLAR BEYİN DAMAR HASTALIKLARI- FELÇLER MİYASTENİA GRAVİS, EPİLEPSİ, DEMANS, MS, ÇOCUK FELCİ, OMURİLİK HASTALIKLARI, KAS HASTALIKLARI, PARKİNSON HASTALIĞI UYKU BOZUKLUKLARI, POLİNÖROPATİLER, ALS, MOTOR NÖRON HASTALIKLARI  AKIL ve RUH HASTALIKLARI,  GÖRME BOZUKLUKLARI,  İŞİTME BOZUKLUKLARI,  DUYU BOZUKLUKLARI RALP

14 Sinir Sistemi- Beyin RALP Beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı: % 2 İntrakraniyal içerik (1700 ml):  Beyin: 1400 ml (% 80)  Kan: 150 ml (% 10)  BOS: 150 ml (% 10) Beyindeki ortalama nöron sayısı: 100 milyar Beyindeki ortalama gliya hücresi sayısı: Nöron sayısının katı  Serebral korteksteki nöron sayısı: 10 milyar Serebral korteksteki sinaps sayısı: 60 trilyon  Spinal kolondaki nöron sayısı: 1 milyar

15 Gri cevher ( frontal, temporal, parietal and occipital). Serebral Korteks RALP

16 Ön beyin (Forebrain) Serebral hemisfer ve diencephalon RALP

17 Frontal lob motor kontrol, konuşma, kognisyon, RALP

18 Parietal Lob Somatik duyu multimodal processing spatial awareness, Uzaysal konum, RALP

19 Temporal Lob Bellek Emosyon Dil İşitme Görsel Tanıma RALP

20 Oksipital Lob Görme RALP

21 Diencephalon relays signals to cerebral cortex (thalamus) autonomic regulation (hypothalamus) RALP

22 Mesencephalon Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. Ön beyin aktivitelerini modüle ediyor RALP

23 Pons Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. Serebelluma bağlantıları var Ön beyin aktivitelerini modüle ediyor RALP

24 Medulla oblongata Duyusal ve motor önemli nükleuslar içeriyor. otonomic kontrol merkezi RALP

25 Cerebellum Hareket koordinasyonu Motor öğrenme RALP

26 Beyin RALP

27 Korteksteki lokal devrelerin afferentleri (girdi) ve efferentleri (çıktı) AfferentEfferent RALP

28 Omurilik Central canal RALP

29 SİNİR SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU RALP

30 Engellilik ya ş amak için engel de ğ il, Helen Keller ( ) Bebeklik çağından itibaren kör-sağır ve dilsiz, Pedagog 12 Kitap Beş lisan bilen, Bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkan, Yüzen, satranç oynayan … Dokunarak konuşan… RALP

31 Eşref ARMAĞAN, Ressam, Görme engelli  Eşref, ne çocukken ne de yetişkin çağda hiçbir öğrenim görmedi.  Kendi kendine yazmayı öğrendi.  Eşref, bütün gün babasının dükkanında baca boruları keserek babasına yardım ederdi, boş zamanını da resim çizerek geçirirdi.  6 yaşındayken kalem ile kağıt üzerine çizmeyi,  18 yaşında ise önce parmakları ile kağıt üzerine, sonra da kartona yağlı boya ile resim yapmaya başladı. Yağlı boyadan akrilik boyaya ve tuale geçti.  Elleri artık onun gözleri olmuştu RALP

32 Cebrail Bektaş Sivas’ın Divriği ilçesinde, aldığı özel eğitimle okumayı ve ağzıyla yazı yazmayı öğrenen, sadece tek parmağını oynatabilen doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Cebrail Bektaş, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gözler önüne seriyor. Doğuştan yüzde 92 engelli olan, yürüyemeyen ve sadece tek parmağını oynatabiliyor… RALP

33 Cornel Hrisca, Bugüne kadar karşılaştığım bütün engeller için bir çözüm yolu buldum. Hiç ümitsiz olmadım… 1991 yılında dünyaya geldiğinde doktorlar, vücudunun büyük bir bölümünün özürlü olduğunu ve birkaç saat yaşayabileceğini söylemiş. Yetimhaneden - Oxford Ün RALP

34 Engelleri kaldıralım… RALP

35 Engelleri kaldıralım… RALP

36 Engelleri kaldıralım… RALP

37 Engelleri kaldıralım… RALP

38 Engellemeyelim…  Teşekkürler… RALP 38


"ENGELL İ L İĞ E_NÖROLOJ İ K YAKLA Ş IM Doç. Dr. Recep ALP Nöroloji AD 02.04.20151 RALP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları