Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haziran 2010. İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haziran 2010. İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak."— Sunum transkripti:

1 Haziran 2010

2 İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş edemezler.

3 İNSAN DEĞİŞİROLMASIKAÇINILMAZHALEGELMEKTEDİR. ● ● Etnik farklılık ● ● Din tercihi farklılığı ● ● Kültür farklılığı ● ● Gelir farklılığı ● ● Diğer farklılıklar ETKİLEŞİMİN SONUCU BİREYLERARASINDA TV- RADYO İNTERNET GAZETE KİTAP SİNEMA TİYATRO KONFERANS

4 ● Bireyin bağlı olduğu dini cemaatlerde ● Bireyin muhatap olduğu resmi kurumlarda ● Bireyin üyesi olduğu sivil örgütlerde ● Bireyin ortağı olduğu şirketlerde ● Bireyin tükettiği mal ve hizmetlerde Veya İnsan, kendisinin önemsenmesini ister Toplantılarda kalabalığı oluşturan olarak görülmesini… Sadece oy veren kişi olarak görülmesini… Genel kurullarda dolgu olarak kullanılmasını… Önüne ne konulursa satın alan kişi olarak görülmesini… ADAM YERİNE KONULMAK

5 Sempatizan / taraftar kaybederek küçülür / yok olur. Sandığa gömülür. Zarar veya İflas eder. Siyasi parti başkanı, sivil toplum kuruluşu başkanı, muhtar, belediye başkanı, kulüp başkanı, şirket yönetim kurulu başkanı vb. bireylerin değişiminden doğrudan etkilenir… O, seçmeninin/ üyesinin / ortağının desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, bireydeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır. Aksi Halde KAMUOYU BASKISI Siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, belediye, şirket, spor kulübü vb. toplumun değişiminden (tercihlerinden) doğrudan etkilenir… Örgüt, toplumun desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, muhatabı kitledeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır.

6 GRUPLAR ● ● Kamuoyu önüne ilk çıkıldığında bilgilendirilmemiş veya etki altına alınmamış kesim (genelde) TARAFSIZ’ dır. ● ● Kurumun / kuruluşun / kişinin; kendi faaliyetleri veya rakiplerinin etkinlikleri tarafsızlar üzerinde etki yapar. Hâlâ kararsız olanlar olabilir........ TARAFSIZ (NÖTR) GRUP Olumlu kanaate varmış olanlar olabilir……...… ( + ) GRUP Olumsuz kanaate varmış olanlar olabilir…......... ( - ) GRUP TARAFSIZ BUNUN SONUCUNDA Bunu DAVRANIŞ SKALASI üzerinde gösterelim

7 DAVRANIŞ SKALASI RADİKALTARAFTAR ÜRKEK KARŞITDÜŞMAN TARAFSIZ İnsan bulunduğu ortamın kültürünü taşır, istisnası çok az insan için geçerlidir… Bunun sebebi; insanın çevresindeki bilgiye açık olması ve olaylardan etkilenmesidir… Ve insan, kendisi gibi olanlarla birlikte olmak ister… SEMPATİZAN

8 DüşmanKarşıt BİR DİĞER İFADE İLE… TARAFSIZ (KARARSIZ) ÜrkekRadikalTaraftarSempatizan En büyük olumsuzlukları dahi görmeyecek kadar taraftar olanların grubu. Kararları oturmuş kişilerin grubu. İlk edindiği bilgiler ışığında olumlu düşünmeye başlamışların grubu, oynak grup. Kanaatleri düşmanlık ölçüsünde olumsuz olanların grubu. Rakip parti taraftarları, başka firma müşterileri bu gruba girer. Rakiplerin telkin veya propagandası altında az kalanların grubu. Sempatizanı taraftar yapmak, taraftarın radikal olmasını önlemek… Düşman olmaya kadar uca gitmiş olanları sempatizan haline getirmek veya şimdilik tarafsız hale getirmek… AKILLI YÖNETİMLER İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPAR

9 ÇIKAR ÇATIŞMASI ► ► Seçmen, oy vermez. ► ► Üye, istifa eder. ► ► Tüketici, rakip firmadan alış veriş yapar. ► ► Firma, ucuza alıp pahalı satmak ister. ► ► Müşteri, kaliteli malı ucuza almak ister. Örnek Hedef kitlede bulunup da ilişki kurulmayan insan veya insan grupları karşıt veya düşman olmaya adaydır. Çünkü insan, bilmediğinden genelde korkar, ona karşı mesafeli durur. KARARSIZ RADİKAL - SEMPATİZANÜRKEK – KARŞIT - DÜŞMAN Bu kesimi TARAFTAR haline getirmek Bu kesimle ANLAŞMA ZEMİNİ hazırlayarak zararını en aza indirmek Bu kesimi Kaybetmeden kazanmak

10 GENEL STRATEJİ Ürkek - Karşıt - Düşman TARAFSIZ (Kararsız) Radikal - Taraftar - Sempatizan Taraftar “Nasılsa bizden” diyerek insan veya insan grupları pas geçilemez; “Nasılsa karşıda” diyerek de dışlanamaz… “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” boşuna söylenmemiş. Taraftar olanlarla temasa, diğerleriyle temas yolları aramaya devam.,.. Radikal Sempatizan TARAFSIZ (Kararsız) Ürkek Karşıt Düşman Üzerinde önemle durulması gereken gruptur. İlgilenilmezse olumsuzlar tarafına geçebilir. Olumsuzlar içinde en kolay kazanılacak gruptur. Etkisi altında kaldıkları telkinlerin tesiri azaltılmalıdır. Bulundukları yerde elde ettiklerinden daha iyisini sunarak önce merkeze davet edilir. Kazanılmaları çok zordur. Zararlarının azaltılması için çalışılır. Merkeze yaklaştırılmaları bile bir kazançtır. Olumlular içinde olmakla birlikte bazı tehlikeleri üzerinde taşıyan gruptur. Aşırı yönleri törpülenmelidir. En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı. Olumlular içinde en oynak gruptur. Kısa zaman içinde taraftar haline getirilmelidir. Aksi halde hemen olumsuzlara katılır.

11 HALKLA İLİŞKİLER ● Muhataba izlenen politikaları benimsetmek. ● Oluşturulmuş kötü imajları gidermek veya böyle imajlardan korunmak. ● Hataların tespitinde ve giderilmesinde halkın telkin, tavsiye ve şikayetlerinden faydalanmak. ● Diğer örgütlerle olan ilişkilere elverişli bir ortam hazırlamak. : GEREKİR : : BUNUN İÇİN :

12 MUHATAPLA İLİŞKİ KURMA SANATI

13 Hazırlanan demeçlerin medyada yayınlanması yoluyla kamuoyu oluşturmak. Para harcayarak kamuoyuna istenilen bilginin aktarılması. Birilerinin sizin adınıza, sizler için kamuoyu oluşturma faaliyeti. Daha çok yüz yüze temasla birey üzerinde olumlu etki bırakmak. Eyleme dönüştürülecek her fikrin / planın / projenin “alternatif yolları” vardır. En kısa ve ekonomik olanı öncelikli olmakla birlikte, farklı yollar zaman zaman kullanılır… YOLLAR… HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ Örgütün gayesini ve faaliyetlerini; muhatap kitle ve/veya kuruluşlara anlatmak suretiyle, “onlarla iyi ilişkiler kurma ve bu ilişkileri geliştirme ve desteğe dönüştürme” amacıyla yapılan planlı çalışmalardır. İLİŞKİLOBİCİLİKREKLAMDUYURU

14 Propagandaya Bir Örnek: Duyurulacak olay, muhatap kitlenin kültür seviyesi göz önünde bulundurularak onların anlayacağı bir lisanla demeç metni haline getirilir ve medyaya gönderilir. İlişkiye Bir Örnek: Medya yetkilileri ile dostane ilişkiler kurularak duyuruya ilgileri sağlanır. Aksi Halde: Karşıya geçmiş basının sürprizleriyle karşılaşılabilir. PROPAGANDA, İLİŞKİ… Halkla ilişkiler faaliyeti, bir bakıma propaganda faaliyeti gibi gözükse de aslında propagandadan farklıdır. PROPAGANDA: PROPAGANDA: Tanıtma ve telkin işidir. İLİŞKİ: İLİŞKİ: Münasebet kurma ve bu münasebeti sürdürme işidir. BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALIDIR.

15 HERKESLE İLETİŞİM Çalışanlar, kuruluşun amacına ve yaptığı görevin bilincine erişebilirse, başarı daha da kolaylaşır. Çalışanlar Halkla İlişkiler Faaliyeti Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamına alınmalıdır. Sempatizanını ve taraftarını artırmak isteyen kuruluşlar, Halkla İlişkiler Faaliyeti yapmalıdır. ÜYELER ARASINDABÜROKRASİDEKAMUOYUNDA Halkla ilişkiler, ilkönce içerden başlar. İçerdekiler, yapılanlardan memnun kalmazlarsa, “Halkla İlişkiler Birimi” ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sonuç daima eksik kalacaktır. Halkla ilişkiler, kamuoyundan tepkiler gelmeye başlayınca ( iş işten geçtikten sonra ) değil, tam aksine olumsuz durumlar oluşmasın diye çok önceden yapılmalıdır. Halkla ilişkiler, bürokrasinin engel ve zararlarından korunmak için de yapılmalıdır. Çünkü; uzakta tutulanda tereddütler oluşur, zaman içinde düşman olurlar. ÇALIŞANLAR AÇISINDANKURULUŞ AÇISINDAN HEDEF ● Çalışanları istenilen yönde motive etmek. ● Hedef kitle üzerinde olumlu imaj bırakmak ● Kuruluş amaçlarına daha kısa sürede ulaşmak. ÖZETLE

16 SİYASİLER Ve SİVİLLER ●iyi ilişkileri ● Halkla ilişkiler, öncelikle parti üyeleri arasındaki iyi ilişkileri hedef almalıdır. (Halkla ilişkiler partinin daha çok dışa dönük bir faaliyeti gibi görünse de, üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların giderilmesine katkısı olacaktır.) ●halk kitlelerine ● Partiler fikirlerini ve faaliyetlerini, parti hakkında hiç bir bilgisi olmayan halk kitlelerine mutlaka ulaştırmalıdır. ● karşı olan odakların ● Partiye karşı olan odakların olumsuz propagandalarını etkisiz kılmak (o odakların halkı aldatmasına engel olmak) için çok dinamik bir Halkla İlişkiler Faaliyeti’ne ihtiyaç vardır. Sivil Toplum Kuruluşları varlıklarını; SEMPATİZANLARINA ve TARAFTARLARINA borçludur. Sempatizan kazanabilen ve onları taraftar yapabilen örgütler güçlü örgütlerdir. ● ● Kişilerin gönüllülük esası üzerine örgütlenmesi… ● ● Giderlerin üye aidatı ve yasal gelirlerle karşılanması. ● ● Resmi hiçbir kuruluşun arka bahçesi olmaması… GEREKİR. Bir Kuruluşun SİVİL TOPLUM KURULUŞU kabul edilebilmesi için

17 BU BÖLÜMÜ BİTİRİRKEN ● ● “Müşteri memnun kaldığında 3 kişiye över, memnun kalmazsa 300 kişiye kötüler” miş. ● ● Bu sebeple; ticari işletmelerin müşterileri ile ilişki kurma zorunluluğu gün geçtikçe artmaktadır. ● ● Müşteriyle iyi ilişki, şirketin içinde başlamalıdır. ● ● Bilhassa müşteri ile doğrudan muhatap olan çalışanların davranışları çok önemlidir. ● ● Ticari kuruluşların muhatabı; fiili ve potansiyel dir ortakları ile müşterileri’dir. ● ● Üretilen mal ve hizmetler iyi bir iletişim kurularak onlara anlatılmalıdır. ● ● Çevrenin istek ve ihtiyaçlarının öğrenilebilmesi için onlarla iyi bir iletişim kurulmalıdır. HALKLA İLİŞKİLER – 2’de “İlişkide Strateji” anlatılmıştır.

18 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Haziran 2010


"Haziran 2010. İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları