Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak etkili bir sınıf ortamının oluşturulmasıdır. Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak etkili bir sınıf ortamının oluşturulmasıdır. Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip,"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak etkili bir sınıf ortamının oluşturulmasıdır. Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip, sürdürebilme ve öğrenci davranışlarına rehberlik edebilme becerisidir.

2 SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için;
fiziki ortamın iyi düzenlenmesi programların uygulanabileceği sınıf ortamının yaratılması sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi zamanın etkili kullanılması öğrencide davranış geliştirme ve düzenlemenin yapılmasıdır.

3 Sınıf Yönetiminin Boyutları
Sınıf Ortamının Fiziksel Düzenlemesi: Sınıfın genişliği, düzenlenmesi, renkler, ısı ve ışık, oturma düzeni, öğrencilerin gruplandırılması, temizlik, estetik, eğitsel araçlar. Plan-Program Etkinlikleri: Programlara uygun yıllık, ünite planları yapıldıktan sonra öğrenciyi asıl etkileyen Günlük Planların yapılmasıve uygulanması.

4 Sınıf Yönetiminin Boyutları
Zaman Düzenine yönelik etkinlikler: Zamanın ders dışı ve bozucu etkinliklerle harcanmaması, sıkıcılığın önlenmesi, öğrenci zamanının çoğunluğunu okuldasınıfta geçirmesi; devamsızlığın önlenmesi. İlişki Düzenlemeleri: Sınıf kurallarının belirlenip, öğrencilere benimsetilmesi, sınıf yaşamının kolaylaştırılması, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki düzenlemeleri vs.

5 Sınıf Yönetiminin Boyutları
Davranış Düzenlemeleri: Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi, sınıf ikliminin olumlulaştırılması, ortaya çıkmadan istenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması, istenmeyen davranışların değiştirilmesi

6 SINIF İÇİNDE İLETİŞİM KURMA
Latincede bölüşme anlamına gelen “Communis” kelimesinden meydana getirilmiş bir terimdir. Bireyler , kümeler ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü,el, kol hareketleri vb. simgeler aracılığıyla düşünce, dilek veduyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. Mesaj alışverişi tek yönlü ise bu da “iletim” dir.

7 SINIF İÇİNDE İLETİŞİM KURMA
Eğitim Ortamında; Kaynak = Öğretmen Alıcı = Öğrenciler Mesaj = Ders kitabı, program içeriği, öğretmenin sesi vb. Kanal = Öğretim süreçleri, süreçte kullanılan öğretim araç ve gereçleri

8 SINIF İÇİNDE İLETİŞİM KURMA
Çift yönlü iletişim, eğitim sürecinde daha önemlidir. Sınıf içindeki öğrenci-öğretmen etkileşimi ve yüz yüze ilişkiler çift yönlü iletişimin kullanılmasını sağlar. Çoklu ortam (multi-media) iletişim açısından önemlidir.

9 İletişimi Zayıflatan Öğretmen Davranışları
1- Emir vermek, 2- Gözdağı vermek 3- Ahlak dersi vermek, 4- Öğüt vermek, 5- Nutuk çekmek, 6- Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak, 7- Ad takmak, Alay etmek, 9- Aşırı derecede övmek, 10- Sınamak, Sorguya çekmek, Çapraz sorgulamak, 12- Sözünden dönmek, Oyalamak, Konuyu saptırmak.

10 ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ
BİLGİLİ DERSİNİ İYİ SUNAN SEVGİ BESLEYEN SAYGIYA SAHİP SAYGI GÖSTEREN BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALAN HOŞGÖRÜLÜ ANLAYIŞLI YANSIZ NEŞELİ MUTLU İLGİLİ GÜVENİLİR İNSANCIL OLGUN

11 ÖĞRENCİ TİPLERİ BAŞARILI ÖĞRENCİLER: Ders ve ödevlerini zamanında yaparlar. Pek disiplin sorunu çıkarmazlar. Okulu severler, hem öğretmen hem de arkadaşları tarafından sevilirler.

12 ÖĞRENCİ TİPLERİ SOSYAL ÖĞRENCİLER: Dersten çok kişilere yönelimlidirler. Başarılı olmak için gerekli yetenekleri vardır ama sosyal ilişkilere derslerden daha fazla önem verirler. Derste öğretmen onları kolayca derse sokabilir ve kolayca sorularına cevap alabilir.

13 ÖĞRENCİ TİPLERİ BAĞIMLI ÖĞRENCİLER: Sıklıkla öğretmenden destek ve teşvik beklerler. Ek çalışma ve yardıma ihtiyaç duyarlar. Sık sık parmak kaldırırlar. Öğretmenler onların başarılarını yükseltmeye çalışır. Arkadaşları onlara ders çalıştırmak istemezler, çünkü onları sosyal açıdan yetersiz bulurlar.

14 ÖĞRENCİ TİPLERİ YABANCILAŞMIŞ ÖĞRENCİLER: Zor öğrenirler ve genelde okulu ter ederler. Çoğunlukla okul ve onunla ilgili her şeye açık veya gizli baş kaldırırlar, düşmanlık beslerler. Öğretmenler genelde onlara ilgisiz kalır veya reddederler.

15 ÖĞRENCİ TİPLERİ GÖLGE ÖĞRENCİLER: Arka planda kalıp gözden kaçan öğrencilerdir. Her şeyde ortadadırlar. Grup halinde etkinliklere katılır ama kendilerini ortaya koymazlar, gönüllü olmazlar. Bazıları ürkek ve sinirli, bazıları ise sessiz ve bağımsızdırlar. Genellikle öğretmen ve diğer öğrenciler onların farkına varmazlar veya iyi tanımazlar.

16 ÖĞRENCİ TİPLERİ SINIFTA ÖĞRETMENİN ROLÜ; Öğrenmeyi sağlama
Disiplin sağlama Anne baba yerine geçme Değerlendirme Güven verme Mesleksel ustalık Topluluk lideri

17 SINIF KURALLARI KURAL:
Okul ve sınıf ortamında izlenmesi gerekenlerle ilgili beklentiler veya genel davranış standartlarıdır. Belirsizlikleri azaltıp sürecin kesintisiz ve kaliteli olmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, sene başında kuralları belirlemenin eğitim ortamlarında ciddi yararlar sağladığını ortaya koymuştur.

18 SINIF KURALLARI Kuralların Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar:
1. Sınıf kuralları okul kuralları ile uyumlu olmalıdır. 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve yaşlarına uygun olmalıdır. 3. Sınıfta beklenen olumlu davranışlar tanımlanmalı, olumlu ifadelerle kural cümlesi haline getirilmelidir. 4. Kurallar önemli davranışları kapsamalıdır. 5. Kural sayısı az olmalıdır. 6. Kural ifadeleri, kısa ve açık olmalıdır. Gerekçesi belirtilmelidir. 7. Kurallar gözlenebilir davranışları belirtmelidir. 8. Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir. 9. Öğretmen kuralların uygulanmasında model olmalıdır.

19 SINIF YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1. Geleneksel Yaklaşım: Öğretmenin tek başına belirlediği sınıf kurallarına öğrencilerin sorgulamadan uymaları beklenir. Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci ezberler.

20 SINIF YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
2. Tepkisel Yaklaşım: Sınıf içinde oluşan istenmeyen durum ya da davranışların değiştirilmesi amaçlanır. İstenmeyen davranış ortaya çıktığında hemen tepki verilmesi söz konusudur.

21 SINIF YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
3. Önlemsel Yaklaşım: Öğretmenin sınıfta ortaya çıkabilecek istenmeyen durum ya da davranışları önceden kestirerek önlemler almasını içerir.

22 SINIF YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
4. Gelişimsel Yaklaşım: Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen sınıf yönetimi yaklaşımıdır. Kurallar seçilirken bu ilke göz önünde bulundurulur.

23 SINIF YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
5. Bütünsel Yaklaşım: Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. Yerine göre tüm yaklaşımların kullanılmasıdır. Ayrıca bu yaklaşımda çevrenin sınıfa etkisi göz önünde bulundurularak okul, aile ve arkadaş çevresi de dikkate alınır.

24 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİMİ
Okulda, eğitsel çabaları engelleyen her tür davranış, istenmeyen davranış olarak adlandırılır. ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİMİ MUHTEMEL NEDENLERİ: Olumsuz bir başlangıç Kural ve ilkelere uymama Olumsuz öğretmen davranışı Uygulanan öğretim yöntemlerinin yetersizliği Okul çevresi Aile Öğrencilerin kişiliği Ödül eksikliği İhtiyaçların karşılanmayışı Zamanın etkili yönetilmeyişi Yetersiz ve etkisiz iletişim

25 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİMİ
Öğrenciyi İstenen Davranışları Çoğaltmak Yoluyla İstenmeyenden Uzaklaştırmada Kullanılan Stratejiler; İsteneni Çağrıştırıcı Davranmak: “Gürültü yapma” yerine “Sessiz çalışalım” İstenen Davranışa İnandırmak: “Derse geç kalmanız, sizin ve arkadaşlarınızın öğrenmesini olumsuz etkilemektedir.”

26 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİMİ
İstenen Davranışı Güçlendirmek: Öğretmenin parmak kaldırmadan konuşan öğrenciye değil parmak kaldıran öğrencilere söz hakkı vermesi ve bu davranışın kalıcı olabilmesi için çeşitli yollarla pekiştirmesi. İstenen Davranışı Kolaylaştırmak: Öğretmenin sınıf ortamında uygun düzenlemeler yaparak istenen davranışı gösteremeye öğrencileri teşvik etmesi

27 İSTENMEYEN DAVRANIŞLA BAŞ ETME
1- Sorunu Anlamak 2- Görmezden Gelmek 3- Uyarmak Sözel olmayan uyarma yollarını kullanmak (Göz kontağı kurmak, Fiziksel yakınlık, Dokunma, Sessiz kalma) Sözel olarak uyarma (Soru sorma, İsmiyle uyarma, Kuralları hatırlatma) 4- Derste Değişiklik Yapmak 5- Sorumluluk Vermek 6- Öğrenciyle Konuşmak 7- Okul Yönetimi ve Aileyle İlişki Kurmak 8- Ceza Vermek

28 DİSİPLİN MODELLERİ 1- Davranış Değişikliği Modeli: (Ödül ve cezaya dayanır). Doğru davranışlar sonunda pekiştireçler vererek, bu davranışların yapılma sıklığını arttırmaktır. İstenmeyen davranışı yapan öğrenciler ise cezalandırılır.

29 DİSİPLİN MODELLERİ 2- Glasser Modeli: Kurallara uymak esastır. Öğrenciler kurallara uymaya zorlanmalıdır. Sorun olduğunda, öğrenciler küçük gruplara ayrılarak, sorunu tartışır ve çözüm yolları ararlar. Öğretmen bu konuda rehberlik eder.

30 DİSİPLİN MODELLERİ 3- Kounin Modeli: Dalga etki modeli de denir. Sınıf İçerisinde gösterilen olumlu ve olumsuz davranışların dalga etkisi yaratarak, diğer kişileri de etkilediği savunulur. Olumsuz bir davranış sergileyen bir öğrencinin, bu davranışı belirtilmeli ve doğru davranışın ne olması gerektiği açıklanmalıdır.

31 DİSİPLİN MODELLERİ 4- Öğretmen Etkisiz Eğitim Modeli: Modele göre öncelikle sorunun kaynağına inilmeli. Öğretmen öğrenciye yardımcı olmalı, sorun öğretmenden kaynaklanıyorsa, öğretmen öğrenci karşılıklı çözmelidir.

32 DİSİPLİN MODELLERİ 5- Canter Modeli: Disiplin sağlamak ve öğrencilerde Olumsuz davranışların oluşmaması için öğretmen yaklaşımının otoriter olmasını savunur.

33 DİSİPLİN MODELLERİ 6- Akıl-Sonuç Modeli: Öğrencilerin kendi disiplinlerini kendilerinin geliştirmeleri esasına dayanır, Öğretmen öğrencilere iyi ve kötü davranışın ne olduğunu göstermekle mükelleftir.

34 SIRALI (GELENEKSEL) YERLEŞİM BİÇİMİ
Eğitim sistemimizde en çok kullanılan yerleşim düzenidir. Öğrenci-öğrenci etkileşimi hemen hemen yok gibidir. Öğrenci edilgendir. Alıcı konumundadır.

35 YARARLARI Sınıfın küçük ve öğrenci sayısının fazla olduğu durumlarda etkilidir. Tek öğretmenin bulunduğu birleştirilmiş sınıflarda etkilidir. Araç-gereç, kaynak, eksikliğinin olduğu ya da bunlara çok fazla gereksinim duyulmayan ders içeriklerinin bulunduğu durumlarda kullanılabilir

36 U TİPİ YERLEŞİM BİÇİMİ Sıralar ve masalar, sınıfın boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak “ U “ biçiminde yapılan düzenlemedir.

37 YARARLARI Çok farklı amaçlar için kullanılabilir.
Öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma alanı bulurlar. Öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişim kurabilirler. Sınıfın tamamı tek bir grup olabilir. Perdede veya tahtadaki her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir.

38 HİLAL TİPİ YERLEŞİM BİÇİMİ
Bireysel yerleşim düzeni olarak ta anılır. Bu düzenle de sınıfın tamamı tek bir grupmuş gibi öğretim etkinliği gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin sıra ve masalara bağımlı olmadan, kendi başlarına kullanabildikleri tek kişilik masa ve sandalyelerle sağlanabilen yerleşim düzenidir. Bu yerleşim düzeninde öğrenciler değişik şekillerde oturabilirler. Perde ve tahta rahatlıkla görülebilir. Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlayan bireysel bir öğretim düzenidir.

39 KÜME(EKİP) ÇALIŞMASI Sınıf ortamında, birden fazla küçük çalışma grupları oluşturularak gerçekleştirilen yerleşim düzenidir.

40 YARARLARI Öğrencilerin iş birliği yapmalarına yardımlaşmalarına ve liderlik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olur Laboratuar çalışmaları için uygun bir yerleşim düzenidir.

41 DAİRE DÜZENİ YERLEŞİM BİÇİMİ
Çok farklı amaçlar için kullanılabilir. Masalar olmadan sadece sandalyelerle de çok çabuk oluşturulabilir.

42 YARARLARI Sınıfın tamamı tek bir grup olarak ele alınabilir.
Öğrenci herkesi görebildiği için,çok yönlü bir etkileşim içersinde bulunur. Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir.

43 KONFERANS MASASI YERLEŞİM BİÇİMİ
Öğretmenin etkisi en aza inerken,sınıfın etkisi ön plana çıkar Öğretmenin masanın ortasında oturduğu yerleşim de ise öğrenciler öğretmen ile daha kolay iletişim kurabilirler. En önemli sınırlılığı daha resmi bir iletişim ortamı yaratmasıdır.

44 GRUPLARIN GRUPLANMASI YERLEŞİM BİÇİMİ
Rol yapma, münazara yada grup çalışmalarını gözleme gibi etkinliklerde kullanılabilir En fazla uygulanan biçimi, ortada birleştirilen masaların çevresinde ikişer grubun yerleştirilmesi, diğer kenarlara da grup çalışmasını gözlemleyecek grupların yerleştirilmesidir.

45 ÇALIŞMA(İSTASYON) YERLEŞİM BİÇİMİ
Etkin laboratuar çalışmaları için uygun bir yerleşimdir.

46 YARARLARI Öğrenciler arası işbirliğine dayalı çalışma alışkanlıkları gelişir. Yaparak yaşayarak öğrenme stratejisi en etkili şekilde gerçekleştirilir. etkili ve verimli öğrenmeyi sağlar. Bireysel ve toplu öğretim yapılmasını sağlar.

47 PROJE YADA ÖZEL ÇALIŞMA MASALARI YERLEŞİM BİÇİMİ
Bu yerleşim oldukça büyük alanı bulunan sınıflar için veya toplantı salonlarında uygulanabilecek bir yerleşimdir. Ders dışı etkinlikler için de kullanılabilir.

48 MEB ve Öğretmen Nitelikleri
Öğretmenlerin Niteliğini Artırmaya Yönelik Yapılar Çalışmalar Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Özel Alan Yeterlikleri Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)

49 Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)
Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır

50 Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)
Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) ile, okul paydaşlarının tümünün öğrenmeyi öğrenmeleri ve yaşam boyu öğrenmenin hayata geçirilmesini sağlamaları amaçlanmaktadır


"SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak etkili bir sınıf ortamının oluşturulmasıdır. Sınıf içi etkinlikleri etkili bir biçimde düzenleyip," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları