Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

World Association of Industrial and Technological Research Organizations WAITROVEFAALİYETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "World Association of Industrial and Technological Research Organizations WAITROVEFAALİYETLERİ."— Sunum transkripti:

1 World Association of Industrial and Technological Research Organizations WAITROVEFAALİYETLERİ

2  GENEL BAKIŞ  FAALİYETLER  ÜYELİK SUNUM

3 World Association of Industrial and Technological Research Organizations  WAITRO – Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği  Bağımsız, hükümet-dışı ve kazanç amacı amacı gütmeyen bir birlik, 1970 yılında kurulmuştur.  Birleşmiş Milletler Özel Danışmanlığı Statüsü & BM Uzmanlık Kuruluşu STATÜ

4 World Association of Industrial and Technological Research Organizations “ Sürekli kalkınma için işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla araştırma ve teknoloji kurumlarının öncü küresel ağı olmak” MİSYON

5 World Association of Industrial and Technological Research Organizations  Araştırma sonuçlarının teknik bilginin transferini teşvik etmek ve kolaylaştırmak Amaçlar & Hedefler  Uluslar arası işbirliğine uygun araştırma alanlarını, yeni fırsatları ve pazarları tanımlamak ve geliştirmek  Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik araştırma ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek  Araştırma ve teknoloji yönetimi konusundaki deneyimlerin paylaşımını teşvik etmek  Araştırma ve teknoloji kurumlarının yönetim kapasitesini geliştirmek

6 World Association of Industrial and Technological Research Organizations YAPI YÜRÜTME KOMİTESİ Stratejik Planlama Politika Uygulama Mali Kontrol Program Değerlendirme BÖLGESEL ODAK NOKTALARI Politika Oluşturma Proje Fikirleri Yasal Kontrol Program İnceleme Koordinasyon Yönetim Program Geliştirme Mali Yönetim Dış İlişkiler Bilgi Üye Alımı BÖLGE TEMSİLCİLERİ SEKRETARYA GENEL KURUL ÜYELER

7 World Association of Industrial and Technological Research Organizations WAITRO İŞBİRLİĞİ MODELİ DONÖR KURULUŞLAR WAITRO BÜYÜK ŞİRKETLER RTO GELİŞMİŞ ÜLKELER ŞİRKETLER RTO GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ŞİRKETLER

8 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ODAK ALANLARI  RTO Yönetimi  RTO Teknoloji Transferi  RTO Kalkınma Teknolojisi  Tanıtım, Reklam ve Üyelik Hizmetleri

9 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ODAK ALANLARI  RTO Yönetimi Yönetim & Liderlik Yönetim & Liderlik Kıyaslama Kıyaslama Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi

10 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER 1.RTO Yönetimi  RTOlar için en iyi yönetim uygulamalarını online kıyaslama  Gelişmiş online nitel benchmarking araştırması - Aralık 2002  RTOlar için e-kıyaslama - 2004  En iyi uygulama – RTOlar için Ağ - Nisan 2005  Bilgi Yönetimi  Araştırma & Teknoloji Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi konusunda Çalıştay: Endonezya (6 – 9 Aralık, 2004)

11 World Association of Industrial and Technological Research Organizations 1.RTO Yönetimi FAALİYETLER  Bilgi Paylaşımı  Üye Kuruluşlar Rehberi ve Uluslararası Finansman Kaynağı Rehberi konusunda veritabanı geliştirilmesi  WAITRO’nun yeni web portalının tanıtımı tanıtımı  WAITROhaberler – Yaklaşan etkinlikler ve üyelerden gelen makaleler konusunda ve üyelerden gelen makaleler konusunda üç aylık bülten üç aylık bülten

12 World Association of Industrial and Technological Research Organizations GÜNCEL FAALİYETLER 1.RTO Yönetimi A. Online Karşılaştırma  Deneme uygulaması için e-kriterler ve BP-Net – 27 Mayıs 2005  Malezya için Uygulama - Temmuz 2005  Online Sistemin geliştirilmesi - Temmuz 2005  E- Kriterler ve BP-Net’in tanıtımı - Ağustos 2005 B. Üst Düzey Yönetici Geliştirme Programı  İktisadi Planlama Birimi ile işbirliği içinde, Malezya Başbakanı Ofisi  2005 yılı sonunda ya da 2006 yılı başında

13 World Association of Industrial and Technological Research Organizations  RTO Teknoloji Transferi KOBİ Geliştirme KOBİ Geliştirme Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi Bilgi yayılımı Bilgi yayılımı ODAK ALANLARI

14 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER 2.RTO Teknoloji Transferi  Teknoloji arz ve talebi, WAITRO web portalının kullanımı  10 çalıştay, seminer ve konferans organize edilmesi  Teknoloji tabanlı iş inkübatör çalıştayı: Kıbrıs (07 - 10 Mayıs 2002)  SADC ülkelerinde Teknoloji tabanlı iş inkübatörü çalıştayı : Morityus (24 - 28 Şubat 2003)  “Plastikler ve Çevre – Fırsatlar ve Tehditler” konusunda Uluslararası konferans. Hindistan (24 – 25 Şubat 2003)  Ulusal Yenilik Sistemi konusunda Bölgesel Seminer : Fikri Mülkiyet, Üniversiteler & İşletmeler. Şili (1 – 3 Ekim 2003).

15 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler konusunda 5. West Lake Uluslararası Konferansı, Çin (1 – 3 Kasım 2003)  ICFMH (Uluslararası Gıda Mikrobiyolojisi ve Hijyen Komitesi) Çalıştay, Güney Afrika (8 – 15 Aralık 2003)  Hızlı Prototipleme Üretim Teknolojisi konusunda Çalıştay, Mısır (10-14 Ekim 2004)  ASEAN Üyeleri için Fonksiyonel Gıdalar konusunda Kurs, Endonezya (22 Kasım – 4 Aralık 2004)  Piyasanın Yönlendirdiği Araştırma & Geliştirme Konusunda Yoğun Çalıştay, Malezya (30 Kasım - 3 Aralık 2004)  Global Ticarette Test & Uygunluk Değerlendirmesinin Önemi, Malezya (18-22 Nisan 2005) 2. RTO Teknoloji Transferi

16 World Association of Industrial and Technological Research Organizations GÜNCEL FAALİYETLER 2.RTO Teknoloji Transferi A. SME Geliştirme  İnkübator Yönetimi - Ekim 2005, Brezilya  KOBİ Geliştirme Çalıştayı – 4. Çeyrek, Nijerya  KOBİ Kapasite Geliştirme Yardımı – 3. Çeyrek B.Standartlar ve Uygunluk Değerlendirmesi  Kapasite Geliştirmede İyi Laboratuvar Uygulamaları - Ağustos 2005 C. Araştırmanın Ticarileştirilmesi  Yenilik ve Ar-Ge Kapasite Gelişimi, 27 Temmuz 2005, Tobago & Trinidad  Piyasanın Yönlendird,ği Ar-Ge, Ekim 2005, Filipinler, 3/4 Çeyrek, 2005

17 World Association of Industrial and Technological Research Organizations  Kalkınma için RTO Teknolojisi Üretim Üretim Çevre Çevre Biyoteknoloji Biyoteknoloji Agriculture (Tarımsal Süreç & Gıda Teknolojisi Agriculture (Tarımsal Süreç & Gıda Teknolojisi Enerji Enerji Bilgi ve İletişim Teknolojisi Bilgi ve İletişim Teknolojisi ODAK ALANLARI

18 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER  AB Çerçeve Projeleri  Batı Afrika’daki Kakaonun Birincil Sürecinin Kalite kontrolünü belirlemek için Biyokimyasal ve Moleküler belirteçler geliştirme  Geleneksel Afrika Mayalanmış Yemekleri konusunda 6 th Uluslararası Seminer  Doğu Afrika’daki Kahvenin Hasat Sonrası İşlemesinde Okratoksin Kirlenmesinin Önlenmesi için Bütüncül Yaklaşım  Başlatıcı Kültür ve Soya, Palmiye Yağı ve Hindistan Cevizi Sütü takviyesinin Kullanımı ile Gari’nin Kalite ve Beslenme Durumunu Geliştirme  Geleneksel Mayalanmış Afrika Süt Ürünleri konusunda Araştırma ve Geliştirme için Kapasite Geliştirme 3. Kalkınma için RTO Teknolojisi

19 World Association of Industrial and Technological Research Organizations GÜNCEL FAALİYETLER 3. Kalkınma için RTO Teknolojisi A. AB Çerçeve Programı  3 Proje Önerisi- Sunumu, Eylül 2005  Proje İhale Belgesi için Eğitim Çalıştayı, Botsvana - Temmuz 2005 B.AB Asya Yardım Projesi  Asia Pro Eco Nisan 2005 tarihinde sunuldu  Asia Invest – Haziran 2005 tarihinde sunulmak için C. SIDA Programı  Cleaner Production & Life Assessment for SEA – Sunumu, Eylül 2005  Climate Change Project – Süreci devam etmekte

20 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ODAK ALANI  TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ Ağ Oturumu Teknoloji Transferi Bilgi Paylaşımı İşbirliği Projeleri

21 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER A.İki Yıllık Kongre  Araştırma & Teknoloji Kuruluşlarının Küreselleşen Dünyadaki Rolü Konusunda 16. İki Yıllık Kongre. 8 – 14 Eylül 2002, Porto Alegre, Brezilya  Sürdürülebilir Kalkınma için Teknolojiler Konusunda 17. İki Yıllık Kongre 5 – 11 Eylül 2004, Nairobi, Kenya 4. TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ

22 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER 4. TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ B. AĞ OTURUMLARI  Baltık Denizi Bölgesi & Orta Avrupadaki üyeler için Ağ Oturumu – Ekim 2003, Polonya  RTOlardaki Kalite ve Performans Konusunda Ağ Oturumu – Mart 2004, Kolombo, Sri Lanka  Teknoloji ve Kalite ile KOBİ Geliştirme Konusunda Ağ Oturumu – Şubat 2005, Kahire, Mısır

23 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER 4. TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ C. STRATEJİK YÖN  Hazırlanmış Misyon  Yeniden Düzenleme ve Yeni Hedefler Oluşturmak  EXCOM, Sekretarya ve Bölgesel Odak Noktaları’nın Faaliyet ve Sorumluluklarını Oluşturmak  Yönetim ve Mali Prosedür konusunda İç Yönergeleri Oluşturmak  WAITRO 2003-2006 Stratejik Planı’nı Geliştirmek

24 World Association of Industrial and Technological Research Organizations FAALİYETLER 4. TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ D. Tanıtım ve Reklam  Yeni Broşür basımı  Yeni Web Portalının Geliştirilmesi ve Tanıtımı  International Association of Science Parks (IASP) ile Mutabakat Zaptı imzalanması  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslar arası Ağ’ın Danışma Paneli Üyeliği  Uluslar arası Platformda Temsil - CSTD, INSME, NEPAD, ARC Bakanlar Forumu, 2. OECD Bakanlar Konferansı

25 World Association of Industrial and Technological Research Organizations GÜNCEL FAALİYETLER 4. TANITIM, REKLAM & ÜYELİK HİZMETLERİ A. WAITRO Stratejik Çerçevesi  Ürdün’deki Toplantıda Bölgesel Odak Noktaları’ndan gelen Tavsiyeler  İsveç’te Çalıştay 8-10 Haziran 2005  WAITRO’nun Geleceği B.WAITRO için Marka İsmi Oluşturmak  Projelerin Sponsorluğu  Asya Kalkınma Bankası ile İlişki kurulması  WAITRO Video C.Üyelik Güdüsü  Her bir Bölgesel Odak Noktası’ndan %10 üyelik artışı

26 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ÜYELİK Sekretarya Sekretarya Bölgesel Odak Noktası Bölgesel Odak Noktası Bölgesel Temsilci Bölgesel Temsilci

27 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ÜYELER

28 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ÜYELİK KATEGORİLERİ Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Birliğin amaçlarını karşılayan diğer örgütlere açıktır Aktif bir şekilde endüstriyel ya da teknik araştırma yapan kuruluşlara açıktır  Teknik Üyelik

29 World Association of Industrial and Technological Research Organizations Araştırmaların teşvik ve desteklenmesinde aktif olan ve Birliğe mali destek ile yardım sağlamayı ya da amaçları için başka yollarla yardımcı olmayı arzulayan kuruluşlara açıktır ÜYELİK KATEGORİLERİ  Destekleyen Üye

30 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ÜYELİK BAŞVURUSU  Kuruluşlar başvuru formunu ve anketi WAITRO Sekretaryası’na sunmaktadır.  Kuruluş tarafından üyelik  Genel Sekreter üyelik başvurularını kabul etmeli & incelemelidir. İncelemeden sonra, Başkan & Genel Sekreter Kuruluş Tüzüğü uyarınca başvurunun kabul edilmesi konusunda karar verir.

31 World Association of Industrial and Technological Research Organizations 1,3002,500’den fazla 1,1251,500 – 2,500 7501,000 – 1,500 4501,000 ‘den az Yıllık Üyelik Aidatı (USD)Kişi Başı (USD) ÜYELİK AİDATI Aidat oranları WAITRO üyesinin bulunduğu ülkedeki kişisel gelire dayanır, Dünya Bankası tarafından yayınlanan kişisel gelir değerleri kullanılır Kişi Başı Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) rakamları Dünya Bankası Atlas yöntemlerine göre hesaplanmıştır. Ortaya çıkan GSMH tahminler i daha sonra kişi başı rakamların elde edilmesi için yıl ortası nüfusa bölünmüştür.

32 World Association of Industrial and Technological Research Organizations ÜYELİK ÖZETİ 8Batı Avrupa 25Orta & Doğu Avrupa 16Orta Doğu & Kuzey Afrika 52Afrika ÜyeBölgeler 20Latin Amaerika & Karayipler 4Kuzey Amerika 32Asya & Pasifik 4 10 25 Ülke 12 1 13 157TOPLAM75 15/04/2006

33 World Association of Industrial and Technological Research Organizations  Tel: +603 - 55446635  Fax: +603 - 55446735  e-mail: waitro@sirim.my  Homepage: http://www.waitro.org İLETİŞİM KİŞİLERİ: Ms. Goay Peck Sim Secretary-General E-mail: peck.sim_goay@sirim.my Ms. Aini Suzana Datuk Hj. Ariffin Deputy Secretary-General E-mail: aini.suzana_ariffin@sirim.myİLETİŞİM WAITRO Secretariat SIRIM Berhad 1, Persiaran Dato’ Menteri, Section 2, P. O. Box 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

34 World Association of Industrial and Technological Research Organizations


"World Association of Industrial and Technological Research Organizations WAITROVEFAALİYETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları