Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNDE RİSK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNDE RİSK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNDE RİSK YÖNETİMİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 MALİYET İşletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün değildir.

3 GÖRÜNÜR MALİYETLER GÜRÜNMEYEN MALİYETLER
Tazminatlar İş günü ve iş gücü kaybı Sigorta ödemeleri İşin durması Sağlık giderleri Bina, ekipman,ürünün zarar görmesi Verimin düşmesi Mahkeme masrafları Çalışanlar üzerindeki olumsuz etki Kötü imaj Yeni işçinin eğitimi

4 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ STANDARDLAR
İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASI İÇİN KRİTERLER , UYGULAMALAR ve PRENSİPLERDEN OLUŞAN BİR ÇERÇEVE SUNARLAR. İLK ADIMDA MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VARDIR. İSG İLE İLGİLİ RİSKLERİ İDARE EDEBİLMEK İÇİN RİSK YÖNETİMİ SÜRECİNİN NASIL UYGULANACAĞI ÜZERİNE PRATİK TAVSİYELER SAĞLARLAR. RİSK YÖNETİMİ, YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KAPTAN GEMİSİDİR.

5 İŞLETMELER SAĞLIKve GÜVENLİĞİ
NİÇİN YÖNETMELİDİR? YASAL NEDENLER ETİK NEDENLER FİNANSAL NEDENLER Hukuki Gerekler İşçilerin sağlık ve güvenliği işverenin sorumludur. Kamu Hukukunun Gerekleri Üretim kaybı Tazminatlar Hizmette Aksamalar

6 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi TS OHSAS İSG Yönetim Sistemi ILO İSG Yönetim Sistemi Rehberi BS 8800 İSG Yönetim Sistemi Rehberi

7 Bütün yönetim sistemlerinde esas alınan 8 temel prensip;
Liderlik Çalışanların Katılımı Süreçlerle Yönetim Sistem Yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü) Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme Gerçeklere Dayalı Karar Verme Müşteri Odaklılık Taraflarla İşbirliği

8 89/391/EEC ÇERÇEVE DİREKTİF - Yayımlanan tüm İSG direktifleri detayları içermeyen bu direktif etrafında toplanmıştır. Detaylar ek direktiflerde yer alır. - Eğer detay veren bir direktif yoksa, AB’nin genel kurallarını içeren Çerçeve Direktifin gereklerine bakılır. - En önemli özelliği, tüm sorumluluk işverendedir ve iyileştirmeye yöneliktir. - İşveren risk değerlendirmesi yapmak zorundadır ve risk değerlendirmesi önleyici tedbirlere yöneliktir. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 risk değerlendirmesi yaklaşımı, işbirliği yapılması,
İSG’DE YENİ YAKLAŞIM sürekli iyileşme, önleme politikası, risk değerlendirmesi yaklaşımı, işbirliği yapılması, çalışanların katılımı, Çalışanların bilgilendirilmesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
TESİS/VARLIKLARIN ZARAR GÖRMESİ YARALANMALAR &HASTALIK REAKTİF İZLEME TEHLİKELİ OLAY RAPORLARI SON ANDA ÖNLENEN OLAY RAPORLARI PERFORMANS STANDARTALARINDAKİ ZAYIFLIKLAR/İHMALLER

11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
RUTIN PROSEDÜRLER SPESİFİK HEDEFLER AYLIK/ÜÇ AYLIK GÜVENLİK TEMSİLCİSİ DENETİMLERİ SAĞLIK DENETİMİ DOĞRUDAN DAVRANIŞ GÖZLEMLEMESİ ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ İÇİN ANKETLER PROAKTİF İZLEME SİSTEMATİK DENETİMLER İDARENİN GÜVENLİK PERFORMANS İNCELEMESİ İDARECİLERİN OLAĞAN GÖZLEMLERİ YÖNETİCİLERE DÜZENLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK RAPORLARI KONTROL SİSTEMLERİ ÇEVRESEL İZLEME

12 RİSK YÖNETİMİ Beş temel adım:
İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur. Bunlar; Tehlikelerin tanınması Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilmesi Kontrol tedbirlerinin tamamlanması Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilmesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
Adım-1 Tehlikeleri Tanı Evet Tanımladığınız tehlikelerle ilgili herhangi bir mevzuat ,standart,rehber veya madde güvenlik bilgileri var mı? Adım-5 İzle ve tekrar et Hayır Bu konuda elinizde bulunan rehber,mevzuat uygulama kodu veya standardı takip et Adım-2 Riskleri Değerlendir Adım-4 Kontrol tedbirlerini tamamla Adım-3 Kontrol tedbirlerine karar ver ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 - PERFORMANS KRİTERLERİNİN - TALİMATLARIN KALİTESİNE BAĞLIDIR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ BAŞARI; - PLANLARIN, - PERFORMANS KRİTERLERİNİN - TALİMATLARIN KALİTESİNE BAĞLIDIR. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
PLANLAMA Şu anda Nerede Oraya olmak nasıl neredeyiz? istiyoruz? ulaşırız? YOLUNUZU BELİRLEYİN!

16 RİSK YÖNETİMİ YÖNETİCİNİN ROLÜ
Üretim/ Hizmet Maliyet Kalite Güvenlik

17 Bir Şirket Sağlık&Güvenliği nasıl yönetmeli
Politika ve düzenlemelerimizi ne sıklıkta gözden geçirmeliyiz. Politika belirleme Sağlık&Güvenlikten ne kastediliyor Politika Gözden geçirme Bir Şirket Sağlık&Güvenliği nasıl yönetmeli Organizasyon İzleme Standartlara uygunluğu sağlamak. Örgütteki herkesin aynı standartla çalışmasını sağlamak Sağlık&Güvenlik düzenlemelerinden kim sorumlu olmalı? Bilgi Planlama Sağlık&Güvenlik nasıl ele alınacak? Organizasyon ve düzenlemelerle ilgili Sağlık&Güvenlik bilgilerini kim vermeli? Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahını sağlamak için nasıl düzenlemeler/sistemler/ prosedürler uygulanacak. Nasıl yapılmalı? Yazılı olarak Temel eğitimle

18 Risk Değerlendirmesi Hepimize doğal gelen bir şey ve hayata bir yaklaşım olmalıdır. Herkesin durumu kavrama yeteneği farklıdır; tehlikeyi, riski ve güvenliği bile.

19 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 TANIMLAR Bazı sözcükleri net olarak tanımlamamız çok önemli.
FARKLI İNSANLAR FARKLI ŞEYLER İÇİN AYNI TANIMLARI KULLANIRLAR FARKLI İNSANLAR AYNI ŞEYLER İÇİN FARKLI TANIMLARI KULLANIRLAR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Risk değerlendirmesini doğru anlamak için
iki temel kavram bilinmelidir TEHLİKE RİSK Tehlike ve risk aynı şey değildir.

22 TEHLİKE: Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana, işyerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyeli RİSK: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi RİSK TEHLİKENİN SONUCUDUR Risk = O x Ş O : Olabilirlik Ş: Şiddet

23 TEHLİKE RİSK Çalışma ortamı:kapalı alan Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbonmonoksitten zehirlenme olasılığı Enerji:Elektrik İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan işçiyi çarpma olasılığı Elle Taşıma 40 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı Gürültü Sürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde:Bulaşıcı kan Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı İşyeri.Pres makinası Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Kabul Edilebilir Risk Kanuni zorunluluklar ve İşletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk Risk Değerlendirmesi Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla ortaya çıkarmak, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

25 RİSK ANALİZİ METODLARI Birincil risk analizi (Preliminary risk analysis) Risk değerlendirme karar matrisi (Risk assessment decision matrix) Tehlike ve işletilebilme çalışması metodolojisi (Hazard & operability studies, HAZOP) Olası hata türleri ve etkileri analizi (Failure mode effects analysis, FMEA) Olursa ne olur? (What If analysis) İş Güvenlik analizi (Work safety analysis) Hata ağacı analizi (Fault tree analysis) Olay ağacı analizi (Event tree analysis) Güvenlik bariyeri analizi (Safety barrier analysis) Kontrol listeleri (Check lists) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜZERİNDE RİSK YÖNETİMİNİ ANLAMA
Amaç: işyerlerindeki çalışma koşulları,makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak Çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuzun hazırlanmasıdır.

27 a-İşyerindeki tehlike kaynakları belirlenmiş,
b-Ana tehlike kaynaklarından İşlemler (operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi yapılmış, İşlemler (operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerden, İşlemlerden çıkan gürültünün neden olduğu tehlikeler konusu seçilerek risk analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

28 Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;
İŞLEM SIRASI Bilgilendirme Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması; Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi Tehlikelerin Belirlenmesi Seçilmiş bir tehlikenin risk analizinin yapılması Yöntem ve Kriterlerin belirlenmesi Tehlikenin değerlendirilmesi Sonucun değerlendirilmesi Risk faktörünün hesaplanması Risk faktörünün değerlendirilmesi

29 Bilgilendirme Risk analiz çalışması yapılacak olan kuruluşlardan seçilen personele, iş sağlığı güvenliği mevzuatı ile risk analizi konusunda 1 saatlik ön bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.

30 Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;
İşletmenin özelliğine göre Genel Müdürlüğümüz uzmanları nezaretinde tehlikeleri belirlemek ve risk değerlendirmesi yapmak üzere ekipler belirlenmiştir

31 Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi:
Kurulan ekiple birlikte işyeri vaziyet planı ve iş akış şemaları ile kullanılan ham, yarı mamul maddeler de dikkate alınarak işyerindeki tehlike kaynakları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir I. İşler (İşyerinde Yapılan ya da Yürütülen ) II. İşlemler (operasyonlar) III. Kullanılan Maddeler IV. Makine ve donanımlar V. Kişiler (İşyeri veya çevresinde bulunan kişiler,) VI. Organizasyonlar VII. Çevre VIII. Etkileşimler

32 Seçilmiş bir tehlikenin risk analizinin yapılması
İşyerinde daha önce de iş kazalarına sebep olmuş olan İşlemlerden çıkan gürültüden kaynaklanabilecek riskler uygulamalı örnek risk analizinin konusu olarak seçilmiştir. Risk derecelendirme yöntemi ile yapılan çalışmada R = O X Ş formülü kullanılmış ve R= Risk O= Olabilirlik Ş= Şiddet (Zararın Derecesi) Olarak ifadelendirilmiştir.

33 Tehlike olabilirliğinin belirlenmesi
Olabilirlik Ortaya çıkma sıklığı / frekans için derecelendirme basamakları 1-ÇOK KÜÇÜK Yılda Bir 2-KÜÇÜK Üç Ayda Bir 3-ORTA Ayda Bir 4-YÜKSEK Haftada Bir 5-ÇOK YÜKSEK Her Gün

34 Olası sonuçlar ve zararın şiddeti
Şiddet Derecelendirme 1-ÇOK HAFİF :İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren 2-HAFİF :İş günü kaybı yok, ilkyardım gerektiren 3-ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir 4-CİDDİ :Ölüm, Uzuv kaybı, meslek hastalığı 5-ÇOK CİDDİ :Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

35 Değerlendirme: İşyerinde yapılan ölçümlerde 80 dBA üzerinde gürültü tespit edilmiştir. İşyerinde yapılan odyometrik testte çalışanların yaklaşık %25 inde mesleki maruziyete bağlı işitme kaybı tespit edilmiştir. Çalışanların %75 inde etkilenme tespit edilmemiştir, ancak gürültünün etkilerinin kalıcı meslek hastalığı olarak görülebilmesi en az üç yıllık bir maruziyet süresi gerektirdiğinden bu durum etkilenmenin olmadığı anlamına gelmemektedir. İşyerinde yapılan gözlemlerde çalışanların gürültü konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları, kişisel koruyucu kullanımında gerekli hassasiyeti göstermedikleri belirlenmiştir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede çalışanların gürültüden etkilenme olabilirliği 5 olarak belirlenmiştir. O=5

36 Değerlendirme: İşyerinde çalışanların gürültüden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Burada en önemli etkilenme sonucu İletim veya algı tipi işitme kaybının oluşmasıdır.Kısa süreli etkilenmelerle oluşan algı tipi işitme kaybı dışında, bu kayıpların bir daha tıbbi yöntemlerle geri kazanılması mümkün değildir. Bu itibarla, her ne kadar kaybın oluşması uzun yıllara yayılsa ve arada müdahale için yeterli zaman olsa bile geri telafisinin mümkün olmaması olayın şiddetinin 3 olarak belirlenmesi kararında etkili olmuştur. Ş=3

37 Risk faktörünün hesaplanması:
Olabilirlik ve şiddet belirlendiğine göre ikisinin çarpımı; R=OXŞ R=5X3=15 R=15 Risk faktörü olarak elde edilmiştir.

38 RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU
SONUÇ OLABİ LİRLİK ÇOK CİDDİ 5 CİDDİ 4 ORTA 3 ÇOK HAFİF 1 HAFİF 2 ORTA 10 YÜKSEK 20 YÜKSEK 15 DÜŞÜK 5 ÇOK YÜKSEK 5 YÜKSEK 25 YÜKSEK 4 YÜKSEK 20 YÜKSEK 16 ORTA 8 DÜŞÜK 4 ORTA 12 YÜKSEK 15 ORTA 12 ORTA DÜŞÜK ORTA 3 DÜŞÜK 3 DÜŞÜK 2 ORTA 8 DÜŞÜK 2 ORTA 10 DÜŞÜK DÜŞÜK 3 DÜŞÜK DÜŞÜK 1 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 5 ÇOK DÜŞÜK 1

39 Kabul edilebilirlik 15, 16, 20, 25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 8,9 ,10, 12 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 1, 2, 3,4, 5, 6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir

40 Risk değerlendirmesi için olasılık ve sonuç diyagramı
C Kabul edilemez B Gri Bölge A Kabul edilebilir Sonuçlar

41 Risk faktörünün değerlendirilmesi;
tanımlanan risk matrisimiz ve kabul edilebilirlik sınırlarımıza göre bu değer dikkate değer riske yakın kabul edilemez risktir. İşin önemine göre durdurma imkanı yoksa bile mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmelidir. 5 4 3 2 1 25 20 15 10 5 20 16 12 8 4 15 12 9 6 3 10 6 4 2 8 5 4 3 2 1

42 Alınması gerekli önlemler ekibimiz tarafında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
İşyerindeki tüm işlem ve operasyonlardaki gürültü oluşturma kaynakları belirlenmeli, bu kaynaklarda gürültü seviyeleri tespit edilmelidir. Çalışanların işyerindeki gürültüden etkilenme düzeyleri ölçümlerle tespit edilmelidir. Var ise gürültüye bağlı mesleki etkilenme başlamış olanlar kontrol ve tedavi altına alınmalıdır. İşe yeni alınacak kişilerin klinik muayeneleri yapılmalı, işitme seviyeleri belirlenmelidir. İşyerinde gürültü oluşturan makine ve ekipmanların imalatçı bilgilerine ulaşılarak daha az gürültü çıkaranları varsa tercih edilmelidir. Makine ve ekipmanları tesis ve montajın da gürültü azaltıcı yöntemler araştırılarak tercih edilmelidir. Mümkünse gürültü çıkaran makine ve ekipmanların diğer bölümlerden ayrılarak daha fazla kişinin etkilenmemsi yolları araştırılmalıdır.

43 Gürültü seviyesi istenilen düzeye düşürülemez ve kontrol edilemez ise kişisel koruyucu kullanımına gidilmelidir. Kişisel koruyucu seçiminde işyerindeki gürültünün şiddeti, frekansı süreleri ve çalışanların özellikleri dikkate alınmalıdır. Çalışanlar kişisel koruyucu kullanımı konusunda eğitilmeli ve kullanım alışkanlığı kazandırılmalıdır. Başka bir engeli yoksa yüksek gürültülü kısımlarda işitme özürlülerin çalıştırılması tercih edilebilir. Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle işyeri ortamında gürültüden etkilenme durumları belirlenmelidir. Etkilenme tespit edilenler derhal bölümden ayrılmalı gerekirse kontrol ve tedavi altına alınmalıdır. Konu hakkında çalışan personel bilgilendirilmeli, alınacak önlemler ilgili personelin de katılımı ile belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Tüm bu çalışmalar Gürültü Yönetmeliği dikkate alınarak yapılmalıdır.

44 KARARLAŞTIRILAN ÖNLEMLERİN UYGULANMASI
Yukarıda belirlenen önlemlerin uygulanması için işyerinin kaynakları ve imkanları değerlendirilerek bir eylem planı yapılmalı ve bir takvim oluşturulmalıdır. Eylem planında yapılacak işler detaylandırılmalı ve her bir safhasının sorumluları belirlenmelidir. Planın tamamının uygulanmasından bir üst düzey yetkili sorumlu olarak belirlenmelidir. Belirlenen takvim en kısa zamanda uygulamaya konulmalıdır. Kararlaştırılan uygulama planı gerçekleştirildikten sonra çalışmalar belirli bir süre izlenmeli, aksaklıklar veya yetersizlikler tespit edilirse yeni iyileştirme planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.

45 PERİYODİK RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI
İşyerindeki tehlikelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, çalışanların eğitim durumu, teknolojik değişmeler ve yasal şartlar da dikkate alınarak risk değerlendirmesi çalışmalarım için bir periyot belirlenmeli ve bu çalışmalar tümüyle tekrar edilmelidir. Ayrıca; Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda, Teknoloji değişikliğinde, Üretim tarzı ve şekli değiştiğinde, Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda, İş Kazası ve meslek hastalıkları durumunda İş Sağlığı Güvenliği kurulu veya uzmanının gerek görmesi halinde Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretime sürecine girmesi durumunda Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması durumunda RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR.

46 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YOLUYLA RİSK ANALİZİ
Risk Seviyesi Olabilirliği, şiddeti ve etkilenen insan sayısını düşün Ne zaman Risk ortaya çıktı Tehlike& insan bir arada Riskle uğraşma 1. Tehlikeyi ortadan kaldır. Tehlikeden uzaklaş İşyerinde önlem al. Kişisel Koruyucular kullan veya 2. 3. 4.

47 Risk değerlendirmesi sürecinde;
Neredeyse kayıp verecek olaylar (ramak kalma) Meydana gelen tehlikeler Kayıpla sonuçlanmayan olaylar Alışılmadık olaylar dikkate alınmalıdır.

48 RAMAK KALMA - UCUZ ATLATMA
Bir şeyin olacağı kesin olarak bilinir ama henüz olmamıştır. Önleyici tedbirler burada çok önemlidir. İşveren olayları ve ucuz atlatmaları bilmelidir. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

49 Kuruluşlarda herkesin katılımını sağlamak çok zordur.
İLETİŞİM Kuruluşlarda herkesin katılımını sağlamak çok zordur. Riskleri en aza indirmek istiyorsanız iletişimde çok iyi olmalısınız. İletişim ANAHTAR sözcüktür. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

50 RİSK YÖNETİMİ-İNSAN HATASINI ANLAMA
Suçlamayalım. Sorumluluk alalım. Sadece kendimiz için değil, Başkaları için de yapalım

51 RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN KALİTESİ
Bütün tehlikeleri tanımladınız mı? Uygun bir metod kullandınız mı? Riskleri doğru değerlendirdiniz mi? İlgili alanlarda önceliklerinizi belirlediniz mi? ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNDE RİSK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları