Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizde Uygulanan Ekonomik Politikaların Temel Amacı -Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek -İstihdamı arttırmak -Dengeli gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizde Uygulanan Ekonomik Politikaların Temel Amacı -Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek -İstihdamı arttırmak -Dengeli gelir."— Sunum transkripti:

1 Ülkemizde Uygulanan Ekonomik Politikaların Temel Amacı -Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek -İstihdamı arttırmak -Dengeli gelir dağılımını oluşturmak -Ekonomik ilişkileri yürüterek istikrarlı kalkınmayı sağlamak

2 1923-1932 Dönemi 17 şubat 1923 yılında İzmir İiktisat Kongresi toplanmıştır.Cumhuriyetin ilk beş yılında yapılan uygulamlara bu kararlara göre şekillenmiştir.Burada alınan kararlar: Devletin ekonomiyi özendirici ve düzenleyici olarak etkili olması kararlaştırılmış Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi hedef alınmıştır

3 Bu dönemde tarım ve sanayi alanında destekleyici politikalar izlenmiştir.Buna göre 1925 te aşar vergisi kaldırılmış Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmiş Ziraat Bankası vasıtasıyla çiftçilere kredi sağlanmıştır 1927 de teşviki sanayi kanunu ve gümrük kanunu çıkarılmıştır Not: 1929 da çıkan ekonomik bunalım nedeniyle büyük ölçüde devletçilik politikası uygulanmış yerli sanayiyi korumak amacıyla gümrük vergileri konulmuştur

4 1932-1950 dönemi Bu dönemde Karma ekonomik sistem uygulanmıştır 1933 de sümerbank kurulmuş Özel sermayenin yetersizliği nedeniyle 1933 ten itibaren devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gçmiştir Planlı sanayileşme için 1933-37 yılları arasında I.Beş yıllık sanayi planı,1938-1942 yılları arsında ise II.Beş yıllık sanayi planı uygulanmıştır II.dünya savaşı nedeniyle bu plan uygulanamamıştır.Çünkü savaş ekonomisi uygulanmış ve yatırımlar daha çok savunma amaçlı kullanılmıştır Bu amaçla Milli ekonomiyi koruma kanunu çıkarılmıştır

5 1950-1960 dönemi Ülkemizde ekonomik kalkınmanın en hızlı yaşandığı dönemdir Ekonomide devletin etkisi azalmtılmıştır Altryapı çalışmalarına önem verilmiş,önemli karayolları,sulama, liman, enerji projeleri hayata geçirilmiş Türkiye adeta bir şantiye görünümü kazanmıştır Ancak tarımda yaşanan gelişmeler sanayileşmede görülmemiştir.Yeteri kadar önem verilmemiştir miştir

6 1960’tan sonraki dönem Ekonomik.sosyal ve kültürel kalkınma planlarının uygulanması benimsenmiş buna bağlı olarak 1960 ta devlet Planlama Teşkilatı(DPT) kurulmuştur

7 Beş Yıllık Kalkınma Planları 1962 de bir yıllığına uygulanan planın gerçekleşmesi üzerine beş yıllık kalkınma planları hazırlanmış ve ilki 1963-67 yılları arasında uygulanmıştır Günümüze kadar dokuz tane kalkınma planı hazırlanmış en son ise 2007-2013 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir(http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf) Türkiye planlama yaklaşımının en belirgin özelliği özel kesimi yatırıma teşvik etmesidir. Devlet imalat sanayisi yatarımlarını azaltmış eldekilerini özelleştimeye çalışarak altyapı çalışmlarına yönelmiştir Günümüzde ekonominin dışa açılımı başlamış,bölgesel ve küresel etkilere açık hale gelmiştir

8


"Ülkemizde Uygulanan Ekonomik Politikaların Temel Amacı -Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek -İstihdamı arttırmak -Dengeli gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları