Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan “Üreme Sağlığı Programı”, temel cinsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan “Üreme Sağlığı Programı”, temel cinsel."— Sunum transkripti:

1

2 Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan “Üreme Sağlığı Programı”, temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS ) hizmetlerinin kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve niteliğini kayda değer biçimde iyileştirerek nüfusun, CSÜS düzeyini geliştirecek ve daha yüksek kalitede CSÜS hizmetleri üzerindeki talep ve yararlanmayı etkileyecektir.

3 Türkiye’deki mevcut hizmetler, CSÜS’nın uluslararası düzeyde onaylanan, gerekli öğelerinin hemen tamamını kapsamaktadır; ancak bu hizmetler genellikle kabul edilebilir kalite standartlarının altında sunulmaktadır. Hizmet kalitesini arttırmak için temel etkinlikler beş öncelik alanında toplanmıştır. 1- Güvenli annelik 2-Acil obstetrik bakım 3- Aile Planlaması 4- CYBE – HIV/AIDS 5- Genç insanlar için CSÜS Hizmetleri

4 GÜVENLİ ANNELİK Güvenli annelik girişimi, yetersiz ana sağlığı hizmetleri nedeniyle meydana gelen gebelik ve doğum komplikasyonlarının sonucunda oluşan anne ve yeni doğan ölü ve sakatlıklarını azaltmaya odaklanmaktadır. Çoğu gebelik ve doğum olaysız gerçekleşse de bütün gebelikler risk taşır. Gebe kadınların %40’ı gebelik, doğum sırası yada sonrasında gebelik ile ilgili sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Gebeliklerin %15’inde yaşamı tehdit eden yada uzun süreli etkili olan komplikasyonlar gelişmektedir.

5 Üreme sağlığı kapsamında güvenli anneliğin ana öğeleri şunlardır:  Doğum Öncesi bakım, güvenli doğum ve doğum sonrası bakım için eğitim ve sağlık hizmetleri  Aile planlaması ve güvenli düşük hizmetlerinin sağlanması ile istenmeyen gebelik / düşüklerin önlenmesi ve sonlandırılması  Sevk mekanizmaları ile birlikte gebelik, doğum ve düşük komplikasyonlarının yönetimi

6 ACİL OBSTETRİK BAKIM Acil obstetrik bakımın kalite düzeyi; gebelik, doğum eylemi, doğum sonrası dönemlerindeki komplikasyonlar sırasında, anne ve bebeklerin yaşamlarını kurtarmada en önemli fırsatı belirler. Her ne kadar doğum öncesi bakım, risklerin erken saptanması ve yönetimi için kesinlikle gerekli ise de, her gebe kadında akut ve yüksek beceri düzeyinde obstetrik müdahale gerektirecek komplikasyonlar gelişebilir. Yüksek kaliteli acil obstetrik hizmetler, etkin sevk düzeyleri ile birlikte her gebe kadın için hazır durumda olmalıdır.

7 AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ Aile planlaması, temel sağlık hizmetlerinde evrensel anahtar müdahaledir. Kadının gebeliğini, ara vererek yada sınırlayarak planlayabilmesi; kendi sağlığı üzerinde olduğu gibi, çocukları ve ailesinin sağlığı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir.

8 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR HIV / AIDS CYBE Akut olguların yüksek insidansı ile, bunların komplikasyon ve sekellerinin neden olduğu iş görmezliklerin oluşturduğu, hastalık yükü bakımından evrensel boyutlarda bir halk sağlığı sorunu durumundadır.

9 Erken dönemde tanı ve tedavinin sağlanamaması; infertilite, fetüs kaybı, dış gebelik, ano genital kanser ve erken ölümlerin yanı sıra, yeni doğan ve bebek enfeksiyonları gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik bireysel ve ulusal düzeyde dikkate alınması gereken bir ekonomik yük de oluşturmaktadır.

10 Küresel boyutlarda giderek artmakta olan insan immün yetmezlik virüsü (HIV ) ve kazanılmış immün yetmezlik sendromu ( AIDS ) tehdidi, CYBE’nin kontrolünün önemini arttırmıştır. CYBE’ların, HIV’in bulaşma riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2002 yılında Türkiye’de toplam 1515 HIV (+) olgusu saptanmıştır. Bunların 452’si AIDS olgusudur.

11 GENÇ İNSANLAR İÇİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Sağlık ve sosyo ekonomik kalkınma yolunda ilerlemek isteyen bir ülkenin üstlendiği en önemli karar, genç insanların sağlık ve gelişim gereksinimlerini karşılamaktır. 10-24 yaş grubundaki genç insanlar, gelişmekte olan ülkelerde daha da yüksek oranda olmak üzere dünya nüfusunun 5’te 1’ini oluşturmaktadır. Gençlerin üreme sağlığı gereksinimleri yetişkinlerden farklıdır ve bu gereksinimlerin karşılanmaması, sonraki yaşamlarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

12 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Genel Hedef Türkiye nüfusunun özellikle kadın ve gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) durumunun geliştirilmesi Program Amacı SB’nin, ortakların ve STK’ların desteklenmesi yoluyla CSÜS hizmetlerinden yararlanılmasının arttırılması ( projelere hibe desteği sağ.) Müdahale Alanı Amacı Güvenli Annelik (GA) hizmetlerinde arz ve talebin arttırılması

13 Anne Ölümü: Global Bir Trajedi Gebeliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle yılda 585 000 kadın ölmekte olup, bunun; 99% ‘u gelişmekte olan ülkelerde, 1%’i gelişmiş ülkelerdedir.

14 Her Dakikada... Anne Ölüm Saati 380 kadın gebe kalmakta 190 kadın istenmeyen veya planlanmamış gebelikle karşı karşıya 110 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon yaşamakta 40 kadın güvensiz düşük yapmakta 1 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon nedeniyle ölmektedir.

15 YILLARA GÖRE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALAN KADINLARIN ORANI ( % ) Son 5 yıl içerisinde gerçekleşen en son doğumlarda en az bir kez yardım alanların oranı %81 dir. Bu hizmetin: %75,4 ü Doktor %5,5 de Ebe/hemşire

16 90 80 54 81 87 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALANLAR 85,2 61,2 83 91,3 85 BÖLGELERE GÖRE 1998 TNSA 2003 TNSA

17 Sağlık Kuruluşunda veya Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumlar Sağlık kuruluşunda Yapılan doğum %78 Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumlar % 83

18 92 88 54 85 79 Türkiye: % 78 2003 TNSA BÖLGELERE GÖRE SAĞLIK KURULUŞLARINDA GERÇEKLEŞEN DOĞUMLAR(yüzde)

19 Bölgelere Göre Sağlık Personeli Yardım ile Doğumlar (%) Sağlık Personeli Yardım ile Doğumlar (%) 92.0 90.0 52.3 89.7 86.2 Türkiye: %80.6 1998 TNSA %83 2003 TNSA 87 60 91 89 95

20 BÖLGELERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI 1998 TNSA 2003 TNSA 1,8 2,3 1,8 3,6 1,9 İSTANBUL 1,83 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 TÜRKİYE 2,6 2,2 4,2 2,7 2,6 2,0

21 700 ANNE HER YIL YAKLAŞIK 700 ANNE GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIĞA BAĞLI NEDENLERLE KAYBEDİLMEKTE ANA ÖLÜM NEDENLERİ İSE; % 30.3 ile kanamalar % 15.5 ile toksemiler % 9.6 ile enfeksiyonlar % 4 ile düşük ve düşük komplikasyonları olarak sıralanmaktadır. TÜRKİYE’DE

22 NEDEN Kadınlar Ölüyor? Sağlık bakım hizmeti alma kararında gecikme Olası komplikasyonları anlamadaki yetersizlik Toplumun doğum ve anne ölümü ile ilgili görüşleri Kadının statüsünün düşüklüğü Hizmeti alma önündeki sosyo-kültürel engeller Hizmete ulaşmadaki gecikmeler Coğrafi engeller — yetersiz yapılanma Hizmeti alırken olan gecikmeler Malzeme, personel Cezalandırıcı tutumdaki yeterli eğitime sahip olmayan sağlık personeli Finansal sorunlar Gecikme İçin Üç Model

23 Acil Obstetrik Bakım Gebelik komplikasyonlarının çoğu önceden tahmin edilemez ve önlenemez ama tedavi edilebilirler, Etkin bir tedavi ile anne ölümlerinin büyük bir bölümü önlenebilir. Acil Obstetrik Bakım Yaklaşımı (24 saat hizmet) Tüm gebe kadınların obstetrik komplikasyon riski ile karşı karşıya oldukları düşünülürse Acil Obstetrik Bakıma ulaşma ihtiyaçları açıkça anlaşılabilir.

24 Acil Obstetrik Bakım Acil obstetrik bakımda kalitenin sağlanması; hazır bulunma, süratli müdahale, hasta haklarına saygı ve personel ve altyapı ihtiyaçları’nın giderilmesi ile mümkündür. Acil obstetrik bakım hizmetleri; 7 gün, 24 saat kesintisiz ve en yüksek etkinlikte sunulması gereken hizmetlerdir.

25 PROGRAMIN DİĞER AMAÇLARI AP hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumu AP hizmetlerine olan arz ve talebin artırılması CYBE-HIV/AIDS’in önlenmesi, kontrol edilmesi ve hastalık yükünün azaltılması için kaliteli hizmet sunumunun sağlanması

26 YASAL DÜZENLEME 1983 Yılında çıkarılan 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hizmetleri Hakkında Kanun” ile Aile Planlaması hizmetleri düzenlenmiştir.

27 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK TERCİHLERİ ARTIK ÇOCUK İSTEMEYEN KADINLARIN ORANI (%69)

28 AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANIMI Etkili Yöntem kullanımı yıllar içinde giderek artsa da,geleneksel yöntemlerin oranı hala yüksektir. %71

29 BÖLGELERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI 2.0 2.6 2.7 4.2 2,6 1998 TNSA 2003 TNSA 1,8 2,3 1,8 3,6 1,9 2,2 İSTANBUL 1,83 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 TÜRKİYE

30 BÖLGELERE GÖRE MODERN YÖNTEM KULLANIMI Türkiye Ortalaması 43 Kaynak:2003 TNSA

31 DÜŞÜKLER % 78 ÖZEL KURULUŞ (muayene 56, özel hastane 20,9) % 22 DEVLET KURULUŞU 100 Gebelikte İsteyerek Düşük Hızı ; 1993 TNSA. : % 18,5 1998 TNSA. : % 14,5 2003 TNSA %11,3 Kendiliğinden Düşük Hızı; 1998 TNSA : % 8,7 2003 TNSA %10 İsteyerek Düşüğün Gerçekleştiği Kuruluş Kaynak:2003 TNSA

32 ASKIDA KAHVE

33 Italya'da Venedik‘in kenar mahallelerinden birinde, bir Cafe-Barda, kahvelerimizi içiyorduk.

34 İçeri giren müşterilerden biri, barmene "due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri askıda) dedi, iki kahve parası verdi, bir kahve içip gitti,

35 Barmen de duvar üzerinde asılı duran çiviye bir küçük kağıt astı.

36 Biraz sonra içeri iki kişi girdi. Onlar da “trio caffee, uno sospeso" (üç kahve, biri askıda) dediler, Üç kahve parası verdiler ve iki kahve içtikten sonra gittiler.

37 Barmen "askı“ ya yine bir küçük kağıt astı. Bunun gün boyu böyle sürdüğü anlaşılıyordu.

38 Bir süre sonra kahveye, üstü başı biraz eski-püskü, belli ki yoksul bir kişi girdi ve barmen’e "uno caffee sospeso "(askıdan bir kahve) dedi.

39 Barmen hemen bir kahve hazırladı ve Yeni müşterinin önüne koydu. Yoksul kişi kahvesini içtikten sonra para ödemeden çıktı, gitti. Barmen ise duvardaki askıya taktığı kağıtlardan birini kopardı, parçalayıp çöp kutusuna attı.

40 Bu gözlemimizin sonunda, gözlerimizi yaşartan, fakat kesinlikle örnek almamız gereken bir “İtalyan toplumsal terbiyesi" ögrendik:

41 Yardım etmek için insanların gereksinimlerini belirlerken, yalnızca yasamsal gereksinimlerle sınırlı kalmak zorunda değiliz. Bir Venedikli için, yaşamsal olmasa da kahve, günlük yasamda önemli bir yer tutmaktadır.

42 Kahve içebilecek kadar parası olmayan kişilere yardım edebilecek düzeydeki kişiler, kendileri bir kahve parası daha ödüyorlar. Yardım ettiği kişiyi görmedikleri için bu kişiler de daha mutlu oluyorlar,kimden geldiğini bilmedikleri bu ikramı kabul eden kişiler ise huzurlu oluyor.

43 Yardım eden ile alan arasında, bu caffe-bar'daki garson gibi, köprü görevi yapan kişilerin ise güler yüzlü ve sevgi dolu olmaları gerekiyor.

44 İçeri giren yoksul bir kişinin "Bana askıda kahve var mı?" diye sormasına gerek bırakmamak için "askıda kahve olduğunu" belirten kağıt parçalarını kolaylıkla görünebilen bir yere asmak ise bu olgunun çok zarif bir bölümünü olusturmaktadır.

45 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

46 CYBE-HIV/AIDS Yüksek insidans %70’i belirtisizdir. Komplikasyon ve sekeller Erken tanı ve tedavinin sağlanamaması Getirdiği ekonomik yük nedeniyle, önemli bir halk sağlığı sorunudur.

47 1930: Sifiliz ihbarı zorunlu hastalık haline getirildi 1985: İlk AIDS vakası saptandı. HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alındı. 1986: HIV testi yapılmaya başlandı. 1987: Zorunlu serolojik tetkikler başlatıldı: –Kan/doku/organ donörleri –Genelev kadınları –Büyük ameliyatlar öncesi Kilometre Taşları

48 1994: Tıbbi bakım ücretsiz oldu (yeşil kart). Bildirimler kodlu hale getirildi. 1996: Ulusal AIDS Komisyonu kuruldu. 2002: Ulusal AIDS Komisyonu tarafından tüm kurumların içinde olduğu ortak bir“HIV/AIDS Ulusal Eylem Planı” hazırlandı. 2003: Ulusal Eylem Planı faaliyete geçirildi. 2004: Gonore ve Klamidya bildirimi zorunlu hastalıklar haline geldi.

49 HIV(+) VE AIDS VAKALARI (1 Ekim 1985-31 Aralık 2003)

50 YAŞ VE CiNSiYETE GÖRE AIDS VAKALARI (1 Ekim 1985-31 Aralık 2003)

51 MUHTEMEL GEÇiŞ YOLUNA GÖRE AIDS VAKALARI MUHTEMEL GEÇiŞ YOLUNA GÖRE AIDS VAKALARI (1 Ekim 1985-31 Aralık 2003) 518 866 136 105

52 Sifiliz Prevalans Oranları 1925-2003

53 Hepatitis B İnsidansı

54 ADOLESANLAR VE GENÇLER

55 GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI Genel sağlığın, büyümenin, erişkin olmanın bir parçası olan “gençlerin cinsel ve üreme sağlığı”; ebeveynlerin, ailelerin, içinde yaşanan toplumların, hükümetlerin karıştığı, değişik yaklaşımların çarpıştığı kompleks, çok hassas ve politik bir konudur.

56 GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI Bu nedenle,dünyadaki tüm kültürel, sosyal, ekonomik ve politik yapılanmalarda, gençlerin cinsel ve üreme sağlığı gereksinimleri normal büyüme ve gelişmenin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

57 GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI Gençlik dönemi çocukluk ile erişkinlik arasında hızla geçen bir dönem değildir. Gençlik dönemi (10-24 yaş ) yaşamın %21’ini oluşturmaktadır. Gençlere yapılacak yatırım, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarını belirleyecektir. Bu yönü ile de; gençler en büyük sosyal ve ekonomik yatırımların yapılması gereken gruptur.

58 Ergenlik ve gençlik süreci; sorumsuz çocukluktan, sorumluluk bilincinde erişkin hale geçiş için geçen süredir.

59 Yaşamın en güzel ve verimli yılları olan gençlik dönemi, özellikle cinsel ve üreme sağlığı yönünden risklerin de olduğu bir dönemdir. Dünyada her yıl 14 milyon çocuk adolesan yaştaki annelerden doğmaktadır, Bu gruptaki anne ölüm hızı 20-24 yaş grubuna göre 2-5 kat fazladır. GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI

60 Genç anne ölümlerindeki bu yüksek oranın yanı sıra, adolesan annelerin doğacak bebeklerinin de hastalık ve ölüm riski yüksektir. Erken yaştaki gebeliklerin önemli sonuçlarından biri de bu gebeliklerin istenmeyen gebelikler olması, bu nedenle sağlıksız koşullarda isteyerek düşükle sonlandırılmasıdır. Erken yaşta anne olmak adolesan annenin eğitimine ve sosyal gelişimine de engel olmaktadır. GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI

61 ERGENLER VE GENÇLER ÖZEL İLGİ İSTEYEN İKİ GRUPTUR DSÖ’nün 21.yüzyılda ulaşmayı amaçladığı ; Öncelikli 21 sağlık hedefi listesinin başında; YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ VE GENÇLERİN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ YER ALMAKTADIR.

62 NÜFUS VE KALKINMA KONFERANSI +5 SONUÇLARI Hükümetler ve sivil toplum örgütlerini, Adolesanların en yüksek sağlık düzeyine ulaşabilmeleri, Üreme sağlığı ve cinsel sağlık gereksinimlerinin etkin olarak karşılanması için; Eğitim Bilgilenme Bilgilenme Danışmanlık Danışmanlık Sağlığı geliştirme stratejileri Sağlığı geliştirme stratejileri Özgün ve dostça düzenlenmiş, kolay ulaşabilecekleri sağlık Özgün ve dostça düzenlenmiş, kolay ulaşabilecekleri sağlık hizmetlerinin sunulması hususunda göreve çağırmaktadır. hizmetlerinin sunulması hususunda göreve çağırmaktadır.

63 VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU’NA GÖRE ADOLESANLARDA TEMEL CS/ÜS SORUNLARI Adolesanlara yönelik özel üreme sağlığı hizmetlerinin olmaması, Adolesanların üreme ve cinsel sağlık konularında doğru ve yeterli bilgi edinememeleri, BEİ (Bilgi Eğitim İletişim) materyali eksikliği, Medyanın olumsuz etkileri, Gençlere özel sağlık merkezlerinin olmaması, Adolesan ve gençlere yönelik istatistiki bilgi eksikliği, Erken evlenme/erken cinsel ilişki

64 Sosyal gelişmeyi sağlayabilmek için her iki cinste okullaşma oranının yükseltilmesi, Adolesan üreme sağlığını iyileştirebilmek için yenilikçi programlar geliştirilmesi, “Akran Eğitimi” modeli gibi özel eğitim tekniklerinin kullanılması, Sağlık kurumlarında adolesanların hizmet alabilecekleri özel birimlerin olması,bu birimlerde bilgilendirme, danışmanlık ve hizmet sunulabilmesi, Adolesan ÜS göstergelerinin belirlenmesi ve rutin bilgi sistemi içinde yer almalarının sağlanması VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU’NA GÖRE ADOLESANLARDA TEMEL CS/ÜS

65 HER ÜLKE KENDİ ADOLESANLARINI TANIMALI VE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK FARKLI PROGRAMLAR BELİRLEMELİDİR.

66 10-19 YAŞ GRUBUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ PAYI 15-19 YAŞ GRUBU KADINLAR, DOĞURGAN ÇAĞ KADINLARIN 1/5 İNİ OLUŞTURMAKTADIR. 1990 % 23.2 1998 % 21.6

67 ADOLESANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI 20 YAŞ ALTI GEBELİKLERİN % 35.5 Doğum öncesi bakım almamış % 52.7 ‘sinin Tetanoz aşısı yok % 25.8 ‘i evde doğum yapmış % 19.5 ‘u doğumunu sağlık personeli yardımı olmadan yapmış TNSA 98

68 AİLE PLANLAMASI 15-19 YAŞ GRUBU KADINLARIN ; % 15.7 ‘ si modern bir yöntem, % 17.8 ‘ i geleneksel bir yöntem kullanmakta, % 66.4 ‘ ü ise hiç bir aile planlaması yöntemi kullanmamaktadır. Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı ise % 20 ‘ dir ADOLESANLARDA ; TNSA 98

69 BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU TARAFINDAN 2400 ERGENLE YAPILAN ARAŞTIRMA ERGENLERE GÖRE (13-18) YAŞ KARŞILAŞTIKLARI EN BÜYÜK SORUNLAR

70 ERGENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU

71 Gençlerin Cinsellikle İlgili Konulara Bakışları % (TÜBA) Ergen Ve Sorunları Durum Saptama Çalışması

72 Adolesanlar Cinsellikle İlgili Bilgileri Nereden Alıyorlar? % Sosyo-ekonomik Düzey (TÜBA) Ergen Ve Sorunları Durum Saptama Çalışması

73 SORUNLARINA ÇÖZÜM BULANLAR BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU

74 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI Söz konusu program 4 (dört) yıl süreli olup Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu işbirliğinde yürütülecektir. Öncelikli Program Müdahale Alanları: Öncelikli Program Müdahale Alanları: 1. Güvenli annelik (Acil obstetrik bakım dahil), 2. Aile planlaması, 3. CYBE, HIV/AİDS, 4. Gençlere yönelik danışmanlık ve klinik hizmetler Destekleyici Faaliyet Alanları: Tanıtım-savunuculuk, Tanıtım-savunuculuk, Davranış Değişikliği İletişimi, Davranış Değişikliği İletişimi, Araştırmalar yürütülecek, Araştırmalar yürütülecek, STK Projeleri desteklenecektir. STK Projeleri desteklenecektir.

75 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI Bu amaçla hızlı göç alan ve genç nüfusun yoğun olduğu illerde Gençlere Yönelik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezleri açılması planlanmaktadır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında gençler için altyapı ve sağlık hizmetleri geliştirilecek, sağlık personelinin duyarlılığı artırılacaktır. Beklenen Sonuç: 10-24 yaş grubundaki gençler için CSÜS hizmetlerinde artmış arz ve talep

76 CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ-I- Toplumu tanıma, hedef nüfusun belirlenmesi ve hizmetlerin tanıtılması, Fiziksel büyüme ve cinsel gelişmenin izlenmesi, Fiziksel büyüme, cinsel ve psikososyal gelişim konusunda bilgilendirme/ danışmanlık,

77 CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -II- Cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlığı, Sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisi, CYBE, HIV/AIDS korunma, tanı ve tedavisi,

78 CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -III- Kontraseptif hizmetler, Adolesan gebeliği yönetimi, Bağışıklama (tetanos, hepatit B vb), Madde bağımlılığından korunma ve kontrol, Cinsel istismar ve şiddetin yönetimi,

79 CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -IV- Hizmetlerin adolesan/genç dostu durumuna getirilmesi, Eğitim etkinlikleri, Sektörler arası işbirliği, Sürekli kalite geliştirme.

80 GENÇLİK DANIŞMA VE HİZMET MERKEZLERİNİN SEÇİMİ İÇİN FİZİKSEL KRİTERLER Birimin, bekleme odası, danışmanlık odası ve muayene odası olarak kullanılmak üzere en az 3 odadan oluşması Gençlere hizmet verecek birimin tercihen ayrı bir girişinin olması, Birimin ayrı bir tuvaletinin olması, Bina mülkiyetinin tercihen Sağlık Bakanlığı’na ait olması.

81 İzmir 2,8,12 no’lu AÇSAP Merkezleri Bursa 1 no’lu AÇSAP Merkezi ( Ocak 2005 -763 ) Ankara 9 Nolu AÇSAP Merkezi Antalya 1 no’lu AÇSAP Merkezi Mersin AÇSAP Merkezi Adana 1 ve 2 no’lu AÇSAP Merkezi Diyarbakır Şehitlik AÇSAP Merkezi Gaziantep Abdülkadir Konukoğlu Sağlık Kompleksi SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2003 YILINDA AÇILAN MERKEZLER

82

83 TEŞEKKÜRLER


"Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan “Üreme Sağlığı Programı”, temel cinsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları