Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenciler; Ahmet Akgül , N. Büyükmert, Abdullah Sarı, Ö

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenciler; Ahmet Akgül , N. Büyükmert, Abdullah Sarı, Ö"— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI TÜRK EĞİTİMCİLERİ [Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu / Mümtaz Turhan]
Öğrenciler; Ahmet Akgül , N.Büyükmert, Abdullah Sarı, Ö.Faruk Kocacık, Fevzi Harputluoğlu , Ahmet Camgöz, Elfida Boşlamaz, Kudret Akıncı, Dilek Vural, Gürkan Karaca, Ahmet Altuğ, Feride Barın, Çiğdem Özdemir , Özlem Arıözü’nün katkılarıyla Ders sorumlusu: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

2 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978)
“Darülfünun’u Osmani”nin “Ulumu Tabiiye Şubesi”nden mezun. Hat hocalığı yaptı yılında pedagoji ve el işleri konusunda inceleme yapması için, Osmanlı Devleti tarafından Avrupa’ya gönderildi. Edebiyat Fakültesi’nde arasında dekanlıkta bulundu yılına kadar bir çok görevde bulunan Baltacıoğlu’nun birden bire görevine son verildi. 1942 yılında Baltacıoğlu DTCF Pedagoji Kürsüsünün ilk öğretim üyeliğini yaptı. Burada Pedagoji, Terbiye Tarihi ve Usulü Tedris derslerini okuttu. arasında iki dönem milletvekilliği yaptı.

3 Ana eserleri: Talim ve Terbiye’de Inkılap İçtimai Mektep Türk’e Doğru Rüyamdaki Okullar Pedagojide İhtilal

4 Baltacıoğlu insanı yaşadığı gerçek çevre içerisinde sosyal bir şahsiyete kavuşturmak ister.
O, bu amaca yönelik pedagoji anlayışına da ‘Şahsiyet Pedagojisi’ der. Bu pedagoji anlayışına dayalı sistem de ‘İçtimai Mektep’ sistemidir.

5 Baltacıoğlu İçtimai Mektep anlayışını beş ana ilke ile temellendirir
Baltacıoğlu İçtimai Mektep anlayışını beş ana ilke ile temellendirir. Bunlar kişilik, çevre, çalışma, verim ve başlatma ilkeleridir. 1-KİŞİLİK İLKESİ: Kişilik fikri bütünlük fikridir, ahenk ve düzen fikridir, parça, ek, yama fikri şahsiyet fikri ile bağdaşamaz. İnsan içe ve dışa karşı, hareketlerini şahsiyetinin bütün bir ifadesi olarak ortaya koyar.

6 a) MİLLİ KİŞİLİK: Baltacıoğlu, bu ilke ile eğitimin amacının gerçek
kişilikler yaratmak olduğunu kabul etmektedir. Baltacıoğlu, kişiliği iki kısma ayırır. a) Milli Kişilik b)Teknik Kişilik a) MİLLİ KİŞİLİK: İnsanın kişiliği, içerisinde yaşadığı milletin değerleri ile yoğrularak gelişir.Eğer fertler kişiliklerini var eden bu değerlerden, milletlerinin inanç ve telkinlerinden şüpheye düşerlerse, o milletin fertleri kendi milletlerine ve değerlerine yabancılaşmaya başlarlar. Baltacıoğlu’na göre milli kişiliğin gelişmesinde din,dil ve sanat önemlidir.

7 b)TEKNİK KİŞİLİK: Baltacıoğlu tekniği yaşanılan hayatla elde edileceğine inanır. O, bütün ekonomik, ilmi ve artistik faaliyetlerimizin teknik yüzleri olduğunu belirtir. Teknik kaideler, ameliyeler bize eğitimle geçer. Nasıl ahlak, sanat ve din eğitimi varsa bir de teknik eğitimi vardır.

8 Baltacıoğlu, çocuğu pilot yapmak istersek usta bir
pilotun, marangoz yapmak istersek, iyi bir marangozun yanına vermek zorunludur görüşünü ileri sürer. Ona göre bunun dışında yapılan faaliyetlerle teknik kişilik kazanılamaz.Meslek tekniği ancak o meslek içinde yaşatılarak verilebilir.

9 2-ÇEVRE İLKESİ: Baltacıoğlu’na göre her eğitimin meydana getirmek
istediği bir kişilik vardır. Bu kişilik ancak belli bir çevrede meydana gelir. Bu çevre kültür çevresi ve teknik çevredir. ‘İnsan kişiliği bir bütündür. Bu bütünü var edecek çevre ne yalnız fikir çevresi, ne yalnız duygu çevresi, ne de yalnız eylem çevresidir; bütün bu parçalar içinde olan bütün bir kişilik çevresidir.’

10 3- ÇALIŞMA İLKESİ: İnsan kendi kendini eğitecek,kendi kişiliklerini inşa ederek tamamlayacaktır.çalışmayı dört ana evreye ayırır.Ona göre fert anarşik çalışma evresi, mekanik çalışma evresi, aktif çalışma evresi ve orijinal çalışma evresi olarak dört evreden geçer.

11 4-VERİM İLKESİ: Baltacıoğlu verimi bir sonuç olarak alır, bunu
meydana getiren sebeplerin kişilik, çevre ve çalışma anlayışı olduğunu ifade eder.Ona göre bu sebeplerin uygulanışına dikkat etmek gerekir.Herhangi bir uygulama yanlılığı verimi aksatır.Baltacıoğlu, ‘böylece eğitim kendisinden beklenilen milli,dini, estetik ve ekonomik kişiliği sağlamayınca verimsizliğe düşer, verimsiz bir eğitim de eğitim değildir’ der.

12 5-BAŞLATMA İLKESİ: Baltacıoğlu’na göre eğitim işi bir başlatma işidir.
Eğitimle uğraşanlar, eğitimin insanı topluma kazandırmak görevini taşıdığını bilirler. Ancak sınırlı bir okulun, kısa ve dar çevresinde başarılmaz. Öyleyse okul çevresi içerisinde, onlara yaptırılması mümkün olan hayat tecrübelerinin tamamı yaptırılmalıdır.

13 MÜMTAZ TURHAN ( ) Deneysel Psikoloji Kürsüsü profesörü yılları arasında devlet bursuyla gönderildiği Almanya’da üniversite okudu. 1935’de Frankfurt Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını tamamladı. 1952’de Deneysel Psikoloji Kürsüsü profesörlüğüne yükseldi. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilirdi. Deneysel Psikoloji kürsüsünü kuran ve İmam Hatip Liselerinin kurulmasında rolü bulunan bilim insanıdır.

14 Mümtaz Turhan 1940’lı yıllarda kaleme aldığı Kültür Değişmeleri adlı eserinde bilimsel yöntemin ışığını Türkiye’nin son ikiyüzelli yıllık değişme macerasına çevirmiştir. Turhan’ın bu eserinden sonra yayınlanan kitapları, o bilimsel temel üzerindeki uygulama projeleri niteliğindedir.

15 Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, Toprak Reformu ve Köy Kalkınması, Üniversite Problemi adlı kitapları Türk toplumunu sağlıksız değişmenin fırtınalı havasından kurtaracak ve düzenli gelişmenin emin iklimine kavuşturacak tedbirler ve projeler önermektedir.

16 Turhan batlılaşmayı bir milli eğitim davası olarak görür
Turhan batlılaşmayı bir milli eğitim davası olarak görür. Turhan’a göre batılılaşmanın yolu, bilim zihniyetinin ve bilim metodunun toplumun bütün işlevlerine sindirilmesinden geçiyorsa, bu yolu hazırlayacak olan ancak milli eğitimdir.

17 Mümtaz Turhan’a göre çağdaş bir millet olmamız için alınması gereken tedbirler şunlardır: A) Avrupa’ya ve Amerika’ya Öğrenci Gönderme: Avrupa'ya öğrenci gönderme tedbiri batılılaşma çabası kadar eskidir. Bunun başarılı olabilmesi için: 1) Avrupa'ya öğrenci göndermenin hedefi belirlenmeli ve bu yönde plan yapılmalıdır. 2) Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin tahsil planları ve rehberleri olmalıdır. 3) Her bilim branşı için belli sayıda öğrenci gönderelim ki döndüklerinde kendi branşlarında çalışabilsinler.

18 B) Araştırma Enstitüleri: Ülkede araştırma enstitüleri kurma fikri, az evvel bahsettiğimiz Avrupa’ya öğrenci gönderme tedbirlerini tamamlamak üzere onunla bir bütün teşkil eder. Bu sayede Avrupa’dan dönen gençler branşlarıyla ilgili olarak çalışmalar yapabilecektir. Araştırma enstitüleri projesinin gerçekleşmesi, üniversitelerin ıslahı meselesini de çözüme kavuşturmuş olacaktır.

19 Turhan’ın araştırma enstitüleri projesi, mevcut üniversitelerin dışında, Batı’nın en yüksek bilim düzeyinde yeni bir zihniyete göre yetişmiş araştırıcı, orijinal düşünme kabiliyeti gelişmiş, uzmanlaşmış, verimli ve koordinasyonlu bir biçimde çalışmaya alışmış bilim adamlarından oluşan yepyeni kurumlarla ilgilidir.

20 Memleketin bugünkü asıl derdi okuma yazma bilenlerin azlığından değil, aydınların iyi yetişmemiş olmasındandır. Genel öğretime karşı olmamakla birlikte ülkenin o günkü durumunun buna uygun olmadığını belirtmektedir.

21 Hedefsiz, gayesiz bir sistem içinde genel öğretim modasına tabi tutularak yetiştirilen bir aydın kitlesi de ülke kalkınmasının bir başlatıcısı değil onun ekonomik yıkılmasının bir sebebi olacaktır. İyi bir üniversiteniz yoksa liseyi düzeltemezsiniz. Lise demek öğretmen demektir. Onun yerini ne programla ne de müfredatla ne de iyi kitaplarla dolduramazsınız. Bu hüküm diğer tahsil kademeleri içinde aynen doğrudur.

22 Memleketin ilim adamı gibi her sahaya ait ustaya, ustabaşına, teknisyene ihtiyacı vardır.
Öğretimde önemli ve esas olan, bilginin bizzat kendisi, miktarı olamayıp onun ruhsal gelişme ve fikir geleneğinde oynadığı roldür. Bu itibarla genç yaşlarda ihmal edilip telafi olunamayan, bizzat bilginin kendisi olmayıp onun vasıtasıyla elde edilmesi lazım gelen zihni formasyon, fikri tekamül ve zekanın inkişafıdır.


"Öğrenciler; Ahmet Akgül , N. Büyükmert, Abdullah Sarı, Ö" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları