Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hoşgeldiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hoşgeldiniz."— Sunum transkripti:

1 hoşgeldiniz

2 ???

3 OECD-PISA

4 OECD NEDİR? OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı

5 OECD Dünyanın en büyük ekonomik işbirliği örgütü.
Ekonomik işbirliği ve ekonomik gelişim için ülkeler arasında fikir paylaşımı (istişare) ortamı oluşturmak amacını öngörüyor. Ekonomi ağırlıklı çalışmalar yapmasına karşın, milli eğitim, enerji politikaları ve sosyal politikalar gibi birçok konuda çalışmalar yapıyor. Merkezi Paris'te olan örgütün otuz üyesi var. Bunlardan biri de Türkiye.

6 OECD ÜLKELERİ OECD ÜYE ÜLKELERİ
OECD İLE İŞ ORTAKLIĞINDA OLAN ÜLKELER/ EKONOMİLER

7 Hava nasıl olursa olsun, birlikte hareket etmeliyiz!
OECD ÜLKELERİ Kurucu Ülkeler Avusturya* Belçika* Kanada* Danimarka* Fransa* Almanya* Yunanistan* İzlanda* İrlanda* İtalya* Lüksemburg* Hollanda* Norveç* Portekiz* İspanya* İsveç* İsviçre* Türkiye Birleşik Krallık* Amerika Birleşik Devletleri* Sonradan katılanlar: Avustralya* (1971) Çek Cumhuriyeti* (1995) Finlandiya (1969) Macaristan* (1996) Japonya* (1964 Meksika (1994) Yeni Zellanda* (1973) Polonya* (1996) Slovakya (2000) Güney Kore* (1996) Hava nasıl olursa olsun, birlikte hareket etmeliyiz!

8 OECD EĞİTİM STRATEJİLERİ
Yaşam boyu öğrenme politikasının diğer sosyo- ekonomik politikalarla ilişkilendirilmesi, Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Öğretimde kalitenin yükseltilmesi, Yüksek öğretimin global ekonomi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, Eğitim vasıtasıyla toplumsal uyumun sağlanması, Eğitim için yeni ufuklar oluşturulması,

9 OECD EĞİTİM ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU
1) Eğitim Politikaları Komitesi (EDPC) 2) Eğitimi Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) 3) Eğitim Sistemleri Göstergeleri (INES) Programı 4) Uluslar Arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 5) Yüksek Öğretimde Kurumsal Yönetim (IMHE) Programı 6) Eğitim Binaları Programı (PEB) 7) Ortak Ülkelerle (PC) Çalışmalar

10 PISA Programme for International Student Assessment
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

11 PISA Nedir? Temel eğitim programlarına göre katılımcı ülkeler tarafından geliştirilen ve katılımcı ülkelerin 15 yaş grubu öğrencilerine uygulanan uluslararası standarlara uygun durum belirleme sınavıdır.

12 PISA Nedir? Öğrenciler yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı? Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebiliyorlar mı? Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı? Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyleri olarak hayatlarını devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?

13 PISA Bu sorulara cavap bulmak amacıyla PISA, Network-A çalışmaları kapsamında 1997 yılında uygulamaya başlamıştır ve ilk uygulama 2000 yılında gerçekleşmiştir.

14 PISA-Amaç Araştırmalar Okuma becerileri, matematik ve fen alanlarındaki temel becerilere odaklanarak, zorunlu eğitimin sonunda öğrencilerin topluma tam olarak katılması için bu bilgi ve becerileri ne derece edindiklerini değerlendirmektedir. Öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimlerine yönelik bilgileri de toplamaktadır.

15 PISA Uygulama Pisa araştırmaları 3 yıllık döngülerle uygulanır.
Her araştırma yılında 1 konu daha ağırlıktadır. Matematik Okuma Fen Fen Matematik Okuma Okuma Fen Matematik

16 PISA-Araştırmalar 2000 yılı- 43 ülke 2003 yılı- 41 ülke

17 PISA Okuma Becerisi Yazılı materyali kullanma, yorumlama ve yansıtma becerisi üzerinde durulmaktadır. Fen Okuryazarlığı Doğal yaşamı anlamak ve karar vermek için bilimsel bilgiyi kullanarak, bilimsel soruları belirleme ve bulguya dayalı sonuçlar çıkarılması üzerinde durulmaktadır. Matematik Okuryazarlığı Matematiksel bilgi birikiminin deneyimler üzerinde düşünme ve sezgi üzerine temellenen çok sayıda ve çeşitli durumlardaki işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.

18 TÜRKİYE 2003 YILINDAN İTİBAREN ARAŞTIRMALARA KATILMAKTADIR

19 PISA 2006 UYGULAMASI 57 katılımcı ülkeden 20 milyon 15 yaş grubu öğrenciyi temsilen yaklaşık öğrenci katıldı

20 PISA 2006 TÜRKİYE UYGULAMASI
160 Okuldan, 4942 Öğrenci uygulamaya katılmıştır. Okul türleri: İlköğretim, Genel lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Fen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler.

21 PISA – 2006 Okullara göre Dağılım

22 PISA 2006 Fen Değerlendirme Çerçevesi

23 FEN BİLİMLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ
PISA 2006 FEN BİLİMLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ 6. Düzey (707,93 puan ve üstü) 5. Düzey (633, ,93) 4. Düzey (558,73-633,33) 3. Düzey (484,14-558,73) 2. Düzey (409,54-484,14) 1. Düzey (334,94-409,54)

24 Fen Bilimlerinde 6. Yeterlik Düzeyindeki Öğrenciler Neler Yapabilir
Fen Bilimlerinde 6. Yeterlik Düzeyindeki Öğrenciler Neler Yapabilir? (En Yüksek Düzey) Bu düzeydeki öğrenciler, Tutarlı bir şekilde bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntem bilgisini tanımlayabilir, açıklayabilir ve günlük yaşamdaki karmaşık durumlarda uygulayabilirler. Farklı bilgi kaynakları ve açıklamalar arasında bağ kurarlar. Kararları doğrulamak için buldukları kaynaklardan kanıtlar kullanırlar. Tutarlı bir şekilde üst düzeyde bilimsel düşünür ve muhakeme yaparlar. Bilimsel kavrayışlarını alışık olmadıkları bilimsel ve teknolojik ortamlarda kullanmaya isteklidirler. Kişisel, sosyal ve küresel durumlarla ilgili tavsiye ve kararları desteklemek için bilimsel savlar ileri sürebilirler.

25 Türkiye’deki 15 Yaş Grubu Öğrencilerin Fen Performans Düzeylerine Göre Dağılımı

26 PISA 2006: Fen Performansı ( OECD ortalaması = 500)
OECD ortalamasının üstü OECD ortalaması OECD ortalamasının altı

27 Bu düzeydeki öğrenciler;
Öğrencilerimizin ortalama fen bilimleri başarısı 2. düzeyde yer almaktadır. Bu düzeydeki öğrenciler; Alışılmış durumlarda olası açıklamaları yapabilirler. Basit araştırmalara dayanan sonuçlar çıkarabilecekleri bilimsel bilgiye sahiptirler. Teknoloji ile ilgili problem çözebilmek için mantıksal çıkarımlar yapabilirler. Bilimsel sorgulamaların sonuçlarına göre mantıksal çıkarımlar ve basit yorumlar yapabilirler.

28 MATEMATİK YETERLİK DÜZEYLERİ
PISA 2006 MATEMATİK YETERLİK DÜZEYLERİ 6. Düzey (669,3 puan ve üstü) 5. Düzey (607,1- 669,3) 4. Düzey (544,7-607,0) 3. Düzey (482,4-544,7) 2. Düzey (420,1-482,4) 1. Düzey (357,8-420,1)

29 Matematik 6. Yeterlik Düzeyindeki Öğrenciler Neler Yapabilir
Matematik 6. Yeterlik Düzeyindeki Öğrenciler Neler Yapabilir? (En Yüksek Düzey) Kendi araştırmaları ve modelleme çalışmalarından elde ettikleri bilgilere dayalı olarak karmaşık problem durumları ile ilgili kavramlar oluşturabilir, genellemeler yapabilir ve bunları kullanabilirler. Farklı bilgi kaynakları ve gösterim biçimleri arasında bağlantı kurabilir ve bunların birinden ötekine kolaylıkla geçiş yapabilirler. İleri düzeylerde matematiksel düşünme ve muhakeme örnekleri ortaya koyabilirler. İlk kez karşılaştıkları problemleri çözmek için gerekli olan stratejileri geliştirme girişimlerinde beceri ve anlayış geliştirmişlerdir. Sembolik ve formal matematiksel işlem ve bağlantıları yapabilecek düzeydedirler. Kendi buluşları yorumları ve görüşleri ile ve bunların verilen durumlara uygunluğuna ilişkin düşüncelerini formüle edebilir ve bunları anlatabilirler.

30 Matematik Ortalama Puanları – OECD ülkeleri
OECD Ortalaması 498

31 PISA 2006 SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE OECD Ortalaması :498
Matematik Okur Yazarlığı OECD Ortalaması :498 Türkiye’nin ortalaması:424 30 OECD Ülkesi arasında 29. uygulamaya katılan 57 ülke içinde ise üst sınırda 41. alt sınırda 45.

32 OKUMA BECERİLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ
PISA 2006 OKUMA BECERİLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ 5. Düzey (625,6 puan ve üstü) 4. Düzey (552,9- 625,6) 3. Düzey (480,2-552,9) 2. Düzey (407,5-480,2) 1. Düzey (334,8-407,5)

33 Bu düzeydeki öğrenciler;
Okuma Becerileri 5. Yeterlik Düzeyindeki Öğrenciler Neler Yapabilir? (En Yüksek Düzey) Bu düzeydeki öğrenciler; Metnin esas kısmının dışında yer alan bilgileri bulabilir ve bunları sıralayabilir/birleştirebilir. Dildeki farkları yorumlayabilir veya metni tam olarak anladığını gösterebilir. Bir alanla ilgili özel bilgiler üzerinde eleştirel bir değerlendirme yapabilir veya hipoteze ulaşabilir. Beklentilere aykırı düşen kavramlar üzerinde çalışabilir ve uzun ya da karmaşık metinler üzerinde derinlemesine bir anlayışa sahip olduğunu gösterebilir. Açıkça belirlenmemiş ve ifade edilmemiş metnin konusunu veya yönelimini ortaya koyacak şekilde analiz edebilir. Okuyucunun metni tam olarak anlayabilmesi için dokümanın dip not gibi başka bölümlerine başvurması gerektiğini fark edebilir.

34 Okuma becerileri ortalaması –
OECD ülkeleri OECD ortalaması 492

35 SONUÇLARINA GÖRE ÜLKEMİZ
PISA 2006 SONUÇLARINA GÖRE ÜLKEMİZ Okuma Becerileri OECD Ortalaması : 492 Türkiye’nin ortalaması : 447 30 OECD Ülkesi arasında 28. uygulamaya katılan 56 ülke içinde ise üst sınırda 37. alt sınırda 39.

36 Ortalama Okuma Öğrencilerimizin Becerileri Performansı 2. Düzeydedir
Bir metindeki ana düşünceyi belirleyebilir. İlişkiler arasında basit kategoriler oluşturabilir veya metnin sınırlı bir kısmından anlam çıkarabilir. Metin dışındaki bilgilerle metin arasında karşılaştırma yapabilir, ilişki kurabilir ya da kişisel deneyim ve tutumlardan hareket ederek metnin bir özelliğini açıklayabilir. Bilgiyi bulmak ve yorumlamak için bir paragraftaki mantıksal ve dilbilimsel bağlantıları takip edebilir veya yazarın amacına ilişkin çıkarımlar yapmak için metnin tümü veya bölümlerindeki bilgilerden çözümlemeler yapabilir. Basit ağaç diyagramı ya da tablo gibi görsel bir sunumun temelindeki yapıyı anladığını gösterebilir. Bir grafik ya da tablodaki iki bilgiyi birleştirebilir.

37 Okul Türlerine Göre Öğrenci Performansları

38 PISA 2003 & PISA 2006’a Göre Öğrenci Performansları

39 Soru örnekleri: SERA Okuma parçalarını okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız. SERA ETKİSİ: GERÇEK Mİ YOKSA DÜŞSEL Mİ? Canlılar yaşamak için enerjiye gereksinim duyarlar. Dünya üzerinde yaşamın devamını sağlayan enerji, çok sıcak olduğu için enerjisini uzaya yayan Güneş’ten gelir. Bu enerjinin çok küçük bir oranı Dünya’ya ulaşır. Dünya’nın atmosferi, gezegenimizin üzerinde koruyucu bir örtü etkisi yaratır, havasız bir ortamda olabilecek sıcaklık değişimlerini engeller. Güneş’ten gelen, ışınlar halinde yayılan enerjinin çoğu Dünya’nın atmosferinden geçer. Dünya bu enerjinin bir bölümünü emer, bir bölümü de Dünya yüzeyinden tekrar yansıtılır. Bu yansıtılan enerjinin bir bölümü atmosfer taraf ından emilir. Bunun sonucunda Dünya yüzeyi üstündeki ortalama sıcaklık, atmosferin yokluğu durumunda olabilecek sıcaklıktan daha yüksektir. Dünya’nın atmosferi bir sera ile aynı etkiye sahiptir, bundan dolayı sera etkisi terimi kullanılmaktadır. Yirminci yüzyılda sera etkisinden daha çok bahsedildiği söylenmektedir. Dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının arttığı bir gerçektir. Karbon dioksit yayılımındaki artışın, yirminci yüzyıldaki sıcaklık artışının temel kaynağı olduğu gazete ve dergilerde sıklıkla söylenmektedir.

40

41

42 Analiz Soru türü gerçek hayatla paralellik göstermektedir.
Soruların yapısı öğrencinin dünyasını yansıtmaktadır Soru metni Sera Etkisiyle ilgili bilgi veren bir makaleden oluşuyor. Metin, konu bağlamında çizimlerle desteklenmiştir. Böylece Saussure felsefesi çerçevesinde öğrencide resim yoluyla çağrışım ve bu çağrışımlarla kavramları zihninde netleştirerek gerçek hayatla daha kolay bağlantı kurması amaçlanmıştır.

43 Sorular ise, okuduğunu anlama, yorumlama ve değerlendirme becerilerine yöneliktir.
Sorular konuyla ilgili açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler eşliğindedir. Bkz. Öğrenciler arasındaki diyalog.

44 OKS-Sorusu CO2 gazı güneşten gelen ışığı iletir, sıcağı tutar. Ve bu durum küresel ısınmaya sebep olur. (Sera etkisi) Bu durumda, İklimler etkilenir Kutuplarda bulunan buzullar çözülür Deniz seviyesi yükselir Yaşam alanları tehlike altına girer açıklamalarından kaç tanesi doğrudur? 1 B) 2 C) 3 D)4

45 SBS Sorusu Karbondoksit gazının ışığı geçirip ısıyı geri yansıtmasına Enerji kaynağı tükendiğinde yerine yenisinin kısa sürede oluşturulması Bitkilerin besin üretirken çıkarttıkları gaz Yukarıda verilen bilgilerde anlatılan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Sera etkisi Yenilenebilir Oksijen Küresel ısınma Yenilenemeyen Karbondioksit Ozon oluşumu Yenilenemeyen Oksijen Küresel ısınma Yenilenebilir Azot

46 PİSA-MEB Reformları PISA 2000, 2003 ve 2006 sonuçları tüm dünyada önemli yankılar uyandırmış ve eğitim sistemlerinin sorgulanmasına ve önemli değişikliklere yol açmıştır. PISA, Uluslararası Matematik Fen Değerlendirmesi (TIMMS) vb. araştırma sonuçları ülkemizdeki ilköğretim müfredatının değişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

47 Eğitimde yenilikler: AMAÇ
•  Türkçeyi doğru ve etkin kullanan,•  Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen,•  Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan,•  Sorumluluklarını ve haklarını bilen, çevresiyle uyumlu, kişiliği gelişmiş•  Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,•  Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgi üreten ve geleceğine yön veren,•  Temel sayısal ve sözel okur yazarlık becerilerine sahip,•  Ailesine, çevresine, topluma ve ülkesine yararlı olan,•  Temel toplumsal ve evrensel değerleri özümsemiş, kendisi ile barışık bir birey olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

48 Eğitimde yenilikler Öğrenci merkezli eğitim
OKS’ nin yerine SBS sınavının getirilmesi Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi müfredatında değişiklik Öğretmen eğitimlerinin artırılması Öğretmen atamalarındaki kriterlerin detaylandırılması

49 İletişim ve bilgi için; Celalettin AK Müdür Yardımcısı cak07@mynet
İletişim ve bilgi için; Celalettin AK Müdür Yardımcısı TEŞEKKÜRLER


"Hoşgeldiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları