Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE OSB’LERE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE OSB’LERE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE OSB’LERE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
A.İhsan KARAMANLI Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürü

2 Enerji İhtiyacı Türkiye’nin yıllık birincil enerji ihtiyacı artışı %4-5 Elektrik enerjisi ihtiyacı artışı %8

3 Türkiye Birincil Enerji Kaynaklarının Tedarik Durumu

4 Enerji İthalatı 2006 enerji ithalatı 29 milyar dolar
İhracatın enerji ithalatını karşılama oranı ¼

5 Fiyatlar Petrol Fiyatları 100 $/varil fiyatını zorlamaktadır,
Doğalgaz Fiyatları Kaynakta 400$/1000m3

6 Enerji Arzı Türkiye enerji arzında; Petrole %35,
Doğalgaza %28 bağımlı bulunmaktadır.

7 Enerji Tasarrufu Enerji tasarrufu ile %25 kazanım,
kişiye yeni iş imkanı, 5 milyar $ ithalat tasarrufu

8 Enerji Verimliliği 2020 yılına kadar;
Enerji tüketiminde yapılacak verimlilik artışı ile bugünkü sanayi sektörünün tükettiği enerji miktarı kadar tasarruf hedeflenmektedir.

9 Enerji Yoğunluğu 1 birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji miktarıdır.

10 Enerji Yoğunluğu Enerji Yoğunluğu Enerji Tasarrufu Potansiyeli
Türkiye: 0,38 Japonya: 0,09 Danimarka: 0,10 Almanya: 0,13 İtalya: 0,14 Fransa: 0,15 Enerji Tasarrufu Potansiyeli İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi: % 15 Diğer Enerji Tüketimi: % 20 Bina ve Hizmet Sektörü Elektrik Tüketimi: % 20 Diğer Enerji Tüketimi: % 40 Ulaşım Sektörü: % 15 Elektrik Enerjisi Sektörü: 15

11 Enerji Yoğunluğu Enerji yoğunluğunda Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin € cinsinden değeri; Türkiye € AB ülkeleri €

12 Enerji Verimliliği Kanunu
5627 Sayılı Kanun tarihinde kabul edilmiş, 02.Mayıs.2007 Çarşamba günü sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

13 Kanunun Amacı Enerjinin etkin kullanılması, İsrafının önlenmesi,
Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, Çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması.

14 Kanunun Kapsamı Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, Endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, İletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına, yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

15 Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla kurulmuştur. Kurulca alınan kararların uygulanmasının takibi ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür

16 Kimlerden Oluşur Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
MÜSTEŞAR YARDIMCISI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEMSİLCİSİ MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ EPDK TEMSİLCİSİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu TSE TEMSİLCİSİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BKN. TEMSİLCİSİ TÜBİTAK TEMSİLCİSİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TOBB TEMSİLCİSİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI B. TEMSİLCİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ TR. BELEDİYELER BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ BAKANLIK TEMSİLCİSİ DPT MÜSTEŞARLIĞI TEMSİLCİSİ

17 Kurulun Görevleri Enerji verimliliği stratejileri, planları ve programları hazırlamak, Genel Müdürlüğü yönlendirmek, Yetki belgelerini onaylamak, İhtisas komisyonları oluşturmak Danışma Kurulu’nu toplamak, karaların takipçisi olmak, Yetki belgesi ve enerji sertifikası bedellerini onaylamak, Teorik ve pratik eğitimler düzenlemek.

18 E.V.K. Madde 7: Uygulamalar
Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler; Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki bin (1000) TEP (Ton Eşdeğer Petrol)’den daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

19 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)
Elektrik Enerjisi kWh Doğalgaz m3 FuelOil No: ,7 ton Taş Kömürü ton Kok Kömürü ton

20 5627 Sayılı E.V. Kanunu 8.Madde Verimlilik artışına yönelik projelerin teşviğini içermektedir. 9. Madde 7. Maddenin 1. bendinin a fıkrasına uyulmaması halinde (Enerji Yöneticisi atamaması, OSB’nin bu hizmeti vermemesi) YTL ceza içermektedir.

21 OSB’lerde Enerji Tasarrufu / Verimliliği İle İlgili Öneriler
OSB’lerde Enerji Yönetim Sistemi kurulması, Yer seçimi aşamasında OSB’nin, 154 kV Dağıtım Merkezi yakınına kurulması veya 154 kV Dağıtım Merkezi tesis edilmesi, OSB’nin Dağıtım Merkezinin yer altı olması ve SCADA sistemi ile desteklenmesi, OSB’lerin enerji üretim santrallerini (elektrik-ısı) kurması, Devletin ve OSB’lerin enerji yoğunluğu düşük sektörleri teşvik etmesi,

22 OSB’lerde Enerji Tasarrufu / Verimliliği İle İlgili Öneriler
Trafoların kapasite kullanım oranlarının en az %65’e çıkartılması, 34,5 kV ile 0,4 kV arasındaki gerilimler iptal edilmeli, Temiz ve kirli bara ayrımı yapılmalı, Enerji ile ilgili bütün tarafların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, Enerjinin verimli kullanılması konusunda EİE, Tübitak, Bakanlık, TÜMOB ve MMO ve EMO ile işbirliği ve ortak çalışma alanlarının yaratılması

23 TEŞEKKÜRLER


"ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE OSB’LERE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları