Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Enterprise Europe Network-EEN)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Enterprise Europe Network-EEN)"— Sunum transkripti:

1

2 (Enterprise Europe Network-EEN)
AVRUPA İŞLETMELER AĞI AVRUPA İŞLETMELER AĞI (Enterprise Europe Network-EEN) Avrupa İşletmeler Ağı’nın amacı, İşletmelere iş ve inovasyon alanında entegre hizmetler sağlayarak, rekabet ve inovasyon güçlerini arttıracak tek bir ağ oluşturmaktır. Bu amaçla 27 Avrupa Birliği üyesi ülke, 3 aday ülke (Hırvatistan, Makedonya, Türkiye), Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve Çin, Rusya, Suriye ve Amerika gibi diğer katılımcı ülkeler dahil 45 ülkeyi içeren bir ağ oluşturulmuştur.

3 Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda
Almanya Amerika Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çin Danimarka Ermenistan Estonya Finlandiya Fransa Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya İzlanda Karadağ Kore Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Meksika Mısır Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya Sırbistan Slovakya Slovenya Suriye Şili Türkiye Yugoslavya Yunanistan

4 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Türkiye’de 7 bölgede, 7 konsorsiyum bünyesinde KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Üniversitelerden oluşan 35 Merkezde İşletmelere hizmet sunulmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağının Türkiye’de bulunan 7 konsorsiyumdan biri olan EEN Akdeniz Konsorsiyumu’nun koordinatörü KOSGEB Kahramanmaraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü’dür.

5 Ortaklar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
AVRUPA İŞLETMELER AĞI Ortaklar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

6 EEN AKDENİZ Etki Alanı AKDENİZ Bölgesi AVRUPA İŞLETMELER AĞI
EEN AKDENİZ Etki Alanı AKDENİZ Bölgesi

7 Kahramanmaraş’ta KOSGEB Kahramanmaraş ve KMTSO bünyesinde bulunan EEN Akdeniz ofisleri ayrıca Osmaniye’de Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve KOSGEB Osmaniye aracılığı ile hizmetlerimizden faydalanılabilmektedir yılları arasında EEN Akdeniz Konsorsiyumu’nun yaklaşık bütçesi 3.7 milyon Euro’dur.

8 EEN AKDENİZ’İN HİZMETLERİ NELERDİR?
AVRUPA İŞLETMELER AĞI EEN AKDENİZ’İN HİZMETLERİ NELERDİR? Bilgilendirme Seminer & Eğitimler: AB mevzuatı ve politikaları, işletmelerin ihtiyaç duyduğu inovasyon, dış ticaret, proje yönetimi, Sınai Mülkiyet Hakları, finansman vb. Soruların cevaplanması: AB mevzuatı, politikaları ve programları, Pazar araştırma konularında gelen her türlü sorunun cevaplanması, E-posta duyuruları: İhaleler, haberler, AB proje çağrıları, etkinlikler, Ar-ge ve Çerçeve programlarının tanıtımı ve izlenmesi.

9 İkili İşbirliği Görüşmeleri ve Eşleştirme Etkinlikleri
AVRUPA İŞLETMELER AĞI İkili İşbirliği Görüşmeleri ve Eşleştirme Etkinlikleri Bölgede yer alan İşletmelerin uluslararası işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla Ticari geziler, İkili işbirliği görüşmeleri, Eşleştirme etkinlikleri ve çeşitli fuarlarda organizasyonlar düzenlenmesi. AB pazarlarında yatırım-işbirliği-ihracat olanakları

10 Ticari ve Teknolojik İşbirlikleri
AVRUPA İŞLETMELER AĞI Ticari ve Teknolojik İşbirlikleri İşletmelere yurt dışından gelen teknolojik ve ticari işbirliği tekliflerinin web sayfası ve e-posta grubu aracılığıyla duyurulması, İşletmelerimizi ziyaret ederek oluşturulan teknolojik ve ticari işbirliği taleplerinin de veri tabanında paylaşılması ve 45 ülkedeki EEN Ofisleri aracılığıyla duyurusunun yapılmasının sağlanması, Teknoloji pazarı faaliyetleri, Teknoloji transferi anlaşmaları, İşletmelerin Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenerek, teknoloji transferlerine veya yeni teknoloji arayışlarına destek verilmesi,

11 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Avrupa İşletmeler Ağı ile kendi ülkesinde bir merkeze başvuran İşletme, 45 ülkeden 570 merkeze ulaşabilmektedir. Böylece, İşletmelerin tek bir telefon veya e-posta ile istedikleri Ülkeyle veya konuyla ilgili 4000 den fazla uzmanın danışmanlığında, Avrupa Birliği yabancı ortak arayışları, fon kaynakları, yeni pazarlara giriş, yeni teknoloji arayışları ve teknoloji işbirlikleri, sektörlerindeki inovasyon olanakları, AB’nin Çerçeve Programlarına katılma ve bu programın olanaklarından faydalanma konularındaki hizmetlere ulaşmış olmaktadır.

12 GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
AVRUPA İŞLETMELER AĞI GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER (OCAK 2008-AĞUSTOS 2010): 26 Şubat 2008 “Rekabet için Fırsatlar” Konferansı 28 Mart 2008 “Türkiye-Suriye İkili İşbirliği Görüşmeleri” 11 Nisan 2008 “Yenilenebilir Enerji ve Yasal Düzenlemeler” Toplantısı 18 Nisan 2008 “Yabancı Ülkelerde Uluslararası Yatırımlar” Semineri 30 Nisan 2008 “Üretim için Verimlilik” Semineri 30 Nisan 2008 “Türkiye ve Dünyada Ekonomik Durum” Semineri 26 Mayıs 2008 “Polonya Bilgi Günü” 12

13 09 Haziran 2009 “Young Fashion Days” İkili İşbirliği Görüşmeleri
AVRUPA İŞLETMELER AĞI 09 Haziran 2009 “Young Fashion Days” İkili İşbirliği Görüşmeleri 10 Haziran 2008 “KOBİ’ler ve İhracat, KOSGEB Destekleri” Semineri 16 Ekim 2010 “Komşu Ülkelerle İlişkiler ve İş Fırsatları” Semineri 21 Ekim 2010 “Ar-ge Destekleri” Semineri 22 Ekim 2010 “AB’ne Üyelik Tartışmaları” Semineri “KOSGEB Destekleri ve Kredi Garanti Fonu” Semineri 05 Haziran 2009 “Kahramanmaraş’ta Turizm Sektörü” Çalıştayı 13

14 20 Ekim 2009 “Yenilik Ve Kümelenme” Semineri-Kahramanmaraş
AVRUPA İŞLETMELER AĞI 20 Ekim 2009 “Yenilik Ve Kümelenme” Semineri-Kahramanmaraş 21 Ekim 2009 “Yenilik Ve Kümelenme” Semineri-Osmaniye 11 Kasım 2009 “Rekabette Başarı İçin Altın Fikirler: İnovasyon, Patent, Marka, Tasarım” Eğitimi 16 Ocak 2010 “Ortak Akıl Toplantısı” 17 Şubat 2010 “Uluslararası Ar-Ge Destek Programları Bilgi Günü” 15 – 21 Şubat 2010 “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” Eğitimi 19-26 Mart 2010 “İngiltere Food&Drink Expo 2010 Fuarı Kapsamında İkili İşbirliği Görüşmeleri” 14

15 17-18-20 Mayıs 2010 “Proje Hazırlama” Eğitimi
AVRUPA İŞLETMELER AĞI Mayıs 2010 “Proje Hazırlama” Eğitimi 07 Haziran 2010 “Yeni Girişimcilik Modeli: Sosyal Medya Üzerinden Pazarlama” Konferansı 08 Haziran 2010 “İhracatta Fırsatlar: Yeni Sektörler, Pazarlar, İş Modelleri Ve Teşvikler” Konferansı 8-9 Haziran 2010 “Rimini Packology Fuarı İkili Görüşme Etkinliği” 24-28 Mayıs 2010 “Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık” Eğitimi 25 Mayıs 2010 “Rusya Bilgi Günü” 15

16 08 Temmuz 2010 “20.Yılında KOSGEB Yeni Destek Modelleri’’
AVRUPA İŞLETMELER AĞI 21 Haziran 2010 “İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Finansmanı” Konferansı 6 Temmuz 2010 “Esof 2010 Konferansı Kapsamında İkili İşbirliği Görüşmeleri” 08 Temmuz 2010 “20.Yılında KOSGEB Yeni Destek Modelleri’’ 18-22 Temmuz 2010 “57.Uluslararası Şam Ticaret Fuarı ve İkili İşbirliği Görüşmeleri” 16

17 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Ayrıca; Gerçekleştirilen etkinliklere işletmelerden, kamudan ve sivil toplum kuruluşlarından 1643 kişi katılım göstermiştir. Bu eğitim ve seminer faaliyetleri yanında işletmelerden gelen yaklaşık AB politikaları, mevzuatı ve programları ile ilgili 1000 tane soruya cevap verilmiştir. 102 adet işletmeye Sınai Mülkiyet Hakları, Finansman kaynakları, AB projeleri gibi konularda bilgilendirme hizmeti verilmiştir. 17

18 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Kahramanmaraş’ta ve Osmaniye’de 50 adet işletmeye teknoloji taraması yapılarak 66 adet ticari ve teknolojik işbirliği talebi-teklifi 45 ülkede yer alan 570 EEN ofisinde yayınlanmıştır. Bu işletmelerle işbirliği yapmak için 35 adet İşbirliği talebi tarafımıza ulaşmıştır. 18

19 2010 SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER:
AVRUPA İŞLETMELER AĞI 2010 SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER: Eylül 2010 “Proje Hazırlama” Eğitimi Ekim 2010 “İnovasyon Yönetimi” Eğitimi Kasım 2010 Polonya Bilgi Günü Ekim 2010 SLOVAKYA LIGNUMEXPO Fuarı kapsamında İkili İşbirliği Görüşmeleri Kasım 2010 İspanya İkili İşbirliği Görüşmeleri Aralık 2010 “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” Semineri 19

20 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Ayrıca; İşletme ziyaretleri gerçekleştirilecek ve işletmelerin teknoloji ve ticari işbirliği teklifleri alınarak 45 ülkeye duyurusu yapılacaktır. Ayrıca bu ülkelerden gelen uygun işbirliği teklifleri bölge işletmelerimize ulaştırılacak ve eşleştirmesi yapılacaktır. Bilgilendirme faaliyetlerimiz kapsamında verdiğimiz hizmetler devam edecektir. 20

21 NASIL FAYDALANABİLİRİM?
AVRUPA İŞLETMELER AĞI NASIL FAYDALANABİLİRİM? EEN Akdeniz Konsorsiyumunda çalışan Uzman danışmanlar İşletmelere bahsedilen tüm faaliyetlerde ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İşletme ziyaretleri şu an itibariyle kendi seçimimizle yapılmaktadır. Ancak işletmeler talep ettiği takdirde de ziyaret gerçekleştirilerek Teknolojik ve Ticari İşbirliği Teklifleri oluşturulabilmektedir. İşletmeler, etkinlikleri, duyuru ve haberleri, ticari ve teknolojik işbirliği teklif ve taleplerini adresi üzerinden takip edebilmektedirler.

22 AVRUPA İŞLETMELER AĞI Avrupa İşletmeler Ağının, sağladığı bu hizmetlerden ücretsiz yararlanmak için KOSGEB Kahramanmaraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurulabilir.

23 BAŞVURU NOKTALARI: KOSGEB Kahramanmaraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü
AVRUPA İŞLETMELER AĞI BAŞVURU NOKTALARI: KOSGEB Kahramanmaraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü Adres: Menderes Mah. Veysel Karani Cad. KMESOB Binası 3. Kat Kahramanmaraş Tel: Faks: İrtibat Kişileri: Sadık GÖZEK / KOBİ Uzmanı Oya ERYİĞİT / KOBİ Uzman Yrd. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Adres: Egemenlik Mah. İlahiyat Cad. Kahramanmaraş Tel: Faks: İrtibat Kişileri: Eyyup OZAN / Genel Sekreter V. Yılmaz ÜLKER / Genel Sekreter Yrd. Neslihan SARIFAKIOĞLU / Araştırma ve İst. Uzmanı Mehtap KINDIRA / Proje Asistanı

24 Teşekkürler…


"(Enterprise Europe Network-EEN)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları