Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişme Ekonomisi. Nüfus ve İnsan Kaynakları Nüfus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişme Ekonomisi. Nüfus ve İnsan Kaynakları Nüfus."— Sunum transkripti:

1 Gelişme Ekonomisi

2 Nüfus ve İnsan Kaynakları

3 Nüfus

4 Malthus’un nüfus teorisi Marksist düşünürler Keynesyenler

5 Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) 1789 yılında büyük yankılar uyandıran “Nüfus Artışı Hakkındaki Araştırması” yayınlandı

6 Malthus’a göre, toprak sınırlı bir faktördür ancak insanlar kendilerine herhangi bir sınır koymaksızın çoğalabilmektedirler. Bilinen Malthusyen anlatımla ifade edecek olursak, insanların ihtiyacı olan gıda maddelerinin arzı aritmetik olarak artarken (yani 1, 2, 3... şeklinde), nüfus geometrik olarak artmaktadır (yani 1, 2, 4, 8....şeklinde). İnsanlar/Toplumlar nüfustaki bu artışı kontrol altına almazlarsa, açlık, kıtlık veya salgın hastalık gibi nedenlerle, nüfusun zorla kontrol altına alınması söz konusu olacaktır.

7 Marksist düşünürler... “...... nüfus sorunu diye bir sorunun varlığı aslında, başka bir problemin yansımasıdır; sermaye birikimindeki yetersizlikten dolayı emek talebi sınırlanacak, bu da emek fazlasının ortaya çıkmasına neden olacaktır. İşte, nüfus baskısı olarak ortaya çıkan bu emek fazlasıdır.....”

8 Keynesyen yaklaşım... “..nüfus artışı aslında kalkınmaya olumlu yansır” örneğin Hansen, “... artan nüfus sayesinde piyasanın sürekli genişleyeceği ümidi, girişimcileri son derece sevindiriyordu. Nüfusun artması dolayısıyla, gayet saçma keşiflere bile geniş yatırımlar yapılıyordu..” diyor.

9 ABDİsrailSlovenyaMacaristanBAE 1975-20031.02.30.4- 0.17.2 2003-20150.91.6- 0.1- 0.32.7 NorveçPakistanUgandaMadagaskarRwanda 1975-20030.52.93.32.92.5 2003-20150.52.03.72.52.1 NijeryaMalawiEtiyopyaEkvatorTürkiye 1975-20032.73.12.82.22.0 2003-20152.02.22.31.41.2 Çeşitli Ülkelere Göre Nüfus Artış Hızı, %

10 Ülkelere Göre Nüfus Artış Hızı (%)

11 Dünyada Nüfus Yoğunluğu

12 Ele Alacağımız Başlıca Modeller Demografik Geçiş Modeli Düşük Düzeyde Denge Tuzağı Modeli

13 Demografik Geçiş Modeli

14 Modern zamanlar öncesi aşama Kentleşme/Sanayileşme aşaması Olgun sanayileşme aşaması Sanayileşme sonrası aşama

15 Demografik Geçiş Modeli Aşamalara Göre Nüfus Piramitleri

16 Düşük Düzeyde Denge Tuzağı Modeli (Nelson Modeli) Ekonominin büyüyebilmesi için, gelir artış hızının, nüfusun ulaşabileceği en yüksek artış hızının üstüne çıkabilmesi gerekir. Model temel olarak, i. gelirdeki değişmeleri, ii. net sermaye oluşumunu ve iii. nüfus artışını açıklamaya çalışır.

17 Düşük Düzeyde Denge Tuzağı Modeli Nüfus ve Büyüme Arasındaki Çoklu Denge

18 Düşük Düzeyde Denge Tuzağı Modeli Düşük Düzeyde Denge Tuzağı ve Take-Off

19 Nüfustaki Hızlı Büyümenin Nedenleri NijerMalawiSierra-LeoneNijeryaAfganistan Doğum Oranı5650474348 Ölüm Oranı2219241922 Sahra-Altı AfrikaPakistanBrezilyaTürkiyeKanada Doğum Oranı413421 10 Ölüm Oranı1710777 ABDG.KoreLitvanyaMacaristanAlmanya Doğum Oranı1410999 Ölüm Oranı85121310 Dünyanın En Yüksek Doğum ve Ölüm Oranına Sahip Ülkeler, 2005 (1000 kişi başına)

20 1. Çin1,3046. Pakistan162 2. Hindistan1,1047. Bangladeş144 3. ABD2968. Rusya143 4. Endonezya2229. Nijerya132 5. Brezilya18410. Japonya128 Dünyada Nüfus Açısından 10 Büyük Ülke, 2005 (milyon)

21 Dünya Nüfusunun Genel Seyri (milyar) 01000125015001750180019001920 0.300.310.400.500.790.981.651.86 19401980199020052020203020402050 2.304.445.276.477.578.198.709.07 Farklı Doğum Oranlarına Göre Dünya Nüfusu Tahminleri (milyar) 20102020203020402050 Düşük Doğum Oranı6.787.287.627.757.68 Orta Doğum Oranı6.847.578.208.709.07 Yüksek Doğum Oranı6.907.878.789.7110.64 Sabit Doğum Oranı6.887.828.8510.011.65 Bazı Ülkelerin 2050 Yılına ait Nüfus Tahminleri (000) BangladeşÇinEtiyopyaEndonezyaBrezilya 242,9171,392,307170,190284,640253,105 HindistanMeksikaJaponyaABDTürkiye 1,592,704139,015112,198394,976101,208

22 Hızlı Nüfus Artışının Ekonomik Kalkınma Açısından Sorunları

23 Bugünkü yüksek tüketimi ile gelecekte yüksek tüketim yapmak için gerekli yatırım arasındaki zor olan seçimi daha da şiddetlendirir. Nüfuslarının büyük bir kısmını hala tarımda istihdam eden/ikamet ettiren pek çok ülke nüfusundaki olağanüstü büyüme, kıt doğal kaynaklarla bunları kullanacak insanlar arasındaki dengeyi tehdit eder. Nüfustaki büyüme, gerekli ekonomik ve sosyal değişimin gerçekleşmesini zorlaştırır. Hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı yavaşlatmasının üç temel nedeni vardır:

24 Kadın Ayrımcılığı ve Ekonomik Kalkınma

25 Kadın Emeğiyle İlgili KuramsalYaklaşımlar Modernizasyon yaklaşımı Liberal feminist yaklaşım Sosyalist feminist yaklaşım Bağımlılık yaklaşımı

26 Modernizasyon yaklaşımı... Toplumun modernleşmesi kadınlar üzerindeki geleneksel sınırları kaldıracaktır... Liberal feminist yaklaşım... Modernizasyon yaklaşımı eleştirilerek, kalkınmanın kadının durumunu düzeltmediği noktasından hareket eder. Kadınların varolan kalkınma süreci içerisine daha çok entegre edilmesi gerektiğinin altını çizer Bağımlılık yaklaşımı... Liberal feministlerde olduğu gibi, kalkınmanın kadını marjinalleştirdiği fikrini savunur. Kadının konumu içinde bulunduğu ülkenin dünya kapitalist sistemi ile ne denli bağlantılı olduğuyla ilgilidir. Sosyalist feminist yaklaşım... Ataerkillik ile üretim formatları arasında bağ kurar

27 Bölgelere Göre Kadın Emeğinin Toplam İstihdamdaki Payı (%) 1980199020002004 Uzak Doğu Asya ve Pasifik 4344 Avrupa ve Orta Avrupa474645 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20232627 Güney Asya333129 Sahra-altı Afrika43 42 Dünya3940

28 Dünyanın dört bir tarafında kadınların tarımsal üretime olan katkıları aratarak devam etmektedir. Kadın emeği bazı ülkelerde, özellikle ihracata yönelik faaliyetlerde bulunan sektörlerde toplam emeğin yüğzde 70-90’ını oluşturmuştur.

29

30 Kırsal ya da kentsel olsun, kadınlar çoğu zaman daha yüksek istihdam düzeylerine rağmen, daha düşük ücretlerle güvencesiz bir şekilde, kimi zaman evde ve işyerlerinde çeşitli ve farklı baskı ve tacizlerle mücadele ederek yaşamlarına devam etmektedirler

31 Kadın Ayrımcılığının Ölçülmesi Kadın ayrımcılığının ölçülmesinde dört temel ölçüm kullanılmaktadır: Eğitim: Orta dereceli okul eğitimine başlama (ya da kayıt olabilme ve mezun olma oranı; Sağlık: Genellikle ortalama beklenen yaş ile ölçülmeye çalışılmaktadır; Toplumda ve evlilikte kadının ekonomik ve hukuki eşitliği; Kadının topluma katılım gücünü ortaya koyabilmesi, örneğin yerel ve ulusal meclislerdeki kadın temsilci sayısı, kadınların oy hakları ile ilgili hak ve yükümlülükler

32 Cinsiyet Ayrımcılığı Endeksi

33 Ekonomik Kalkınmanın Anahtarlarından Biri: Sağlıklı Toplum Daha sağlıklı toplum daha yüksek emek verimliliği anlamında... 1993 Dünya Bankası Raporuna göre, “... AGÜ’lerdeki elverişsiz sağlık koşulları, gelişmiş ülkelerdeki ile kıyaslandığında, 1000 kişi başına günlük iki veya üç katı daha fazla iş günü kaybına yol açıyor...” Örneğin, Hindistan’daki 645 bin cüzamlı hastanın deformasyonunun iyileştirilmesi sonucu, bu kişilerin çalışabildikleri gün sayısının arttığı, bunun da Hindistan’ın GSMH rakamlarına 130 milyon $ ek gelir olarak yansıdığı belirtilmektedir. Bu rakam Hindista^n’ın o yıl aldığı dış yardım miktarının yüzde 10’una eşittir.

34 Afrika’da Açlık ve Yetersiz Beslenme

35 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Çocuk Ölümleri, 2006 (1000 yeni doğan içinden) ABDBangladeşFransaHindistanKenyaİsveç 6.460.84.254.659.32.8 JaponyaMozambikNorveçNijeryaPakistan 3.2129.23.797.170.5

36 Gelişmekte Olan Ülkelerin Sağlık Alanında Karşılaştığı Başlıca Problemler Kaynak dağılımındaki yetersizlikler Eşitsizlik Etkinsizlik Artan maliyetler

37 Seçilmiş Ülkelerde Sağlık Harcamalarının GSYİH’daki Payı, 2003 (%) ABD15.2Hindistan4.8 Afganistan6.5İsveç9.4 Almanya11.1İsviçre11.5 Bangladeş3.4İtalya8.4 Belçika9.4Nijerya5.0 Endonezya3.1Norveç10.3 Fransa10.1Pakistan2.4 Filipinler3.2Türkiye7.6

38 Eğitim ve Ekonomik Kalkınma Emeğin niceliksel kapasitesinin artırılması için yapılan faaliyetler Sağlık hizmetleri Meslek-içi eğitim Resmi olarak organize edilmiş ilköğretim ve daha yüksek öğretim Firmaların kendi meslek-içi eğitimleri dışında organize edilmiş olan yetişkin eğitim programları Değişen iş yaşamı ile ilgili olanaklar karşısında kişilerin ve ailelerinin uyum sağlayabilmeleri adına düzenlenen eğitim faaliyetleri

39


"Gelişme Ekonomisi. Nüfus ve İnsan Kaynakları Nüfus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları