Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARKALAŞMA VE AR-GE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 05 Haziran 2012, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARKALAŞMA VE AR-GE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 05 Haziran 2012, Ankara."— Sunum transkripti:

1 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARKALAŞMA VE AR-GE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 05 Haziran 2012, Ankara

2 Gündem Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler  TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ)  Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ)  Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)

3 Destek Kalemleri- İhracatçı Bir. İhracatçı Birlikleri ve Üretici Dernekleri –Kapsamı Tanıtım Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri –Destek Oranı İhracatçı Birlikleri %80 (Proje süresince) Üretici Dernekleri %50 (4 sene) –Destek Limitleri İhracatçı Birlikleri 250.000$ Üretici Dernekleri 100.000$

4 DESTEK SÜRESİ 4 yıl DESTEK ORANI %50 MARKA-PATENT TESCİL (yıllık 50.000 USD) KİRA (yıllık 1.300.000 USD) (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYON (yıllık 50.000 USD) DEMİRBAŞ-DEKORASYON (yıllık 200.000 USD) DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji (yıllık 500.000 USD) TANITIM (yıllık 300.000 USD) Destek Kalemleri- Marka Programı MODA/ENDÜSTRİYEL TASARIMCI/AŞÇI, ŞEF (yıllık 200.000 USD) FRANCHISING (150.000 USD)

5 DESTEK SÜRESİ 5 yıl DESTEK ORANI %50 MARKA-PATENT TESCİL KİRA (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYON DEMİRBAŞ-DEKORASYON- Mimari Konsept, Mahal Araştırması TANITIM DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji MODA/ENDÜSTRİYEL TASARIMCI, AŞÇI, ŞEF Destek Kalemleri- TURQUALITY® Prog. FRANCHISING

6 Marka/TURQUALITY® Mevzuat  2006/4 sayılı Tebliğ  2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları  EK-10: Başvuru için gerekli belgeler  EK-14: Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onay Tutanağı  EK-15: Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin Onayına Tabi Faaliyetler  2009/14 sayılı Tebliğ (otomasyon)

7 Marka/TURQUALITY® Mevzuat Kural: 2006/4 sayılı Tebliğ’den yararlanmanın ön koşulu, destek kapsamına alınmaktır. Destek kapsamına alınan unsur; İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek ve Birlikleri için tanıtım projeleri (UUE md. 9, md.13) Şirketler için markadır (UUE md. 20). Destek kapsamındaki markalar: http://www.turquality.com/ http://www.turquality.com/ Kural: 2006/4 sayılı Tebliğ’den Bir marka için birden fazla şirket desteklenebilir. (UUE md.53, md. 62) Destek kapsamına alınan şirket Organik bağ bulunan yurtiçinde yerleşik şirket Organik bağ bulunan yurtdışında yerleşik şirket

8 Marka/TURQUALITY® Mevzuat Kural: Bir harcama/faaliyetin desteklenmesi için, ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde Birliğe başvuru yapılması gerekir (UUE md.63). Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı esnasında geçen süre, 6 aylık süreyi kesmez. 6 aylık süre hesabında yalnızca ödeme belgesi esas alınır. 6 aylık süre, ‘ödeme belgesi’ esas alınarak hesaplandığından; birkaç yıl öncesine ait ‘ödeme belgesi’ dışındaki belgelerin incelenmesinde fiili imkansızlık durumu yoksa, onaylanmasında sakınca bulunmamaktadır.

9 Faaliyetin gerçekleştiği ülke ile belgelerin düzenlendiği ülke aynı ise faaliyet ve belgelere ayrı ayrı onay verilir. Faaliyet ve belgeler farklı ülkelerde düzenlenmişse, yalnızca görev yapılan ülkede düzenlenen faaliyet/belgeler onaylanır. Faaliyetin Yerinde İncelenmesiHarcama Belgelerinin Onaylanması Evet Faaliyet görev yapılan ülkede gerçekleşmiş mi?Belgeler görev yapılan ülkede düzenlenmiş mi? Evet "Faaliyetin Onaylanması" tablosuna göre faaliyet için Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı zorunlu mu? Belgeler ülkedeki genel uygulamaya uygun, "doğru" belgeler mi? Evet Rayiç uygun mu? Evet "Faaliyetin Onaylanması" tablosunda belirtilen belgenin (“2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması, tarih atılması ve mühür basılması suretiyle) onaylanması veya EK 14'ün ilgili kısmının düzenlenmesi suretiyle faaliyet onaylanır. Belgeler “2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması, tarih atılması ve mühür basılması suretiyle suretiyle onaylanır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler

10 FAALİYETİN ONAYLANMASI TABLOSU Faaliyete ilişkin Tic. Müş. Onayı Ticaret Müşavirliği'nin faaliyete ilişkin onaylayacağı belge Destek NoAlt Destek Türü 9(a) İhracatçıGörsel tanıtım, televizyon reklamlarıTic. Müş. Onayı zorunluMedya planı Birliği Yazılı tanıtım, gazete ve dergi reklamlarıTic. Müş. Onayı zorunlu değil Tanıtım ve pazarlama organizasyonlarıTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A Ülke imaj kampanyasıTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A Pazar araştırmasıTic. Müş. Onayı zorunlu değil SponsorlukTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A KokteylTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A Seminer, konferans, vb.Tic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A Web sayfasına ilişkin tasarımlarTic. Müş. Onayı zorunlu değil Reklam panolarıTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-A Yabancı dilde hazırlanmış kataloglarTic. Müş. Onayı zorunlu değil Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleriTic. Müş. Onayı zorunlu değil Eşantiyon ve promosyon malzemeleriTic. Müş. Onayı zorunlu değil Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamTic. Müş. Onayı zorunlu değil E-ticaret sitelerine üyelik giderleriTic. Müş. Onayı zorunlu değil Uluslararası sektörel fuarlara katılım bedeliTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-C Uluslararası sektörel fuarlarda stand dekorasyonuTic. Müş. Onayı zorunluEK 14-C Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler (EK-15)

11 FAALİYETİN TÜRÜ: A. Birim Kirası Dışındaki Faaliyetlerin Yerinde İncelemesi “Firma unvanı” firmasının “Marka” markasına ilişkin “Şehir/Ülke”de “Gün/Ay/Yıl” tarihlerinde gerçekleştirdiği “Faaliyet” faaliyeti Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından “Gün/Ay/Yıl” tarihinde yerinde incelenmiş olup, faaliyetin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 14–A

12 FAALİYETİN TÜRÜ: B. Kiralanan Birimin Yerinde İncelemesi 1. Birimin Adresi: 2. Birimin Türü: 3. Kira Sözleşmesi Tarihi ve Sayısı: 4. Kiralayan Şirket: 5. Kiralanan Şirket: 6. Metrekare Cinsinden Alanı: 7. Sözleşme Geçerlilik Süresi: 8. Faaliyeti Yürütülen Marka(lar): 9. Kira Tutarı (KDV dahil): 10. Tahmini Rayicin Üst ve Alt Limitleri: 11. İnceleme Tarihi: 12. Değerlendirme: Yukarıda belirtilen birim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından yerinde incelenmiş olup, sözleşmede belirtilen nitelikleri taşıdığı ve kira bedelinin, tahmini ortalama rayice uygun olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 14–B

13 C. Fuar Katılımının Yerinde İncelenmesi 1. Stand kaç metrekaredir? 2. Metrekare cinsinden fuar katılım bedeli nedir? 3. Firmanın standında hangi markaların tanıtımı yapılmaktadır? 4. Stand tasarımı fuarın genel yapısı içinde Türk malı imajını olumlu etkileyecek şekilde hazırlanmış mıdır? 5. Değerlendirme: Yukarıda belirtilen fuara katılım Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından yerinde incelenmiş olup, söz konusu faaliyet 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında onaylanmıştır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 14–C

14 EK 14 Formu Süreci Firma Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği'ne faaliyet tarihinden önce başvurur Görevlendirme gerekiyorsa, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Personel Daire Başkanlığına talep gönderir Firma, Ticaret Müşaviliği/Ataşeliğinden gönderilen, EK 14-A/B formunun Bakanlığa gönderildiğine dair yazıyı başvuru dosyasına ekler Ticaret Müşaviri/Ataşesi EK- 14-A/B formunu Bakanlığımıza, formun gönderildiğine dair yazıyı da firmaya gönderir Ticaret Müşaviri/Ataşesi yerinde inceleme yapar

15 Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler  Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği'nin onayı mevzuata uygunluğu içermemektedir. Onay; faaliyetin gerçekleştiğinin, rayicin uygun ve belgelerin doğru olduğunun saptandığını ifade etmektedir.  Otomasyon sisteminde sorun yaşanmaması için belgelerin ön yüzünün ve her sayfasının onaylanması gerekmektedir.  İncelenmesi fiilen mümkün olmayan sayıdaki faaliyetin incelenmesinde (Ör: çok sayıda ve farklı şehirlerde "billboard“ gondol, reyon) örneklem seçilerek faaliyetlerin tamamına ilişkin onay verilebilir.  Belgeler “2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması, tarih atılması ve mühür basılması suretiyle onaylanmalıdır. Rayiç bedel vb. hususta tereddüt yaşanması durumunda, farklı bir ifade ile şerh düşülerek belgeler onaylanmamalıdır.

16 Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler  Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği'nin bulunduğu ülkelerde Türk Konsoloslukları tarafından onaylanan belgeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.  Ticaret Müşaviri/Ataşesi’nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu’ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde Türk Konsolosluğu’nun belgelere ilişkin onayı kabul edilir ve EK-14’te yer alan formun ibrazı talep edilmez.  Firmalardan talep edilen belgeler ile bu belgelerin hangilerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması gerektiği 2006/4 sayılı Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın 10 ve 15 numaralı eklerinde yer almaktadır.

17 Tasarım Desteği 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği MEVZUAT Hakkında Tebliğ Tasarımcı Şirketleri Tasarım Ofisleri HEDEF GRUBU İhracatçı Birlikleri Tasarım Dernek-Birlikleri Markalaşmanın Önemli Bir Unsuru AMAÇ O lan Tasarımın Doğrudan Desteklenebilmesi DESTEK SÜRESİ 4 Yıl

18 İhracatçı Birlikleri, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi Tasarım kültürünün yaygınlaştırılması ve Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetleri,Tasarım yarışması organizasyonları %50 oranında yıllık 300.000 USD desteklenmektedir. Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışı eğitim giderleri de destek kapsamındadır.

19 Tasarım Şirketlerinin Desteklenmesi Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam 300.000 $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili 50.000 $ İstihdam 150.000 $ Danışmanlık 200.000 $ Birim Kira & Dekorasyon 300.000 $

20 Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam 150.000 $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili 50.000 $ İstihdam 200.000 $ Danışmanlık 100.000 $ Birim Kira, Demirbaş, Dekorasyon 150.000 $

21 FAALİYETİN TÜRÜ: A. Birim Kirası Dışındaki Faaliyetlerin Yerinde İncelemesi “Firma unvanı” firmasının “Marka” markasına ilişkin “Şehir/Ülke”de “Gün/Ay/Yıl” tarihlerinde gerçekleştirdiği “Faaliyet” faaliyeti Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından “Gün/Ay/Yıl” tarihinde yerinde incelenmiş olup, faaliyetin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 6–A

22 FAALİYETİN TÜRÜ: B. Kiralanan Birimin Yerinde İncelemesi 1. Birimin Adresi: 2. Birimin Türü: 3. Kira Sözleşmesi Tarihi ve Sayısı: 4. Kiralayan Şirket: 5. Kiralanan Şirket: 6. Metrekare Cinsinden Alanı: 7. Sözleşme Geçerlilik Süresi: 8. Faaliyeti Yürütülen Marka(lar): 9. Kira Tutarı (KDV dahil): 10. Tahmini Rayicin Üst ve Alt Limitleri: 11. İnceleme Tarihi: 12. Değerlendirme: Yukarıda belirtilen birim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından yerinde incelenmiş olup, sözleşmede belirtilen nitelikleri taşıdığı ve kira bedelinin, tahmini ortalama rayice uygun olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 6–B

23 C. Fuar Katılımının Yerinde İncelenmesi 1. Stand kaç metrekaredir? 2. Metrekare cinsinden fuar katılım bedeli nedir? 3. Firmanın standında hangi markaların tanıtımı yapılmaktadır? 4. Stand tasarımı fuarın genel yapısı içinde Türk malı imajını olumlu etkileyecek şekilde hazırlanmış mıdır? 5. Değerlendirme: Yukarıda belirtilen fuara katılım Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz tarafından yerinde incelenmiş olup, söz konusu faaliyet 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında onaylanmıştır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 6–C

24 Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği MEVZUAT 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ HEDEF GRUBU Sınai Şirketler Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri AMAÇ Şirketlerimizin yurt dışı pazarlara giriş ve tutunmalarını sağlamak DESTEK SÜRESİ 4 Yıl

25 Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği Destek Kalemleri Tanıtım %60-90 150.000 $ 4 YIL Marka Tescili %50-80 50.000 $ 4 YIL Kira %50-90 120.000 $ 4 YIL

26 Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler Yerinde İnceleme: Birimler ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde yerinde incelenir (EK-8). Harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğu denetlenir. Kapanan, adres değiştiren ve organik bağı sona eren birimler Bakanlığa bildirilir.

27 YURT DIŞI BİRİM YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU I. YURT İÇİ ŞİRKET UNVANI : II. DESTEK BAŞVURUSU YAPILAN İHRACATÇI BİRLİĞİ: III. YURT DIŞI ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER : 1. Unvanı : 2. Adresi: 3. Alanı (m²) : 4. Birimin/Faaliyetin Türü : a) Mağaza ( )d) Depo ( ) b) Ofis ( ) e) Reyon ( ) c) Showroom ( )f) Tanıtım ( ) IV. BİRİME/FAALİYETE İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER : 1. Faaliyeti Yürütülen Ürünler ve Markaları : 2. Kira Harcamalarına İlişkin Bilgiler : KDV Dahil Aylık Net Kira Bedeli : Rayiç Bedelin Alt ve Üst Limitleri : 3. Genel Bilgiler : Birimde Türk ürünleri dışında başka ürünler pazarlanıyor mu? Birim Türkiye’ye ithalata yönelik faaliyetlerde de kullanılıyor mu? Desteğe konu birimin cari yıl ve bir önceki yılda Türkiye’den ithalat değeri: V. 2010/6 SAYILI TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENMESİ UYGUN MUDUR? VI. GENEL DEĞERLENDİRME : Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği İmza ve Kaşesi Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Tarafından Yapılacak İşlemler EK 8

28 Sorularınız? BÜNYAMİN KUTLU İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı Tel : 0.312.212 98 74 E-posta : kutlub@ekonomi.gov.tr


"İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARKALAŞMA VE AR-GE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 05 Haziran 2012, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları