Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Serpil KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Serpil KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Serpil KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kacaroglus@dtm.gov.tr

2 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi

3 Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı Yurtdışı Ofis-Mağaza Yardımı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

4 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2006/3)

5 TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ AMAÇ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6 Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri ISO 9000 Serisi ISO 14000 Serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri ( OEKO-TEX, GOST-R, HACCP, ISO 16949 v.b.)

7 DESTEK ORANI VE LİMİTİ: BELGE BAŞINA% 50 ORANINDA VE EN FAZLA 50.000 ABD DOLARI BELGE BAŞINA % 50 ORANINDA VE EN FAZLA 50.000 ABD DOLARI UYGULAMACI KURULUŞ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

8 – Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ – Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir.

9 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ

10 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ 02.07.2004 tarih ve 25510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR

12 A-Normal Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 500 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

13 B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 250 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

14 PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (97/6 VE 98/12)

15 AMAÇ YENİ İHRAÇ PAZARLARI YARATMAK VE GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA KOBİ, SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİNİN PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİ İLE KOBİLER ARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAMAK PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

16 DESTEK MİKTARLARI KOBİ; 7.500 $ Tek bir proje için 7.500 $ 15.000 $ bir yıl için maksimum 15.000 $ TOPLAM:75.000 $ SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİ; 10.000 $ Tek bir proje için10.000 $ 50.000 $ bir yıl için maksimum50.000 $ PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI % 95 DESTEK ORANI % 95 İGEME UYGULAMACI KURULUŞ İGEME

17 EĞİTİM YARDIMI (2000/2)

18 KOBİ İLE SDŞ ELEMANLARININ MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANARAK ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İHRACATTA PAZAR BULMA KONUSUNDAKİ NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI VE DÜNYA PAZARLARINA HIZLA AÇILMALARININ SAĞLANMASI AMAÇ EĞİTİM YARDIMI

19 DIŞ TİCARET, GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ, DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI EĞİTİM YARDIMI

20 YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX. 5.000 $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX. 15.000 $’A KADAR % 75 YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX. 7.500 $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX. 7.500 $’A KADAR % 75 DESTEĞİN KAPSAMI EĞİTİM YARDIMI

21 İSTİHDAM YARDIMI (2000/1)

22 SDŞ STATÜSÜNÜ HAİZ ŞİRKETLERİN MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KONUSUNDA TECRÜBELİ VE YÜKSEK ÖĞRENİMLİ YÖNETİCİ VE ELEMAN İSTİHDAMINI SAĞLAMALARINA DESTEK OLUNMASI AMAÇ İSTİHDAM YARDIMI

23 Sağlanan Destek 1 adet yönetici; Bir yıllık maaşı max. 18.000 $’a kadar % 75, 2 adet eleman; Bir yıllık maaşları max. 9.000 $’a kadar % 75 SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri, İSTİHDAM YARDIMI

24 % 75 DESTEK ORANI : % 75 : 1 YIL DESTEK SÜRESİ : 1 YIL : DTM UYGULAMACI KURULUŞ : DTM : SDŞ’LER YARARLANAN FİRMALAR : SDŞ’LER İSTİHDAM YARDIMI

25 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN 98/10 SAYILI TEBLİĞ

26 AMAÇ SANAYİ KURULUŞLARI, YAZILIM KURULUŞLARI İLE SEKTÖR VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN KATMA DEĞER YARATAN TÜM KURULUŞLARIN AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ VEYA BU PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI AR-GE YARDIMI

27 AR-GE YARDIMI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: 1)Ar-ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi 2)Ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması AR-GE YARDIMI

28 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ % 50 TEMEL DESTEK ORANI: % 50 % 60 MAKSİMUM DESTEK ORANI: % 60 TÜBİTAK UYGULAMACI KURULUŞ :TÜBİTAK 3 YIL DESTEK SÜRESİ : 3 YIL AR-GE YARDIMI

29 AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ Araştırma-geliştirme faaliyetinde istihdam edilen personel giderleri, Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Danışmanlık hizmet giderleri AR-GE YARDIMI

30 Satın alınan ar-ge hizmet giderleri, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Malzeme alımı v.b. alım giderleri AR-GE YARDIMI

31 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI % 50 TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKS. DESTEK MİK. : 1 MİLYON $ TTGV UYGULAMACI KURULUŞ :TTGV 2 YIL DESTEK SÜRESİ : 2 YIL AR-GE YARDIMI

32 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞ

33 YURTDIŞI FUAR YARDIMI AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI

34 YURTDIŞI FUAR YARDIMI KAPSAMINDA ÜÇ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:  Milli katılımlarda organizatör firmaların desteklenmesi,  Milli katılımlarda iştirakçi firmaların desteklenmesi,  Bireysel düzeyde katılım gerçekleştiren firmaların desteklenmesi, YURTDIŞI FUAR YARDIMI

35 İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 10.000 ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 15.000 ABD Doları),

36 SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ  Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100)  Fuar mallarının nakliyesine ilişkin giderler: %50 (SDŞ %75) FİRMAYA HER İKİ GİDERİ İÇİN SAĞLANACAK TOPLAM DESTEK MİKTARI 15.000 $’I GEÇEMEZ. YURTDIŞI FUAR YARDIMI

37 YURTDIŞINDA OFİS- MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2005/4)

38 AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ, SINAİ/TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİN, YURTDIŞI PAZARLARDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TANITIM VE/VEYA MARKA TESCİL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİ İLE YURT DIŞINDA MAL TİCARETİ AMACIYLA AÇACAKLARI BİRİMLERLE İLGİLİ GİDERLERİNİN ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE DEVLETÇE KARŞILANMASI YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI

39 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 40.00080.00050% Ticari şirketler30.00060.00050% SDŞ60.000120.00060% I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ

40 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.00050.00050% Ticari şirketler20.00040.00050% SDŞ30.00060.00060% II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ

41 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.00050.00050% Ticari şirketler20.00040.00050% SDŞ30.00060.00060% III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

42 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan; FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler 150.000%50 SDŞ, DTSŞ’ler300.000%60 Diğer şirketler75.000%50

43 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

44 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.

45 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI DESTEKLENECEK MAKSİMUM BİRİM SAYISI Şirketler için 7 birim, SDŞ ve DTSŞ’ler için 15 birim DESTEK SÜRESİ NEDİR? Her bir yurtdışı birim için 3 yıl

46 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

47 AMAÇ İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

48 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

49 - I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

50 - II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

51 - Marka Destek Programı Kapsamına Alınan III- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra: YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

52 (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), - Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), - Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), - Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

53 (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

54 (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), - Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları) - Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları) YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

55 (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) - Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) %50 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

56 - IV- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin: YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

57 - Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, - Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

58 - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

59 - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

60 2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

61 - Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

62 Dış Ticaret Müsteşarlığı Internet Adresi: www.dtm.gov.tr (İhracatta Devlet Yardımları)

63 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI SERPİL KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kacaroglus@dtm.gov.tr


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Serpil KAÇAROĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları