Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Dili ve MySQL Komutları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Dili ve MySQL Komutları"— Sunum transkripti:

1 SQL Dili ve MySQL Komutları

2 SQL Nedir ? SQL  Structured Query Language (Yapısal Sorgulama Dili)
SQL dili veritabanındaki kayıtlı verilere ulaşmamızı ve işlem yapmamızı sağlar. SQL dünya çapında kabul edilmiş olan bir veritabanı programlama dilidir ve standartları ‘Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü’ tarafından belirlenmiştir.

3 SQL Dili ile Yapılabilecekler
Veritabanı yaratma, güncelleme, silme Veritabanına tablolar ekleme, güncelleme, silme Tablolara yeni kayıtlar ekleme, güncelleme, silme Veritabanı üzerinde sorgular çalıştırarak bilgi elde etmek Veritabanı güvenlik işlemleri, kısıtlamalar, tetikleyiciler

4 En Temel SQL Komutları SELECT  Veritabanından bilgi çeker. UPDATE  Veritabanındaki bilgiyi günceller. DELETE  Veritabanındaki bilgiyi siler. INSERT INTO  Veritabanına yeni kayıt ekler. CREATE DATABASE  Yeni veritabanı yaratılır. ALTER DATABASE  Veritabanı özellikleri değiştirilir. CREATE TABLE  Yeni tablo yaratılır. ALTER TABLE  Tablo özellikleri değiştirilir. DROP TABLE  Tablo silinir.

5 MySQL Nedir ? MySQL, çoklu iş parçacıklı (multi-threaded),
çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

6 MySQL Dünyada altı milyondan fazla sistemde yüklü.
UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık, geliştilebilinir.

7 MySQL Avantajları MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. Ayrıca “veri tutarlılığını (referential integrity)” sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS’lerdeki veri tutarlılığı’nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir. 

8 MySQL KOMUTLARI

9 Veritabanı Yaratma CREATE SCHEMA/DATABASE database_name Örnek :
CREATE SCHEMA/DATABASE world;

10 Veritabanı Silme DROP DATABASE database_name Örnek :
drop schema/database world;

11 Tablo Yaratma CREATE TABLE deneme.tablo_ogrenciler2 (
tc INT NOT NULL PRIMARY KEY , isim VARCHAR(45) NOT NULL , soyisim VARCHAR(45) NOT NULL , yas INT NOT NULL );

12 Tabloya Veri Ekleme Bütün Olarak Satır Ekleme
INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3,...); Örnek : INSERT INTO deneme.tablo_ogrenciler VALUES(’45’,"Siyar", "Öztürk",’27’);

13 Tabloya Veri Ekleme 2) Sadece İstenilen Sütunlara Ekleme
INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...) VALUES (value1,value2,value3,...); Örnek : INSERT INTO deneme.tablo_ogrenciler (tc,isim,soyisim,yas) VALUES(‘150’,"Siyar", "Öztürk",’27’);

14 Tablonun Yapısını Değiştirme
ALTER TABLE’ komutu ile mevcut tablolar üzerinde ; Sütun ekleme, Silme, Değiştirme (güncelleme) işlemleri yapılabilir.

15 Yeni Sütun Ekleme ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype
Örnek : ALTER TABLE deneme.tablo_ogrenciler ADD yeni_sutun2 int

16 Sütun Silme ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name Örnek :
ALTER TABLE deneme.tablo_ogrenciler DROP yeni_sutun2

17 Sütun Güncelleme Sütunun veri tipini güncelleme ;
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype Örnek : ALTER TABLE deneme.tablo_ogrenciler MODIFY COLUMN yeni_sutun VARCHAR(45)

18 Tabloları Silmek DROP TABLE table_name Örnek :
DROP TABLE tablo_ogrenciler2

19 Verileri Görüntüleme Gerekliliği
Veritabanındaki bilgiler yalnızca depolanmakla kalmaz aynı zamanda gerektiği anda da hızlıca ulaşılabilip, görüntülenebilirler. Verilere ulaşıp görüntülemek için ‘Select, From, Where’ komutları kullanılmalıdır.

20 Temel SQL Dili Select ………. From ………. Where ………. komutları ile tablolardaki verilere (kayıtlara) erişilerek; 1- veri görüntüleme 2- güncelleme 3- silme işlemleri yapılabilinir.

21 1- Veri Görüntüleme Select  Görüntülenecek olan sütunları seçer. From  Hangi tablo üzerinde işlem yapılacağını belirler. Where  Verilerin hangi koşula göre seçileceğini belirler.

22 1- Veri Görüntüleme SELECT column_name,column_name FROM table_name;
Bütün kayıtları görüntüleme  SELECT * FROM table_name Örnek : select isim,soyisim from tablo_ogrenciler

23 1- Veri Görüntüleme SELECT column_name,column_name FROM table_name WHERE column_name operator_value; Örnek : select * from tablo_ogrenciler where tc='15‘  (Where ile Koşul Belirtiliyor)

24 2- Veri Güncelleme UPDATE table_name SET column1=value1,column2=value2,... WHERE some_column=some_value; Örnek : update tablo_ogrenciler set isim="Ali", soyisim="Can" where tc='15'

25 3- Veri Silme DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value
Tüm kayıtları silmek : DELETE FROM table_name Örnek : delete from tablo_ogrenciler where tc='15'

26 ‘World’ Veritabanı ‘World’ veritabanı’nın MySQL’e
eklenmesi / import edilmesi

27 Ödev ‘World’ veritabanının detaylı olarak incelenmesi ve çalışılması.
Veritabanı üzerinde basit sorguların çalıştırılıp, pratik yapılması. Hangi bilgilerin hangi tablolarda tutulduğunun öğrenilmesi.


"SQL Dili ve MySQL Komutları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları