Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lipoproteinler Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Kan plazmasında dolaşan yağlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lipoproteinler Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Kan plazmasında dolaşan yağlar."— Sunum transkripti:

1

2 Lipoproteinler

3 Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır.

4 Kolesterol Fosfolipidler Trigliseridler Kolesterol esterleri Apolipoproteinler Lipoproteinlerin yapıları

5 Lipidlerin bağırsaklardaki sindirimi İnce bağırsaklarda safra asitleri ile emülsifiye edilen lipidler lipaz enzimi ile hidroliz edilerek yağ asitleri ve gliserole parçalanır. İnce bağırsaklarda safra asitleri ile emülsifiye edilen lipidler lipaz enzimi ile hidroliz edilerek yağ asitleri ve gliserole parçalanır. Serbest yağ asitleri, gliserol; kolesterol ve bunların esterleri bağırsaklardan absorbe edilir. Serbest yağ asitleri, gliserol; kolesterol ve bunların esterleri bağırsaklardan absorbe edilir.

6 Bağırsak mukoza hücrelerinde Şilomikron oluşumu Şilomikron

7 Safra karaciğerde kolesterolden sentezlenir, safra kesesinde depo edilir ve ince bağırsaklara akıtılır. Lipidlerin sindiriminde safranın rolü

8 Lipoproteinler Lipidlerin plazmada taşınımları için proteinler ile paketlenmiş olmaları şarttır. Lipoproteinlerin yapılarında beş değişik protein (apoprotein) bulunur.

9 Apoproteinler (apolipoproteinler) Lipoproteinlerin yapısında bulunan özelleşmiş proteinlerdir. 57-4356 kadar amino asitden oluşurlar. ApoA, B, C, D ve E olmak üzere beş tipi vardır. Büyük bir kısmı (3/4) karaciğerde sentezlenir.

10 Apoproteinlerin fonksiyonları Apoproteinler lipidleri suda çözünür halde tutar. Lipidlerin lipaz ile olan reaksiyonlarını düzenlerler. Reseptörler için bir çeşit tanıma bölgesi sağlarlar.

11 Lipoprotein Grupları Klinik açıdan önemli ve plazmada saptanabilen beş ana lipoprotein grubu vardır. Bunlar; Şilomikronlar VLDL (very low dancity lipoprotein) (çok düşük dansiteli lipoproteinler) LDL (low dancity lipoprotein) (düşük dansiteli lipoproteinler) HDL (high dancity lipoprotein) (yüksek dansiteli lipoproteinler)

12 Liporproteinlerin iç merkezinde hidrofobik trigliseridler, kolesterol, kolesterol esterleri ile serbest yağ asitleri bulunurken; dış yüzeyde hidrofilik yapıdaki fosfolipidler ve proteinler yeralır. Bu yapı plazmada serbestçe dolaşarak dokulara taşınır.

13 Kolesterol esterleri

14 Büyüklük ve içeriklerine göre lipoproteinler

15 Dansitesi (g/ml) Trigliserid % Kolesterol % Protein % Fosfolipid % Şilomikro n >0.9586419 VLDL 0.95-1.0065421718 IDL 1.006-1.01930 1522 LDL 1.019-1.06310512118 HDL 1.063-1.2108214526 Lipoproteinlerin moleküler içerikleri

16 Lipoproteins rich in triglycerides

17 Şilomikronlar ve metabolizması Besinsel lipidler ince barsak tarafından emilir ve şilomikronlar içerisine paketlenirler. Bunlar torasik lenf kanalı aracılığı ile kana salınırlar. Bağırsaklardan emilen yağların dolaşım ve karaciğere taşınımını sağlar. Dolaşımdaki şilomikronların yapısındaki trigliseritler lipoprotein lipaz (LPL) tarafından uzaklaştırılır, nispeten kolesterolden zengin şilomikron kalıntılarına dönüşürler.

18 Şilomikronlar Trigliseridler, kolesterol, fosfolipidler ve spesifik proteinler şilomikronlar olarak bilinen lipoprotein bileşiklerini oluştururlar.

19 Şilomikronların organizmadaki taşınımı Cholesterol Transport Reverse Cholesterol Transport TAG transport

20 VLDL ve metabolizması VLDL’ler karaciğerde sentezlenir ve trigliseritlerden zengin büyük partiküllerdir. VLDL’ler karaciğerde sentezlenir ve trigliseritlerden zengin büyük partiküllerdir. Dolaşıma dahil olan VLDL’ler tıpkı şilomikronlar gibi periferik dokularda LPL’ın etkisine maruz kalırlar ve büyük oranda trigliseritlerden arınırlar. Dolaşıma dahil olan VLDL’ler tıpkı şilomikronlar gibi periferik dokularda LPL’ın etkisine maruz kalırlar ve büyük oranda trigliseritlerden arınırlar. Çapı küçülen ve yoğunluğu artan VLDL’ler dolaşımdaki LDL’in prokürsörlerini oluştururlar. Çapı küçülen ve yoğunluğu artan VLDL’ler dolaşımdaki LDL’in prokürsörlerini oluştururlar. Oluşan LDL’ler ektrahepatik dokulara gider. Oluşan LDL’ler ektrahepatik dokulara gider.

21 LDL Kötü kolesterol ! Kötü kolesterol !

22 LDL ve metabolizması LDL plazma kolesterolünün % 70’ini taşır. Primer görevi kolesterolü karaciğerden periferik dokulara taşımaktır. Kolesterolü arter duvarına taşıdığı için ateroskleroz risk nedenidir.

23 HDL İyi kolesterol !

24 HDL ve metabolizması HDL’ler yoğunluk ve çap olarak en küçük yapılı partiküllerdir. Proteinler yapısının yaklaşık yarısını oluştururlar. Başlıca görevi kolesterolü periferal dokulardan karaciğere taşımaktır. HDL arter duvarındaki kolesterolü uzaklaştırır, bu nedenle yüksek düzeyleri ateroskleroz için azalmış riskin en iyi göstergesidir.

25 After LDL oxydation free radicals and active oxygen species are formed and they activate macrophages.

26 Activated macrophages produce inflammatory cytocines (IL-6, TNF- α ), which damage endothel and initate atherogenesis.

27 KOLESTEROL Lipidler sınıfının ve lipoproteinlerin en önemli üyesidir. Endojen kaynaklar: başta karaciğer, böbrek, testis ve ovaryumlarda sentezlenir (1g/gün). Ekzojen kaynaklar: besinler

28 Kolesterolün fonksiyonları Beyin, sinir, kalp, bağırsak, kaslar ve karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Beyin, sinir, kalp, bağırsak, kaslar ve karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Vücutta kolesterolden; Vücutta kolesterolden; hormonlar (kortizon, cinsiyet hormonları,vb) hormonlar (kortizon, cinsiyet hormonları,vb) vitamin D ve vitamin D ve safra asitleri sentezlenir. safra asitleri sentezlenir.

29 Kolesterol sentezi

30 Yirmi yaşın üzerinde kan total kolesterol düzeyler: 200 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir. 200-239 mg/dl arası sınırda yüksektir 240 mg/dl'nin üstü ise yüksektir. Kan LDL-kolesterol düzeyi 130 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir. 130-159 mg/dl arası sınırda yüksektir. Kan HDL-kolesterol düzeyi 35 mg/dl'nin altı düşüktür. Kan plazması kolesterol değerleri

31 Sağlık açısından plazma kolesterol düzeyinin normal sınırlar içinde tutulması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu denge sağlanamayabilir.

32 Hiperkolesterolemi 1. Kalıtımsal nedenler 2. Hatalı beslenme 3. Obezite 4. Stres 5.Yaşam tarzı 6. Yaş 7. Diyabet 8. Bazı böbrek ve tiroid hastalıkları ve insanlarda yüksek kolesterolün en sık nedeni hipotiroidizmdir). 8. Bazı böbrek ve tiroid hastalıkları (Köpek ve insanlarda yüksek kolesterolün en sık nedeni hipotiroidizmdir). 9. Sigara ve tütün kullanımı

33 Hipokolesterolemi Yaygın bir bulgu değildir, Yaygın bir bulgu değildir, En yaygın nedeni edinsel veya konjenital karaciğer yetmezlikleridir. En yaygın nedeni edinsel veya konjenital karaciğer yetmezlikleridir.

34 Risk faktörü olarak kolesterol

35 Ateroskleroz Kanda fazla miktarda bulunan kolesterol ve trigliseridler, kan damarlarında birikir ve bunların sertleşmesine ve daralmasına () yol açar. Kanda fazla miktarda bulunan kolesterol ve trigliseridler, kan damarlarında birikir ve bunların sertleşmesine ve daralmasına (ateroskleroz) yol açar. Kolesterol hangi organın damarında birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar. Kolesterol hangi organın damarında birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar.

36

37 ATEROSKLEROZ ATEROSKLEROZ Yüksek plazma LDL düzeyi Yüksek plazma LDL düzeyi ↓ ↓ İntimaya LDL infiltrasyonu İntimaya LDL infiltrasyonu ↓ ↓ Okside LDL ve makrofajlar Okside LDL ve makrofajlar ↓ ↓ Köpük Hücreler Köpük Hücreler ↓ ↓ Yag Çizgileri Yag Çizgileri Endotel hasarı Endotel hasarı ↓ ↓ Trombositlerin yapışması Trombositlerin yapışması ↓ ↓ Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı ↓ ↓ Hücre proliferasyonu Hücre proliferasyonu ↓ ↓ İlerlemiş lezyon İlerlemiş lezyon

38 ATEROSKLEROZ ATEROSKLEROZ Yüksek plazma LDL düzeyi Yüksek plazma LDL düzeyi ↓ ↓ İntimaya LDL infiltrasyonu İntimaya LDL infiltrasyonu ↓ ↓ Okside LDL ve makrofajlar Okside LDL ve makrofajlar ↓ ↓ Köpük Hücreler Köpük Hücreler ↓ ↓ Yag Çizgileri Yag Çizgileri Endotel hasarı Endotel hasarı ↓ ↓ Trombositlerin yapışması Trombositlerin yapışması ↓ ↓ Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı ↓ ↓ Hücre proliferasyonu Hücre proliferasyonu ↓ ↓ İlerlemiş lezyon İlerlemiş lezyon

39 ATEROSKLEROZ ATEROSKLEROZ Yüksek plazma LDL düzeyi Yüksek plazma LDL düzeyi ↓ ↓ İntimaya LDL infiltrasyonu İntimaya LDL infiltrasyonu ↓ ↓ Okside LDL ve makrofajlar Okside LDL ve makrofajlar ↓ ↓ Köpük Hücreler Köpük Hücreler ↓ ↓ Yag Çizgileri Yag Çizgileri Endotel hasarı Endotel hasarı ↓ ↓ Trombositlerin yapışması Trombositlerin yapışması ↓ ↓ Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı Trombosit türevli büyüme faktörü salınımı ↓ ↓ Hücre proliferasyonu Hücre proliferasyonu ↓ ↓ İlerlemiş lezyon İlerlemiş lezyon

40

41 Aterosklerozun sonuçları   Arter lümeninde daralma   Plak rupturü   Trombüs ve emboli   Anevrizma gelişimi   Kalsifikasyon   Kanama   Koroner kalp hastalıklar, kalp krizi   Felçler   Kangren

42 NORMAL KORONER DAMAR

43

44 Aterosklerozda plak

45 PLAK İÇİ TAZE KANAMA

46 Aterosklerozda risk faktörleri Hipertansiyon, Hipertansiyon, Lipid (yağ) metabolizması bozukluğu, Kolesterol yüksekliği, Sigara, Sigara, Diabetes mellitus, Diabetes mellitus, Şişmanlık, Şişmanlık, Fiziksel aktivite azlığı ve sedanter yaşam Fiziksel aktivite azlığı ve sedanter yaşam Yüksek hematokrit (kanda çok fazla hücre bulunması) Yüksek hematokrit (kanda çok fazla hücre bulunması) Artmış trombojenik faktörler (kanı pıhtılaştıran faktörler ) Artmış trombojenik faktörler (kanı pıhtılaştıran faktörler ) İleri yaş İleri yaş Erkek cinsiyet Erkek cinsiyet Aile öyküsü Aile öyküsü Alkol bağımlılığı Alkol bağımlılığı Fibrinojen yüksekliği Fibrinojen yüksekliği Ürik asit yüksekliği Ürik asit yüksekliği Belirgin beyin, kalp, böbrek veya damar hastalığı Belirgin beyin, kalp, böbrek veya damar hastalığı

47 Sigara LDL oksidasyonu ↑ HDL kolesterol ↓ Endotel bağımlı vasadilatasyon bozulur CRP ↑ Fibrinojen ↑ Trombosit agregasyonu ↑ Monosit adhezyonu ↑ Korener spazm ↑

48 Sigara Üçüncü dünya ülkelerinde sigara tüketimi yüksektir. İçilen sigara sayısı ile orantılı olarak kalp hastalıkları (KAH) riski artar. Günlük 4 adet sigara içimi bile KAH ↑ Sigara dumanına maruz kalmak da KAH ↑ Sigaranın bırakılması ile myokardiyal infarktüs riski % 65 azalır.

49 Östrojen Menapoz öncesi kadınlarda ateroskleroz daha seyrek, Östrojen→ HDL ↑, LDL↓, LDL oksidasyonu ↓ Androjenler östrojene ters etkili hormonlardır.

50 Diyabet Kalp hastalıkları riski 3-5 kat artar. HDL azalırken LDL kolesterol düzeyi artar Trigliseridlerde artış vardır.

51 BMI >30: >>> saturated fatty acids > >>salt and >>> sugar >>> (or <<<) alcohol <<< fruits and vegetables Smoking Lipid status Stress Diabetes mellitus Metabolic syndrome Sedentary life style 2/3 of the risk Risk factor for CVD Homocysteine >15 mmol/l 

52 Egzersiz Kan basıncı ↓ Kilo kaybı LDL ↓, HDL ↑ Glukoza tolerans düzelir Endotelyal disfonksiyonda düzelme Trombosit agregasyonunda düzelme

53 Patient ’ s compliance 200 ml/24 h Quantum therapy device  treatment (+ 1 to 2 measure of BP) non-pharmacological treatment physical activity diatary regime 8–9 h of sleep avoidance of risk factors


"Lipoproteinler Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Kan plazmasında dolaşan yağlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları