Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Primer Mineraller -kayalardan doğrudan oluşmuş. Kuvars – Si0 2 Toprak oluşturan en yaygın mineraldir. Yerkabuğunun %13 ünü kaplar. Toprakta ortalama %30-40.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Primer Mineraller -kayalardan doğrudan oluşmuş. Kuvars – Si0 2 Toprak oluşturan en yaygın mineraldir. Yerkabuğunun %13 ünü kaplar. Toprakta ortalama %30-40."— Sunum transkripti:

1 Primer Mineraller -kayalardan doğrudan oluşmuş

2 Kuvars – Si0 2 Toprak oluşturan en yaygın mineraldir. Yerkabuğunun %13 ünü kaplar. Toprakta ortalama %30-40 civarında bulunur. Sütlü beyazımsı renklidir Camı çizebilecek sertliktedir. Ayrışmaya dirençlidir Granitte olup; Bazaltta yoktur Toprağa besin maddesi sağlamaz. http://www.luc.edu/faculty/spavko1/ minerals/quartz/qa1.htm

3 Ortoklaz Feldispat – KAl 1 Si 3 O 8 Camdan biraz serttir Genellikle beyaz, turuncu veya pembe renklidir Granitte bulunur Önemli bir potasyum kaynağıdır

4 Plajioklaz Feldispat Camdan biraz serttir Yaygın rengi gridir Ortoklazdan daha kolay ayrışır http://www2.nature.nps.gov/GEOLOGY/usgs nps/rxmin/mineral.html

5 Hornblend Camdan biraz serttir Siyah, koyu kahve veya koyu yeşil renklidir Granitte bulunan koyu renkli minerallerden biridir. Feldispattan daha hızlı ayrışır http://cmsc.minotstateu.edu/Labs/web %20minerals/Hornblende.html

6 Muskovit Kolaylıkla ince levhalar halinde ayrılır Parlak yüzeylere sahiptir Granit ve bazaltta bulunur Al mikadır ve renksizdir Biotitten daha çok Potasyum içerir. http://www.cropsoil.uga.edu/soilsand hydrology/images/Muscovite.jpg

7 Biotit Kolaylıkla ince levhalar halinde ayrılır Parlak yüzeylere sahiptir Granit ve bazaltta bulunur Mg ve Fe mikadır ve renksizdir Fazlaca Fe ve Mg içerir. http://www.pitt.edu/~cejones/GeoImages/1 Minerals/1IgneousMineralz/Micas/BiotiteFla kes.JPG

8 İkincil Mineraller -Primer minerallerden oluşmuş

9 Jips - CaSO 4 2H 2 O CaSO4 buharlaşmasıyla oluşur Çok yumuşak ve kolaylıkla ayrışır Yarı-kurak bölgelerde yaygındır http://dave.ucsc.edu/myrtreia/photos /gypsum.jpg

10 Kalsit – CaCO 3 kireçtaşı ve mermerde yaygın olarak bulunur Camdan daha yumuşak ama tırnaktan daha serttir Beyaz veya kirli renklidir Suda hafifçe çözülür HCl asitte köpürür-(CO2 çıkarır) http://www.beg.utexas.edu/mainweb/ publications/graphics/calcite400.jpg

11 Dolomit - CaCO 3 MgCO 3 yaygın bir kireçleme materyalidir Kalsite benzer Mg içerir http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/hbase/minerals/imgmin/dolomite.jpg

12 Demir Oksitler Kimyasal ayrışma ile oluşur Göthit (FeOOH): Toprağa sarı renk verir Hematit (Fe 2 O 3 ): Toprakta kırmızı rengin ana sebebidir http://www.uwrf.edu/~wc01/mont-goet1.JPG http://www.cst.cmich.edu/user s/dietr1rv/hematite-b.JPG

13 Kil Mineralleri Highly colloidal Formed primarily form chemical weathering of primary minerals Ability to adsorb or hold nutrient ions on their surfaces

14 Kayalar Kayalar, iki yada üç mineralin bileşimidir Üç ana grup kaya vardır: Magmatik, metamorfik ve sedimenter.

15 Magmatik kayaçlar

16 Granit Kaba(iri) taneli ve açık renkli İçinde ana mineral olarak kuvars ve and orthoklaz feldispat bulunur Asidiktir http://www.beg.utexas.edu/mainweb/pu blications/graphics/granite.htm

17 Siyenit Nisbeten kaba tanelidir Fazlaca feldispat ve hornblend vardır Nötraldir http://www.guilford.edu/geology/ imagelibrary/MVC-080F.JPG

18 Riyolit Mineralojik ve kimyasal bileşimi granite benzer İnce tanelidir Asidiktir http://volcano.und.edu/vwdocs/vwl essons/rocks_pics/rhyolite.jpg

19 Gabro Koyu renklidir Plejioklaz feldispat, hornblend, ve ogit hakimdir Baziktir İri tanelidir http://www.geo.umn.edu/ mgs/virt_egg/gabbro.jpg

20 Bazalt Mineralojik ve kimyasal bileşimi gabroya benzer İnce taneli Bazik http://itc.gsw.edu/faculty/tweiland/basalt.jpg

21 Obsidyen volkanik cam Koyu renkli Asidik http://www.drexel.edu/coe/en ggeo/rocks1/obsidian.JPG

22 Sedimenter Kayalar erozyon ve sediment birikimi sonucu oluşurlar

23 Konglomera Yuvarlak çakıl veya kayadan oluşur(>2mm) İnce taneli materyallerle çimentoludur Çok kaba taneli materyallere ayrışır http://comp.uark.edu/~sboss/rockbag35.jpg

24 Kumtaşı Kum taneleri bulunur (0.5 - 2mm çaplı) Kumlu veya kumlu tın toprakları oluşturur http://www.beg.utexas.edu/mainweb/publ ications/graphics/sandstone400.jpg

25 Şeyl Çok ince tanelerin karışımıdır(<0.005mm) Baskın mineral kildir Oluşturduğu topraklar killidir. http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/S edRx/rkimages/shale2-899.jpg

26 Kireçtaşı Genellikle ince taneli kimyasal çökeltilerdir Başlıca mineraller Kalsit ve dolomit Ayrışma esnasında karbonatlı mineraller çözülür ve yıkanıp gider, kirli bir renk kalır http://www.dep.state.fl.us/geology/geologi ctopics/rocks/miami_limestone.jpg

27 Metamorfik Kayalar Magmatik ve sedimenter kayaların aşırı ısı ve/veya basınca maruz kalmasıyla oluşurlar.

28 Gnays Açık ve koyu renkli bantlar vardır Asidik magmatik kaylardan oluşur Bolca feldispat içerir http://www.beg.utexas.edu/mainweb/ publications/graphics/gneiss400.jpg

29 Şist Tabakalı Oldukça uniform renkli Değişime (metamorfize) uğramış şeyl, gnays, basik magmatik kayalardır Yeni oluşan mika, klorit, ve hornblend gibi mineraller başattır http://ocw.mit.edu/ans7870/12/12.108/f0 4/imagegallery/lab2/images/lab2-5.jpg

30 Sleyt Tabakalı Şeyl den türemiş Mineral taneler görünmez Şeyl den daha ağır ve sıkışık tabaka tabakaya girmiş http://www.es.ucl.ac.uk/schools/ Glossary/slate.jpg

31 Kuvarsit Tabakasız, metamorfize kumtaşı Çok sert Çok yavaş ayrışır Kum taneleri arasında kuvars görülür http://www.es.ucl.ac.uk/scho ols/Glossary/quartzite.jpg


"Primer Mineraller -kayalardan doğrudan oluşmuş. Kuvars – Si0 2 Toprak oluşturan en yaygın mineraldir. Yerkabuğunun %13 ünü kaplar. Toprakta ortalama %30-40." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları