Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-kayalardan doğrudan oluşmuş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-kayalardan doğrudan oluşmuş"— Sunum transkripti:

1 -kayalardan doğrudan oluşmuş
Primer Mineraller -kayalardan doğrudan oluşmuş

2 Kuvars – Si02 Toprak oluşturan en yaygın mineraldir.
Yerkabuğunun %13 ünü kaplar. Toprakta ortalama %30-40 civarında bulunur. Sütlü beyazımsı renklidir Camı çizebilecek sertliktedir. Ayrışmaya dirençlidir Granitte olup; Bazaltta yoktur Toprağa besin maddesi sağlamaz.

3 Ortoklaz Feldispat – KAl1Si3O8
Camdan biraz serttir Genellikle beyaz, turuncu veya pembe renklidir Granitte bulunur Önemli bir potasyum kaynağıdır

4 Plajioklaz Feldispat Camdan biraz serttir Yaygın rengi gridir
Ortoklazdan daha kolay ayrışır

5 Hornblend Camdan biraz serttir
Siyah, koyu kahve veya koyu yeşil renklidir Granitte bulunan koyu renkli minerallerden biridir. Feldispattan daha hızlı ayrışır

6 Muskovit Kolaylıkla ince levhalar halinde ayrılır
Parlak yüzeylere sahiptir Granit ve bazaltta bulunur Al mikadır ve renksizdir Biotitten daha çok Potasyum içerir.

7 Biotit Kolaylıkla ince levhalar halinde ayrılır
Parlak yüzeylere sahiptir Granit ve bazaltta bulunur Mg ve Fe mikadır ve renksizdir Fazlaca Fe ve Mg içerir.

8 -Primer minerallerden oluşmuş
İkincil Mineraller -Primer minerallerden oluşmuş

9 Jips - CaSO4 2H2O CaSO4 buharlaşmasıyla oluşur
Çok yumuşak ve kolaylıkla ayrışır Yarı-kurak bölgelerde yaygındır

10 Kalsit – CaCO3 kireçtaşı ve mermerde yaygın olarak bulunur
Camdan daha yumuşak ama tırnaktan daha serttir Beyaz veya kirli renklidir Suda hafifçe çözülür HCl asitte köpürür-(CO2 çıkarır)

11 Dolomit - CaCO3 MgCO3 yaygın bir kireçleme materyalidir Kalsite benzer
Mg içerir

12 Demir Oksitler Kimyasal ayrışma ile oluşur
Göthit (FeOOH): Toprağa sarı renk verir Hematit (Fe2O3): Toprakta kırmızı rengin ana sebebidir

13 Kil Mineralleri Highly colloidal
Formed primarily form chemical weathering of primary minerals Ability to adsorb or hold nutrient ions on their surfaces

14 Kayalar Kayalar , iki yada üç mineralin bileşimidir
Üç ana grup kaya vardır: Magmatik, metamorfik ve sedimenter.

15 Magmatik kayaçlar

16 Granit Kaba(iri) taneli ve açık renkli
İçinde ana mineral olarak kuvars ve and orthoklaz feldispat bulunur Asidiktir

17 Siyenit Nisbeten kaba tanelidir Fazlaca feldispat ve hornblend vardır
Nötraldir

18 Riyolit Mineralojik ve kimyasal bileşimi granite benzer İnce tanelidir
Asidiktir

19 Gabro Koyu renklidir Plejioklaz feldispat, hornblend, ve ogit hakimdir
Baziktir İri tanelidir

20 Bazalt Mineralojik ve kimyasal bileşimi gabroya benzer İnce taneli
Bazik

21 Obsidyen volkanik cam Koyu renkli Asidik

22 Sedimenter Kayalar erozyon ve sediment birikimi sonucu oluşurlar

23 Konglomera Yuvarlak çakıl veya kayadan oluşur(>2mm)
İnce taneli materyallerle çimentoludur Çok kaba taneli materyallere ayrışır

24 Kumtaşı Kum taneleri bulunur (0.5 - 2mm çaplı)
Kumlu veya kumlu tın toprakları oluşturur

25 Şeyl Çok ince tanelerin karışımıdır(<0.005mm) Baskın mineral kildir
Oluşturduğu topraklar killidir.

26 Kireçtaşı Genellikle ince taneli kimyasal çökeltilerdir
Başlıca mineraller Kalsit ve dolomit Ayrışma esnasında karbonatlı mineraller çözülür ve yıkanıp gider, kirli bir renk kalır

27 Metamorfik Kayalar Magmatik ve sedimenter kayaların aşırı ısı ve/veya basınca maruz kalmasıyla oluşurlar.

28 Gnays Açık ve koyu renkli bantlar vardır
Asidik magmatik kaylardan oluşur Bolca feldispat içerir

29 Şist Tabakalı Oldukça uniform renkli
Değişime (metamorfize) uğramış şeyl, gnays, basik magmatik kayalardır Yeni oluşan mika, klorit, ve hornblend gibi mineraller başattır

30 Sleyt Tabakalı Şeyl den türemiş Mineral taneler görünmez
Şeyl den daha ağır ve sıkışık tabaka tabakaya girmiş

31 Kuvarsit Tabakasız, metamorfize kumtaşı Çok sert Çok yavaş ayrışır
Kum taneleri arasında kuvars görülür


"-kayalardan doğrudan oluşmuş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları