Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ?"— Sunum transkripti:

1 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ?
İŞLETMELER OLARAK HANGİ KOŞULLARDA STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ? Doç. Dr. Mehmet Deniz

2 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAZ ?
Hiçbir surette herhangi bir rakibimiz yok ise; Doç. Dr. Mehmet Deniz

3 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAZ ?
Etrafınıza saçacağınız çok büyük miktarda paranız varsa! Doç. Dr. Mehmet Deniz

4 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULUR ?
Yukarda bahsedilen koşullar işletme için söz konusu değilse Strateji geliştirmelerine gereksinimleri vardır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

5 NİÇİN STRATEJİ GELİŞTİRMELİYİZ?
Aşağıdaki durumlara cevap verebilmek için her zaman strateji geliştirmeye ihtiyacımız vardır: Pazar koşullarının değişmesi Yeni rakiplerin pazara girmesi Yeni teknolojiler Müşterilerin tercih ve beğenilerindeki değişmeler Politik ve yasal düzenlemelerdeki değişimler Yeni fırsat pencerelerinin ortaya çıkması Kriz durumları Doç. Dr. Mehmet Deniz

6 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
BAZI FİRMALAR NİÇİN BAŞARILI OLURKEN DİĞERLERİ BAŞARISIZ OLUYORLAR? STRATEJİK YÖNETİMİN CEVAPLAMAYA ÇALIŞTIĞI EN TEMEL SORU BUDUR. Doç. Dr. Mehmet Deniz

7 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
Başarılı bir işletme, çevresi içinde varlığını devam ettirebilmek için toplumun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan işletme olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler toplum odaklı olmalıdır. Toplum sürekli değişmekte. Öyleyse işletmeler de toplum paralelinde değişmeli. (slayt )Kaynak: Esin Ergin, 1992, İşletme Politikası, Der Yay., s.8-9 Doç. Dr. Mehmet Deniz

8 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
Toplumun gereksinim ve talepleri paralelinde değişebilmek için başlıca şartlar: Değişimi önceden tahmin edebilmek, Değişime karşı hazırlıklı olmak, Değişimi izlemek Değişimin etkilerine karşı önlem almaktır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

9 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
Yine başarılı bir işletme; aynı yönde çaba harcayan insanların hızla değişen koşullarda birlikte hareket etmeleri sonucu ortaya çıkacaktır. Stratejinin belirli olmaması halinde kişiler, belirli fonksiyonlar çerçevesi içinde birbirlerinin çabalarını etkisiz hale getirerek çalışabilirler. Dolayısıyla strateji belirleme süreci işletmede çalışanlar arasında iyi bir iletişimin kurulmasını da zorunlu kılmaktadır. İşletmenin başarılı olması; bilinçli bir strateji belirleme ve bunu başarıyla uygulamaya bağlıdır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

10 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
Strateji saptama süreci bir işletmenin: Amaç ve hedeflerini belirler, Temel stratejik sorunların açığa çıkarılmasına yardımcı olur Stratejik kaynakların optimum bir şekilde dağıtılması için yol gösterir. İşletmenin farklı yönetsel ve fonksiyonel faaliyetlerine yol gösterir ve bu faaliyetler arasında koordinasyonu sağlar İşletmenin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilmesini sağlar Fırsatları yönetebilmemizi sağlar Uzun vadeli geleceğin senaryosunu oluşturmayı mümkün kılar Riskleri yönetebilmeyi sağlar. Doç. Dr. Mehmet Deniz

11 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM?
Yapılan araştırmalarda da bilinçli bir şekilde strateji saptayan işletmelerin daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

12 STRATEJİK YÖNETİM Firma Rekabet Avantajı Hissedar Değeri
Kar Stratejik Yönetim: Belirli bir pazarda rekabet avantajı yaratmak ve sürdürebilmek için bir organizasyonun gerçekleştirdiği analizler, kararlar ve aksiyonlar. Rekabet Avantajı: Bir firmanın, girdileri ürün ve hizmetlere dönüştürürken rakiplerine göre daha karlı olabilmeyi ve bunu sürekli kılmayı başarabilme becerisidir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

13 REKABET AVANTAJI OLUŞTURMA
Rekabet Başarısı Örnekleri Oyunun kurallarını değiştirme Maliyet Farklılaştırma Wal-Mart IKEA* Amazon.com (Internet model) Mercedes Benz Doç. Dr. Mehmet Deniz

14 Doç. Dr. Mehmet Deniz

15 Doç. Dr. Mehmet Deniz

16 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz

17 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz

18 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz

19 Stratejik yönetim (tanım)
Bir organizasyonun rekabet avantajı yaratması ve bunu sürdürebilmesi amacıyla analizler, kararlar ve aksiyonların gerçekleştirildiği bir model. Doç. Dr. Mehmet Deniz 1-19

20 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ? ÖZETLE
Değişimi tahmin edebilmek ve değişime karşı hazırlıklı olmak yani değişimin etkilerine karşı önlem almak için, Uzun vadeli geleceğin senaryosunu oluşturmak için, Riskleri yönetebilmek için ve Fırsatları yönetebilmek için. Doç. Dr. Mehmet Deniz

21 STRATEJİK YÖNETİMİN ORGANİZASYONLARA 4 KATKISI
Organizasyonu bütünüyle örgütsel amaç ve hedeflere yöneltir. Karar verme sürecinde bütün örgütsel paydaşların talepleri dikkate alınır. Hem uzun vadeli(vizyona ulaşma) hem de kısa vadeli(mevcut operasyonlarda başarılı olma) perspektifini birleştirmek suretiyle örgütsel sürekliliği mümkün kalır Etkinlik ve verimlilik arasında dengeyi gözetir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

22 Stratejik Yönetimin Fonksiyonel Yönetimden Farkları:
Stratejik yönetim çeşitli fonksiyonları entegre eder. Stratejik yönetim, organizasyonun bütününe yönelik, geniş kapsamlı AMAÇLARI gerçekleştirmeye yöneliktir. Stratejik yönetim, bir dizi çıkar grubunu dikkate alır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

23 Stratejik Yönetimin Fonksiyonel Yönetimden Farkları (devam)…
Stratejik yönetim, güçlü bir zaman ufkunu zorunlu kılar. Stratejik yönetim, hem etkinlik hem de verimlilikle ilgilidir Doç. Dr. Mehmet Deniz

24 Stratejik Yönetimin Araçları:
Rekabet Analizi (5 Güç Analizi) SWOT/FÜTZ Analizi ve Portföy Analizi. Doç. Dr. Mehmet Deniz

25 Stratejik Yönetim Ders Planı
Doç. Dr. Mehmet Deniz

26 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Vizyon, Misyon, Şirket/Yönetim Felsefesi (Örgüt İdeolojisi), Strateji, Stratejist, Politika, Taktik, Stratejik Düşünme, Stratejik Kararlar, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim. Doç. Dr. Mehmet Deniz

27 VİZYON Vizyon, sözlükte “ileri görüş”, “geniş görüş”, “Basiret”, “İdeal” gibi anlamlarına gelmektedir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

28 VİZYON Tüm çalışanların paylaştığı örgütün geleceğine ait bir resim
Doç. Dr. Mehmet Deniz

29 VİZYON Aksiyon olmadan Vizyon sadece bir hayal; Vizyon olmadan aksiyon ise bir aktivitedir. Vizyon ve Aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir. Joel Barker Doç. Dr. Mehmet Deniz

30 VİZYON… Vizyon oluşturma süreci; bilinenden bilinmeyene doğru bir seyahattir ve bu süreç gerçekler, ümit ettiklerimiz, hayallerimiz, tehlike ve fırsatlardan kurgulanan bir gelecek yaratmada bize yardımcı olur Doç. Dr. Mehmet Deniz

31 VİZYON Apple Bilgisayarları kurucu ortaklarından Steven Jobs firmayı kurarken bütün yöneticilerin PC kullanmalarını sağlamayı düşlemişti. Apple Inc. Founders Steve Jobs and Steve Wozniak effectively created Apple Computer on April 1, 1976, Apple is currently the largest technology firm in the world with its stock market value reaching $500 billion in March of Their revenue for the year 2011 was $127.8 billion in sales. Piyasa değeri itibariyle 1.sırada bulunmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

32 DİSNEY WORLD (VİZYON) Milyonları mutlu etmek için hayal gücümüzü kullanmak Doç. Dr. Mehmet Deniz

33 Boeing Vizyon 1950’ler Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve Dünyayı Jet çağına ulaştırmak Doç. Dr. Mehmet Deniz

34 VİZYON’UN HEDEFLERDEN FARKI
Hedef; Misyon ve Vizyon gibi genel değil spesifiktir, ölçülebilir, ulaşılabilir, amaca uygundur ve zamanla sınırlıdır. Doç. Dr. Mehmet Deniz

35 MİSYON Kelime anlamı itibariyle “Misyon, bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev” anlamına gelmektedir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

36 MİSYON “Örgüt üyelerine bir yön göstermesi amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer” VEYA “ Kuruluşun amacı veya var olma nedeni” Doç. Dr. Mehmet Deniz

37 MİSYONUN FONKSİYONLARI
Bir misyonun iki önemli fonksiyonu vardır: 1.İşletmenin tüm çalışanlarına ortak bir istikamet verir. 2.İşletmenin benzer işletmelerden farklılığını ortaya koyar. Doç. Dr. Mehmet Deniz

38 ÖRGÜT MİSYONUNUN ÖZELLİKLERİ
Misyon uzun dönemli bir amaçtır. Misyon, hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz. Paylaşılan ortak değer ve inançlardır. Firmada çalışan herkesle ilgilidir. Örgüt misyonu nicelikle değil nitelikle ilgili bir değerdir. Misyon örgüte özgüdür ve özeldir. Misyon ifadesi, işletmenin sahip olduğu temel beceri/yetkinliği temel almalıdır Doç. Dr. Mehmet Deniz

39 MİSYON Yazılı bir Misyon İfadesi niçin gereklidir?
Müşteri bakış açısından misyon beklentilerin çerçevesini belirler. Goodyear şirketinin misyonu “itibarımızı korumak”. Ürün ve hizmette müşteri tatminini garanti etmeyi içerir. Böyle bir garanti, ürünün teknik karmaşıklığı ne olursa olsun müşterinin güven içerisinde o ürünü almasını içermektedir. Çalışanlar, misyon ifadeleri çalışanlara yol göstermesi ve yönetimin vereceği kararları anlama imkanı sağlar. Yönetim perspektifinden, misyon ifadesi üstesinden gelinecek zorluğu tanımlamayı mümkün kılar. Doç. Dr. Mehmet Deniz

40 NBA’nın Misyonu; Dünya’da en çok saygı duyulan, başarılı spor ligi ve spor pazarlama organizasyonu olmaktır. National Basketball Association Doç. Dr. Mehmet Deniz

41 Disney World Ziyaretçileri mutlu etmek Doç. Dr. Mehmet Deniz

42 Mc Donalds Temel yetkinliği, düşük maliyetli yiyecekler elde etmek ve büyük müşteri gruplarına hızlı hizmet vermek Mc Donalds’ın kurucusu Ray Kroç, Hamburgeri ve Milkstake’i 50 saniyenin altında müşteriye sunmayı hedeflemiştir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

43 Google Dünya üzerindeki mevcut bilgileri organize etmek ve evrensel olarak ulaşılabilir ve yararlı olmasını sağlamak Doç. Dr. Mehmet Deniz

44 VİZYON & MİSYON KARŞILAŞTIRMASI
Firmanın gelecekte olmayı arzu ettiği durumu gösterir, hayal edilen bir geleceği hedefler. İşletmenin geleceğiyle ilgili bir kavram. Bir firmanın var olma nedenidir İşletmenin mevcut durumuyla ilgilidir. Vizyonu ve genel amaçları SOMUT hale getirir ve ne yapacaklarını öğretir. Doç. Dr. Mehmet Deniz

45 ŞİRKET/YÖNETİM FELSEFESİ
Kişi, grup ve örgütün düşünce ve davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünü VEYA Bir organizasyonun temel inançları, değerleri, özlemleri ve etik önceliklerini içerir. Genelde şirketin misyon bildirgesinde yer alırlar Doç. Dr. Mehmet Deniz


"NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları