Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ? İŞLETMELER OLARAK HANGİ KOŞULLARDA STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ? 1Doç. Dr. Mehmet Deniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ? İŞLETMELER OLARAK HANGİ KOŞULLARDA STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ? 1Doç. Dr. Mehmet Deniz."— Sunum transkripti:

1 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ? İŞLETMELER OLARAK HANGİ KOŞULLARDA STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ? 1Doç. Dr. Mehmet Deniz

2 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAZ ? NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAZ ? Hiçbir surette herhangi bir rakibimiz yok ise; 2Doç. Dr. Mehmet Deniz

3 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULMAZ ? Etrafınıza saçacağınız çok büyük miktarda paranız varsa! 3Doç. Dr. Mehmet Deniz

4 NE ZAMAN STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYULUR ? Yukarda bahsedilen koşullar işletme için söz konusu değilse Strateji geliştirmelerine gereksinimleri vardır. 4Doç. Dr. Mehmet Deniz

5 NİÇİN STRATEJİ GELİŞTİRMELİYİZ? Aşağıdaki durumlara cevap verebilmek için her zaman strateji geliştirmeye ihtiyacımız vardır: Pazar koşullarının değişmesi Yeni rakiplerin pazara girmesi Yeni teknolojiler Müşterilerin tercih ve beğenilerindeki değişmeler Politik ve yasal düzenlemelerdeki değişimler Yeni fırsat pencerelerinin ortaya çıkması Kriz durumları 5Doç. Dr. Mehmet Deniz

6 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? BAZI FİRMALAR NİÇİN BAŞARILI OLURKEN DİĞERLERİ BAŞARISIZ OLUYORLAR? STRATEJİK YÖNETİMİN CEVAPLAMAYA ÇALIŞTIĞI EN TEMEL SORU BUDUR. 6Doç. Dr. Mehmet Deniz

7 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? Başarılı bir işletme, çevresi içinde varlığını devam ettirebilmek için toplumun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan işletme olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler toplum odaklı olmalıdır. Toplum sürekli değişmekte. Öyleyse işletmeler de toplum paralelinde değişmeli. Doç. Dr. Mehmet Deniz7

8 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? Toplumun gereksinim ve talepleri paralelinde değişebilmek için başlıca şartlar:  Değişimi önceden tahmin edebilmek,  Değişime karşı hazırlıklı olmak,  Değişimi izlemek  Değişimin etkilerine karşı önlem almaktır. Doç. Dr. Mehmet Deniz8

9 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? Yine başarılı bir işletme; aynı yönde çaba harcayan insanların hızla değişen koşullarda birlikte hareket etmeleri sonucu ortaya çıkacaktır. Stratejinin belirli olmaması halinde kişiler, belirli fonksiyonlar çerçevesi içinde birbirlerinin çabalarını etkisiz hale getirerek çalışabilirler. Dolayısıyla strateji belirleme süreci işletmede çalışanlar arasında iyi bir iletişimin kurulmasını da zorunlu kılmaktadır. İşletmenin başarılı olması; bilinçli bir strateji belirleme ve bunu başarıyla uygulamaya bağlıdır. Doç. Dr. Mehmet Deniz9

10 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? Strateji saptama süreci bir işletmenin: Amaç ve hedeflerini belirler, Temel stratejik sorunların açığa çıkarılmasına yardımcı olur Stratejik kaynakların optimum bir şekilde dağıtılması için yol gösterir. İşletmenin farklı yönetsel ve fonksiyonel faaliyetlerine yol gösterir ve bu faaliyetler arasında koordinasyonu sağlar İşletmenin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilmesini sağlar Fırsatları yönetebilmemizi sağlar Uzun vadeli geleceğin senaryosunu oluşturmayı mümkün kılar Riskleri yönetebilmeyi sağlar. Doç. Dr. Mehmet Deniz10

11 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? Yapılan araştırmalarda da bilinçli bir şekilde strateji saptayan işletmelerin daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Doç. Dr. Mehmet Deniz11

12 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik YönetimKar Stratejik Yönetim: Belirli bir pazarda rekabet avantajı yaratmak ve sürdürebilmek için bir organizasyonun gerçekleştirdiği analizler, kararlar ve aksiyonlar. Rekabet Avantajı: Bir firmanın, girdileri ürün ve hizmetlere dönüştürürken rakiplerine göre daha karlı olabilmeyi ve bunu sürekli kılmayı başarabilme becerisidir. Firma Rekabet Avantajı Hissedar Değeri 12Doç. Dr. Mehmet Deniz

13 REKABET AVANTAJI OLUŞTURMA Rekabet Başarısı Örnekleri Maliyet Oyunun kurallarını değiştirme Farklılaştırma Wal-Mart IKEA* Amazon.com (Internet model) Mercedes Benz 13Doç. Dr. Mehmet Deniz

14 14

15 Doç. Dr. Mehmet Deniz15

16 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz16

17 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz17

18 İKEA Doç. Dr. Mehmet Deniz18

19 Stratejik yönetim (tanım) Stratejik Yönetim: –Bir organizasyonun rekabet avantajı yaratması ve bunu sürdürebilmesi amacıyla analizler, kararlar ve aksiyonların gerçekleştirildiği bir model. 1-19 19Doç. Dr. Mehmet Deniz

20  Değişimi tahmin edebilmek ve değişime karşı hazırlıklı olmak yani değişimin etkilerine karşı önlem almak için,  Uzun vadeli geleceğin senaryosunu oluşturmak için,  Riskleri yönetebilmek için ve  Fırsatları yönetebilmek için. Doç. Dr. Mehmet Deniz 20

21 STRATEJİK YÖNETİMİN ORGANİZASYONLARA 4 KATKISI 1.Organizasyonu bütünüyle örgütsel amaç ve hedeflere yöneltir. 2.Karar verme sürecinde bütün örgütsel paydaşların talepleri dikkate alınır. 3.Hem uzun vadeli(vizyona ulaşma) hem de kısa vadeli(mevcut operasyonlarda başarılı olma) perspektifini birleştirmek suretiyle örgütsel sürekliliği mümkün kalır 4.Etkinlik ve verimlilik arasında dengeyi gözetir. Doç. Dr. Mehmet Deniz21

22  Stratejik yönetim çeşitli fonksiyonları entegre eder.  Stratejik yönetim, organizasyonun bütününe yönelik, geniş kapsamlı AMAÇLARI gerçekleştirmeye yöneliktir.  Stratejik yönetim, bir dizi çıkar grubunu dikkate alır. Doç. Dr. Mehmet Deniz 22

23  Stratejik yönetim, güçlü bir zaman ufkunu zorunlu kılar.  Stratejik yönetim, hem etkinlik hem de verimlilikle ilgilidir Doç. Dr. Mehmet Deniz23

24  Rekabet Analizi (5 Güç Analizi)  SWOT/FÜTZ Analizi ve  Portföy Analizi. Doç. Dr. Mehmet Deniz24

25 Stratejik Yönetim Ders Planı 25Doç. Dr. Mehmet Deniz

26 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Vizyon, Misyon, Şirket/Yönetim Felsefesi (Örgüt İdeolojisi), Strateji, Stratejist, Politika, Taktik, Stratejik Düşünme, Stratejik Kararlar, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim. 26Doç. Dr. Mehmet Deniz

27 VİZYON Vizyon, sözlükte “ileri görüş”, “geniş görüş”, “Basiret”, “İdeal” gibi anlamlarına gelmektedir. 27Doç. Dr. Mehmet Deniz

28 Tüm çalışanların paylaştığı örgütün geleceğine ait bir resim Doç. Dr. Mehmet Deniz 28

29 VİZYON Aksiyon olmadan Vizyon sadece bir hayal; Vizyon olmadan aksiyon ise bir aktivitedir. Vizyon ve Aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir. Joel Barker 29Doç. Dr. Mehmet Deniz

30 VİZYON… Vizyon oluşturma süreci; bilinenden bilinmeyene doğru bir seyahattir ve bu süreç gerçekler, ümit ettiklerimiz, hayallerimiz, tehlike ve fırsatlardan kurgulanan bir gelecek yaratmada bize yardımcı olur 30Doç. Dr. Mehmet Deniz

31 VİZYON Apple Bilgisayarları kurucu ortaklarından Steven Jobs firmayı kurarken bütün yöneticilerin PC kullanmalarını sağlamayı düşlemişti. Doç. Dr. Mehmet Deniz 31

32 DİSNEY WORLD (VİZYON) Milyonları mutlu etmek için hayal gücümüzü kullanmak 32Doç. Dr. Mehmet Deniz

33 Boeing Vizyon 1950’ler Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve Dünyayı Jet çağına ulaştırmak 33Doç. Dr. Mehmet Deniz

34 Hedef; Misyon ve Vizyon gibi genel değil spesifiktir, ölçülebilir, ulaşılabilir, amaca uygundur ve zamanla sınırlıdır. Doç. Dr. Mehmet Deniz34

35 MİSYON Kelime anlamı itibariyle “Misyon, bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev” anlamına gelmektedir. 35Doç. Dr. Mehmet Deniz

36 “Örgüt üyelerine bir yön göstermesi amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer” VEYA “ Kuruluşun amacı veya var olma nedeni” Doç. Dr. Mehmet Deniz36

37 Bir misyonun iki önemli fonksiyonu vardır: 1.İşletmenin tüm çalışanlarına ortak bir istikamet verir. 2.İşletmenin benzer işletmelerden farklılığını ortaya koyar. Doç. Dr. Mehmet Deniz37

38 Misyon uzun dönemli bir amaçtır. Misyon, hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz. Paylaşılan ortak değer ve inançlardır. Firmada çalışan herkesle ilgilidir. Örgüt misyonu nicelikle değil nitelikle ilgili bir değerdir. Misyon örgüte özgüdür ve özeldir. Misyon ifadesi, işletmenin sahip olduğu temel beceri/yetkinliği temel almalıdır Doç. Dr. Mehmet Deniz38

39 MİSYON Yazılı bir Misyon İfadesi niçin gereklidir? Müşteri bakış açısından misyon beklentilerin çerçevesini belirler. Goodyear şirketinin misyonu “itibarımızı korumak”. Ürün ve hizmette müşteri tatminini garanti etmeyi içerir. Böyle bir garanti, ürünün teknik karmaşıklığı ne olursa olsun müşterinin güven içerisinde o ürünü almasını içermektedir. Çalışanlar, misyon ifadeleri çalışanlara yol göstermesi ve yönetimin vereceği kararları anlama imkanı sağlar. Yönetim perspektifinden, misyon ifadesi üstesinden gelinecek zorluğu tanımlamayı mümkün kılar. Doç. Dr. Mehmet Deniz39

40 Dünya’da en çok saygı duyulan, başarılı spor ligi ve spor pazarlama organizasyonu olmaktır. National Basketball Association Doç. Dr. Mehmet Deniz40

41 Ziyaretçileri mutlu etmek Doç. Dr. Mehmet Deniz 41

42 Temel yetkinliği, düşük maliyetli yiyecekler elde etmek ve büyük müşteri gruplarına hızlı hizmet vermek Doç. Dr. Mehmet Deniz42

43 Dünya üzerindeki mevcut bilgileri organize etmek ve evrensel olarak ulaşılabilir ve yararlı olmasını sağlamak Doç. Dr. Mehmet Deniz43

44 VİZYON & MİSYON KARŞILAŞTIRMASI VİZYON Firmanın gelecekte olmayı arzu ettiği durumu gösterir, hayal edilen bir geleceği hedefler. İşletmenin geleceğiyle ilgili bir kavram. MİSYON Bir firmanın var olma nedenidir İşletmenin mevcut durumuyla ilgilidir. Vizyonu ve genel amaçları SOMUT hale getirir ve ne yapacaklarını öğretir. Doç. Dr. Mehmet Deniz44

45 Kişi, grup ve örgütün düşünce ve davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünü VEYA Bir organizasyonun temel inançları, değerleri, özlemleri ve etik önceliklerini içerir. Genelde şirketin misyon bildirgesinde yer alırlar Doç. Dr. Mehmet Deniz45


"NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM ? İŞLETMELER OLARAK HANGİ KOŞULLARDA STRATEJİ GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ? 1Doç. Dr. Mehmet Deniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları