Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANKALARARASI TAKAS ODALARI MERKEZİ ELEKTRONİK TAKAS SİSTEMİ İ.HAKKI ARSLAN T.C. MERKEZ BANKASI BANKACILIK GENEL MÜDÜRÜ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 8 EYLÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANKALARARASI TAKAS ODALARI MERKEZİ ELEKTRONİK TAKAS SİSTEMİ İ.HAKKI ARSLAN T.C. MERKEZ BANKASI BANKACILIK GENEL MÜDÜRÜ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 8 EYLÜL."— Sunum transkripti:

1 BANKALARARASI TAKAS ODALARI MERKEZİ ELEKTRONİK TAKAS SİSTEMİ İ.HAKKI ARSLAN T.C. MERKEZ BANKASI BANKACILIK GENEL MÜDÜRÜ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 8 EYLÜL İSTANBUL

2  3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Madde 6 (Bankalararası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği)  1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu Madde 55  T.C. Merkez Bankası tarafından çıkartılan B.T.O.M. Yönetmeliği ve İzahnamesi  YASAL DAYANAK (1)

3 TAKAS SİSTEMİ KLASİK TAKAS ELEKTRONİK TAKAS İzmir Adana Edirne Bursa Samsun Malatya Mersin Denizli Antalya Konya Eskişehir İzmit Kayseri Gaziantep Trabzon Diyarbakır İskenderunErzurum AdapazarıBalıkesir FizikenFiziken ibraz ibrazlı olmaksızın Ankara İstanbul İstanbul (2)

4  TAKAS ODALARI 1-ANKARA 2-İSTANBUL 3-İZMİR 4-ADANA 5-BURSA 6-SAMSUN 7-MERSİN Kuruluş Tarihi Personel Sayısı 11* * 1 Personel bilgisayar uzmanı olarak çalışmaktadır. (3/1)

5 6-DENİZLİ 7-KONYA 8-ESKİŞEHİR 9-KAYSERİ 10-GAZİANTEP 11-TRABZON 12-DİYARBAKIR 13- İSKENDERUN Kuruluş Tarihi Personel Sayısı (3/2)

6 14-İZMİT 15-ERZURUM 18-ANTALYA 19-MALATYA 20-ADAPAZARI* 21-EDİRNE 22-BALIKESİR Kuruluş Tarihi Personel Sayısı *Deprem nedeniyle zarar gören Adapazarı Takas Odası faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmiştir. (3/3)

7 VERİLEN ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA % ANKARA İSTANBUL İZMİR ADANA BURSA SAMSUN  1999 YILI BÜTÇESİ (%)- Verilen ödeneğin kullanılma yüzdesi (4/1)

8 VERİLEN ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA % MERSİN DENİZLİ KONYA ESKİŞEHİR KAYSERİ GAZİANTEP TRABZON DİYARBAKIR (4/2)

9 VERİLEN ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA % İSKENDERUN İZMİT ERZURUM ANTALYA MALATYA ADAPAZARI EDİRNE BALIKESİR TOPLAM (4/3)

10 1999 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMALARIN ODA BAZINDA TOPLAM İÇİNDE % Sİ (5)

11 B.T.O.M YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  T.C. Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, T.Bankalar Birliği Yönetim Kurulunu oluşturan bankaların en az şube müdürü seviyesindeki temsilcileri (6/1)

12  T.C. ZİRAAT BANKASI  T.İŞ BANKASI A.Ş.  T.EMLAK BANKASI A.Ş.  T.HALK BANKASI A.Ş.  T.VAKIFLAR B. T.A.O.  YAPI VE KREDİ B. A.Ş.  T.C. MERKEZ BANKASI  tarihi itibariyle B.T.O.M. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  T.GARANTİ B. A.Ş.  KOÇBANK A.Ş.  HSBC BANK A.Ş.  AKBANK T.A.Ş.  T.EK0NOMİ B. A.Ş.  T.DIŞ TİCARET B. A.Ş. (6/2)

13 T.C.M.B. BANKACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENDİSİNE VERİLEN YETKİLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

14  B.T.O.M. Yönetmeliği değişiklik çalışmaları  Takas işlemlerinin daha seri ve güvenilir yürütülmesi için yöntem geliştirilmesi  B.T.O.M. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu, gündem oluşturulması, karar defterinin tutulması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi (7/1)

15  Bankalararası takas odalarında yapılan günlük takas işlemlerine nezaret edilmesi ve gözetilmesi  Takas sonuçlarının Ankara Şubesi aracılığıyla tesviye edilmesi  Bütçe harcamalarının şubeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi (7/2)

16  Elektronik ortamda takas yapılan merkezlerde sistemin kesintisiz çalışabilmesi için gereken tüm önlemlerin alınması  Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Takas odaları çalışanlarıyla ilgili olarak BASİSEN ile yapılan toplu iş sözleşmesi çalışmalarına katılınması  Yıllık faaliyet raporu hazırlanması (7/3)

17 BANKALARARASI TAKAS ODALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

18 B.T.O.M. Klasik Takas Yapılan Takas Odaları Fiziken ibrazsız takas yapan bankalar Çeklerin fiziken ibrazını isteyen bankalar Takas dışı işlem gören çek bilgileri Takasa konu çekler ve çek bilgileri Çek bilgilerine ilişkin listeler Takasa Konu Çekler 06’ya kadar çek bilgileri 16’ya kadar iade bilgileri 16’da günsonu işlemler Elektronik çek bilgi işlem merkezi bulunan takas odaları Seans (9.00) Fiziki değişim, iade ve teslim cetvelleri B. Ankara Takas Odası Bankalara ait genel nihai B/A vaziyetleri Ertesi işgünü saat ye kadar Ankara Şubesi hesaplarından tesviye Fiziki değişim ve çek teslim cetvelleri 1.Seans (10.00) İade edilen çeklerin fiziki değişim ve çek teslim cetvelleri 2.Seans (14.00) (8)

19 FİZİKEN İBRAZLI VE İBRAZSIZ ELEKTRONİK TAKAS İŞ AKIŞ ŞEMASI

20 VERİLEN ÇEKLERİN TEYİT RAPORU GÜN SONU HESAP DURUMU B BANKASI B Bankasına verilen çekler listesi (A) B Bankasına verilen veya iade edilen ELEKTRONİK TAKAS MERKEZİ B Bankasından alınan A BANKASI ÇEK BİLGİLERİ A Bankasına verilen veya iade edilen A Bankasından alınan A VE B BANKALARININ ALDIĞI VE VERDİĞİ ÇEKLERİ GÖSTEREN ÖZET LİSTELER İBRAZ VEYA KONTROL FİZİKİ DETAY LİSTE A Bankasından alınan çekler listesi (A) A Bankasına verilen çekler listesi (B) (ÇEK TESLİM CETVELİ) B Bankasından alınan çekler listesi (B) (9)

21  ELEKTRONİK TAKAS 13 Ekim Haziran Nisan Aralık 1999 B.İstanbul Takas Odası DOS ortamında B.Ankara-İstanbul Takas Odası UNIX ortamında B.İstanbul Takas Odası Fiziken ibraz olmaksızın çek takası B.İstanbul-Ankara Takas Odası Takas odasında LINUX, Banka tarafında WIN95 ve NT ortamında (10)

22 YILLAR İTİBARİYLE TAKASA VERİLEN ÇEK ADETLERİ (BİN ADET) ANKARA İSTANBUL ARA TOP TOPLAM İÇİNDE % ,3 DİĞER TOPLAM (11)

23 BANKALARARASI TAKAS ODALARINDA İŞLEME ALINAN ÇEK ADET VE TUTARLARI ÇEK ADET (BİN ADET)ÇEK TUTAR (MİLYAR TL.) ŞEHİR İÇİŞEHİR DIŞI ŞEHİR İÇİ ŞEHİR DIŞI TOPLAM (12)

24 B.T.O.M TARAFINDAN YAPILAN HARCAMALARIN YILLAR İTİBARİYLE ÇEK BAŞINA MALİYETE YANSIMASI YIL SONU İTİBARİYLE FİİLİ HARCAMA (TL) İŞLEME ALINAN ÇEK ADEDİ ÇEK BAŞINA MALİYET (TL) , , , , , , ,10 (13)

25 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. T.GARANTİ BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş. TOPRAKBANK A.Ş. DİĞER % 10.4 % 10.3 % 8.7 % 6.4 % 5.6 % YILINDA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ÇEK ADETLERİNİN BANKALARA GÖRE DAĞILIMI (14)

26 1999 YILI ÇEK ADET VE TUTARLARINA GÖRE TOPLAM İÇİNDE % Sİ * Çek adetlerine göre ilk 10 banka seçilmiştir. (15)

27 20000 YILI İLK 7 AYINDA TÜM TAKAS ODALARINDA ÇEK ADEDİNE GÖRE BANKA SIRALAMASI YAPI VE KREDİ B. A.Ş T.GARANTİ B. A.Ş AKBANK T. A.Ş. T.İŞ BANKASI. A.Ş. PAMUKBANK T.A.Ş TOPRAKBANK A.Ş.* KOÇBANK A.Ş T.C. ZİRAAT BANKASI* DEMİRBANK T.A.Ş T.EKONOMİ B.A.Ş.* ARA TOPLAM DİĞER ŞEHİR İÇİ TAŞRATOPLAM % * Fiziken ibraz edilmeksizin çek takası sistemine katılmamaktadır. (16)

28 FİZİKEN İBRAZSIZ TAKAS İÇİN PROTOKOL İMZALAYAN BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI AKBANK T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş T.İŞ BANKASI A.Ş T.İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş T.GARANTİ BANKASI A.Ş (17/1)

29 PAMUKBANK T.A.Ş ŞEKERBANK T.A.Ş T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O OSMANLI BANKASI A.Ş B. TÜRK KÖRFEZ BANKASI A.Ş (17/2)

30 KOÇBANK A.Ş KUVEYT TÜRK EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş DEMİRBANK T.A.Ş FİNANSBANK A.Ş (17/3)

31 T. TİCARET BANKASI A.Ş. T. DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş  SİSTEME YENİ DAHİL OLACAK BANKALAR (17/4)

32 FİZİKEN İBRAZ OLMAKSIZIN ÇEK TAKASINA KATILAN BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ B.İSTANBUL T.O. İÇİNDEKİ %’ Sİ Nisan 1998-Kasım Kasım 1998-Nisan Mayıs 1999-Haziran Temmuz 1999-Eylül Ekim 1999-Nisan Mayıs 2000-Temmuz (18)

33  FİZİKEN İBRAZ EDİLMEDEN ÇEK TAKASINA KATILMAK İSTEYEN BANKALAR İÇİN; 1-Protokolun en az genel müdür yardımcısı seviyesinde imzalanması 2-Çek örneklerinin gönderilmesi 3-Çek baskı özelliklerinin belirlenmesi (19/1)

34 4-Katılma tarihinin belirlenmesi Başvuru tarihinden yaklaşık 1 ay sonra ve ayın 20 sinden sonraki bir tarih olacak şekilde 5-Taşra takasında da fiziki ibraz olmayacağının bilinmesi 6- İrtibat kurulacak kişilerin isimlerinin başvuru mektubuna eklenmesi 7-Ek bilgi alımı için Bankalararası İstanbul Takas Odasına başvurulması (19/2)

35 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bankamızca fiziken ibraz edilmeksizin çek takasına katılabilmek için tüm şubelerimizde gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, xx/xx/xxx tarihinden itibaren mevcut uygulamaya katılabilmek için Genel Müdürlüğümüzce imzalanan protokol ile Bankamızın çek örnekleri ve çeklerimizin güvenlik özelliklerine ilişkin açıklama ekte gönderilmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Ek: 1 Protokol 1 Açıklama 20 Adet Çek Spesimeni Bilgi için: AD VE SOYAD ÖRNEKTİR BANKA ADI (19/3)

36 FİZİKEN İBRAZ EDİLMEDEN ÇEK TAKASINA KATILMAK İÇİN PROTOKOL İMZALANDIKTAN SONRA MERKEZ BANKASINCA YAPILAN İŞLEMLER

37  Protokol imzalandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olmakla birlikte, imzalanmasını takip eden ilk B.T.O.M Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alır.  UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (20/1)

38  Protokol imzalayan bankaların hangi tarihte başlayacağının tüm bankalara,  Yeni katılımcı bankanın çek örnek ve açıklamasının daha önce protokol imzalamış olan sistemdeki diğer bankalara, duyurulması.  SİSTEME KATILMA DUYURUSUNUN YAPILMASI (20/2)

39  SİSTEMDEKİ BANKALARADA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLERİN DUYURULMASI  Protokol imzalandığı tarihte bankalara gönderilen çek örnek ve açıklamasında değişiklik veya eklemeler olması  Katılımcı bankalardan birinin 1 ay öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunması kaydıyla sistemden ayrılması (20/3)

40  HEDEFLERİMİZ Aynı donanıma sahip olan ve üzerlerinde aynı yazılımın çalıştığı Ankara ve İstanbul Takas Odalarının birbirlerini yedeklemeleri ve bilgilerinin konsolide edilebilmesi Sistem güvenliğinin yenilenerek arttırılması (21/1)

41 Güvenlik önlemlerinin uygulamaya alındığı bankalarda sorun yaratmaması için banka ve takas odaları personelinin eğitimi Grafik tabanlı yeni takas programı ile WEB sayfası oluşturulması ve erişilmesi Her bankanın kendi bilgilerine ulaşabilmesi (21/2)

42 T.C. Merkez Bankası’nın takas üzerinde gerekli izlemeyi bağlanacak bir monitör aracılığıyla daha iyi yapabilmesi Aynı gün hesaplaşmanın sağlanması Şehir/Taşra ayrımının kaldırılması (21/3)

43  Sonuç olarak; Gelişmeler tamamlandığı taktirde Klasik takas yapılan odalarda şehir içi ve şehir dışı çeklerin provizyon işlemlerinin aynı gün sonuçlandırılması sağlanarak taşra çeklerinin 3 gün süren tahsilat süresi öne alınmış olacak, (22/1)

44 (22/2) Otomasyonunu tamamlayan bankalar müşteri hesaplarına çek bedellerini takasın yapıldığı gün geçebileceklerinden bu işlem onlara rekabet üstünlüğü sağlayacak,

45 (22/3) Fiziken ibraz edilmeksizin çek takası yapan bankalardan isteyenlerle provizyon işlemleri daha erken sonuçlandırılabilecek, Gün içindeki takas sayısının arttırılması gündeme gelebilecektir.


"BANKALARARASI TAKAS ODALARI MERKEZİ ELEKTRONİK TAKAS SİSTEMİ İ.HAKKI ARSLAN T.C. MERKEZ BANKASI BANKACILIK GENEL MÜDÜRÜ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 8 EYLÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları