Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1."— Sunum transkripti:

1 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ Konya Kapalı Havzası’nın Tanıtımı Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde; 36°51' ve 39°29' kuzey enlemleri ile 31°36' ve 34°52' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 5.870.005 ha olup, Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Yüksek bir plato olan Havzanın önemli dağlık sahalarını; havzanın güneyindeki Toroslar ve devamı olan Sultan Dağları, batısındaki Gavur Dağları, doğuda Melendiz Dağları, orta kısımda Bozdağ ve Karacadağ gibi yüksek dağlar oluşturmaktadır. 2

3 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ PROJENİN AMAÇ ve KAPSAMI Amaç ve Kapsam; -Konya Kapalı Havzası’nın özelliklerinin tespit edilmesi (Mevcut Durum Analizi) -Alt havza ya da mikro havza tespiti ve potansiyel alanların belirlenmesi ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi, -Havzanın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik, ilgili tüm paydaşların katılımı ile çalışmaların yapılması ve planların hazırlanması….. 3

4 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ Konya Kapalı Havzası’nda en önemli sınırlayıcı faktör su yetersizliğidir. Havzadaki başlıca sorunlar; -Kuraklık (yağış yetersizliği ve düzensizliği) -Rüzgar ve Su Erozyonu -Bilinçsiz ve hatalı tarımsal faaliyetler -Aşırı, erken otlatma -Toprak bozunması -Taban suyunun çekilmesi -Tuzlanma (aşırı sulamadan kaynaklı) -Biyolojik çeşitliliğin azalması -Doğal dengenin bozulması 4

5 5 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ

6 Havza AdıToplam Alan (Ha.)Alt Havza (Adet)Mikro havza ( Ad.) Akarçay266167,41457 Konya Kapalı4747795,1155774 Sakarya856042,817146 Toplam5.870.005,4196977 6  Havza Proje alanına; Kadınhanı, Yunak, Sarayönü, Akşehir, Sultandağı, Ilgın, Çeltik, Doğan İlçeleri dahil edilmiş olup,  Haymana, Gölbaşı, ilçeleri ile Nevşehir İli dahil edilmemiştir.

7 7 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ İl Sayısıİlçe SayısıKöy Sayısı 10711158

8 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ Konya Kapalı Havzası’nın Tanıtımı İl KoduAdıAlanı ( Ha.)İlçe SayısıKöy Sayısı 03AFYON118.629,7414 06ANKARA206.784,9440 07ANTALYA39.224,54 26ESKISEHIR5.182,921 32ISPARTA132.439,5733 MERSIN42.585,653 42KONYA3.731.882,429749 51NIGDE387.232,2688 68AKSARAY630.998,47115 70KARAMAN575.045,43115 TOPLAM5.870.005,4711.158 8

9 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 Orman Bölge MüdürlüğüAlanı (Ha.)İşletme MüdürlüğüŞeflik 75.870.005,41947

10 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Alanındaki Orman Genel Müdürlüğü Birimleri Orman Bölge MüdürlüğüAlanı (Ha.)İşletme MüdürlüğüŞeflik ANKARA269.75912 ANTALYA17.07538 ESKİŞEHİR120.97223 ISPARTA121.31925 KAYSERİ394.01312 KONYA4.943.033520 MERSİN3.83457 TOPLAM5.870.005,41947 10

11 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ MEVCUT ARAZİ KULLANIMI Konya Kapalı Havzası Arazi Kullanım Değerleri (CORINE 1. Düzey Sınıflandırma) 11

12 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ 12 % Verimli Orman Ha204.7463 Bozuk Orman380.4346 Mera68.8971 OT406.4757 Ziraat4.182.22072 Diğer Alanlar627.23411 Toplam5.870.005,4

13 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ 13

14 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ 14

15 15 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ 1.Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi, 2.Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb.). AFAD,DSİ… 3.Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI (DSİ den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak), 4.İklim Değişikliğinin İzlenmesi, 5.Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması, 6.Kurumsal Kapasite geliştirme 7.AR-GE 8.Proje yönetimi

16 16 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ 1. Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi, i.Bozuk ormanlarının rehabilitasyonu, bitki örtüsünün artırılması, geliştirilmesi- ağaçlandırma ii.Mera ve otlak alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi. i.Tarım alanlarında toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı tedbirleri ve uygulamalarının geliştirilmesi ii.Korunan alanlar biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi 2. Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb.). AFAD,DSİ… 3. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI (DSİ den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak), i.Suyun Sektörel Planlanması ve Sürdürülebilir Su Kullanım ii.Su kirliliğinin önlenmesi, kalite ve kantitesinin artırılması çalışmaları iii.Tarımsal sulamanın geliştirilmesi (küçük sulamalar dahil) iv.………………………………………………………

17 17 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ 4. İklim Değişikliğinin İzlenmesi, 5. Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması, i.Kırsal Kalkınma ii.Sektörel Teşvikler iii.Tarım verimliliğinin ve gelirlerinin artırılması iv.Hayvancılık verimliliği ve gelirlerinin artırılması v.Diğer gelir getirici ve yaşamı iyileştirici faaliyetler vi.Tarım, hayvancılık ve diğer ürünlerin değer zincirinin ve pazarlamasının vii. geliştirilmesi viii.Ekolojık açıdan uygun alternatif gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi OGM- ORKOY ix.Odun dışı orman ürünleri envanteri/geliştirilmesi (SOĞANLI BİTİLER)

18 18 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ 7. Kurumsal Kapasite geliştirme i.Konya Havzası Veri Tabanı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması. (BİD?), ii.Toplumun bilinçlendirilmesi. iii.Havzalarda çalışan kurum elemanlarının eğitimi. iv.Çiftçi yayım, eğitim ve teknik destek çalışmaları. 8. AR-GE AR-GE gerektirin konular 9. Proje Yönetimi i.Proje yönetim yapısının belirlenmesi ii.Proje yürütücüsü, elemanlarının görevlendirilmesi, proje bürosunun tesisi. iii.Proje Koordinasyon Komitesi/Yönlendirme Komitesi, vb. oluşturulması. iv.Proje uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi. v.Raporlama

19 19 1.1Bozuk ormanlarının rehabilitasyonu, bitki örtüsünün artırılması, geliştirilmesi - ağaçlandırma Toprak muhafaza ağaçlandırması Bozuk Ormanlarda Rehabilitasyon Galeri ve Nehir Boyu Ağaçlandırması Karayolları, Demiryolları ve Köy Yolu Ağaçlandırması Göl, Gölet ve Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması Yeşil Kuşak Ağaçlandırılması, Köy koruluğu, Şehir Ormanı, Park Ağaçlandırması Tarla Kenarı ve Tarla Yolu Ağaçlandırması Rüzgar Perdeleri Endüstriyel Ağaçlandırmalar Özel Ağaçlandırmalar Odun Dışı Ürün Ağaçlandırmaları Sosyal Tesis Ağaçlandırması( Cami, Okul Bahçesi, Mezarlık vb.) 1.Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi

20 20 1.Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi 1.2Mera ve otlak alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi. Orman içi ve kenarı mera ve otlaklar Orman dışı mera ve otlaklar Rüzgar Perdeleri 1.3 Tarım alanlarında toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı tedbirleri ve uygulamalarının geliştirilmesi. 1.3.1 Sulu Tarım Arazilerinde 1.3.2 Kuru Tarım Arazilerinde 1.3.3 Alkali Ve Tuzlu Topraklarda Toprakların kirlilikten korunması ve izlenmesi Topraktaki değişim (gübre kullanımından kaynaklanan) Azaltılmış (uygun) toprak işleme, sulama, gübre ve ilaç kullanımı Tuzlu ve alkali toprakların ıslahı ve drenajı, malçlama,............ Marjinal tarım alanlarının doğru kullanım Tuzluluğa dayanıklı türlerin kullanımı İşlemesiz tarım Anız Rüzgar Perdeleri

21 21 1. Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi 1.4Korunan alanlar biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi (DKMPGM ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurum ile görüşülecek ) Tuz Gölü alanları ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması, ıslahı, sürdürülebilir yönetimi. ……….

22 22 2. Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb.). AFAD,DSİ…

23 23 3. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI 3.1 Suyun Sektörel Planlanması ve Sürdürülebilir Su Kullanımı Yer altı suları Yer üstü suları, İçme Suları (DSİ si gölet, TRGM sulama ili ilgili planları eklenecek) 3.2 Su kirliliğinin önlenmesi, kalite ve kantitesinin artırılması çalışmaları (Kimyasal, bitkisel, hayvansal atıklarla mücadele, su hasadı, vb..............................) 3.3 Tarımsal sulamanın geliştirilmesi (Küçük sulamalar dahil) damla sulama, teknik alt yapının geliştirilmesi ( DİS den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak)

24 24 4. İklim Değişikliğinin İzlenmesi 4.1. Mevcut meteoroloji istasyonlarının durumu İhtiyaç duyulan meteroloji istasyonları İklim değişikliği nereye gidiyor takip ve izlenmesi (MGM ile birlikte) Rüzgar haritası Yağış haritası Sıcaklık haritası (meteorolaojideki tüm faaliyetlerin burada işlenecek ve bunların izlenmesi)

25 25 5. Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması 5.1 Kırsal Kalkınma ( GTHB kırsal kalkınmaya ait projeler ve Orköy faaliyetlerine göre düzenlenecek) 5.2 Sektörel Teşvikler (Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi gibi) 5.3 Tarım verimliliğinin ve gelirlerinin artırılması Buğday ve arpa üretiminde verimliliğin artırılması, ürün rotasyonu, bağ, bahçe tesisi, tarla içi sulama, nadas azaltma, malçlama, yenilikçi tarımsal arazi rehabilitasyonu teknolojileri/uygulama ve gösterimi, tuzluluğa dayanıklı türlerin kullanımı............................... 5.4 Hayvancılık verimliliği ve gelirlerinin artırılması Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, yem bitkileri, ırk ıslahı, vb........... 5.5 Diğer gelir getirici ve yaşamı iyileştirici faaliyetler Arıcılık, balıkçılık, güneş enerjisi, vb 5.6 Tarım, hayvancılık ve diğer ürünlerin değer zincirinin ve pazarlamasının geliştirilmesi 5.7 Ekolojık açıdan uygun alternatif gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi OGM-ORKOY 5.8 Odun dışı orman ürünleri envanteri/geliştirilmesi (SOĞANLI BİTİLER)

26 26 6. Kurumsal Kapasite geliştirme 6.1 Konya Havzası Veri Tabanı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması, (BİD?) Çölleşme ile ilgili ne izlenecek (çölleşme gurubu çalışacak) Erozyonla ilgili hangi faaliyetlere yapılacak ve izlenecek (Erozyon çalışma gurubu 6.2 Toplumun bilinçlendirilmesi, 6.3 Havzalarda çalışan kurum elemanlarının eğitimi, (Teknik konular yanında, bütüncül ve katılımcı havza rehabilitasyonu ve yönetimi, havza çalışmalarının ekolojik, sosyal, ekonomik sonuçları ve kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, vb. konularda). 6.4 Çiftçi yayım, eğitim ve teknik destek çalışmaları, 6.5 Havza alanlarında yaşayan topluluklarda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında farkındalığın ve köylerde kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi

27 27 7. AR-GE Kurak ve yarı kurak Toprak muhafaza teknikleri Az işlemeli tarım Kuraklığa dayanıklı türlerin tespiti Tuzcul bitkiler Tuzcul alanlar gezilip kullanılabilecek türler ve orijinlerinin tespiti vb 8. Proje Yönetimi 8.1 Proje yönetim yapısının belirlenmesi 8.2 Proje yürütücüsü, elemanlarının görevlendirilmesi, proje bürosunun tesisi. 8.3 Proje Koordinasyon Komitesi/Yönlendirme Komitesi, vb. oluşturulması. 8.4 Proje uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi. 8.5 Raporlama

28 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ PROJE İLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞ GRUPLARI İÇ PAYDAŞLAR:  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı  Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı  Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı  Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Konya Orman Bölge Müdürlüğü  SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı  Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı  DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı  DSİ 4. Bölge Müdürlüğü  DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Milli Parklar Dairesi Başkanlığı  Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı  Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı  Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı  Orman ve Su İşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü  OSİB BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI :  METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  Araştırma Dairesi Başkanlığı  Meteoroloji Veri İşlem Başkanlığı 28

29 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ PROJE İLE İLGİLİ TÜM İLGİ GRUPLARI DIŞ PAYDAŞLAR:  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  T.C Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  KALKINMA BAKANLIĞI  İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü  KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı  MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Mülkiyet ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı  ÜNİVERSİTELER 29


"ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları