Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ

2 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
Konya Kapalı Havzası’nın Tanıtımı Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde; 36°51' ve 39°29' kuzey enlemleri ile 31°36' ve 34°52' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü ha olup, Türkiye’nin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Yüksek bir plato olan Havzanın önemli dağlık sahalarını; havzanın güneyindeki Toroslar ve devamı olan Sultan Dağları, batısındaki Gavur Dağları, doğuda Melendiz Dağları, orta kısımda Bozdağ ve Karacadağ gibi yüksek dağlar oluşturmaktadır.

3 PROJENİN AMAÇ ve KAPSAMI
KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ PROJENİN AMAÇ ve KAPSAMI Amaç ve Kapsam; Konya Kapalı Havzası’nın özelliklerinin tespit edilmesi (Mevcut Durum Analizi) Alt havza ya da mikro havza tespiti ve potansiyel alanların belirlenmesi ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi, Havzanın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik, ilgili tüm paydaşların katılımı ile çalışmaların yapılması ve planların hazırlanması…..

4 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
Konya Kapalı Havzası’nda en önemli sınırlayıcı faktör su yetersizliğidir. Havzadaki başlıca sorunlar; Kuraklık (yağış yetersizliği ve düzensizliği) Rüzgar ve Su Erozyonu Bilinçsiz ve hatalı tarımsal faaliyetler Aşırı, erken otlatma Toprak bozunması Taban suyunun çekilmesi Tuzlanma (aşırı sulamadan kaynaklı) Biyolojik çeşitliliğin azalması Doğal dengenin bozulması

5 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ

6 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
Havza Proje alanına; Kadınhanı, Yunak, Sarayönü, Akşehir, Sultandağı, Ilgın, Çeltik, Doğan İlçeleri dahil edilmiş olup, Haymana, Gölbaşı, ilçeleri ile Nevşehir İli dahil edilmemiştir. Havza Adı Toplam Alan (Ha.) Alt Havza (Adet) Mikro havza ( Ad.) Akarçay 266167,4 14 57 Konya Kapalı ,1 155 774 Sakarya 856042,8 17 146 Toplam ,4 196 977

7 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
İl Sayısı İlçe Sayısı Köy Sayısı 10 71 1158

8 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
Konya Kapalı Havzası’nın Tanıtımı İl Kodu Adı Alanı ( Ha.) İlçe Sayısı Köy Sayısı 03 AFYON ,7 4 14 06 ANKARA ,9 40 07 ANTALYA 39.224,5 26 ESKISEHIR 5.182,9 2 1 32 ISPARTA ,5 7 33 MERSIN 42.585,6 5 3 42 KONYA ,4 29 749 51 NIGDE ,2 6 88 68 AKSARAY ,4 115 70 KARAMAN ,4 TOPLAM ,4 71 1.158

9 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Orman Bölge Müdürlüğü Alanı (Ha.) İşletme Müdürlüğü Şeflik 7 ,4 19 47

10 Proje Alanındaki Orman Genel Müdürlüğü Birimleri
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Alanındaki Orman Genel Müdürlüğü Birimleri Orman Bölge Müdürlüğü Alanı (Ha.) İşletme Müdürlüğü Şeflik ANKARA 1 2 ANTALYA 17.075 3 8 ESKİŞEHİR ISPARTA 5 KAYSERİ KONYA 20 MERSİN 3.834 7 TOPLAM ,4 19 47

11 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
MEVCUT ARAZİ KULLANIMI Konya Kapalı Havzası Arazi Kullanım Değerleri (CORINE 1. Düzey Sınıflandırma)

12 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
% Verimli Orman Ha 3 Bozuk Orman 6 Mera 68.897 1 OT 7 Ziraat 72 Diğer Alanlar 11 Toplam ,4

13 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
394 Saha ha.

14 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
26 Alan ha.

15 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ
Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi, Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb.). AFAD,DSİ… Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI (DSİ den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak), İklim Değişikliğinin İzlenmesi, Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması, Kurumsal Kapasite geliştirme AR-GE Proje yönetimi

16 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ
1. Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi, Bozuk ormanlarının rehabilitasyonu, bitki örtüsünün artırılması, geliştirilmesi-ağaçlandırma Mera ve otlak alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi. Tarım alanlarında toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı tedbirleri ve uygulamalarının geliştirilmesi Korunan alanlar biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi 2. Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb.). AFAD,DSİ… 3. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI (DSİ den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak), Suyun Sektörel Planlanması ve Sürdürülebilir Su Kullanım Su kirliliğinin önlenmesi, kalite ve kantitesinin artırılması çalışmaları Tarımsal sulamanın geliştirilmesi (küçük sulamalar dahil) ………………………………………………………

17 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ
4. İklim Değişikliğinin İzlenmesi, 5. Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması, Kırsal Kalkınma Sektörel Teşvikler Tarım verimliliğinin ve gelirlerinin artırılması Hayvancılık verimliliği ve gelirlerinin artırılması Diğer gelir getirici ve yaşamı iyileştirici faaliyetler Tarım, hayvancılık ve diğer ürünlerin değer zincirinin ve pazarlamasının geliştirilmesi Ekolojık açıdan uygun alternatif gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi OGM-ORKOY Odun dışı orman ürünleri envanteri/geliştirilmesi (SOĞANLI BİTİLER)

18 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJENİN ANA BİLEŞENLERİ
7. Kurumsal Kapasite geliştirme Konya Havzası Veri Tabanı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması. (BİD?), Toplumun bilinçlendirilmesi. Havzalarda çalışan kurum elemanlarının eğitimi. Çiftçi yayım, eğitim ve teknik destek çalışmaları. 8. AR-GE AR-GE gerektirin konular 9. Proje Yönetimi Proje yönetim yapısının belirlenmesi Proje yürütücüsü, elemanlarının görevlendirilmesi, proje bürosunun tesisi. Proje Koordinasyon Komitesi/Yönlendirme Komitesi, vb. oluşturulması. Proje uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi. Raporlama

19 Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi
1.1 Bozuk ormanlarının rehabilitasyonu, bitki örtüsünün artırılması, geliştirilmesi - ağaçlandırma • Toprak muhafaza ağaçlandırması • Bozuk Ormanlarda Rehabilitasyon • Galeri ve Nehir Boyu Ağaçlandırması • Karayolları, Demiryolları ve Köy Yolu Ağaçlandırması • Göl, Gölet ve Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması • Yeşil Kuşak Ağaçlandırılması, Köy koruluğu, Şehir Ormanı, Park Ağaçlandırması • Tarla Kenarı ve Tarla Yolu Ağaçlandırması • Rüzgar Perdeleri • Endüstriyel Ağaçlandırmalar • Özel Ağaçlandırmalar • Odun Dışı Ürün Ağaçlandırmaları • Sosyal Tesis Ağaçlandırması( Cami, Okul Bahçesi, Mezarlık vb.)

20 • Orman içi ve kenarı mera ve otlaklar
Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi 1.2 Mera ve otlak alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi. • Orman içi ve kenarı mera ve otlaklar • Orman dışı mera ve otlaklar • Rüzgar Perdeleri 1.3 Tarım alanlarında toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı tedbirleri ve uygulamalarının geliştirilmesi. 1.3.1 Sulu Tarım Arazilerinde 1.3.2 Kuru Tarım Arazilerinde 1.3.3 Alkali Ve Tuzlu Topraklarda • Toprakların kirlilikten korunması ve izlenmesi • Topraktaki değişim (gübre kullanımından kaynaklanan) • Azaltılmış (uygun) toprak işleme, sulama, gübre ve ilaç kullanımı • Tuzlu ve alkali toprakların ıslahı ve drenajı, malçlama, • Marjinal tarım alanlarının doğru kullanım • Tuzluluğa dayanıklı türlerin kullanımı • İşlemesiz tarım • Anız

21 1. Doğal kaynaklarının korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi
1.4 Korunan alanlar biyolojik çeşitlilik alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi (DKMPGM ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurum ile görüşülecek ) • Tuz Gölü alanları ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması, ıslahı, sürdürülebilir yönetimi. ……….

22 2. Taşkınlar ve diğer doğal afetlerin önlenmesi (sel, çığ, heyelan, vb
AFAD,DSİ…

23 3.1 Suyun Sektörel Planlanması ve Sürdürülebilir Su Kullanımı
3. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi. SYGM/DSI (DİS den Konya projesi görüşülüp buraya aktarılacak) 3.1 Suyun Sektörel Planlanması ve Sürdürülebilir Su Kullanımı Yer altı suları Yer üstü suları, İçme Suları (DSİ si gölet, TRGM sulama ili ilgili planları eklenecek) 3.2 Su kirliliğinin önlenmesi, kalite ve kantitesinin artırılması çalışmaları (Kimyasal, bitkisel, hayvansal atıklarla mücadele, su hasadı, vb ) 3.3 Tarımsal sulamanın geliştirilmesi (Küçük sulamalar dahil) damla sulama, teknik alt yapının geliştirilmesi

24 4. İklim Değişikliğinin İzlenmesi
4.1. Mevcut meteoroloji istasyonlarının durumu İhtiyaç duyulan meteroloji istasyonları İklim değişikliği nereye gidiyor takip ve izlenmesi (MGM ile birlikte) Rüzgar haritası Yağış haritası Sıcaklık haritası (meteorolaojideki tüm faaliyetlerin burada işlenecek ve bunların izlenmesi)

25 5. Havzada alanlarındaki yoksul köylerde yaşam seviyesinin artırılması, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarının ve tahribatlarının azaltılması 5.1 Kırsal Kalkınma ( GTHB kırsal kalkınmaya ait projeler ve Orköy faaliyetlerine göre düzenlenecek) 5.2 Sektörel Teşvikler (Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi gibi) 5.3 Tarım verimliliğinin ve gelirlerinin artırılması Buğday ve arpa üretiminde verimliliğin artırılması, ürün rotasyonu, bağ, bahçe tesisi, tarla içi sulama, nadas azaltma, malçlama, yenilikçi tarımsal arazi rehabilitasyonu teknolojileri/uygulama ve gösterimi, tuzluluğa dayanıklı türlerin kullanımı 5.4 Hayvancılık verimliliği ve gelirlerinin artırılması Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, yem bitkileri, ırk ıslahı, vb 5.5 Diğer gelir getirici ve yaşamı iyileştirici faaliyetler Arıcılık, balıkçılık, güneş enerjisi, vb 5.6 Tarım, hayvancılık ve diğer ürünlerin değer zincirinin ve pazarlamasının geliştirilmesi 5.7 Ekolojık açıdan uygun alternatif gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi OGM-ORKOY 5.8 Odun dışı orman ürünleri envanteri/geliştirilmesi (SOĞANLI BİTİLER)

26 6. Kurumsal Kapasite geliştirme
6.1 Konya Havzası Veri Tabanı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması, (BİD?) Çölleşme ile ilgili ne izlenecek (çölleşme gurubu çalışacak) Erozyonla ilgili hangi faaliyetlere yapılacak ve izlenecek (Erozyon çalışma gurubu 6.2 Toplumun bilinçlendirilmesi, 6.3 Havzalarda çalışan kurum elemanlarının eğitimi, (Teknik konular yanında, bütüncül ve katılımcı havza rehabilitasyonu ve yönetimi, havza çalışmalarının ekolojik, sosyal, ekonomik sonuçları ve kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, vb. konularda). 6.4 Çiftçi yayım, eğitim ve teknik destek çalışmaları, 6.5 Havza alanlarında yaşayan topluluklarda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında farkındalığın ve köylerde kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi

27 7. AR-GE 8. Proje Yönetimi 8.1 Proje yönetim yapısının belirlenmesi
Kurak ve yarı kurak Toprak muhafaza teknikleri Az işlemeli tarım Kuraklığa dayanıklı türlerin tespiti Tuzcul bitkiler Tuzcul alanlar gezilip kullanılabilecek türler ve orijinlerinin tespiti vb 8. Proje Yönetimi 8.1 Proje yönetim yapısının belirlenmesi 8.2 Proje yürütücüsü, elemanlarının görevlendirilmesi, proje bürosunun tesisi. 8.3 Proje Koordinasyon Komitesi/Yönlendirme Komitesi, vb. oluşturulması. 8.4 Proje uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi. 8.5 Raporlama

28 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞ GRUPLARI İÇ PAYDAŞLAR: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürlüğü SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı DSİ 4. Bölge Müdürlüğü DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü OSİB BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Araştırma Dairesi Başkanlığı Meteoroloji Veri İşlem Başkanlığı

29 KONYA KAPALI HAVZASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ TÜM İLGİ GRUPLARI DIŞ PAYDAŞLAR: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü T.C Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyet ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı ÜNİVERSİTELER


"ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları