Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 EKİM 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 EKİM 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 30 EKİM 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2014 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 30 EKİM 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2014 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 30.10.2014 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: 1.Kurul Başkanının açılış konuşması. 2.Üçüncü Dönemin değerlendirilmesi. 3.Gelecek yıla ait il yatırım tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi. 4.İzleme ve koordinasyon çalışmaları. 5.Dilek ve temenniler. 6.Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2014 yılında 14 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle 6 sektörde 270 proje için ayrılan ödenek miktarı 383.132 Milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP, DİKA projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 218.944 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı % 57’dir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Eylül ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 34 1.277.340561.985140.17646.64133 2 TARIM 24 182.612125.68941.85340.95098 3 EĞİTİM 55 302.180102.70895.03732.09734 4 SAĞLIK 16 6.85107.2476349 5 ENERJİ 17 245.90082.34537.89767.657179 6 D.K.H. 124 173.16056.97460.92230.965 53 TOPLAM 2702.188.043929.701383.132218.94457 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM237.02585.94526.20013.43651 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 221.270.848544.71767.33450.36675 20ULAŞTIRMA1.145.617505.27446.88439.40784 2ENERJİ125.23139.443 20.45010.95954 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 15ENERJİ 120.66942.90217.44756.698325 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 5D.K.H.9.5866.6175.1268.775171 5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 8TARIM414 0 10225 6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1D.K.H.6108100 7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22281.191152.38349.48946.68494 16TARIM182.198125.68941.43940.84898 6D.K.H.98.99326.6948.0505.83672 8 İL ÖZEL İDARESİ 108 240.51597.137193.25831.64516 48EĞİTİM 65.15516.76368.83718.66134 4SAĞLIK 3.00702.9191953 14ULAŞTIRMA 131.72356.71193.2927.2348 42D.K.H. 40.63023.66328.2105.55520 9 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12SAĞLIK 3.84404.32843910 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.9D.K.H8280 37445

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 48 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11 YATIRIMCI KURULUŞLAR SUNUM SIRALAMASI  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ  KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  TEİAŞ  İLLER BANKASI  İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  İL ÖZEL İDARESİ  ÖZEL İDARE –KÖYDES  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

12

13 Toplam Proje Sayısı : 7 Tam./Devam eden Proje : 2/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 237.025.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 26.200.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 13.436 TL Nakdi Gerçekleşme : % 51 Fiziki Gerçekleşme : % 70 2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

14 Toplam Proje Sayısı : 22 Tam./Devam eden Proje: 0/20 İhale Aş./Başlamayan : 0/2 Toplam Proje Tutarı : 1.271 Milyar TL 2014 Yılı Ödeneği : 67.334 Milyon TL 2014 Yılı Harcaması : 50.366 Milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 75

15 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

16 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği 46.884.00 TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür. 2014 yılı ödeneği 20.450.000 TL’dir.

17 Toplam Proje Sayısı : 15 Tam./Devam eden Proje : 2/2 İhale Aş./Başlamayan : 0/11 Toplam Proje Tutarı : 120.669.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 17.447.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 56.698.000 TL Nakdi Gerçekleşme : % 325 Fiziki Gerçekleşme : % 25,3 Müdürlüğün ilimizde yürüttüğü projelerin 2014 yılı ödeneği 17.447 Milyon TL’dir.

18 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.

19 Toplam Proje Sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 2/3 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 9.586.000 TL 2014Yılı Ödeneği : 5.126.000 TL 2014 yılı harcaması : 8.775.000 TL Nakdi Gerçekleşme : %171 Fiziki Gerçekleşme : % 95 Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olup kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe başlanacaktır.

20 İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 8 Tam./Devam eden Proje : 0/8 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 413.600 TL 2014 Yılı Ödeneği : 413.600 TL 2014 Yılı Harcaması : 102.260 TL Nakdi Gerçekleşme : % 25 Fiziki Gerçekleşme : % 42

21 Toplam Proje Sayısı : 1 Tam./Devam eden Proje : 0/1 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 61.250 TL 2014 Yılı Ödeneği : 81.000 TL 2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 100

22 Toplam Proje Sayısı : 22 Tam./Devam eden Proje : 3/11 İhale Aş./Başlamayan : 8/0 Toplam Proje Tutarı : 281.191.774 TL 2014 Yılı Ödeneği :49.489.798 TL 2014 Yılı Harcaması : 46.684.272 TL Nakdi Gerçekleşme : % 94 Fiziki Gerçekleşme : - Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

23 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2014 ÖDENEĞİ FİZİKİ GER.% Şırnak –Uludere Ballı Barajları 48.946.95548.906.2392160099 Kavşak tepe Barajı 32.196.2009.325.28121.434.91921.434.26164100 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları 31.290.60528.055.4982.656.8442.656.5104599 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. 2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 112,433 Milyon TL ve diğer 19 adet DSİ yatırımları için ise 168.758 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 281.191 Milyon TL ayrılmıştır.

24 Nakdi Gerçekleşme : % 16 Fiziki Gerçekleşme : % 67 Top. Proje Sayısı : 108 Tam./Devam eden Proje: 19/85 İhale Aş./Başlamayan : 2/2 Top. Proje Tutarı : 240.515.127 TL 2014Yılı Ödeneği : 193.258.633 TL 2014Yılı Harcaması : 31.645.708 TL

25

26 2014 Yılı KÖYDES projesi için toplam 7.373.006 TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 40 Tam./Devam eden Proje :15/25 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 7.373.006 TL 2014 Yılı Ödeneği : 7.373.006 TL 2014Yılı Harcaması : 4.056.656 TL Nakdi Gerçekleşme : % 55 Fiziki Gerçekleşme : % 53

27 Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için 4,3 Milyon TL ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 12 Tam./Devam eden Proje : 0/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/7 Toplam Proje Tutarı : 3.844.350 TL 2014 Yılı Ödeneği : 4.328.111 TL 2014 Yılı Harcaması : 439.222 TL Nakdi Gerçekleşme : % 10 Fiziki Gerçekleşme : % 20

28 Toplam Proje sayısı : 9 Tam./Devam eden Proje : 2/0 İhale Aş./Başlamayan : 2/5 Toplam Proje Tutarı : 827.827 TL 2014 Yılı Ödeneği : 827.827 TL 2014Yılı Harcaması : 374.000 TL Nakdi Gerçekleşme : % 45 Fiziki Gerçekleşme : % 45

29 Toplam Proje Sayısı : 54 Tam./Dev. eden Proje : 33/20 İhale Aş./Başlamayan : 0/1 Toplam Proje Tutarı : 62.424.766 TL 2014 Yılı Ödeneği : 51.742.463 TL 2014 Harcaması : 22.942.415 TL Nakdi Gerçekleşme : % 44 Fiziki Gerçekleşme : % 40,5 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 54 adet projesi için ayrılan 51.742.463 TL ödeneğin 22.942.415 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

30 Toplam Proje Sayısı : 2 Tam./Devam eden Proje : 0/0 İhale Aş./Başlamayan : 2/0 Toplam Proje Tutarı : 0 2014 Yılı Ödeneği : 0 Nakdi Gerçekleşme : 0 Fiziki Gerçekleşme : 0 Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

31 Toplam Proje sayısı : 9 Tam./Devam eden Proje : 2/3 İhale Aş./Başlamayan : 0/4 Toplam Proje Tutarı : 9.915.302 TL 2014 Yılı Ödeneği : 9.915.302 TL 2014Yılı Harcaması : 6.369.653TL Nakdi Gerçekleşme : % 64 Fiziki Gerçekleşme : % 80

32


"30 EKİM 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları