Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 22.04.2013 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: 1. Kurul Başkanının açılış konuşması, 2. Birinci dönemin değerlendirilmesi. 3. Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması. 4. İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi. 5. İzleme ve Koordinasyon Çalışması. 6. Dilek ve temenniler. 7. Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2013 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Nisan ayı sonu itibariyle 6 sektörde 326 proje için ayrılan ödenek miktarı 248.811 milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 40.150 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %16 dır. Sektörler itibariyle 2013 yılı Nisan ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL ) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 27885.355428.17451.0486.97514 2 TARIM 22214.21745.08434.213 1,5 … 3 EĞİTİM 105215.19772.52783.1576.2178 4 SAĞLIK 32.3225122.0371.19058 5 ENERJİ 56238.49053.41033.0594.19113 6 D.K.H. 113110.2029.11045.29721.57648 TOPLAM 3261.665.783608.817248.81140.150,516 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL ) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM139.61664.12425.500…… 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 21981.441 443.45948.8965.70812 19ULAŞTIRMA 863.298 424.559 30.5861.5175 2ENERJİ 118.143 18.900 18.3104.19123 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8ENERJİ 87.205 25.39114.742…..…. 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 7D.K.H. 10.3212.1814.4342.22650 5 DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 46ENERJİ33.1429.119 7…… 6 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM 261- 1,5%0,5 7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2D.K.H. 5.960 4.330 2.30053024 8 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 18266.726 45.59339.520….. 12TARIM213.956 45.08433.952 ….. 6D.K.H. 52.770 509 5.568….. 9 İL ÖZEL İDARESİ 7259.19614.143 57.73314.05624 30EĞİTİM 22.513 7.926 22.031 5.26224 2SAĞLIK 1.198 512 913 29032 8ULAŞTIRMA 22.057 3.615 20.4625.458 27 32D.K.H. 13.428 2.090 14.3273.04621 10 MİLİ EĞİTİM MÜD.* 68EĞİTİM53.068 477 35.626 9553 11 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ1SAĞLIK1.124- 90080 12 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.2D.K.H 267- ……

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 25.500 milyon TL 2013 Yılı Harcaması:… Nakdi Gerçekleşme: … 2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı: 21 Tam./Devam eden Proj.: 0/12 İhale Aş./Başlamayan: 0/9 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı: 981.441milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 48.896 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 5.708 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 12

14 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 6 projemiz bulunmaktadır. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 19 projenin 2013 yılı ödeneği 30.586 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği 18.310 milyon TL’dir.

16 Toplam Proje Sayısı: 18 Tam./Devam eden Proj.: 0/11 İhale Aş./Başlamayan: 6/1 Toplam Proje Tutarı: 266.726 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 39.520 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: ….. Nakdi Gerçekleşme: ….. Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2013 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME Şırnak –Uludere Ballı Barajları 65.946.9559.452.48520.000.000---%16 Kavşak tepe Barajı46.196.2003.700.1152.000.000---% 10 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları 42.432.02131.932.02110.500.000---% 78 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. 2013 yılı baraj inşaatları ve diğer DSİ yatırımları için toplam 39.520 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

18 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/5 İhale Aş./Başlamayan: 0/1 Toplam Proje Tutarı: 10.321milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.434milyon TL 2013 yılı harcaması: 2.226 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 50 Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap ve Mezra Kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir. Kumçatı Kanalizasyon inşaatı 24.12.2012 de geçici kabulü yapılmıştır.

19 Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: … İhale Aş./Başlamayan: 1/0 Toplam Proje Tutarı: 0,00 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : … Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 0/2 İhale Aş./Başlamayan: 1/5 Toplam Proje Tutarı: 87.205 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 14.742 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: ….. Nakdi Gerçekleşme : ….. Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

22 Nakdi Gerçekleşme : % 24 Top. Proje Sayısı: 72 Tam./Devam eden Proj.: 29/43 İhale Aş./Başlamayan: … Top. Proje Tutarı: 59.196 2013 Yılı Ödeneği: 57.733 milyon TL 2013Yılı Harcaması: 14.056 milyon TL

23 İl Özel İdaresi tarafından 29 adet proje tamamlanmış ve % 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

24 İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Merkez ve 6 adet İlçemizde yürütülen 21 adet KÖYDES projesi için toplam 5.981 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 5.849 Milyon TL’si harcanarak % 98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 21 Tam./Devam eden Proj.: 18/3 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 5.981 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 5.981 milyon TL 2012Yılı Harcaması: 5.849 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 98

25 Toplam Proje Sayısı: 95 Tam./Dev. eden Proj.: 8/11 İhale Aş./Başlamayan: 75/1 Toplam Proje Tutarı: 70.478 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 52.189 milyon TL 2013 Harcaması: 9.278 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 9 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 95 adet projesi için ayrılan yaklaşık 52.189 milyon TL ödeneğin 9.278 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %9 yakın nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

26 Sağlık Müdürlüğünce, 1 adet proje için ayrılan 1.124 milyon TL dir. 900 binTL harcama yapılarak % 71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: 0/1 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 1.124 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 1.124 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 900 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 71

27 Toplam Proje Sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: 0/2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 5.960 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 2.300 milyon TL 2013 yılı harcaması: 530 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 23 2013 yılı 2.300 milyon TL olan ödeneğin 530bin TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 23 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

28 İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 261 bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 261 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 261 bin TL 2013 Yılı Harcaması: 1,52 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 0,6

29 Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır. Toplam Proje Sayısı: 46 Tam./Dev. eden Proj.: 0/46 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 33.142 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 9.119 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 7 bin TL Nakdi Gerçekleşme:....

30 Toplam Proje sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: 0 /2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 267 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 267 bin TL 2013 Yılı Harcaması : … Nakdi Gerçekleşme : … Projeler onay aşamasındadır.

31


"22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları