Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: SAAT: G Ü N D E M: 1. Kurul Başkanının açılış konuşması, 2. Birinci dönemin değerlendirilmesi. 3. Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması. 4. İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi. 5. İzleme ve Koordinasyon Çalışması. 6. Dilek ve temenniler. 7. Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Nisan ayı sonu itibariyle 6 sektörde 326 proje için ayrılan ödenek miktarı milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Nisan ayı sonu itibariyle milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %16 dır. Sektörler itibariyle 2013 yılı Nisan ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL ) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA TARIM ,5 … 3 EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ D.K.H TOPLAM ,516 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL ) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM …… 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA ENERJİ TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8ENERJİ …..…. 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 7D.K.H DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 46ENERJİ …… 6 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM ,5%0,5 7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2D.K.H DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ….. 12TARIM ….. 6D.K.H ….. 9 İL ÖZEL İDARESİ EĞİTİM SAĞLIK ULAŞTIRMA D.K.H MİLİ EĞİTİM MÜD.* 68EĞİTİM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ1SAĞLIK ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.2D.K.H 267- ……

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması:… Nakdi Gerçekleşme: … 2013 yılında Üniversitemiz için milyon TL ödenek ayrılmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı: 21 Tam./Devam eden Proj.: 0/12 İhale Aş./Başlamayan: 0/9 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 12

14 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 6 projemiz bulunmaktadır. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 19 projenin 2013 yılı ödeneği milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği milyon TL’dir.

16 Toplam Proje Sayısı: 18 Tam./Devam eden Proj.: 0/11 İhale Aş./Başlamayan: 6/1 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması: ….. Nakdi Gerçekleşme: ….. Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2013 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME Şırnak –Uludere Ballı Barajları %16 Kavşak tepe Barajı % 10 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları % 78 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır yılı baraj inşaatları ve diğer DSİ yatırımları için toplam milyon TL ödenek ayrılmıştır.

18 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/5 İhale Aş./Başlamayan: 0/1 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.434milyon TL 2013 yılı harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 50 Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap ve Mezra Kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir. Kumçatı Kanalizasyon inşaatı de geçici kabulü yapılmıştır.

19 Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: … İhale Aş./Başlamayan: 1/0 Toplam Proje Tutarı: 0, Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : … Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 0/2 İhale Aş./Başlamayan: 1/5 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması: ….. Nakdi Gerçekleşme : ….. Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği milyon TL’dir.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

22 Nakdi Gerçekleşme : % 24 Top. Proje Sayısı: 72 Tam./Devam eden Proj.: 29/43 İhale Aş./Başlamayan: … Top. Proje Tutarı: Yılı Ödeneği: milyon TL 2013Yılı Harcaması: milyon TL

23 İl Özel İdaresi tarafından 29 adet proje tamamlanmış ve % 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

24 İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Merkez ve 6 adet İlçemizde yürütülen 21 adet KÖYDES projesi için toplam milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun Milyon TL’si harcanarak % 98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 21 Tam./Devam eden Proj.: 18/3 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 98

25 Toplam Proje Sayısı: 95 Tam./Dev. eden Proj.: 8/11 İhale Aş./Başlamayan: 75/1 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 9 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 95 adet projesi için ayrılan yaklaşık milyon TL ödeneğin milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %9 yakın nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

26 Sağlık Müdürlüğünce, 1 adet proje için ayrılan milyon TL dir. 900 binTL harcama yapılarak % 71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: 0/1 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 900 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 71

27 Toplam Proje Sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: 0/2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 yılı harcaması: 530 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % yılı milyon TL olan ödeneğin 530bin TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 23 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

28 İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 261 bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 261 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 261 bin TL 2013 Yılı Harcaması: 1,52 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 0,6

29 Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır. Toplam Proje Sayısı: 46 Tam./Dev. eden Proj.: 0/46 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 7 bin TL Nakdi Gerçekleşme:....

30 Toplam Proje sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: 0 /2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 267 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 267 bin TL 2013 Yılı Harcaması : … Nakdi Gerçekleşme : … Projeler onay aşamasındadır.

31


"22 Nisan 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları