Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 EKİM 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 EKİM 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 24 EKİM 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2013 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 24 Ekim 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2013 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 24.10.2013 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: 1. Kurul Başkanının açılış konuşması, 2. Üçüncü dönemin değerlendirilmesi. 3. Bir sonraki yıl için teklif edilecek projeler hakkında yapılacak araştırma ve envanter çalışmalarının görüşülmesi, 4. İzleme ve Koordinasyon Çalışması. 5. Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2013 yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle 6 sektörde 365 proje için ayrılan ödenek miktarı 421.447 milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 176.474 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı % 42 tir. Sektörler itibariyle 2013 yılı Ekim ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 331.006.387458.755157.56039.34625 2 TARIM 23214.74745.08442.64628.56667 3 EĞİTİM 132216.94478.70993.82013.45014 4 SAĞLIK 162.9911.4082.3111.28256 5 ENERJİ 10202.84244.29133.05246.471140 6 D.K.H. 151139.15911.60692.05847.35951 TOPLAM 3651.783.070639.853421.447176.474 42 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM139.61664.12425.5003.40013 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 20980.791 443.35048.79630.43262 18ULAŞTIRMA 862.648 424.450 30.48622.89175 2ENERJİ 118.143 18.900 18.3107.54141 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8ENERJİ 84.699 25.39114.74238.930264 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 6D.K.H. 8.848 4114.7804.45693 5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM 261 - 10440 6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3D.K.H. 6.021 4.330 4.5533.18070 7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 19266.979 45.59356.36939.95171 13TARIM214.486 45.084 42.385 28.46267 6D.K.H. 52.493 509 13.984 11.48982 8 İL ÖZEL İDARESİ 87224.134 51.592 212.47632.96016 38EĞİTİM 46.028 10.128 43.396 4.70511 4SAĞLIK 1.518 803 1.060 43141 15ULAŞTIRMA143.73934.305 127.07416.455 13 30D.K.H. 32.849 6.356 40.946 11.36928 9 MİLİ EĞİTİM MÜD.* 87EĞİTİM31.300 4.457 24.924 5.34522 10 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12SAĞLIK 1.473605 1.251 85168 11 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.12D.K.H 787- 7610

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 33 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 25.500 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 3.400 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 13,3 2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı: 20 Tam./Devam eden Proj.: 0/15 İhale Aş./Başlamayan: 1/4 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı: 980.791milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 48.796 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 30.432 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 62

14 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2013 yılı ödeneği 30.486 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği 18.310 milyon TL’dir.

16 Toplam Proje Sayısı: 19 Tam./Devam eden Proj.: 0/11 İhale Aş./Başlamayan: 6/2 Toplam Proje Tutarı: 266.979 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 56.369 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 39.951 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: %71 Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2013 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME Şırnak – Uludere Ballı Barajları 65.946.9559.452.48516.789.22816.753.0869941 Kavşak tepe Barajı 46.196.2003.700.11511.910.7726.910.7695831 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları 42.432.02131.932.02110.500.0002.167.1252183 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. 2013 yılı 3 adet baraj inşaatı için 32.500 milyon TL ve diğer 16 adet DSİ yatırımları için ise 7.784 milyon TL ayrılmış olup; toplamda 40.284 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

18 Toplam Proje Sayısı: 6 Tam./Devam eden Proj.: 4/2 İhale Aş./Başlamayan: --- Toplam Proje Tutarı: 8.848 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.780milyon TL 2013 yılı harcaması: 4.456 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 93 Karalar, Balveren Haritası geçici kabulü yapılmıştır. Beytüşşebap ve Mezra Kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir.

19 Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: … İhale Aş./Başlamayan: 1/0 Toplam Proje Tutarı: 0,00 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : … Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 1/3 İhale Aş./Başlamayan: 0/4 Toplam Proje Tutarı: 84.699 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 14.742 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 38.930 Nakdi Gerçekleşme : % 264 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

22 Nakdi Gerçekleşme : % 16 Top. Proje Sayısı: 87 Tam./Devam eden Proj.: 23/59 İhale Aş./Başlamayan: 4/1 Top. Proje Tutarı: 224.134 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 212.476 milyon TL 2013Yılı Harcaması: 32.960 milyon TL

23

24 2013 YILI KÖYDES projesi için toplam 6.953 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 25 Tam./Devam eden Proj.:7/15 İhale Aş./Başlamayan: 1/2 Toplam Proje Tutarı: 6.953 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 6.953 milyon TL 2013Yılı Harcaması: ≈ 900 bin TL Nakdi Gerçekleşme: %13

25 Toplam Proje Sayısı: 120 Tam./Dev. eden Proj.: 49/31 İhale Aş./Başlamayan: 36/4 Toplam Proje Tutarı: 81.504 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 48.264 milyon TL 2013 Harcaması: 19.102 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 40 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 120 adet projesi için ayrılan yaklaşık 48.264 milyon TL ödeneğin 19.102 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

26 Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için ayrılan 1.473 milyon TL dir. 851 bin TL harcama yapılarak % 68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 12 Tam./Devam eden Proj.: 1/1 İhale Aş./Başlamayan: 8/2 Toplam Proje Tutarı: 1.473 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 1.251 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 851 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 68

27 Toplam Proje Sayısı: 3 Tam./Devam eden Proj.: 1/2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 6.021 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.553 milyon TL 2013 yılı harcaması: 3.180 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 70 2013 yılı 4.553 milyon TL olan ödeneğin 3.180 milyon TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

28 İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 261 bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 0/10 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 261 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 261 bin TL 2013 Yılı Harcaması: 104 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 40

29 Toplam Proje sayısı: 12 Tam./Devam eden Proj.: 1 /3 İhale Aş./Başlamayan: 1/7 Toplam Proje Tutarı: 787 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 787 bin TL 2013 Yılı Harcaması :76 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 10

30


"24 EKİM 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları