Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 22.01.2013 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: Geçen yılın son değerlendirmesi, Geçen yılın toplu değerlendirilmesi, Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi, İl Yatırım Programının görüşülmesi, İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi, İzleme ve koordinasyon çalışması, Yıllık İstatistik raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması.

4 A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU Bu toplantıda 2012 yılı yatırım programında yer alan projelerin 2012 yılı sonu itibariyle gerçekleşmeleri ve 2013 yılı yapılacak çalışmalar belirlenecektir. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlar ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2012 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Aralık ayı sonu itibariyle 6 sektörde 467 proje için ayrılan ödenek miktarı 257.967 milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2012 yılı sonu itibariyle 194.218 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %75 tir. Sektörler itibariyle 2012 yılı sonu gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2012 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL ) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 34801.560380.09646.99943.69193 2 TARIM 27332.291163.83310.5879.89893 3 EĞİTİM 114186.41926.74271.00943.31761 4 SAĞLIK 118.6390 7.54787 5 ENERJİ 37197.0846.70340.89032.05778 6 D.K.H. 244137.7777.19479.84357.70872 TOPLAM 4671.663.770584.568257.967194.21875 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2012 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL ) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM139.616 24.42922.13224.672111 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 19886.365 377.62739.75542.296106 17ULAŞTIRMA 773.848 377.627 21.755 35.151162 2ENERJİ112.517- 18.000 7.14540 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 7ENERJİ 71.650 6.10213.22516.202123 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 7D.K.H. 7.665 ----2.8121.72561 5 DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 28ENERJİ12.917 601 9.6658.71090 6 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM 249- 108 43 7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5D.K.H. 7.812 1.054 6.9975.10173 8 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 23 378.732 163.934 10.80110.21895 17TARIM 332.042 163.833 10.338 9.79095 6D.K.H. 46.690 101 463 42892 9 İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 108106.8358.838 97.99843.00844 43EĞİTİM 29.688 330 29.358 8.02127 7SAĞLIK 4.818 0 3.43771 17ULAŞTIRMA 27.7122.469 25.2448.540 34 41D.K.H. 44.617 6.039 38.57823.01060 10 MİLİ EĞİTİM MÜD. * 64EĞİTİM17.115 1.983 19.51910.62454 11 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ4SAĞLIK 3.821- 4.110108 12 ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜD. 8D.K.H 1.162- 33729

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 42 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. ÖZELLİKLİ PROJELER PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI ÖNECEKİ YILLAR HARCAMASI 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 13 İL ÖZEL İDARE (KÖYDES) 105 D.K.H. 10.815 - 9.87091 14 SODES 34 D.K.H. 6.621 - 5.92189 15 KDRP 5 D.K.H. 5.740 - 100 16 GAP PROJELERİ 11 D.K.H. 3.975 - 2.89673 17 DİKA 22 D.K.H. 2.680 - 100 TOPLAM 467 1.663.770584.568257.967194.21875 TABLO-II

11

12 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 22.132 milyon TL 2012 Yılı Harcaması:24.672 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 111 2012 yılında Üniversitemiz için 22.132 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 24.672 milyon TL harcama yapılarak % 111 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı: 19 Tam./Devam eden Proj.: 0/19 Toplam Proje Tutarı: 886.365 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 39.755 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 42.296 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 106 KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

14 GAP kapsamında devam edenler; ilimizde devam eden 9 proje bulunmaktadır. Bu önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 8 projemiz bulunmaktadır. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 17 projenin 2012 yılı ödeneği 21.755 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.

16 DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 23 Tam./Devam eden Proj.: 8/15 Toplam Proje Tutarı: 378.732 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 10.801 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 10.218 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 95 "Şırnak Barajı ve Şırnak-Silopi Barajının proje kapsamındaki tüm imalatlar tamamlanmış olup; Barajların su tutma işlemleri de gerçekleştirilmiştir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2012 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME Şırnak Barajı39.466.60439.461.206--- Bitti. Silopi Barajı89.891.79988.391.799--- Bitti. Uludere ve Ballı Barajları 64.970.5368.693.595623.602622.663% 14,4 Kavşaktepe Barajı46.196.2003.700.115--- % 8 Musatepe ve Çetintepe Barajları 37.534.12023.219.7477.836.3987.291.456% 82 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. Baraj inşaatları ve diğer DSİ yatırımları için 2012 yılında toplam 10.800.622 TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar 10.218.045TL harcanarak %95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

18 İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 0/7 Toplam Proje Tutarı: 7.665 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 2.812milyon TL 2012 yılı harcaması: 1.725 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 61 Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Mezra Kanalizasyon inşaatı ihalesi yapılmış olup, şantiye kurma çalışmaları da devam etmektedir.

19 VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.:0/1 Toplam Proje Tutarı: 0,00 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : % 0,00 Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese Çevre Düzenleme işi ve Kırmızı Medrese Restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 0/7 Toplam Proje Tutarı: 71.650 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 13.225 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 16.202 milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 123 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2012 yılı ödeneği 13.225 milyon TL’dir. 16.202 milyon TL harcanarak % 123 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

22 İL ÖZEL İDARESİ Top. Proje Sayısı: 108 Tam./Devam eden Proj.: 35/73 Top. Proje Tutarı: 106.835 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 97.998 milyon TL 2012Yılı Harcaması:43.008 milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 44

23 İl Özel İdaresine 2012 yılında 108 proje için 97.998 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 43.008 milyon TL’si harcanmış olup % 44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

24 İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ İl Özel İdaresi tarafından İlimizde yürütülen 105 adet KÖYDES projesi bulunmaktadır. Projeler için toplam 10.815 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 9.870 Milyon TL’si harcanarak % 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı bitmiştir. Toplam Proje Sayısı: 105 Tam./Devam eden Proj.: 94/11 Toplam Proje Tutarı:10.815 milyon TL 2011 Yılı Ödeneği: 9.870 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 91

25 Toplam Proje Sayısı: 106 Tam./Dev. eden Proj.: 55/51 Toplam Proje Tutarı: 36.466 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 36.466 milyon TL 2012 Harcaması: 16.276 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 45 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 108 adet projesi için ayrılan yaklaşık 36.466 milyon TL ödeneğin 16.276 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

26 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 4 Tam./Devam eden Proj.: 3/1 Toplam Proje Tutarı: 3.821 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 3.821 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 4.110 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 108 Sağlık Müdürlüğünce, 4 adet proje için ayrılan 3.821 milyon TL dir. 4.110 milyon TL harcama yapılarak % 108 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

27 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 5 Tam./Devam eden Proj.: 3/2 Toplam Proje Tutarı: 7.812 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 6.997 milyon TL 2012 yılı harcaması: 5.101milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 73 2012 yılı 6.997 milyon TL olan ödeneğin 5.101milyon TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 73 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

28 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü’ne 2012 yılında 10 proje için 248,5 bin TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar 108 bin TL harcama yapılarak % 43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 Toplam Proje Tutarı: 248,5 bin TL 2012 Yılı Ödeneği: 248,5 bin TL 2012 Yılı Harcaması: 108 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 43

29 DEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır. Toplam Proje Sayısı: 28 Tam./Dev. eden Proj.: 20/8 Toplam Proje Tutarı: 12.917milyonTL 2012 Yılı Ödeneği: 9.665 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 8.709 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 90

30 ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 5/3 Toplam Proje Tutarı: 1.162 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 1.162 milyon TL 2012 Yılı Harcaması : 337 bin Nakdi Gerçekleşme :% 29 İşgücü yetersizliği, iklimsel ve sosyal problemler yaşanmaktadır.

31


"22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları