Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 OCAK 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 OCAK 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 30 OCAK 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 30 OCAK 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: SAAT: G Ü N D E M: 1. Geçen yılın son değerlendirmesi, 2. Geçen yılın toplu değerlendirmesi, 3. Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi, 4. İl Yatırım Programının görüşülmesi, 5. İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi 6. İzleme ve Koordinasyon çalışmaları 7. Yıllık İstatistik Raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması

4 A-GİRİŞ 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle 6 sektörde 365 proje için ayrılan ödenek miktarı milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Ekim ayı sonu itibariyle milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı % 42 tir. Sektörler itibariyle 2013 yılı Ekim ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA TARIM EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ D.K.H TOPLAM TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA ENERJİ TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8ENERJİ İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 8D.K.H İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3D.K.H DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM D.K.H İL ÖZEL İDARESİ EĞİTİM SAĞLIK ULAŞTIRMA D.K.H MİLİ EĞİTİM MÜD.* 87EĞİTİM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12SAĞLIK ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.16D.K.H

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 33 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 İhale Aş./Başlamayan : … Toplam Proje Tutarı : ,00 TL 2013 Yılı Ödeneği : ,00 TL 2013 Yılı Harcaması : ,00TL Nakdi Gerçekleşme : % yılında Üniversitemiz için milyon TL ödenek ayrılmıştır.

13 Toplam Proje Sayısı : 20 Tam./Devam eden Proj.: 0/15 İhale Aş./Başlamayan : 5 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı : milyon TL 2013 Yılı Ödeneği : milyon TL 2013 Yılı Harcaması : milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 62

14 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

15 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2013 yılı ödeneği milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği milyon TL’dir.

16 Toplam Proje Sayısı: 19 Tam./Devam eden Proj.: 4/10 İhale Aş./Başlamayan: 4/1 Toplam Proje Tutarı: TL 2013 Yılı Ödeneği: TL 2013 Yılı Harcaması: TL Nakdi Gerçekleşme: %99 Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

17 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2013 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME Şırnak – Uludere Ballı Barajları Kavşak tepe Barajı Musa tepe ve Çetin tepe Barajları İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır yılı 3 adet baraj inşaatı için Milyon TL ve diğer 16 adet DSİ yatırımları için ise milyon TL ayrılmış olup; toplamda 32 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

18 Toplam Proje Sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 7/1 İhale Aş./Başlamayan: --- Toplam Proje Tutarı: TL 2013 Yılı Ödeneği : TL 2013 yılı harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme: % 133 Karalar, Balveren ve Hilal Haritası, Mezra kanalizasyon inşaatı, Şırnak Hilal Ulusoy Caddesi ve Cizre Caddesi düzenleme inşaatı, Kumçatı Yol düzenleme inşaatı geçici kabulü yapılmıştır. Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir.

19 Toplam Proje Sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: … İhale Aş./Başlamayan: 2/0 Toplam Proje Tutarı: 0, Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : … Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

20 Toplam Proje Sayısı : 8 Tam./Devam eden Proj.: 1/3 İhale Aş./Başlamayan : 0/4 Toplam Proje Tutarı : TL 2013 Yılı Ödeneği : TL 2013 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 311 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği milyon TL’dir.

21 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

22 Nakdi Gerçekleşme : % 16 Top. Proje Sayısı: 87 Tam./Devam eden Proj.: 23/59 İhale Aş./Başlamayan: 4/1 Top. Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013Yılı Harcaması: milyon TL

23

24 2013 YILI KÖYDES projesi için toplam TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 40 Tam./Devam eden Proj. :21/10 İhale Aş./Başlamayan : 5/4 Toplam Proje Tutarı : TL 2013 Yılı Ödeneği : TL 2013Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 41

25 Toplam Proje Sayısı: 120 Tam./Dev. eden Proj.: 49/31 İhale Aş./Başlamayan: 36/4 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: milyon TL 2013 Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 40 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 120 adet projesi için ayrılan yaklaşık milyon TL ödeneğin milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

26 Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL dir. 978 Bin TL harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 12 Tam./Devam eden Proj.: 1/1 İhale Aş./Başlamayan: 8/2 Toplam Proje Tutarı: TL 2013 Yılı Ödeneği: TL 2013 Yılı Harcaması: TL Nakdi Gerçekleşme: % 24

27 Toplam Proje Sayısı : 3 Tam./Devam eden Proj. : 2/1 İhale Aş./Başlamayan : … Toplam Proje Tutarı : TL 2013 Yılı Ödeneği : TL 2013 yılı harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % yılı milyon TL olan ödeneğin TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 75 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

28 İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 340 Bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: TL 2013 Yılı Ödeneği: TL 2013 Yılı Harcaması: TL Nakdi Gerçekleşme : % 81

29 Toplam Proje sayısı : 16 Tam./Devam eden Proj. : 8 /1 İhale Aş./Başlamayan : 7/0 Toplam Proje Tutarı : TL 2013 Yılı Ödeneği : TL 2013 Yılı Harcaması : TL Nakdi Gerçekleşme : % 80

30


"30 OCAK 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları