Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

2 TOPRAK Düşündüm avuçlayıp toprağı Belki de bu Eflatun'un beynidir
Belki hatmi çiçeği Belki çınar yaprağı Belki Ömer Hayyam'ın Göz bebekleridir . Toprak hep Ne varsa aşka ve fikre dair Toprak felsefe Toprak şiir ... SITKI TUNCER ( )

3 ‘ Şu gerçeği iyi biliyorum. Toprak insana değil, insan toprağa aittir
‘ Şu gerçeği iyi biliyorum. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin bireylerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket, insanoğlunun da başına gelmiş demektir ’ Kızılderili reisi Seattle, 1854.

4 İNSAN HAYVAN BİTKİ TOPRAK

5 DÜNYA’DA NE KADAR TOPRAK VAR ?

6 BU ELMA YER KÜRE OLSUN

7 DENİZLER YER YÜZÜNÜN %75’İNİ OLUŞTURDUĞU İÇİN ELMANIN %25’İNİ
KARALAR OLARAK ALALIM.

8 BU % 25’İN DE % 50’SİNİ ÇÖLLER, BUZULLAR VE DAĞLAR KAPLIYOR:

9 BU % 25’İ ÇIKARDIĞIMIZ ZAMAN ELDE % 12.5 KALIYOR

10 BU % 12.5’un da % 40’ı TARIM İÇİN ENGEBELİ, SIĞ, ÇOK YAĞIŞLI,
ÇOK VERİMSİZ.

11 BUNLARI DA ÇIKARINCA ELİMİZDE ELMANIN SADECE % 10’u KALIYOR

12 ELDE ETTİĞİMİZ KABUK ELİMİZDEKİ TOPRAK MİKTARINI SİMGELİYOR.
ŞİMDİ ELMANIN ELİMİZDE KALAN % 10’luk BÖLÜMÜNÜ SOYALIM ! ELDE ETTİĞİMİZ KABUK ELİMİZDEKİ TOPRAK MİKTARINI SİMGELİYOR. BU KADAR TOPRAK TÜM DÜNYA NÜFUSUNU BESLEMEK ZORUNDA. BİR TARAFTAN DA KENTLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, SANAYİ, YOLLAR, vb FAALİYETLER BU MİKTARDAN PAY ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

13 1 cm toprak 200-1000 yılda oluşur...

14 Toprak içerdiği su, hava, organizma, organik madde nedeniyle canlı olarak kabul edilmekte ve canlıların yaşam ortamı olarak da hizmet görmektedir. Toprak bir çok çevresel etkilere karşı tampon görevi görerek zararlı ve zehirli maddeleri tutup filtre ederek taban sularının temiz kalmasını sağlamaktadır. Artan oranda kirletici maddelerin yağmur ve sulama suları ile gelmesi sonucu zamanla topraklar da kirlenmektedir. Bu yönüyle canlılığın devamı için vazgeçilmez işlevleri ile toprak, insan için korunması gereken değerli bir varlık olup kirletilmemesi için her türlü önlemin alınması zorunludur.

15 Bitki Besleme Bölümü Birimleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Birimleri Ortak Kullanım Saf Su Sistemi Toprak Hazırlama Cihazlar Seralar Toprak Anabilim Dalı Toprak Fiziği Toprak Kimyası Toprak Biyolojisi Toprak Mineralojisi Toprak Morfolojisi Toprak Verimliliği Uzaktan Algılama Toprak Etüt ve Haritalama Bitki Besleme

16 Saf Su Sistemi Ters ozmos + anyon ve katyon değiştirici filtreler
500 lt / gün kapasite Ters ozmos + anyon ve katyon değiştirici filtreler

17 Toprak örneklerinin kurutulması

18 Kurutulduktan sonra öğütülerek analize hazırlanan topraklar

19 Toprak Fiziği Toprakların fiziksel özelliklerini incelemek,
Toprak-bitki-su ilişkilerini araştırmak, Erozyonla savaşmada gerekli olan toprak özelliklerini belirlemek.

20 Toprak Fiziği Laboratuvarı
Türkiye Erozyon Haritası

21 Toprak su tutma kapasitesi

22 Toprak fiziği Laboratuarı

23 Toprak Kimyası Toprakların kimyasal özelliklerini incelemek, yoğun tarım altında toprakların davranışlarını izlemek ve toprakların kimyasal özellikleri bakımından verimliliklerini korumak, kimyasal sorunları (tuzluluk, kimyasal kirlenme vb) olan toprakları iyileştirmek ve toprakları gelecek nesillere sorunsuz olarak devretmek. Bu bağlamda Toprak Kimyası laboratuarlarında: Topraklarda kimyasal analizler yaparak Verimliliklerini belirlemek Olası sorunları ortaya çıkarmak Aşırı gübreleme sonucu ortaya çıkan sorunları belirlemek Topraktaki bitki besin elementlerinin toprağın kimyasal bileşenleri ile olan tepkimelerini incelemek Gübre ve benzeri uygulamaların toprak üzerindeki etkilerini deneylerle belirlemek AMAÇLANMAKTADIR

24 Toprak Kimyası Laboratuarı

25 ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRSİ
BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ (K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) ile Na ve bazı toksik metallerin analizinde kullanılan bir aygıt

26 UV-VIS SPEKROFOTOMETRE
ÖZELLİKLE FOSFOR ANALİZLERİNDE KULLANILAN, ÇOK AMAÇLI BİR AYGIT

27 Toprak Biyolojisi Toprakların mikroorganizma faaliyetlerini belirlemek, Toprak-çevre-canlı arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemek, Çevre kirlenmesinde etkili tarım kökenli gazları ölçmek, Bozunuma uğramış toprakları eski durumlarına döndürmek.

28 Steril ortam mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda kullanılır

29 Atmosferimizde canlıları mor ötesi ışınlardan koruyan OZON TABAKASI
Ozon Bozunumu: Atmosferimizde canlıları mor ötesi ışınlardan koruyan OZON TABAKASI kloro-floro-karbon gazları (freon) ve bir takım azot oksitleri tarafından inceltilmekte ve delinmektedir

30 Ozon Bozunumuna neden olan bazı azot oksitleri
topraktan ve azotlu gübrelerden kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla bu gazların topraklardan çıkan miktarlarının ölçülmesi önemlidir

31 Gaz Kromatografisi çeşitli gazları ölçmekte kullanılır

32 Toprak canlıları tüm yaşamsal işlevlerini yaşadıkları
ortamı koruyarak sürdürürler. İnsan etkisi olmayan doğal ortamlarda - örneğin balta girmemiş ormanlarda veya kırlarda - binlerce yıldır süregelen bir denge oluşmuştur. Çoğunlukla karışık bitki topluluklarından oluşan bu doğal ortamlarda bitkiler (Flora) ve hayvanlar (Fauna) ve de bunların mikroskobik akrabaları olan mikroorganizmalar arasında kusursuz bir komşuluk-yardımlaşma ilişkisi vardır. Birim alandan yüksek verim almayı amaçlayan yoğun tarım, tek bir tip bitkiyi yetiştirirken türler arası yardımlaşmadan yoksun kalır. Bu noktada toprak biyolojisi Toprak mikrobiyolojisi Kök bölgesi biyolojisi Alanlarındaki çalışmaları ile DEVREYE GİREREK, DOĞADA VAR OLAN SİSTEMİ YOĞUN TARIMDA KULLANMANIN YOLLARINI ARAR

33 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİNİN TEMEL UĞRAŞ ALANLARINDA BİRİ
Bu yardımlaşmalara en güzel örneklerden biri atmosferde bol miktarda bulunan azot gazını, bitkilerin kullanabileceği bir biçimde, toprağa bağlayan Rizobiyum bakterileridir. Bu yaratıklar baklagillerin ( bakla, fasulye, soya fasulyesi, nohut, mercimek, yer fıstığı, vb) köklerine yerleşerek onlarla ortak bir yaşam sürdürürler (sembiyoz). Bu ortaklık sürecinde baklagil bitkisi bakteriye karbonhidrat (özümlenmiş enerji kaynağı) sağlarken, bakteri de bitkiye havadan bağladığı azotu sunar Her ikisi de mutlu!.. TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİNİN TEMEL UĞRAŞ ALANLARINDA BİRİ BU TÜR ORTAKLIKLARI TARIMSAL ÜRETİMDE YAYGIN VE ETKİN KULLANMANIN YOLLARINI ARAŞTIRMAKTIR.... Bradyrhizobium japonicum 110

34 Kök Bölgesi (Rhizosfer) Biyolojisi
Laboratuvarı Bitkilerin hemen kökleri çevresindeki olayları inceleyerek Bu bölgedeki minik ekosistemi, Kök yapılarını ve salgılarını, Köklerle bu bölgede ortak yaşayan canlıları, Bitki hastalıkları ile kök bölgesi arasındaki ilişkileri araştırır. Bu bağlamda özellikle bitki kökleri ile ortak yaşayan bir takım mantarlardan (mikoriza) tarım ve ormancılıkta yararlanma olanaklarını üzerinde çalışmalar yapar. ,

35 Bitki Kök Sistemi

36 Kök Bölgesi (Rhizosfer) Biyolojisi
Laboratuvarı

37 Uzaktan Algılama Laboratuvarı
Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanarak doğal kaynakları araştırmak ve: Toprakları haritalamak, Doğal bitki örtüsünü haritalamak, Ekili alanlardaki kültür bitkilerini belirlemek, Bu bitkilerin ekildiği alanlarının miktarını bulunmak Ve bu alanlardanelde edilecek ürünü önceden tahmin etmek

38 Uzaktan Algılama Sistemi

39 Uzaktan Algılama

40 K Çukurova Üniversitesi Adana

41 Toprak Etüt-Haritalama
Yoğun arazi ve laboratuar çalışmaları ile Detaylı etütler yardımıyla toprak haritalarını oluşturur Tarım Toprakları tarıma uygunluk bakımından sınıflandırır Arazi kullanım haritalarını yapar Sulu tarıma elverişliliklerini belirler Doğal kaynaklara ait veri tabanlarını oluşturur Ve toprakların tarım dışı amaçlarla kullanımını önlemeye çalışır .

42 TOPRAĞI SADECE YÜZEYDE DEĞİL DERİNLEMESİNE DE İNCELER:
KATMANLARINI OLUŞUMUNU YAŞINI ÇEŞİDİNİ BELİRLER. ÖRNEKLER ALARAK TOPRAK BİLİMİNİN ÇEŞİTLİ DİSİPLİNLERİNE YÖNELTİR. TOPRAKLARI ULUSLAR ARASI STANDARTLARA GÖRE SINIFLANDIRIR TOPRAK HARİTALARI HAZIRLAR

43 ÇOK ZEVKLİ BİR EKİP ÇALIŞMASIDIR TOPRAK ETÜDÜ

44 UYDU GÖRÜNTÜSÜ İŞLENEREK TOPRAK HARİTASI ORTAYA ÇIKARILIYOR

45 Bitki Besleme Laboratuvarı
Bitki ve toprak örneklerinde analizler yaparak, serada ve tarlada denemeler yürüterek: Eksikliği görülen elementleri belirlemek Verim ve kalite artışı sağlamak, Hastalık, zararlı ve çevresel olumsuzluklara karşı bitki direncini artırmak

46 Dünyanın genel Beslenme Sorunları
5 yaşın altındaki çocukların % 30’unun ağırlığı normalin altındadır. 250 milyon insan A vitamini eksikliği çekmektedir. 3 milyara yakın insan çinko noksanlığı çekmektedir. 3.7 milyara yakın insan demir noksanlığı çekmektedir 800 milyon kişi açlık sınırında, yetersiz gıda almaktadır 1.2 milyar insan sağlıklısız su tüketmektedir. 1 milyar insan iyot yetersizliği çekmektedir.

47

48

49

50 BÖLÜM SERALARINDAN BİR GRUP
(NATO PROJESİ DESTEĞİ İLE KURULMUŞ MODERN BİR SERA) SERALARDA SICAKLIK, NEM VE TOPRAK SU İÇERİĞİ GİBİ ETMENLER KONTROL ALTINDA TUTULARAK TOPRAK VERİMLİLİĞİ GÜBRELEME, BİTKİ BESLEME BESLENME FİZYOLOJİSİ VE BENZERİ ALANLARDA SAKSI DENEMELERİ YAPILMAKTADIR

51 İklim Odası: Bitkilere kontrollü yetişme ortamı sağlar

52 Modern plazma spektrometresi
çok duyarlı analizler yapılabilir

53 Laboratuardan bir köşe

54 Toprak Mineralojisi ve
Mikromorfolojisi Topraklar üzerinde oluştukları malzeme (ana kaya) ile bu malzemeden kimyasal değişime uğrayarak yeniden sentezlenmiş bir takım anorganik maddeler (mineral) ile organik maddelerin karışımıdır. Topraklar büyük oranda mineral maddelerden oluştukları için, bu minerallerin toprakların fiziksel ve kimyasal verimlilikleri üzerindeki etkileri büyüktür. Toprak mineralojisi bu etkinin niteliğini ve niceliğini araştırır.

55 X-ışını kırınımı spektrometresi
minerallerin kristal yapısını inceler

56 DTA, Quantimetre


"Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları