Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRME ÖMER MURAT PAMUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRME ÖMER MURAT PAMUK."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRME ÖMER MURAT PAMUK

2 TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR
Eğitim : Bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış değişikliği oluşturma sürecidir. Davranış:organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki, organizmanın görünen gürünmeyen tüm hareketi Yaşantı:bireyin algılayarak ve etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum, becerilerin tümü. Bireyin diğer bireylerle ve çevreyle etkileşimin bireyde bıraktığı izlenim. Kasıtlı: tesadüfen olmayan İstendik:belli bir amaç doğrultusunda, hedefe bağlı Süreç:olayın belli bir gelişme içerisinde sürüp gitmesi Öğretim : Eğitim sürecinin okullarda amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmıdır. ÖMER MURAT PAMUK

3 ÖMER MURAT PAMUK

4 2010 İPTAL EDİLEN KPSS Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir? A) Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur. B) Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır. C) Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar. D) Fatma, ders arasında sınıf Arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar. E) Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır. ÖMER MURAT PAMUK

5 ÖMER MURAT PAMUK

6 EĞİTİM DOĞASI GEREĞİ 2’YE AYRILIR 1-FORMAL EĞİTİM
EĞİTİM DOĞASI GEREĞİ 2’YE AYRILIR 1-FORMAL EĞİTİM * AMAÇ, İLKE VE KURALLARI ÖNCEDEN PLANLANMIŞ, BELLİ BİR PROGRAM DAHİLİNDE DÜZENLİ OLARAK YAPILAN EĞİTİM. 2-İNFORMAL EĞİTİM * BELLİ BİR AMAÇ VE PROGRAMA BAĞLI OLMADAN, HAYATIN KENDİ İÇİNDE OLUŞAN EĞİTİM. (GÖZLEM VE TAKLİT) 2010 İPTAL EDİLEN KPSS Yabancı dilde eğitim veren bir okulda matematik öğretmenliği yapan Selin Öğretmen’in İngilizcesi çok iyi değildir. Derslerini İngilizce anlatabilmekte ama öğrencileri kendi aralarında İngilizce espri yaptıklarında onları anlayamamakta ve bundan rahatsız olmaktadır. Bu nedenle öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil kursuna gider. Selin Öğretmen’in aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Programlı öğretim B) Mikro öğretim C) Halk eğitimi D) İş başında eğitim E) Hizmet içi eğitim ÖMER MURAT PAMUK 6

7 Konu sınırlandırması yok Diploma Sertifika
Örgün Yaygın Uzun süreli Kısa süreli Zorunlu İsteğe bağlı Aynı yaş grupları Farklı yaş grupları Belli konular Konu sınırlandırması yok Diploma Sertifika ÖMER MURAT PAMUK 7

8 SARGIN EĞİTİM Sargın eğitim, bireylerin yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen öğrenme faaliyetleridir. Kendiliğinden çorap, halı ve kilim örmeyi Öğrenmek… Sargın eğitim informal eğitim içinde ele alınır. ÖMER MURAT PAMUK

9 UZMAN B ÖMER MURAT PAMUK

10 AYRILMAZ İKİLİ EĞİTİM - KÜLTÜR
KÜLTÜR:::İNSANOĞLUNUN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ MANEVİ HERŞEY KÜLTÜRLEME:::BİREYE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI SÜRECİ. DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR TOPLUMUN DEĞER VE BEKLENTİLERİNE GÖRE BİREYİN ŞEKİLLENDİRİLMESİDİR. (GELİŞİĞÜZEL, KASITLI, ZORAKİ, ASİMİLE, KÜLTÜREL ŞOK) KÜLTÜRLENME:::ALT KÜLTÜR VEYA BAŞKA BİR KÜLTÜRDEN GELEN BİREY VE GRUPLARIN BİRARAYA GELEREK, ETKİLEŞİM SÜRECİ SONUNDA ASIL KÜLTÜR VEYA ALT KÜLTÜRDE BULUNMAYAN YENİ BİR SENTEZE VARILMASI. KÜLTÜRLEŞME:::KÜLTÜRLERİN ETKİLEŞİME GİREREK HER İKİSİNİNDE DEĞİŞMESİ ÖMER MURAT PAMUK

11 ÖMER MURAT PAMUK

12 ÖMER MURAT PAMUK

13 Türkiye’de halk müziği yapan birinin Avrupa’da müzik eğitimi aldıktan sonra müziğinde elektronik altyapıya yer vermesi Bir yarışmada Çinli yarışmacının Türk yarışmacıya suşi yapmayı, Türk yarışmacının da Çinli yarışmacıya kebap yapmayı öğretmesi Amerikalıların kızılderelileri ve zencileri Amerikalılaştırması Lazcanın unutulmaya başlanması ÖMER MURAT PAMUK

14 Sistem Olarak Eğitim İŞLEMLER GİRDİ ÇIKTI GERİ BİLDİRİM
(Hedefi gerçekleştirmek için Dışardan alınan her tür malzeme) ÖĞRENCİNİN SAYISI, YAŞI,CİNSİYETİ YATIRIM ARAÇ GEREÇ YİYECEK İÇECEK GİYİM KUŞAM YENİ BİLGİLER YENİ PERSONEL İŞLEMLER ÜNİTE SIRASI PEKİŞTİREÇ İPUCU ETKİN KATILIM ARAÇ GEREÇLER STRATEJİLER YÖNTEM TEKNİK ZİHİNSEL SÜREÇLER ZAMAN SEVGİ ÖĞRETMEN ÇIKTI ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI İSTENDİK VE İSTENMEDİK DAVRANIŞLAR DENEYİM MADDİ GELİR GERİ BİLDİRİM (HER İŞLEMİN SONUNDA SİSTEME BİLGİ VERME, İŞLEYEN VE İŞLEMEYEN ÖĞELERİ BİLDİRME) ÖMER MURAT PAMUK

15 UZMAN D ÖMER MURAT PAMUK

16 EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BİREYİN MUTLU OLMASINI SAĞLAMAKTIR
TOPLUMSAL İŞLEVLER Kültürleme Kültürün devamı Toplumsal sorunların çözümüne katkı SİYASAL İŞLEVLER İyi insan, iyi vatandaşın niteliklerini belirlemek İyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek Lider yetiştirmek Bilinçli seçmen yetiştirmek Temel İşlevler EKONOMİK İŞLEVLER Bireyin kendine uygun meslek seçmesi İyi üretici ve tüketici yetiştirmek Nitelikli insan gücü yetiştirmek GİZİL İŞLEVLER Eş seçimi Tanıdık sağlama Çocuk bakıcılığı BİREYSEL İŞLEVLER Kendini gerçekleştime ÖMER MURAT PAMUK

17 Eğitimin toplumsal boyutuna ilişkin yapılan bir araştırmada, aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi gerekmez? A-içinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı avantajlar B-toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri C-toplumdaki bireylerin kendilerini gerçekleştirme düzeyleri D-toplumun insan gücü gereksinimleri E-bireyler ve toplumun beklentilerinin uygunluğu ÖMER MURAT PAMUK

18 1973 TARİHLİ VE 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
1.KISIM(GENEL ESASLAR) 1.BÖLÜM-TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 2.BÖLÜM-TEMEL İLKELER 2.KISIM (GENEL YAPI) 1.BÖLÜM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KAVRAMLARI 2.BÖLÜM-ÖRGÜN EĞİTİM 3.BÖLÜM-YAYGIN EĞİTİM 3.KISIM (ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ) 4.KISIM (OKUL BİNALARI VE TESİSLERİ) 5.KISIM (EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ) 6.KISIM (GÖREV VE SORUMLULUK) 7.KISIM (SON HÜKÜMLER) ÖMER MURAT PAMUK 18

19 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:
    Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini; Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. ÖMER MURAT PAMUK

20 MİLLİ EĞİTİMİN GENEL İLKELERİ
1-GENELLİK VE EŞİTLİK 2-FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI 3-YÖNELTME 4-EĞİTİM HAKKI 5-FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ 6-SÜREKLİLİK 7-ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI VE ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 8-DEMOKRASİ EĞİTİMİ 9-LAİKLİK 10-BİLİMSELLİK 11-PLANLILIK 12-KARMA EĞİTİM 13-OKUL VE AİLENİN İŞBİRLİĞİ 14-HER YERDE EĞİTİM ÖMER MURAT PAMUK

21 ÖMER MURAT PAMUK

22 Beyaz Kalem Türk milli eğitiminin ilkelerinden olan planlılık , eğitimin hangi görevi ile daha yakından ilgilidir? Toplumsal Gizil Bireysel Ekonomik Siyasal d ÖMER MURAT PAMUK

23 TALİM TERBİYE KURULUNUN GÖREVLERİ
1-HANGİ ALANLARDA PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞINA KARAR VERMEK 2-ÜLKENİN UZAK HEDEFLERİNİN PROGRAMLARA YANSITILMASINI SAĞLAMAK 3-PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK 4-HER DERECEDEKİ OKUL İÇİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAZIRLAMAK 5-TAVSİYESİ İSTENEN ESERLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR. DERS KİTAPLARINI HAZIRLAR YA DA HAZIRLANMASINI SAĞLAR, İNCELER, KOMİSYONLAR KURARAK İNCELETİR VE ONAYLAR 6-ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİ BELİRLER 7-EĞİTİMLE İLGİLİ YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜR 8-YABANCI VE YEREL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ DENKLİK DUARUMLARINI İNCELER (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA) 9-ÖZEL OKULLARIN (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA) MÜFREDAT PROGRAMLARINI İNCELER, ONAYLAR, BU KURUMLARDA GÖREV ALACAK PERSONELİN YETERLİLİĞİNİ İNCELER. 10-YABANCI ÜLKELRDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN AÇILMIŞ OLAN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINI HAZIRLAR 11-MİLLİ EĞİTİM ŞURASINI DÜZENLER 12-PROGRAMLARI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA EĞİTİM KURUMLARINDA ARAŞTIRMA YAPAR, GEREKTİĞİNDE OKUL PERSONELİYLE TOPLANTILAR DÜZENLER ÖMER MURAT PAMUK

24 Program karar ve koordinasyon grubunun oluşturulması ve her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi çalışmalarından öncelikle sorumluluk sahibi olan aşağıdakilerden hangisidir? Talim terbiye kurulu Milli eğitim bakanlığı Okul yönetimleri Valilikler İl milli eğitim müdürlükleri b ÖMER MURAT PAMUK

25 İHTİYAÇ Çifte vatandaş olan Gülşen, 10 yaşına kadar yurt dışında eğitim görmüştür. Daha sonra Türkiye’ye dönen Gülşen, eğitimine burada devam edecektir. Gülşen’in hangi öğretim kademesinden öğretimine devam etmesine karar verecek olan milli eğitim birimi ve Türkiye’de öğrenim görmesine hak tanıyan milli eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? meb birimi ilke Talim terbiye kurulu genellik ve eşitlik Yurt dışı örgütü fırsat ve imkan eşitlği Bakanlık makamı yöneltme Talim ve terbiye kurulu fırsat ve imkan eşitliği Yurt dışı örgütü genellik ve eşitlik Genellik ve Eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. ÖMER MURAT PAMUK

26 ÖMER MURAT PAMUK

27 Eğitim programı, okul içi ve okul dışındaki bütün öğrenme ve öğretim faaliyetlerini içine alır. Dersler kol faaliyetleri, geziler, anma günleri, kurslar, ders dışı etkinlikler, okul-endüstri veya işyeri ilişkileri, rehberlik, sağlık v.b. hizmetler ve etkinlikler ve hatta ev ve işyerine kadar uzanan planlanmış çalışmalar bu çerçeve içinde düşünülür. Öğretim Programı, okul içi deneyimlerle sınırlıdır ve okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap veya dokümandır. Okulda öğretilecek ders kümelerinden oluşur. Ders programı, bir dersin amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesini, bunların gerçekleşmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara ayrıştırılmasını, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonunun ve değerlendirme araçlarını kapsayan detaylı bir plandır. ÖMER MURAT PAMUK

28 İHTiYAÇ 2011 Müfredat daha önceki yıllarda günümüzdeki eğitim programı yerine kullanılmıştır. Fakat günümüzde bu iki kavramın birbirinden farklı olduğu bazı eğitim uzmanları tarafından söylenmektedir. Buna göre aşağıdkailerden hangisi müfredat ile eğitim programı arasındaki en önemli farktır? Doğru cevap: eğitim programı hem okul içi hem okul dışı bir düzenek olmasına karşın, müfredat konuların liste halinde sıralanışıdır. ÖMER MURAT PAMUK

29 A ÖMER MURAT PAMUK

30 İyi Bir Eğitim Programının Özellikleri
1-Uygulanabilirlik : Programın ekonomik, toplumsal ve bilimsel gerçeklere uygun olarak hazırlanmasıdır. 2-İşlevsellik : -Hayatta geçerli olması, - ihtiyaçlara cevap vermesi, -yetenekleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi (Programın işe yaramasının ön koşulu uygulanabilir olmasıdır) 3-Çerçeve ve Esneklik : Program, konuları ana hatlarıyla ortaya koymalı (çerçeve) ve ele alınan konuların ayrıntısı öğretmene bırakılmalıdır (esneklik). ÖMER MURAT PAMUK 30

31 Karadeniz bölgesinde bir sınıf öğretmeni, hayat bilgisi dersinde meslekleri tanıyalım ünitesini işlerken, öğrencilerle balıkçılık, çiftçilik, ormancılık, futbolculuk gibi mesleklere öncelik verirken, bir başka öğretmen Akdeniz bölgesinde aynı ünitede arıcılık, turizmcilik gibi meslekleri ön plana çıkarmaktadır. Bu durum eğitim programının daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? A) İşlevsellik      B) Güncellik      C) Esneklik       D) Aşamalılık    E)  Süreklilik c ÖMER MURAT PAMUK

32 Sene başında öğretmenin öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ve bireylerin yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarına göre dersleri işlemesi eğitimi programlarının hangi özellikleriyle ilgilidir? A-Değişmez ve genel olma B-Uygulayıcılara yardımcı olma C-Esneklik D-İşlevsellik E-Bilimsellik C ÖMER MURAT PAMUK

33 YARGI PROGRAMIN EKONOMİK, TOPLUMSAL VE BİLİMSEL GERÇEKLERE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI, YANİ PROGRAMIN KENDİSİNİN UYGULANABİLİR OLMASIDIR. E ÖMER MURAT PAMUK

34 İHTİYAÇ EĞİTİM KAVRAMININ TANIMINDA YER ALAN EĞİTİMİN KASITLI VE İSTENDİK OLMASI, YAZILI ÇİZİLİ BİR PROGRAM KAPSAMINDA OLMASI ANLAMINA GELİR ÖRTÜK PROGAM DERS DIŞI ETKİNLİKLERİ KAPSAYAN VE ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞINI GELİŞTİREN YAZILI ETKİNLİKLERİ İÇERİR EĞİTİM PROGRAMI BİR DÜZENEK, PROGRAM GELİŞTİRME DİNAMİK BİR SÜREÇTİR. OKUL GEZİLERİ, SERGİLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER ÖRTÜK PROGRAM KAPSAMINDA YER ALIR DERS PROGRAMI BİR DİSİPLİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YAŞANTI DÜZENEĞİDİR BU SIRALANANLARDAN HANGİLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARINA ÖRNEK OLUR? 1 YANLIŞ 2 YANLIŞ 3 DOĞRU 4 YANLIŞ 5 DOĞRU ÖMER MURAT PAMUK

35 hi ÖRTÜK PROGRAM EĞİTİM PROGRAMI VE ÖRTÜK PROGRAMIN İKİSİDE OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİ İÇERİR. EĞİTİM PROGRAMINDA OKUL İÇİ VE DIŞI ETKİNLİKLER ÖNCEDEN YAZILMIŞ, PLANLANMIŞTIR. ÖRTÜK PROGRAM İSE ÖNCEDEN YAZILMAMIŞTIR, SÜREÇ İÇİNDE KENDİNİ GÖSTERİR, OKULDAN OKULA UYGULAMA FARKLILIKLARI VARDIR. OKUL VE ÖĞRETMEN KURALLARI ÖZEL GÜNLERE VERİLEN ÖNEM KURSLAR, GEZİLER İÇİNDE ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR SINIF İKLİMİ ÖMER MURAT PAMUK

36 Eğitim kurumları eğitim programlarına bağlı öğretim yapılan olmakla birlikte, öğrencilerin sosyalleştiği , grup normlarının oluştuğu, değer geliştirilen ve duygusal öğrenmelerin oluştuğu bir ortamdır. Yukarıda hangi kavrama dikkat çekilmektedir? A-Eğitim programı B-Gizil program C-Eğitim durumları D-Öğretim E-Program B ÖMER MURAT PAMUK

37 KPSS Öğrencilerin yaratıcı, araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini öngören, okul içi ve dışı faaliyetleri kapsayan ve öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları üzerinde duran örtük programın dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim süreci günlük yaşam süreçlerinden farklı değildir. B) Eğitim sürecinde konu alanı çok iyi özümlenmelidir. C) Okulun temel işlevi, kültürü etkili bir şekilde yeni nesillere aktarmaktır. D) Eğitimin işlevi toplumsal hayatı yeniden düzenlemektir. E) Öğrenci soyut düşünmeli ve zihinsel disiplin sağlamalıdır. ÖMER MURAT PAMUK

38 POSNER’E GÖRE PROGRAM TÜRLERİ
1- Resmi/Açık/Yazılı program : Tanımlanmış, yazılı bir döküm haline getirilmiş. 2.Uygulamadaki/Uygulanan/Gerçekleşen Program : ÖĞRETMEN SINIFTA NE YAPIYOR? 3. İhmal edilen/Görmezlikten Gelinen/ Geçersiz Program: Bir programda nelerin öğretildiği kadar nelerin öğretilmediği de önemlidir. 4-Örtük/Gizli/Üstü Kapalı Program : Bu programdaki öğrenmeler okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan öğrenmelerdir. 5- Ekstra/Fazladan Program: Resmi programın dışındaki planlı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerdir. ÖMER MURAT PAMUK

39 ÖMER MURAT PAMUK

40 ÖMER MURAT PAMUK

41 ÖMER MURAT PAMUK

42 BEYAZ KALEM B ÖMER MURAT PAMUK

43 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNİN İLKELERİ
SİSTEMATİKLİK: program geliştirme süreci, program öğelerini (H,İ,ED,D) sistem bütünlüğü içerisinde ele alır. Herhangi bir öğede meydana gelen değişikliğin diğer öğeleri de etkiler. DENENCEL VE OPERASYONEL: Program uygulanmakta iken geliştirilir. Program geliştirme sürecinin uygulamalı olmasını ifade eder.. SÜREKLİ VE DİRİK BİR SÜREÇTİR: Program geliştirme sürecinde program uygulanırken araştırma ve düzeltme yapılarak programın geliştirilmesi süreklilik ilkesi ile açıklanır. ÖMER MURAT PAMUK

44 YARGI D ÖMER MURAT PAMUK

45 YARGI A ÖMER MURAT PAMUK

46 Yargı Program geliştirmede sistematiklik ilkesi ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? Programın dört temel öğesinin birbiri arasında ilişkili düzenlenmesi Programın hedeflerinin gözlenebilri öğrenci davranışlarına dönüştürülmesi Program geliştirme uzmanları ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi Araştırma sonuçlarıyla elde edilen sonuçların program geliştirmeye yön vermesi Programın bireyin gelişimini sağlayacak etkinlikelre yön vermesi a ÖMER MURAT PAMUK


"PROGRAM GELİŞTİRME ÖMER MURAT PAMUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları